BÀI 1 TRANG 165 HÓA 12

     

Giải bài 1 trang 165 SGK hóa học 12. Điền phương pháp hóa học của hóa học vào phần đông chỗ trống với lập những phương trình chất hóa học sau :
Bạn đang xem: Bài 1 trang 165 hóa 12

Đề bài

Điền phương pháp hóa học của chất vào phần lớn chỗ trống và lập các phương trình chất hóa học sau :

a)Fe + H2SO4 (đặc) (xrightarrowt^0) SO2 ↑+ …

b)Fe + HNO3 (đặc) (xrightarrowt^0) NO2 ↑+ …

c)Fe + HNO3 (loãng) (xrightarrowt^0) NO↑ + …

d) FeS + HNO3 → NO↑ + Fe2(SO4)3 + …


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*
Xem thêm: Xem Phim Tiên Nữ Núi Linh Sơn Online, Tiên Nữ Núi Linh Sơn

Dựa vào những chất thâm nhập (gồm phần đông nguyên tố nào) để viết thành phầm ( chứa các nguyên tố như ban đầu)


Lời giải chi tiết

a) 2Fe + 6H2SO4 ( đặc) (xrightarrowt^0) Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

b) fe + 6HNO3 (đặc ) (xrightarrowt^0) Fe(NO3)3+ 3NO2↑ + 3H2O

c) fe + 4HNO3 (loãng) (xrightarrowt^0) Fe(NO3)3 + NO ↑ + 2H2O 

d) 3FeS + 12HNO3 →Fe(NO3)3+Fe2(SO4)3+ 9NO↑ + 6H2O
Xem thêm: Giải Anh 9 Unit 4 A Closer Look 1 Unit 4 Trang 42 Sgk Tiếng Anh 9 Mới

Mẹo search đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + giayphutyeuthuong.vn"Ví dụ: "Bài 1 trang 165 SGK chất hóa học 12 giayphutyeuthuong.vn"