Bài 4 Trang 122 Hóa 9

     

Giải bài xích 4 trang 122 SGK Hoá học tập 9. Đốt cháy 28 ml các thành phần hỗn hợp khí metan với axetilen cần được dùng 67,2 ml khí oxi.

Bạn đang xem: Bài 4 trang 122 hóa 9


Đề bài

Đốt cháy 28 ml hỗn hợp khí metan cùng axetilen cần phải dùng 67,2 ml khí oxi.

a) Tính tỷ lệ thể tích của từng khí trong láo hợp.

b) Tính thể tích khí CO2 sinh ra.

Xem thêm: Giải Bài 88 Trang 43 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 88 Trang 43 Sgk Toán 6 Tập 2

(Các thể tích khí đo ở cùng điểu kiện ánh sáng và áp suất).


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


+) Đối với chất khí, vào cùng điều kiện về ánh nắng mặt trời và áp suất, tỉ lệ số mol trong phương trình bội nghịch ứng cũng chính là tỉ lệ về thể tích những khí.

Xem thêm: Communication Trang 11 Unit 1 Tiếng Anh Lớp 7 Trang 11 Unit 1 Tiếng Anh 7 Mới

+) gọi thế tích của CH4 và C2H2 lần lượt là x, у (ml).

+) Lập hệ phương trình: ( left{eginmatrix x+y=28\ 2x+2,5y = 67,2 endmatrix ight.)

+) Giải x, y => % V từng khí


Lời giải bỏ ra tiết

a. Những thể tích khí đo nghỉ ngơi cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất nên phần trăm thể tích cũng chính là tỷ lệ về số mol

Gọi thể tích của metan là x ml, thể tích của axetilen là y ml

( o) x + y = 28 ml (*)

PTHH:

(CH_4 + 2 extO_2xrightarrowt^0CO_2 + 2H_2O) (1)

(2C_2H_2 + 5 extO_2xrightarrowt^04CO_2 + 2H_2O) (2)

Theo phương trình (1): (n_O_2(1) = 2n_CH_4 = 2 mx,,ml)

Theo phương trình (2): (n_O_2(2) = dfrac52n_C_2H_2 = dfrac52y,,ml)

Mà (n_O_2 = n_O_2(1) + n_O_2(2) o 2 mx + dfrac52y = 67,2)(**)

Từ (*) cùng (**) ( o) x = 5,6 ml; y = 22,4 ml

(\% V_CH_4 = dfrac5,628.100\% = 20\% )

(\% V_C_2H_2 = 100\% - 20\% = 80\% )

b. Theo phương trình (1): (n_CO_2(1) = n_CH_4 = 5,6) ml

Theo phương trình (2): (n_CO_2(2) = 2n_C_2H_2 = 2.22,4 = 44,8) ml

( o n_CO_2 = n_CO_2(1) + n_CO_2(2) = 5,6 + 44,8 = 50,4) ml


Mẹo tra cứu đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + giayphutyeuthuong.vn"Ví dụ: "Bài 4 trang 122 SGK Hoá học 9 giayphutyeuthuong.vn"