Bài 34 sbt toán 8 tập 1

     

a. (x^4 + 2x^3 + x^2) ( = x^2left( x^2 + 2x + 1 ight) = x^2left( x + 1 ight)^2)

b. (x^3 - x + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 – y)

(eqalign & = left( x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 ight) - left( x + y ight) = left( x + y ight)^3 - left( x + y ight) cr & = left( x + y ight)left< left( x + y ight)^2 - 1 ight> = left( x + y ight)left( x + y + 1 ight)left( x + y - 1 ight) cr )

c. (5x^2 - 10xy + 5y^2 - 20z^2 = 5left( x^2 - 2xy + y^2 - 4z^2 ight))

(eqalign & = 5left< left( x^2 - 2xy + y^2 ight) - 4z^2 ight> = 5left< left( x - y ight)^2 - left( 2z ight)^2 ight> cr và = 5left( x - y + 2z ight)left( x - y - 2z ight) cr )
Bạn đang xem: Bài 34 sbt toán 8 tập 1

Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*
Xem thêm: Các Dạng Viết Phương Trình Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số Đi Qua 1 Điểm


những tác phẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất
Xem thêm: Giáo Án Tiếng Anh Lớp 11: Unit 1: Friendship, Language Focus Unit 1: Friendship Tình Bạn

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp giayphutyeuthuong.vn