Bài 41 sgk toán 6 tập 2 trang 24

     

Bài 37 trang 23 SGK Toán 6 tập 2

Bài 38 trang 23 SGK Toán 6 tập 2

Bài 39 trang 24 SGK Toán 6 tập 2

Bài 40 trang 24 SGK Toán 6 tập 2

Bài 41 trang 24 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 37 trang 23 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Giải bài bác 38 trang 23 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Giải bài 39 trang 24 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Giải bài 40 trang 24 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Giải bài 41 trang 24 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 22 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 23 Toán 6 Tập 2


*