72 câu trắc nghiệm tin học phần word thi công chức 2015 (có đáp án)

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ỦY BAN KIỂM TRA -------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam giới ---------------

Số 789-QĐ/UBKTTW

Hà Nội, ngày 11 mon 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIẾN THỨC tầm thường DÙNGCHO CÁC KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG

- địa thế căn cứ Quy chế làm việc của Ủyban Kiểm tra trung ương khóa XIII;

- Xét ý kiến đề nghị của Tổ Biên tậpxây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm và đáp án môn kỹ năng chung,

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Bạn đang xem: 72 câu trắc nghiệm tin học phần word thi công chức 2015 (có đáp án)

phát hành kèm theo ra quyết định này ngân hàngcâu hỏi thi trắc nghiệm và câu trả lời môn kỹ năng chung dùng cho các kỳ thi nângngạch công chức ngành đánh giá Đảng (không công khai minh bạch đáp án).

Điều 2. Ngân hàng thắc mắc thi là căn cứ để bạn dựthi nâng ngạch công chức ngành bình chọn Đảng ôn thi. Hội đồng thi nâng ngạch sửdụng ngân hàng thắc mắc thi và lời giải để tổ chức thi trắc nghiệm môn kiến thứcchung trong những kỳ thi nâng ngạch công chức ngành chất vấn Đảng theo quy định.

Giao Vụ Đào tạo - Bồi dưỡng, Cơquan Ủy ban soát sổ Trung ương cai quản ngân hàng thắc mắc thi và bảo mật đápán; chu trình hằng năm đề xuất sửa đổi, vấp ngã sung, điều chỉnh, cập nhật ngân hàngcâu hỏi thi và lời giải (nếu có) cho phù hợp với chính sách của Đảng, luật pháp củaNhà nước và trong thực tiễn công tác ngành kiểm soát Đảng.

Xem thêm: Sự Thật Bất Ngờ Về Ngoại Hình Của Các Thành Viên Trong Bts Ngoài Đời Thực

Điều 3. quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồngthi nâng ngạch công chức ngành đánh giá Đảng, Vụ Đào tạo thành - Bồi dưỡng, Ủy ban kiểmtra những tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các vụ, đơn vị chức năng thuộcCơ quan liêu Ủy ban chất vấn Trung ương phụ trách thi hành ra quyết định này.

vị trí nhận: - Như Điều 3 (bản điện tử), - Đồng chí chủ nhiệm (để b/c), - Các đồng minh Thành viên Ủy ban, - Các bạn bè Thư cam kết Chủ nhiệm, - Trang thông tin điện tử UBKTTW (để đăng tải), - Lưu: VT,LT-CNTT, Vụ ĐT-BD (3b).

Xem thêm: Top 20 Dân Cư Dân Ai Cập Cổ Đại Cư Trú Ở Đâu Mới Nhất 2022, Văn Minh Ai Cập

T/M ỦY BAN KIỂM TRA PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRỰC nai lưng Văn Rón

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIẾNTHỨC phổ biến DÙNG mang lại CÁC KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG

(kèm theo ra quyết định số 789-QĐ/UBKTTW, ngày 11 mon 11 năm 2022 của Ủy ban kiểm tra Trung ương)

A. NHÓM CÂU HỎI VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA ĐẢNG, NHÀNƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

A.1. Hiến pháp năm 2013

1. Theo Hiếnpháp năm 2013, Đại biểu Quốc hội không tồn tại quyền chất vấn chủ thể nào?

A. Quản trị nước

B. Chủ tịch Quốchội

C. Thủ tướngChính phủ

D. Chủ nhiệmVăn chống Quốc hội

2. Theo Hiếnpháp năm 2013, quyền tự do thoải mái tín ngưỡng, tôn giáo là quyền của ai?

A. Của phần nhiều người

B. Của côngdân

C. Của chức sắc,tín đồ tôn giáo

D. Của một bộphận quần chúng gồm tín ngưỡng, tôn giáo

3. Theo Hiếnpháp năm 2013, cơ quan chính phủ có trọng trách và nghĩa vụ và quyền lợi nào sau đây?

A. Ra quyết định mụctiêu, chỉ tiêu, chủ yếu sách, nhiệm vụ cơ bạn dạng phát triển kinh tế - làng hội của đấtnước

B. Quyết địnhchính sách dân tộc, chế độ tôn giáo của nhà nước

C. Quyết địnhphân chia các khoản thu và trọng trách chi giữa giá cả trung ương cùng ngân sáchđịa phương

D. Phía dẫn,kiểm tra Hội đồng nhân dân trong việc tiến hành văn phiên bản của phòng ban nhà nước cấptrên

4. Theo Hiếnpháp năm 2013, Quốc hội có trọng trách và quyền hạn nào sau đây?

A. Thống nhấtquản lý về kinh tế, văn hóa, buôn bản hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môitrường, thông tin, truyền thông

B. Thống nhấtquản lý nền hành chính quốc gia

C. Tổ chức triển khai đàmphán, cam kết điều ước thế giới nhân danh bên nước

D. Phê chuẩn,quyết định dấn mình vào hoặc xong hiệu lực của điều ước thế giới liên quan tiền đếnchiến tranh, hòa bình, tự do quốc gia

5. Theo Hiếnpháp năm 2013, công dân từ từng nào tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội,Hội đồng nhân dân?

A. Đủ hai mươimốt tuổi trở lên

B. Đủ hai mươimốt tuổi

C. Đủ nhị mươituổi

D. Đủ mười támtuổi trở lên

6. Theo Hiếnpháp năm 2013, chủ yếu phủ:

A. Là cơ quanhành chủ yếu nhà nước của nước cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa Việt Nam

B. Là cơ quanhành thiết yếu của Quốc hội

C. Là cơ quanchấp hành của Quốc hội

D. Là cơ quanchấp hành cao nhất của Quốc hội

7. Theo Hiếnpháp năm 2013, bao gồm phủ thao tác theo chế độ:

A. Tập trungdân chủ

B. Tập thể,quyết định theo đa số

C. Thủ trưởng

D. Tập thể

8. Theo Hiếnpháp năm 2013, công ty nào bảo đảm an toàn và phát huy quyền quản lý của Nhân dân?

A. Bên nước

B. Bao gồm phủ

C. Đảng cộng sảnViệt Nam

D. Quốc hội

9. Theo Hiếnpháp năm 2013, cửa hàng nào bao gồm nhiệm vụ đảm bảo pháp luật, bảo đảm quyền con người,quyền công dân, bảo đảm an toàn chế độ xóm hội chủ nghĩa?

A. Tòa án nhândân

B. Viện kiểmsát nhân dân

C. Hội đồngnhân dân

D. Ủy ban nhândân

10. Theo Hiếnpháp năm 2013, đơn vị nào có quyền kiến nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, kho bãi nhiệmChánh án tand nhân dân tối cao?

A. Quản trị Quốchội

B. Quản trị nước

C. Thủ tướngChính phủ

D. Tổng túng thư

11. Theo Hiếnpháp năm 2013, công ty nào bao gồm quyền thống kê giám sát và phía dẫn hoạt động vui chơi của Hội đồngnhân dân?

A. Chủ nhiệmVăn chống Quốc hội

B. Ủy ban thườngvụ Quốc hội

C. Tổng Thư kýQuốc hội

D. Chủ tịch Quốchội

12. Theo Hiếnpháp năm 2013, đơn vị nào là ban ngành xét xử của nước cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩaViệt Nam?

A. Toàn án nhân dân tối cao nhândân

B. Viện kiểmsát nhân dân

C. Ủy ban nhândân

D. Hội đồngnhân dân

13. Theo Hiếnpháp năm 2013, đơn vị nào quyết định cơ chế cơ bạn dạng về đối ngoại?

A. Thủ tướngChính phủ

B. Tổng bí thư

C. Quốc hội

D. Bao gồm Phủ

14. Theo Hiếnpháp năm 2013, chủ thể nào biên soạn thảo, tổ chức lấy chủ kiến Nhân dân và trình Quốchội dự thảo Hiến pháp?

A. Ủy ban dựthảo Hiến pháp

B. Ủy ban thườngvụ Quốc hội

C. Quốc hội

D. Thiết yếu phủ

15. Theo Hiếnpháp năm 2013, chủ thể nào thống nhất quản lý về ghê tế, văn hóa, làng mạc hội, giáodục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông, đối ngoại?

A. Chủ tịch nước

B. Quản trị Quốchội

C. Thủ tướng

D. Chính phủ

16. Theo Hiếnpháp năm 2013, công ty nào tiến hành quyền tư pháp của nước Cộng hòa xã hội nhà nghĩa Việt Nam?

A. Toàn án nhân dân tối cao nhândân

B. Viện kiểmsát nhân dân

C. Ủy ban nhândân những cấp

D. Hội đồngnhân dân những cấp

17. Theo Hiếnpháp năm 2013, cửa hàng nào thực hành thực tế quyền công tố của nước Cộng hòa xóm hội công ty nghĩa Việt Nam?

A. Tòa án nhân dân nhândân

B. Viện kiểmsát nhân dân

C. Ủy ban nhândân

D. Hội đồngnhân dân

18. Theo Hiếnpháp năm 2013, Đại biểu Quốc hội tất cả quyền tham gia làm cho thành viên của cơ quan, tổ chức nào sau đây?

A. Hội đồngdân tộc

B. Hội đồng tiềnlương quốc gia

C. Ủy ban giámsát tài thiết yếu quốc gia

D. Doanh nghiệp

19. Theo Hiếnpháp năm 2013, Đại biểu Quốc hội là người thay mặt đại diện cho ý chí, hoài vọng củaNhân dân sinh sống đâu?

A. Ở đơn vị chức năng bầucử ra mình

B. Quần chúng cảnước

C. Ở đơn vị bầucử ra mình cùng của nhân dân cả nước

D. Ở địaphương mình và của quần chúng cả nước

20. Theo Hiếnpháp năm 2013, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Hội đồng quần chúng bãinhiệm khi:

A. Không thể xứngđáng cùng với sự tin tưởng của Nhân dân

B. Không hề xứngđáng với Nhân dân

C. Không hề xứngđáng cùng với Hội đồng nhân dân

D. Bị cách chức

21. Theo Hiếnpháp năm 2013, Đảng cộng sản Việt Nam:

A. Gắn bó chặtchẽ cùng với Nhân dân, giao hàng Nhân dân

B. Lắp bó mậtthiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự tính toán của Nhân dân

C. Thêm bó mậtthiết với Nhân dân, chịu đựng sự kiểm tra của Nhân dân

D. Gắn thêm bó chặtchẽ cùng với Nhân dân, chịu sự kiểm tra, tính toán của Nhân dân

22. Theo Hiếnpháp năm 2013, Đảng cộng sản vn chịu trách nhiệm trước chủ thể nào về quyếtđịnh của mình?

A. Nhân dân

B. Dân tộc

C. Công ty nước

D. Quần chúng vàdân tộc Việt Nam

23. Theo Hiếnpháp năm 2013, Đảng cộng sản nước ta là:

A. Đội quâncách mạng của quần chúng lao hễ và của dân tộc bản địa Việt Nam

B. Đội tiênphong của quần chúng lao đụng và của dân tộc bản địa Việt Nam

C. Đội tiênphong của Nhân dân cùng của dân tộc bản địa Việt Nam

D. Đội tiênphong của dân tộc Việt nam

24. Theo Hiếnpháp năm 2013, Hiến pháp được thông qua khi có tối thiểu bao nhiêu Đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành?

A. Ít tốt nhất 1/3tổng số đbqh biểu quyết đống ý

B. Ít tuyệt nhất 2/3tổng số đbqh biểu quyết tán thành

C. Ít tuyệt nhất 3/4tổng số đại biểu quốc hội biểu quyết tán thành

D. Ít duy nhất 4/5tổng số đbqh biểu quyết tán thành

25. Theo Hiếnpháp năm 2013, Hội đồng bầu cử non sông là:

A. Cơ quan do Ủyban hay vụ Quốc hội thành lập

B. Cơ sở doQuốc hội ra đời

C. Đơn vị doQuốc hội ra đời

D. Phòng ban thuộcQuốc hội

26. Theo Hiếnpháp năm 2013, Hội đồng quần chúng. # là:

A. Tổ chức triển khai quyềnlực bên nước ngơi nghỉ địa phương

B. Phòng ban quyềnlực đơn vị nước ngơi nghỉ địa phương

C. Ban ngành quyềnlực nhà nước cao nhất ở địa phương

D. Cơ quanhành thiết yếu nhà nước sinh sống địa phương

27. Theo Hiếnpháp năm 2013, chiến trận Tổ quốc việt nam là:

A. Tổ chứcchính trị của cơ quan ban ngành nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và tác dụng hợp pháp,chính đáng của Nhân dân

B. đại lý chínhtrị của cơ quan ban ngành nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và ích lợi hợp pháp, chínhđáng của Nhân dân

C. Cửa hàng chínhtrị đảm bảo an toàn lợi ích thích hợp pháp của Nhân dân

D. Cửa hàng chínhtrị của dân tộc Việt Nam

28. Theo Hiếnpháp năm 2013, Quốc hội là:

A. Tổ chức quyềnlực đơn vị nước tối đa của nước cùng hòa xã hội nhà nghĩa Việt Nam

B. Cơ sở đạibiểu cao nhất của dân tộc Việt Nam

C. Cơ quanhành bao gồm nhà nước cao nhất của nước cộng hòa làng hội chủ nghĩa Việt Nam

D. Ban ngành quyềnlực đơn vị nước tối đa của nước cộng hòa làng hội công ty nghĩa Việt Nam

29. Theo Hiếnpháp năm 2013, quyền nhỏ người, quyền công dân chỉ hoàn toàn có thể bị giảm bớt trong trườnghợp quan trọng vì nguyên nhân nào?

A. Tại sao sứckhỏe

B. Vì sao antoàn

C. Vì sao xã hội

D. Nguyên nhân antoàn xóm hội

30. Theo Hiếnpháp năm 2013, quyết định cơ chế tôn giáo của phòng nước là nhiệm vụ và quyềnhạn của cơ quan nào?

A. Quốc hội

B. Quản trị nước

C. Ủy ban thườngvụ Quốc hội

D. Thiết yếu phủ

31. Theo Hiếnpháp năm 2013, đưa ra quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, bao gồm sách, nhiệm vụ cơ bạn dạng pháttriển tài chính - xóm hội của đất nước là trách nhiệm và nghĩa vụ và quyền lợi của phòng ban nào?

A. Quốc hội

B. Quản trị nước

C. Ủy ban thườngvụ Quốc hội

D. Bao gồm phủ

32. Theo Hiếnpháp năm 2013, member Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội:

A. Hoàn toàn có thể thểđồng thời là thành viên bao gồm phủ

B. Cấp thiết đồngthời là thành viên chính phủ

C. Có thể đồngthời là thành viên chính phủ, trừ một số trong những trường hợp do Quốc hội quy định

D. Thiết yếu đồngthời là thành viên thiết yếu phủ, Viện kiểm gần kề nhân dân, tòa án nhân dân nhân dân

33. Theo Hiếnpháp năm 2013, đơn vị nước cộng hòa làng mạc hội nhà nghĩa nước ta thực hiện tại mục tiêunào?

A. Nước mạnh,công bằng, dân chủ, văn minh, mọi tín đồ có cuộc sống đời thường ấm no, từ bỏ do, hạnh phúc,có điều kiện phát triển toàn diện

B. Dân giàu,nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi tín đồ có cuộc sống thường ngày ấm no, trường đoản cú do, hạnhphúc, tất cả điều kiện cải cách và phát triển toàn diện

C. Dân giàu,nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống đời thường đầy đủ, tự do,hạnh phúc, gồm điều kiện trở nên tân tiến toàn diện

D. Dân giàu,nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, mọi bạn có cuộc sống đời thường ấm no, trường đoản cú do, hạnhphúc, vui vẻ, gồm điều kiện cải cách và phát triển toàn diện

34. Theo Hiếnpháp năm 2013, bộ trưởng có trọng trách và nghĩa vụ và quyền lợi sau đây?

A. Bảo đảm an toàn cônglý, bảo đảm an toàn quyền bé người, quyền công dân

B. Thực hiệnchế độ báo cáo trước nhân dân về phần đa vấn đề đặc biệt quan trọng thuộc trách nhiệm quảnlý

C. Bảo đảm lợiích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

D. Thực hiệnquản lý về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ trong các cơ quan bên nước

35. Theo Hiếnpháp năm 2013, Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ có nhiệm vụ và quyền lợi nào sau đây?

A. Quyết địnhvà chỉ đạo việc đàm phán, chỉ đạo việc ký, dự vào điều ước quốc tế thuộc nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi của thiết yếu phủ

B. đảm bảo an toàn quyềnvà tiện ích của nhà nước cùng xã hội, quyền con người, quyền công dân; bảo đảm an toàn trậttự, an toàn xã hội

C. Trình Quốchội đưa ra quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, phòng ban ngang bộ

D. Tổ chức thihành Hiến pháp, luật, quyết nghị của Quốc hội

36. Theo Hiếnpháp năm 2013, Ủy ban dân chúng là:

A. Cơ quanhành chủ yếu của Hội đồng nhân dân

B. Ban ngành chấphành của Hội đồng dân chúng

C. Cơ quan trựcthuộc của Hội đồng nhân dân

D. Cơ quan củaHội đồng nhân dân

37. Theo Hiếnpháp năm 2013, Quốc hội là cơ quan:

A. Quyết địnhmột số vấn đề quan trọng đặc biệt của giang sơn và tính toán tối cao đối với vận động củaChính phủ

B. Quyết địnhcác vấn đề đặc biệt quan trọng của nước nhà khi bắt buộc thiết

C. Tính toán tốicao so với toàn bộ buổi giao lưu của Nhà nước

D. Quyết địnhcác vấn đề đặc biệt quan trọng của đất nước và tính toán tối cao đối với vận động củaNhà nước

38. Theo Hiếnpháp năm 2013, nguyên tắc thai cử đại biểu qh và đại biểu Hội đồng quần chúng. # là:

A. Phổ thông,bình đẳng, trực tiếp và bỏ thăm kín

B. Phổ thông,bình đẳng, trực tiếp với trưng cầu dân ý

C. Phổ thông,trưng ước dân ý và bỏ phiếu kín

D. Phổ thông,bình đẳng và đại diện cử tri

39. Theo Hiếnpháp năm 2013, Nước cộng hòa xóm hội chủ nghĩa Việt Nam:

A. Là 1 trong những nướcđộc lập, thống nhất, bao gồm đất liền, vùng biển khơi và vùng trời

B. Là một trong những nướcđộc lập, gồm chủ quyền, bao hàm đất liền, hải đảo, vùng biển lớn và vùng trời

C. Là 1 trong nướcđộc lập, bao gồm chủ quyền, thống nhất và trọn vẹn lãnh thổ, bao hàm đất liền, hải đảo,vùng biển khơi và vùng trời

D. Là một nướcđộc lập, có tự do và trọn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, vùng biển cả và vùngtrời

40. Theo Hiếnpháp năm 2013, quyền lực tối cao nhà nước là:

A. Thống nhất,có sự phân chia, kiểm soát giữa các cơ quan đơn vị nước

B. Thống nhất,có sự phối hợp giữa những cơ quan đơn vị nước

C. Thống nhất,có sự phân công, phối hợp, kiểm soát và điều hành giữa các cơ quan bên nước

D. Thống nhất,có sự phối hợp, điều hành và kiểm soát giữa những cơ quan đơn vị nước

41. Theo Hiếnpháp năm 2013, nhân dân thực hiện quyền lực tối cao nhà nước bằng vẻ ngoài nào?

A. Bởi dân chủđại diện trải qua Quốc hội

B. Bằng dân chủgián tiếp trải qua Quốc hội

C. Bởi tậptrung dân chủ thông qua các ban ngành khác của phòng nước

D. Bằng dân chủgián tiếp trải qua Hội đồng nhân dân

42. Theo Hiếnpháp năm 2013, Công đoàn nước ta là:

A. Tổ chức xãhội của ách thống trị công nhân và của tín đồ lao động

B. Tổ chứcchính trị - xã hội của thống trị công nhân với của tín đồ lao động

C. Tổ chứcchính trị - buôn bản hội của giai cấp công nhân

D. Tổ chứcchính trị của thống trị công nhân và của bạn lao động

43. Theo Hiếnpháp năm 2013, Nước cùng hòa xóm hội nhà nghĩa vn thực hiện:

A. Thống nhấthòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

B. Tuyệt nhất quánđường lối đối nước ngoài độc lập, trường đoản cú chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và ký kết và phạt triển

C. Tốt nhất quánđường lối đối ngoại độc lập, hợp tác và phát triển

D. Đa dạng hóađường lối đối ngoại, hữu nghị, hợp tác và ký kết và thuộc phát triển

44. Theo Hiếnpháp năm 2013, công dân từ từng nào tuổi tất cả quyền ứng cử vào Hội đồng nhân dân?

A. Đủ mười támtuổi trở lên

B. Đủ nhì mươituổi trở lên

C. Đủ nhị mươimốt tuổi trở lên

D. Đủ hai mươihai tuổi trở lên

45. Theo Hiếnpháp năm 2013, cửa hàng nào tính toán tối cao đối với buổi giao lưu của Nhà nước?

A. Chiến trận tổquốc Việt Nam

B. Quốc hội

C. Chính phủ

D. Đảng cộng sảnViệt Nam

46. Theo Hiếnpháp năm 2013, Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn chủ thể nào?

A. Chánh ánTòa án nhân dân cấp cho cao

B. Viện trưởngViện Kiểm gần cạnh nhân dân cấp cho cao

C. Quản trị Ủyban nhân dân

D. Quản trị Hộiđồng nhân dân

47. Theo Hiếnpháp năm 2013, công ty nào tất cả thẩm quyền miễn nhiệm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội dân chúng Việt Nam?

A. Chủ tịch nước

B. Chủ tịch Quốchội

C. Thủ tướngChính phủ

D. Bộ trưởng liên nghành BộQuốc phòng

48. Theo Hiếnpháp năm 2013, cửa hàng nào bao gồm thẩm quyền miễn nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội quần chúng Việt Nam?

A. Quản trị nước

B. Chủ tịch Quốchội

C. Thủ tướngChính phủ

D. Bộ trưởng liên nghành BộQuốc phòng

49. Theo Hiếnpháp năm 2013, trừ trường hợp có chiến tranh, nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội đượckéo lâu năm bao lâu?

A. Ko quá18 tháng

B. Không quá12 tháng

C. Không quá 6tháng

D. Không thực sự 9tháng

50. Theo Hiếnpháp năm 2013, công ty nào chưa phải là tổ chức triển khai chính trị - xã hội?

A. Hội nôngdân Việt Nam

B. Hội liên hiệpphụ nàng Việt Nam

C. Hội chữ thậpđỏ Việt Nam

D. Công đoànViệt Nam

51. Theo Hiếnpháp năm 2013, công ty nào duy trì chức chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh?

A. Bộ trưởng BộQuốc phòng

B. Chủ tịch nước

C. Quản trị Quốchội

D. Thủ tướngChính phủ

52. Theo Hiếnpháp năm 2013, Quốc hội quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chủ yếu nào?

A. Quận, huyện

B. Thị xã

C. Đơn vị hànhchính - kinh tế tài chính đặc biệt

D. Xã, phường,thị trấn

53. Theo Hiếnpháp năm 2013, Ủy ban thường vụ Quốc hội không quyết định thành lập, giải thể,nhập, chia đơn vị hành chủ yếu nào?

A. Thị xã,thành phố ở trong tỉnh

B. Xã, phường,thị trấn

C. Tỉnh, thànhphố trực nằm trong trung ương

D. Quận, huyện

54. Theo Hiếnpháp năm 2013, tổ chức nào tập hợp, vạc huy sức khỏe đại đoàn kết dân tộc?

A. Hội nôngdân Việt Nam

B. Hội liên hiệpphụ bạn nữ Việt Nam

C. Trận mạc Tổquốc Việt Nam

D. Công đoànViệt Nam

55. Theo Hiếnpháp năm 2013, ra mắt Hiến pháp, luật, pháp lệnh là nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của chủthể nào?

A. Công ty nhiệm Ủyban tứ pháp của Quốc hội

B. Chánh ánTòa án nhân dân tối cao

C. Quản trị nước

D. Bộ trưởng BộTư pháp

56. Theo Hiếnpháp năm 2013, cửa hàng nào đưa ra quyết định dự toán ngân sách chi tiêu nhà nước với phân bổ chi tiêu trung ương?

A. Quốc hội

B. Chính phủ

C. Bộ tàichính

D. Ủy ban thườngvụ Quốc hội

57. Theo Hiếnpháp năm 2013, Quốc hội bãi nhiệm chức vụ nào sau đây?

A. Tổng kiểmtoán đơn vị nước

B. Quản trị Ủyban trận mạc Tổ quốc nước ta

C. Quản trị TổngLiên đoàn lao động việt nam

D. Quản trị Hộinông dân Việt Nam

58. Theo Hiếnpháp năm 2013, nền tài chính Việt nam giới là:

A. Nền khiếp tếthị trường có sự bảo hộ ở trong phòng nước

B. Nền ghê tếthị trường kim chỉ nan xã hội chủ nghĩa

C. Nền gớm tếthị trường tự nhiên

D. Nền ghê tếxã hội nhà nghĩa kim chỉ nan thị trường

59. Theo Hiếnpháp năm 2013, cấp chính quyền địa phương tất cả cơ quan, tổ chức nào?

A. Hội đồngnhân dân hoặc Ủy ban nhân dân

B. Hội đồngnhân dân cùng Ủy ban nhân dân

C. Ủy ban nhândân và các tổ chức đoàn thể chính trị - làng hội

D. Hội đồngnhân dân và các tổ chức đoàn thể thiết yếu trị - thôn hội

60. Theo Hiếnpháp năm 2013, để gia công Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp cần:

A. Ít tốt nhất mộtphần nhị tổng số đại biểu Quốc hội kiến nghị

B. Ít nhất mộtphần bố tổng số đại biểu chính phủ đề nghị

C. Ít nhất haiphần bố tổng số đại biểu Quốc hội đề xuất

D. Ít độc nhất vô nhị baphần tứ tổng số đại biểu chính phủ đề nghị

61. Theo Hiếnpháp năm 2013, Hội đồng thai cử nước nhà là:

A. Cơ sở doQuốc hội thành lập

B. Cơ quan bởi vì Ủyban thường xuyên vụ Quốc hội thành lập

C. Phòng ban doMặt trận Tổ quốc việt nam thành lập

D. Cơ quan doChủ tịch nước thành lập

62. Theo Hiếnpháp năm 2013, truy thuế kiểm toán Nhà nước là:

A. Cơ quan bởi vì Ủyban hay vụ Quốc hội thành lập và hoạt động

B. Ban ngành doQuốc hội thành lập

C. Ban ngành doChủ tịch nước thành lập

D. Cơ sở doChính che thành lập

63. Theo Điềulệ Đảng hiện nay hành, mục đích của Đảng cùng sản nước ta là thiết kế nước ViệtNam như vậy nào?

A. Kiến thiết nướcViệt Nam đổi mới nước xóm hội công ty nghĩa và sau cuối là cộng sản chủ nghĩa

B. Phát hành nướcViệt phái nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xóm hội công bằng, văn minh

C. Kiến thiết nướcViệt nam giới độc lập, dân chủ, nhiều mạnh, làng hội công bằng, văn minh, không thể ngườibóc lột người, triển khai thành công chủ nghĩa làng mạc hội và sau cùng là nhà nghĩacộng sản

D. Thiết kế nướcViệt Nam hòa bình và cuối cùng là nước xóm hội công ty nghĩa

64. Điều lệĐảng được thông qua và phát hành bởi:

A. Ban Chấphành Trung ương

B. Bộ chính trị

C. Ban bí thư

D. Đại hội đạibiểu nước ta của Đảng

65. Theo Điềulệ Đảng hiện tại hành, nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng là gì?

A. Tập trungdân chủ

B. Tập thểlãnh đạo, cá thể phụ trách

C. Đoàn kết thốngnhất

D. Đảng hoạt độngtrong kích cỡ Hiến pháp với pháp luật

66. Theo Điềulệ Đảng hiện nay hành, Đảng viên dự bị không có quyền như thế nào sau đây?

A. Được thôngtin và bàn bạc các vấn đề về cương cứng lĩnh chủ yếu trị, Điều lệ Đảng, chế độ củaĐảng

B. Phê bình,chất vấn về hoạt động vui chơi của tổ chức đảng với đảng viên ở đông đảo cấp trong phạm vi tổchức

C. Biểu quyết,ứng cử và bầu cử cơ quan chỉ huy của Đảng

D. Trình bày ýkiến khi tổ chức đảng nhận xét, đưa ra quyết định công tác hoặc thực hành kỷ qui định đối vớimình

67. Theo Điềulệ Đảng hiện nay hành, đảng viên tuổi cao, mức độ yếu, tự nguyện xin giảm, miễn côngtác và sinh hoạt đảng thì tổ chức triển khai đảng làm sao xem xét, quyết định?

A. Đảng ủy cơsở

B. Đảng bộ

C. Bỏ ra ủy

D. Chi bộ

68. Theo Điềulệ Đảng hiện hành, đảng viên quăng quật sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng mức giá màkhông tất cả lý do chính đáng trong thời gian bao thọ thì cấp tất cả thẩm quyền xóa têntrong list đảng viên?

A. 2 thángtrong năm

B. 3 thángtrong năm

C. 6 thángtrong năm

D. 9 thángtrong năm

69. Theo Điềulệ Đảng hiện hành, cơ quan lãnh đạo tối đa của Đảng cỗ tỉnh là:

A. Đại hội đạibiểu Đảng bộ tỉnh

B. Hay trựcTỉnh ủy

C. Ban Thườngvụ tỉnh ủy

D. Ban Chấphành Đảng cỗ tỉnh

70. Theo Điềulệ Đảng hiện tại hành, cơ quan chỉ huy của đảng bộ tỉnh giữa hai kỳ đại hội là:

A. Đại hội đạibiểu đảng cỗ tỉnh

B. Thường xuyên trựctỉnh ủy

C. Ban thườngvụ tỉnh ủy

D. Ban Chấphành đảng cỗ tỉnh

71. Theo Điềulệ Đảng hiện hành, đảng ủy cơ sở gồm từ bao nhiêu ủy viên trở lên trên được bầu Banthường vụ?

A. 6 ủy viên

B. 7 ủy viên

C. 8 ủy viên

D. 9 ủy viên

72. Theo Điềulệ Đảng hiện tại hành, các hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng là:

A. Khiểntrách, cảnh cáo, xóa tên

B. Khiển trách,cảnh cáo, khai trừ

C. Khiểntrách, cảnh cáo, giải thể

D. Khiểntrách, cảnh cáo, giải tán

73. Theo Điềulệ Đảng hiện nay hành, các vẻ ngoài kỷ luật so với đảng viên bằng lòng là:

A. Khiểntrách, cảnh cáo, xóa tên, khai trừ

B. Khiểntrách, cảnh cáo, xóa tên, phương pháp chức

C. Khiểntrách, cảnh cáo, bí quyết chức, khai trừ

D. Khiểntrách, cảnh cáo, khai trừ, hạ bậc lương

74. Theo Điềulệ Đảng hiện tại hành, các vẻ ngoài kỷ luật so với đảng viên dự bị là:

A. Khiểntrách, cảnh cáo

B. Khiểntrách, cảnh cáo, xóa tên

C. Khiểntrách, cảnh cáo, khai trừ

D. Khiểntrách, cảnh cáo, cách chức

75. Theo Điềulệ Đảng hiện tại hành, đảng viên bị hình phân phát từ cải tạo không nhốt trở lên phải:

A. Khiển trách

B. Cảnh cáo

C. Không bổ nhiệm

D. Khai trừ

76. Theo Điềulệ Đảng hiện hành, Ủy ban bình chọn cấp thức giấc do tổ chức triển khai nào thai ra?

A. Đại hội đạibiểu Đảng bộ tỉnh

B. Ban Chấphành Đảng cỗ tỉnh

C. Ban Thườngvụ tỉnh ủy

D. Ủy ban Kiểmtra cấp cho huyện

77. Theo Điềulệ Đảng hiện hành, chỉ giải tán một đội chức đảng khi tổ chức triển khai đó:

A. Phạm luật đặcbiệt cực kỳ nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức triển khai và nghỉ ngơi đảng hoặc luật pháp của Nhànước

B. Vi phạmnghiêm trọng nguyên tắc tổ chức triển khai và ngơi nghỉ đảng hoặc pháp luật của phòng nước

C. Vi phạm rấtnghiêm trọng nguyên tắc tổ chức triển khai và sống đảng hoặc pháp luật của nhà nước

D. Vi phạm luật thườngxuyên nguyên tắc tổ chức triển khai và sống đảng hoặc pháp luật trong phòng nước

78. Theo Điềulệ Đảng hiện tại hành, nhiệm kỳ của Ủy ban Kiểm tra những cấp được tính như thế nào?

A. Theo nhiệmkỳ của cung cấp ủy cấp dưới

B. Theo nhiệmkỳ của cấp cho ủy cùng cấp cho

C. Theo nhiệmkỳ của cấp cho ủy cấp cho trên

D. Theo nhiệmkỳ của Đại hội Đảng toàn quốc

79. Theo Điềulệ Đảng hiện hành, tổ chức đảng nào tiếp sau đây họp thường xuyên lệ từng tháng một lần?

A. Bỏ ra bộ cơ sở;đảng ủy, bỏ ra ủy cơ sở

B. Đảng bộ cơsở

C. Đảng bộ huyệnvà tương đương

D. Vớ cảphương án trên

80. Theo Điềulệ Đảng hiện nay hành, bỏ ra bộ có bao nhiêu đảng viên chấp thuận trở lên thì được bầuchi ủy, thai bí thư cùng phó túng thiếu thư đưa ra bộ trong số chi ủy viên?

A. 07 đảngviên bao gồm thức

B. 09 đảngviên xác định trở lên

C. 11 đảngviên bao gồm thức

D. 13 đảngviên chính thức

81. Theo Điềulệ Đảng hiện nay hành, bỏ ra bộ trực nằm trong đảng cỗ cơ sở tổ chức triển khai đại hội mấy năm mộtlần?

A. Một năm mộtlần

B. Hai năm mộtlần

C. Năm năm hailần

D. Năm năm mộtlần

82. Theo Điềulệ Đảng hiện nay hành, nhiệm kỳ đại hội của tổ chức triển khai cơ sở đảng là bao nhiêu năm?

A. 05 năm /2 lần

B. 05 năm /1 lần

C. 06 năm

D. 07 năm

83. Theo Điềulệ Đảng hiện hành, Quân ủy trung ương do:

A. Ban Chấphành trung ương chỉ định

B. Bộ thiết yếu trịchỉ định

C. Ban túng thưchỉ định

D. Đại hội Đảngbộ Quân đội bầu

84. Theo Điềulệ Đảng hiện nay hành, Đảng ủy Công an trung ương do:

A. Bộ thiết yếu trịchỉ định

B. Ban Chấphành tw chỉ định

C. Ban túng thiếu thưchỉ định

D. Đại hội Đảngbộ Công an bầu

85. Theo Điềulệ Đảng hiện nay hành, khi họp xét kết nạp người vào Đảng, đảng ủy các đại lý thảo luận,khi được từng nào cấp ủy viên biểu quyết đồng ý thì ra nghị quyết ý kiến đề xuất cấp ủycấp trên xét kết nạp?

A. Được 2/3 sốcấp ủy viên trở lên đồng ý

B. Được ba phần tư sốcấp ủy viên trở lên đồng ý

C. Được 100% sốcấp ủy viên đồng ý

D. Được rộng mộtnửa số cấp ủy viên trở lên trên đồng ý

86. Theo Điềulệ Đảng hiện hành, đảng bộ cơ sở họp thường xuyên lệ bao lâu một lần?

A. Họp lúc cầnthiết

B. Tưng năm hailần, họp phi lý khi cần

C. 09 mon mộtlần

D. Một năm mộtlần

87. Theo Điềulệ Đảng hiện nay hành, đảng viên còn trong giới hạn tuổi đoàn thì:

A. Không phảisinh hoạt và công tác làm việc trong tổ chức đoàn

B. Bắt buộc sinhhoạt và công tác trong tổ chức triển khai đoàn

C. Tuỳ điều kiệncụ thể phiên bản thân nhưng sinh hoạt và công tác trong tổ chức đoàn

D. Yêu cầu sinh hoạtvà công tác làm việc trong tổ chức đoàn

88. Theo Điềulệ Đảng hiện tại hành, ra quyết định kỷ luật tổ chức triển khai đảng cùng đảng viên vi phạm có hiệulực khi nào?

A. Tức thì saukhi ra mắt quyết định

B. Ngay saukhi chào làng quyết định 10 ngày

C. Ngay lập tức saukhi công bố quyết định 15 ngày

D. Tức thì saukhi ra mắt quyết định một tháng

89. Theo Điềulệ Đảng hiện hành, cung cấp nào gồm thẩm quyền quyết định giải tán tổ chức đảng vi phạm?

A. Cấp cho ủy cấptrên

B. Cấp ủy cấptrên trực tiếp

C. Đại hộicùng cấp

D. Cấp ủy cấptrên thẳng đề nghị, cung cấp ủy cấp cho trên giải pháp một cấp quyết định

90. Theo Điềulệ Đảng hiện nay hành, ủy ban chất vấn cấp huyện do cơ quan lại nào thai ra?

A. Đại hội đạibiểu đảng bộ huyện

B. Ban chấphành đảng bộ huyện

C. Ban thườngvụ thị trấn ủy

D. Ủy ban kiểmtra cấp cho xã

A. Bởi tốtnghiệp trung học các đại lý trở lên

B. Bằng tốtnghiệp trung học rộng lớn trở lên

C. Bởi tốtnghiệp trung cung cấp trở lên

D. Bởi tốtnghiệp đh trở lên

A. Bộ thiết yếu trị

B. Ban túng thư

C. Ban Tổ chứcTrung ương

D. Cấp ủy trựcthuộc Trung ương

A. Đủ 18 tuổiđến đủ 60 tuổi (tính theo năm)

B. Đủ 18 tuổiđến đủ 60 tuổi (tính theo tháng)

C. Từ bỏ 18 tuổiđến 60 tuổi

D. Trong khoảng18 tuổi cho 60 tuổi

A. Cấp cho cơ sở

B. Cung cấp huyệntrở xuống

C. Cung cấp tỉnh trởxuống

D. Ở phần lớn cấp

A. Trường đoản cú 300 đảngviên trở lên trên

B. Từ bỏ 400 đảngviên trở lên

C. Trường đoản cú 500 đảngviên trở lên

D. Từ 1000 đảngviên trở lên

A. Ủy ban nhândân, Viện Kiểm tiếp giáp nhân dân, tòa án nhân dân nhân dân tỉnh

B. Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân và ban cán sự đảng cơ quan tứ pháp tỉnh

C. Ủy ban nhândân và các sở, ngành thống trị nhà nước

D. Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân

A. 06 tháng

B. 09 tháng

C. 12 tháng

D. 24 tháng

A. Ngày được kếtnạp vào Đảng

B. Ngày cấp cho cóthẩm quyền ký quyết định kết nạp đảng viên

C. Ngày đượccông nhấn là đảng viên thiết yếu thức

D. Sau 12tháng tính từ lúc ngày ghi trong ra quyết định kết nạp

A. Đã bị xóatên đảng viên vị tự ý quăng quật sinh hoạt đảng

B. Đã bị khaitrừ ra khỏi Đảng vì chưng bị phán quyết về tội nghiêm trọng

C. Đã bị khaitrừ ra khỏi Đảng bởi gây mất liên hiệp nội cỗ nghiêm trọng

D. Đã bị khaitrừ thoát ra khỏi Đảng do thiếu trách nhiệm, gây hậu trái nghiêm trọng

A. 30 ngày làmviệc

B. 45 ngày làmviệc

C. 60 ngày làmviệc

D. 90 ngày làmviệc

A. Bỏ ra bộ phâncông đảng viên ưng thuận khác (không duy nhất thiết cần cùng sinh hoạt khu vực cư trúvới tín đồ vào Đảng ít nhất 12 tháng) để theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng

B. Chi bộ phâncông đảng viên thừa nhận khác, cần cùng sinh hoạt khu vực cư trú với những người vào Đảngít tốt nhất 12 tháng nhằm theo dõi, giúp sức người vào Đảng

C. Bỏ ra bộ phâncông đảng viên xác nhận khác, buộc phải cùng sinh hoạt khu vực cư trú với những người vào Đảngít tuyệt nhất 6 tháng để theo dõi, hỗ trợ người vào Đảng

D. C. Bỏ ra bộphân công đảng viên bằng lòng khác, hoàn toàn có thể cùng sinh hoạt nơi cư trú với ngườivào Đảng ít nhất 6 tháng để theo dõi, hỗ trợ người vào Đảng

A. Ban Chấphành Đoàn tuổi teen Cộng sản hồ chí minh cơ sở và tập thể bỏ ra đoàn cơ sở

B. Ban Chấphành Công đoàn cửa hàng và tập thể đưa ra đoàn cơ sở

C. Ban Thườngvụ Đoàn bạn teen Cộng sản hồ Chí Minh

D. Ban Chấphành Đoàn bạn trẻ Cộng sản sài gòn cơ sở hoặc tập thể đưa ra đoàn cơ sở;Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở

A. Ban túng thiếu thư

B. Cấp ủy trựcthuộc Trung ương

C. Cấp cho ủy trựcthuộc tỉnh giấc ủy, thành ủy trực trực thuộc Trung ương

D. Cấp cho ủy cấphuyện

A. Có chất lượng

B. Có hiệu quả

C. đảm bảo an toàn thờigian theo quy định

D. Gồm chất lượng,hiệu trái và bảo đảm an toàn thời gian theo quy định

A. Làm rõ nhữngvấn đề về lịch sử vẻ vang chính trị và chính trị hiện tại nay

B. Câu hỏi chấphành con đường lối, nhà trương và chế độ của Đảng, pháp luật ở trong nhà nước

C. Về phẩm chấtchính trị, đạo đức, lối sống

D. Tất cảphương án trên

A. Làm rõ nhữngvấn đề về lịch sử chính trị và chủ yếu trị hiện tại nay

B. Việc chấphành con đường lối, công ty trương và cơ chế của Đảng, pháp luật của nhà nước

C. Về phẩm chấtchính trị, đạo đức, lối sống

D. Vớ cảphương án trên

A. Ít độc nhất 2/3số thành viên của tổ chức đảng nhất trí đề nghị và được cấp ủy cấp cho trên tất cả thẩmquyền đưa ra quyết định với sự tốt nhất trí của trên một nửa số thành viên

B. Ít độc nhất vô nhị 3/4số thành viên của tổ chức đảng duy nhất trí đề nghị và được cung cấp ủy cấp trên tất cả thẩmquyền quyết định với sự tốt nhất trí của trên 1/2 số thành viên

C. Ít tuyệt nhất 1/2số thành viên của tổ chức triển khai đảng tốt nhất trí đề xuất và được cấp cho ủy cấp trên bao gồm thẩmquyền đưa ra quyết định với sự tuyệt nhất trí của trên 1/2 số thành viên

D. Ít tốt nhất 1/2số member của tổ chức đảng độc nhất vô nhị trí đề xuất và được cấp cho ủy cấp cho trên tất cả thẩmquyền đưa ra quyết định với sự tuyệt nhất trí của bên trên 2/3 số thành viên

A. Ít tuyệt nhất 1/2số thành viên cấp cho ủy cung cấp trên trực tiếp đề nghị, cung cấp ủy cấp trên giải pháp một cấpquyết định cùng với sự chấp nhận của trên 50% số thành viên

B. Ít độc nhất 2/3số thành viên cung cấp ủy cấp cho trên trực tiếp đề nghị, cấp cho ủy cung cấp trên giải pháp một cấpquyết định cùng với sự gật đầu của trên một nửa số thành viên

C. Ít tuyệt nhất 1/2số thành viên cấp cho ủy cung cấp trên thẳng đề nghị, cung cấp ủy cấp cho trên cách một cấpquyết định cùng với sự chấp nhận của trên 2/3 số thành viên

D. Ít tuyệt nhất 2/3số thành viên cấp ủy cung cấp trên trực tiếp đề nghị, cấp cho ủy cung cấp trên cách một cấpquyết định với sự gật đầu của trên 2/3 số thành viên

A. đưa ra bộ đókhông xong nhiệm vụ

B. Bỏ ra bộ đókhông thỏa mãn nhu cầu yêu cầu thực tiễn

C. Bỏ ra bộ đókhông chấp hành sự lãnh đạo, chỉ huy của cấp cho ủy cung cấp trên

D. Chi bộ đóđã làm xong nhiệm vụ

A. 25 năm

B. 30 năm

C. 35 năm

D. 37 năm

A. Được xét cấplại Huy hiệu Đảng vì bất kể lý vày nào

B. Không đượcxét cung cấp lại Huy hiệu Đảng

C. Được xét cấplại Huy hiệu Đảng nếu có lý do chính đáng

D. Bị kỷ luậtkhiển trách cùng được xét cấp cho lại Huy hiệu Đảng

A. Bồi dưỡnglý luận bao gồm trị sơ cấp

B. Bồi dưỡngcho đảng viên bắt đầu

C. Bồi dưỡngnhận thức về Đảng

D. Vớ cảphương án trên

A. Cô, bác,chú, dì bà xã (chồng)

B. Phụ huynh đẻ,cha bà mẹ vợ (chồng)

C. Nhỏ nuôi

D. Vớ cảphương án trên

A. Ở chỗ cưtrú

B. Ở nơi côngtác

C. Ở cơ sở đàotạo

D. Tất cảphương án trên

A. Kết quảcông tác của đảng viên

B. Dấn xét củachi ủy

C. Kiểm điểmcông tác theo định kỳ hàng năm của đảng viên ở bỏ ra bộ

D. Thành tíchtrong năm của đảng viên

A. 6 mon

B. 9 tháng

C. 12 tháng

D. 15 tháng

A. Hoàn thànhđặc biệt xuất sắc đẹp nhiệm vụ

B. Hoàn thànhtốt nhiệm vụ

C. Trả thànhnhiệm vụ

D. Hoàn thànhxuất dung nhan nhiệm vụ

B. NHÓM CÂU HỎI VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, CÔNG CHỨC, CÔNG VỤ

118. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, ngạch thể hiện văn bản gì?

A. Rạm niênnghề nghiệp của công chức

B. Chức vụ quảnlý của công chức

C. Máy bậc vềnăng lực chăm môn, nghiệp vụ của công chức

D. Nút lương củacông chức

119. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2019, vào hoạt độngcông vụ, công chức gồm quyền:

B. Được đào tạo,bồi dưỡng nâng cấp trình độ bao gồm trị, chăm môn, nghiệp vụ

C. Được bảo đảmtrang bị, thứ và các điều kiện thao tác theo yêu cầu cá nhân

D. Được giảitrí, thư giãn dưới các hiệ tượng mà điều khoản không cấm

120. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2019, công chức không cóquyền nào?

A. Được nghỉhàng năm, ngủ lễ, nghỉ ngơi để giải quyết việc riêng rẽ theo hình thức của luật pháp vềlao động

B. Được bên nướcbảo đảm tiền lương cân đối với nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ được giao, tương xứng với điềukiện kinh tế - làng mạc hội của khu đất nước

C. Được phápluật bảo đảm khi thực hành công vụ

D. Cam kết hợp đồnglàm vấn đề với cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng khác

121. LuậtCán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019 giải pháp cán bộ, công chức:

A. Được hưởngtiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí với các chế độ khác theo quy địnhcủa pháp luật

B. Chỉ được hưởngtiền làm thêm giờ

C. Được hưởngtiền làm cho thêm giờ, tiền có tác dụng đêm, ko được hưởng công tác làm việc phí

D. Được hưởngtiền có tác dụng thêm giờ và công tác làm việc phí, không được hưởng tiền có tác dụng đêm

122. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, văn bản nào sauđây là những câu hỏi cán bộ, công chức ko được làm?

A. Tham giacác chuyển động kinh tế, buôn bản hội

B. Bảo đảm an toàn quyềnhọc tập, nghiên cứu và phân tích khoa học

D. Hưởng chínhsách ưu đãi về công ty ở, phương tiện đi lại, chế độ bảo hiểm xóm hội, bảo đảm y tếtheo dụng cụ của pháp luật

123. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, một trong những việccán bộ, công chức không được thiết kế liên quan lại đến kín nhà nước là:

B. Ngày tiết lộthông tin khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền

C. Tiết lộthông tin về đời tư

D. Ngày tiết lộthông tin của cơ quan, đơn vị chức năng công tác

124. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2019, ngôn từ nào sauđây là những việc cán bộ, công chức không được gia công liên quan cho đạo đức công vụ?

A. Phân biệt đốixử dân tộc, nam giới nữ, thành phần làng hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới hầu hết hình thức

B. Bao gồm tácphong định kỳ sự

C. Duy trì gìn uytín, danh dự mang đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp

D. Thân cận vớinhân dân

125. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2019, “từ chức” được địnhnghĩa như vậy nào?

A. Là việc cánbộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức vụ khi không hết nhiệm kỳ hoặc chưahết thời hạn té nhiệm

B. Là bài toán cánbộ, công chức lãnh đạo, quản lý không được liên tục giữ dịch vụ lãnh đạo, quảnlý khi không hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bửa nhiệm

C. Là việc cánbộ ko được thường xuyên giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ

D. Là câu hỏi cánbộ, công chức lãnh đạo, làm chủ đề nghị được thôi giữ dùng cho khi chưa hết nhiệmkỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm

126. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, “miễn nhiệm” được địnhnghĩa như thế nào?

A. Là bài toán cánbộ, công chức lãnh đạo, làm chủ không được liên tiếp giữ dùng cho lãnh đạo, quảnlý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn xẻ nhiệm

B. Là câu hỏi cánbộ, công chức lãnh đạo, thống trị đề nghị được thôi giữ dịch vụ khi không hết nhiệmkỳ hoặc chưa hết thời hạn té nhiệm

C. Là bài toán cánbộ không được liên tiếp giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ

D. Là bài toán cánbộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi không hết nhiệm kỳ hoặc chưahết thời hạn bổ nhiệm

127. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, câu chữ nào sauđây chưa hẳn là nguyên tắc trong thực hiện công vụ?

A. Tuân thủ Hiếnpháp cùng pháp luật

B. đảm bảo thứbậc hành bao gồm và sự kết hợp chặt chẽ

C. Công khai,minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát

D. Tận tụy phụcvụ nhân dân

128. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, ngôn từ nào sauđây không phải là nhiệm vụ của cán bộ, công chức so với Đảng, đơn vị nước và nhândân?

A. Trung thànhvới Đảng cộng sản Việt Nam, đơn vị nước cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa Việt Nam; bảo vệdanh dự giang sơn và lợi ích quốc gia

B. Tôn trọngnhân dân, tận tụy ship hàng nhân dân

C. Tương tác chặtchẽ với nhân dân, lắng nghe chủ ý và chịu sự tính toán của nhân dân

D. Đại diệnquyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân

129. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, câu chữ nào sauđây không thuộc nội dung nhận xét cán bộ, công chức?

A. Phẩm chấtchính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối có tác dụng việc

B. Tham giacác chuyển động đoàn thể

C. Tinh thầntrách nhiệm trong công tác

D. Công dụng thựchiện trọng trách được giao

130. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, nội dung nào sauđây không thuộc quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các đk thi hànhcông vụ?

A. Được giaoquyền tương xứng với nhiệm vụ

B. Được bảo đảmcác trang trang bị và những điều kiện thao tác theo chính sách của pháp luật

C. Được tănglương trước thời hạn

D. Được phápluật bảo vệ khi thi hành công vụ

131. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, vẻ ngoài kỷ luậtnào sau đây không áp dụng so với cán bộ?

A. Cảnh cáo

B. Miễn nhiệm

C. Giáng chức

D. Bãi nhiệm

132. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, thời hạn biệt pháikhông quá bao nhiêu năm?

A. Không quá01 năm, trừ một số trong những ngành, nghành do chính phủ quy định

B. Không quá02 năm, trừ một trong những ngành, nghành nghề dịch vụ do cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định

C. Ko quá03 năm, trừ một số trong những ngành, nghành nghề dịch vụ do cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định

D. Ko quá04 năm, trừ một trong những ngành, nghành do chính phủ nước nhà quy định

133. TheoLuật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2019, ngôn từ nào sauđây là văn hóa tiếp xúc với quần chúng của cán bộ, công chức?

A. Bao gồm tácphong, thể hiện thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn

B. Công bằng,vô tư, một cách khách quan khi thừa nhận xét, đánh giá

C. Gồm tácphong chăm nghiệp

D. Gồm thái độnghiêm khắc

134. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2019, trốn tránh tráchnhiệm, thoái thác trọng trách được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; từ ý bỏ việchoặc tham gia đình công là:

A. Các việccán bộ, công chức không được làm liên quan lại đến kín nhà nước

B. Những việccán bộ, công chức không được gia công liên quan mang đến đạo đức công vụ

C. đầy đủ việccán bộ, công chức không được thiết kế liên quan mang đến văn hóa tiếp xúc

D. Nguyên tắctrong thực hành công vụ

135. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, bảo vệ tính hệ thống,thống nhất, liên tục, nối liền và hiệu quả là:

A. Nguyên tắcquản lý cán bộ, công chức

B. Nguyên tắctrong thực hiện công vụ

C. Nghĩa vụ củacán bộ, công chức đối với Đảng, đơn vị nước cùng Nhân dân

D. Nhiệm vụ củacán bộ, công chức trong thực hành công vụ

136. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2019, một trong những nhữngnguyên tắc thống trị cán bộ, công chức là:

A. Thực hiệnnguyên tắc tập trung dân chủ, cơ chế trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấprõ ràng

B. Công khai,minh bạch, đúng thẩm quyền và tất cả sự kiểm tra, giám sát

C. đảm bảo lợiích trong phòng nước, quyền, ích lợi hợp pháp của tổ chức, công dân

D. Tuân hành Hiếnpháp và pháp luật

137. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2019, câu chữ nào sauđây là chế độ trong thực hành công vụ?

A. Thực hiệnnguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấprõ ràng

B. đảm bảo sựlãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, sự làm chủ của bên nước

C. Bảo vệ thứbậc hành bao gồm và sự phối hợp chặt chẽ

D. Thực hiệnbình đẳng giới

138. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2019, văn bản nào sauđây là quyền của cán bộ, công chức được bảo vệ các điều kiện thi hành công vụ?

A. Được hưởngtiền có tác dụng thêm giờ, tiền làm đêm, công tác làm việc phí và các chính sách khác theo pháp luật

B. Được nghỉhàng năm, nghỉ lễ, ngủ để giải quyết việc riêng theo pháp luật về lao động

C. Được hưởngphụ cấp và cơ chế ưu đãi theo luật pháp nếu thao tác ở miền núi, biên giới,hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng tất cả điều kiện kinh tế tài chính -xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn hoặc trong những ngành, nghề có môi trường thiên nhiên độc hại, nguyhiểm

D. Được phápluật bảo đảm an toàn khi thực hiện công vụ

139. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, hành vi vi phạm luật nàosau đây không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật?

A. Hành vi viphạm cơ chế về công tác đảm bảo an toàn chính trị nội bộ

B. Hành động viphạm nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật

C. Cán bộ,công chức gồm hành vi phạm luật đến mức buộc phải kỷ giải pháp bằng vẻ ngoài khai trừ

D. Hành vi viphạm nghiêm trọng đạo đức, lối sống.

140. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2019, căn cứ vào vị trícông tác, công chức được phân một số loại như sau:

A. Công chứcgiữ chuyên dụng cho lãnh đạo, quản lý; Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, cai quản lý

B. Các loại A, B,C, D, Khác

C. Một số loại A, B,C, D, E

D. Công chức ởTrung ương, cấp cho tỉnh, cung cấp huyện

141. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, địa thế căn cứ vào lĩnh vựcngành, nghề, chăm môn, nghiệp vụ, công chức được phân các loại như sau:

A. Một số loại A, B,C, D, Khác

B. Công chức ởTrung ương, cấp tỉnh, cấp cho huyện

C. Nhiều loại A, B,C, D, E

D. Công chức ởTrung ương, cấp tỉnh, cấp cho huyện cùng công chức cấp cho xã

142. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2019, tuyển chọn dụng công chứcphải căn cứ vào:

A. Nhu yếu nhiệmvụ, vị trí việc làm, con số và tiêu chuẩn biên chế

B. Nhu cầu nhiệmvụ, vị trí bài toán làm và chỉ tiêu biên chế

C. địa điểm việclàm, đơn vị tuyển dụng và chỉ tiêu biên chế

D. Yêu ước nhiệmvụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

143. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2019, vấn đề nâng ngạchcông chức phải căn cứ vào:

A. Vị trí việclàm, tương xứng với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, solo vị

B. Yêu cầu nhiệmvụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

C. Yêu ước nhiệmvụ, vị trí câu hỏi làm, đơn vị tuyển dụng và tiêu chuẩn biên chế

D. Yêu ước nhiệmvụ, vị trí vấn đề làm và tiêu chuẩn biên chế

144. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2019, công chức có đủtiêu chuẩn, đk để đảm nhiệm vị trí câu hỏi làm tương xứng với ngạch cao hơnthì được:

A. Xét thăng hạngchức danh

B. Bổ nhiệmvào ngạch cao hơn

C. Đăng ký kết dựthi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch

D. Ưu tiên xétnâng ngạch

145. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, trường hợp nào cơquan, tổ chức, đơn vị chức năng có thẩm quyền đến thôi việc so với công chức?

A. Công chứccó 02 năm liên tục được xếp loại quality ở nấc không xong nhiệm vụ

B. Công chứccó 02 năm không tiếp tục được xếp loại chất lượng ở mức không chấm dứt nhiệmvụ

C. Công chứccó 03 năm thường xuyên được xếp loại chất lượng ở mức không dứt nhiệm vụ

D. Công chứccó 04 năm liên tục được xếp loại quality ở mức không dứt nhiệm vụ

146. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2019, bề ngoài kỷ vẻ ngoài làgiáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với:

A. Cán bộ,công chức giữ phục vụ lãnh đạo, quản lý

B. Công chứcgiữ chức vụ lãnh đạo, cai quản lý

C. Cán bộ giữchức vụ lãnh đạo, quản lý

D. Công chứckhông giữ phục vụ lãnh đạo, quản lý

147. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, cán bộ, công chức bịcảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dãn bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyếtđịnh kỷ luật bao gồm hiệu lực?

A. 03 tháng

B. 06 mon

C. 09 mon

D. 12 tháng

148. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2019, cán bộ, công chức bịcách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dãn bao nhiêu tháng, tính từ lúc ngày quyếtđịnh kỷ luật tất cả hiệu lực?

A. 03 mon

B. 06 tháng

C. 12 mon

D. 09 tháng

149. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, tính đến ngày côngchức nghỉ ngơi hưu, cơ quan thống trị công chức phải thông báo bằng văn bản về thời điểmnghỉ hưu trước bao nhiêu tháng?

A. 03 mon

B. 06 tháng

C. 12 tháng

D. 09 tháng

150. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, đạo đức của cán bộ,công chức là:

A. Cần, kiệm,liêm, chính

B. Cần, kiệm,liêm, chính, chí công vô bốn trong chuyển động công vụ

C. Cần, kiệm,thân thiện, không cửa quyền trong chuyển động công vụ

D. Cần, kiệm,chí công vô tư, ko được hách dịch, cửa quyền trong vận động công vụ

151. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2019, “cách chức” được định nghĩa như vậy nào?

A. Là câu hỏi cánbộ, công chức lãnh đạo, cai quản tạm thời ko được giữ dịch vụ lãnh đạo, quảnlý

B. Là câu hỏi cánbộ, công chức lãnh đạo, cai quản được xẻ nhiệm, bầu cử giữ chức vụ cao hơn chứcvụ bây giờ ít độc nhất hai cấp

C. Là bài toán cánbộ, công chức lãnh đạo, làm chủ không được tiếp tục giữ dùng cho lãnh đạo, quảnlý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm

D. Là vấn đề cánbộ, công chức lãnh đạo, làm chủ không được liên tiếp giữ phục vụ lãnh đạo, quảnlý khi hết nhiệm kỳ hoặc hết thời hạn ngã nhiệm

152. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, “bổ nhiệm” được định nghĩa như vậy nào?

A. Là việc cánbộ, công chức được đưa ra quyết định giữ một chức vụ chỉ đạo theo luật pháp của phápluật

B. Là việc cánbộ, công chức được đưa ra quyết định giữ một chức vụ quản lý theo phương pháp của pháp luật

C. Là bài toán cánbộ, công chức được quyết định giữ một ngạch theo cơ chế của pháp luật

D. Là vấn đề cánbộ, công chức được ra quyết định giữ một dịch vụ lãnh đạo, quản lý hoặc một ngạchtheo hình thức của pháp luật

153. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, vày yêu cầu nhiệm vụ,cán bộ, công chức không áp dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ mặt hàng nămthì:

A. Được cộng dồnsố ngày nghỉ ngơi chưa sử dụng cho năm tiếp theo liền kề

B. Được cộng dồnvào nhằm tính số ngày được ngủ cho năm sau liền kề của cán bộ, công chức

C. Ngoại trừ tiềnlương còn được giao dịch thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho đầy đủ ngàykhông nghỉ

D. Xung quanh tiềnlương còn được thủ trưởng cơ sở xem xét, quyết định khen thưởng

154. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, nội dung nào tiếp sau đây không yêu cầu là điều kiện đăng ký dự tuyển côngchức?

A. Gồm một quốctịch là quốc tịch Việt Nam

B. Đủ 18 tuổitrở lên

C. Bao gồm thư giớithiệu của cơ quan, đơn vị chức năng hoặc người dân có thẩm quyền

D. Gồm phẩm chấtchính trị, đạo đức tốt

155. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2019, nội dung nào dưới đây không đề xuất là qui định tuyển dụng công chức?

A. Bảo đảmcông khai, minh bạch, khách quan cùng đúng pháp luật

B. Ưu tiên tuyểnchọn người có tài năng, người dân có công với nước, người dân tộc thiểu số

C. Tuyển chọnđược đúng bạn đã được xác minh trước

D. Tuyển chọn chọnđúng người đáp ứng nhu cầu yêu cầu trọng trách và vị trí vấn đề làm

156. TheoLuật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, ngạch công chức baogồm:

A. Siêng viêncao cấp và tương đương; nhân viên chính và tương đương; chuyên viên và tươngđương

B. Chăm viêncao cấp và tương đương; nhân viên chính và tương đương; nhân viên và tươngđương; cán sự cùng tương đương; nhân viên

C. Siêng viêncao cung cấp và tương đương; chuyên viên chính và tương đương; cán sự và t