Bài giảng cảm tình đoàn

     

BÀI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐOÀN cho THANH NIÊN

BÀI 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

– mục đích của Đảng

– Đảng hoạt động trên đại lý nào ?

– quá trình vận động cách mạng của Đảng.Bạn vẫn xem: bài xích giảng lớp tình cảm đoàn

– Những quan điểm cơ phiên bản của Đảng về công tác làm việc thanh niên.

Bạn đang xem: Bài giảng cảm tình đoàn

ĐCS nước ta là đội đi đầu của thống trị công nhân VN, đại biểu trung thành tiện ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao rượu cồn và của tất cả dân tộc.

Để giúp các bạn bước đầu mày mò về ĐCS VN, xin giới thiệu một trong những vấn đề cơ bản sau:

– mục tiêu của Đảng là:

Xây dựng nước nước ta độc lập, dân chủ, giàu mạnh, làng hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công xuất sắc chủ nghĩa làng hội và sau cuối là chủ nghĩa cùng sản.

+ Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng hồ Chí Minh làm nền tảng gốc rễ tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, đẩy mạnh truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thu nạp tinh hoa kiến thức của nhân loại, nắm rõ quy lao lý khách quan, xu cố thời đại và trong thực tiễn của đất nước để đề ra cương lĩnh chủ yếu trị, mặt đường lối phương pháp mạng đúng đắn, phù phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

– Đảng hoạt động trên cơ sở:

+ Đảng ta là 1 tổ chức chặt chẽ, thống độc nhất ý chí và hành động, lấy triệu tập dân nhà làm hình thức tổ chức cơ bản, tiến hành tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, từ phê bình với phê bình;

+ Đảng ta thêm bó quan trọng với nhân dân, kính trọng và phát huy quyền làm cho chủ, chịu sự thống kê giám sát của nhân dân, dựa vào quần chúng. # để xây đựng Đảng;- Đảng hoạt động trên cơ sở:

+ Đảng ta phối kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với công ty nghĩa quốc tế trong sạch của thống trị công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân công ty và tân tiến xã hội của nhân dân núm giới.

+ ĐCS toàn nước được xuất bản vững to gan lớn mật về bao gồm trị, tư tưởng cùng tổ chức, liên tục tự đổi mới, trường đoản cú chỉnh đốn không ngừng cải thiện sức hành động và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.

– quá trình chuyển động cách mạng của Đảng:

Từ thực tế thành công và đều khuyết điểm sai lầm, Đảng ta vẫn rút ra những bài học kinh nghiệm là:

Một: nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và nhà nghĩa xã hội. Đây là vấn đề xuyên suốt cả quá trình cách mạng nước ta, vì tự do dân tộc là đk tuyên quyết đểthực hiện CNXH cùng CNXH là cơ sở bảo vệ vững chắc cho hòa bình dân tộc.Hai: Đảng ta xác định sự nghiệp giải pháp mạng là của nhân dân, vị nhân dân và vì nhân dân. Thiết yếu nhân dân là fan làm nên thành công lịch sử, cục bộ hoạt động của Đảng đề xuất xuất phân phát từ tác dụng và nguyện vọng của nhân dân.

Ba: ko ngừng nâng cấp khối cấu kết toàn Đảng, toàn quân cùng toàn dân, liên kết quốc tế, để chế tạo sức mạnh tổng hợp.

Bốn: phối kết hợp sức mạnh dân tộc bản địa và sức khỏe của thời đại; sức khỏe trong nước và sức mạnh quốc tế.

Năm: Sự lãnh đạo đúng chuẩn của Đảng ta là nhân tố quyết định bậc nhất cho thắng lợi của bí quyết mạng Việt Nam. Bởi Đảng ta không có ích ích làm sao khác bên cạnh việc phụng sự sự mang đến nhân dân.

Những cách nhìn cơ bạn dạng của Đảng về công tác làm việc thanh niên:

+ Đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn luôn tiến công giá cao vai trò địa điểm của giới trẻ trong công cuộc xây dựng và đảm bảo Tổ quốc việt nam XHCN.

+ công tác thanh niên là trọng trách của toàn Đảng, toàn dân, của toàn làng hội.

Những quan điểm cơ bạn dạng của Đảng về côngtác thanh niên:

+ nội dung cơ phiên bản của công tác làm việc thanh niên là giáo dục, rèn luyện bạn trẻ trở thành lớp người có đủ phẩm chất, năng lực kế tục trung thành với chủ xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xóm hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Những quan điểm cơ bản của Đảng về công tác thanh niên:

+ công tác làm việc thanh niên là 1 trong những khoa học vị vậy phải đối xử như một kỹ thuật thực sự.

+ gây ra Đoàn là một bộ phận nằm vào xây dựng Đảng do xây dựng Đoàn chính là tạo nguồn cung cấp cho cho Đảng rất nhiều Đảng viên trẻ, cán bộ trẻ; góp phần làm cho Đảng ngày càng vững mạnh.

BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Truyền thốngMục đích của ĐoànTính chất của ĐoànChức năng của ĐoànVị trí với vai trò của ĐoànNguyên tắc tổ chức triển khai của ĐoànQuyền hạn và trọng trách Đoàn viên Truyền thống:

Truyền thống:

Truyền thống yêu thương nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với việc nghiệp của Đảng, gắn bó sống còn với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chính sách XHCN.

Truyền thống xung kích biện pháp mạng, xung phong tình nguyện, không lo ngại hi sinh gian khổ, chuẩn bị nhận và hoàn thành xuất sắc trách nhiệm mà Đảng và nhân dân giaocho.

Truyền thống:

Truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái và nhân đạo cao cả.Truyền thống hiếu học, si hiểu biết, có ý chí vượt khó, cần cù, sáng sủa tạo, dám nghĩ, dám làm, tất cả hoài bảo lớn.

Mục đích của Đoàn

Phấn đấu thực hiện phương châm lý tưởng của Đảng là tự do dân tộc nối liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, thôn hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tính chất của Đoàn

Tính chất chính trị – xã hội của Đoàn biểu lộ trên hai phương diện là tính tiên tiến và phát triển và tính quần chúng. Đoàn không phải là tổ chức quần chúng phổ thông mà là tổ chức chính trị của không ít thanh niên tiên tiến. Tuy nhiên, Đoàn còn là một tổ chức mang ý nghĩa xã hội vày đó là tổ chức của quần chúng tuổi teen vì thanh niên.

Chức năng của Đoàn:

– Đoàn là team dự bị tin yêu của Đảng cùng Sản VN, là đội quân xung kích biện pháp mạng.

– Đoàn là trường học XHCN của thanh niên. Đoàn tạo môi ngôi trường đưa giới trẻ vào các hoạt động, góp đỡ họ tập luyện và cải cách và phát triển nhân cách, năng lượng của người lao rượu cồn mới phù hợp với yêu cầu xã hội hiện nay.

Đoàn là người đại diện quan tâm và bảo vệ quyền lợi hòa hợp pháp của tuổi trẻ.Đoàn là bạn phụ trách Đội thiếu niên chi phí phong hồ Chí Minh.

Vị trí với vai trò của Đoàn:

Đoàn là member của hệ thống chính trị, hoạt động trong độ lớn Hiến pháp và pháp luật của nước CHXHCN VN.

– Đối với team thiếu niên chi phí phong HCM, Đoàn giữ sứ mệnh là người phụ trách thẳng và bao gồm trách nhiệm xây dựng tổ chức Đội, trợ giúp vật chất, tài chính và tuyển lựa cán bộ làm công tác thiếu niên nhi đồng.

Xem thêm: Hằng Và Khai Báo Hằng Trong Pascal Có Mấy Loại Hằng ? Có Mấy Loại Hằng

– Đối với trào lưu thanh niên và những tổ chức xã hội của thanh niên. Đoàn là hạt nhân thiết yếu trị, đóng vai trò nồng cốt trong các phong trào và tổ chức thanh niên.

Đoàn bao gồm nhiệm vụ

– tương tác mật thiết với thanh niên tích cực xây dựng hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, hội sv Việt Nam, team thiếu niên hồ Chí Minh, giúp sức thanh niên cùng hội viên biến chuyển đoàn viên.

Nguyên tắc tổ chức của Đoàn

Nguyên tắc triệu tập dân công ty của Đoàn được diễn đạt trên những mặt sau:

+ cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn hầu hết do bầu cử lập ra và thực hiện nguyên tắc cộng đồng lãnh đạo, cá thể phụ trách.

Cơ quan lãnh đạo tối đa của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan chỉ huy của đoàn nghỉ ngơi mỗi cung cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đoàn viên ở các cấp.– Ban chấp hành Đoàn các cấp có trách nhiệm báo cáo về buổi giao lưu của mình với đại hội hoặc hội nghị đại biểu cùng cấp, với Ban chấp hành Đoàn cung cấp trên, với cấp hủy Đảng cùng cấp cho và thông báo cho Ban chấp hành Đoàn cung cấp dưới.

Nghị quyết của Đoàn buộc phải được chấp hành nghiêm chỉnh, cấp dưới phục tùng cung cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.

Trước khi đưa ra quyết định các quá trình và biểu quyết nghị quyết của Đoàn, các thành viên phần lớn được cung cấp thông tin cùng phát biểu chủ ý của mình, chủ kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu report lên Đoàn cấp cho trên cho mang đến đại hội đại biểu toàn quốc, tuy vậy phải nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết hiện hành.

Quyền hạn và nhiệm vụ Đoàn viên

Đoàn viên bao gồm quyền:

Được yêu thương cầu tổ chức Đoàn đại diện, đảm bảo quyền lợi đúng theo pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.

Được ứng cử, đề cử và thai cử phòng ban lành đạo các cấp của Đoàn.

Được thông tin, thảo luận, hóa học vấn, phê bình, đề nghị và bảo để ý kiến của bản thân về các các bước của Đoàn.

Đoàn viên bao gồm nhiệm vụ

Luôn luôn phấn đấu bởi vì lý tưởng của Đảng và bác bỏ Hồ.

Tích rất học tập, lao động, rèn luyện, thâm nhập các hoạt đụng xã hội, sản xuất và đảm bảo an toàn Tổ Quốc.

Gương mẫu chấp hành và tải thanh thiếu hụt nhi thực hiện đường lối, nhà trương của Đảng cùng pháp luật của bên nước. Gia nhập xây dựng, đảm bảo Đảng và chính quyền. Chấp hành nghiêm túc điều lệ đoàn, các nghị quyết của đoàn cùng đóng đoàn giá tiền đúng quy định.

BÀI 3: PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐOÀN VIÊN

Mỗi người họ nhất là tuổi trẻ ai cũng muốn sinh hoạt trong một tổ chức, giành được một môi trường phù hợp để được cống hiến và trưởng thành, Đoàn Thanh Niên cùng Sản hồ nước Chí Minh đó là tổ chức và môi trường dễ ợt để tuổi trẻ họ cống hiến và trưởng thành cấp tốc chống.

Tại sau đề xuất phấn đấu để đổi mới người đoàn viên?

Bởi vì: 

Vào đoàn các bạn sẽ dược sinh sống trong môi trường thiên nhiên tiên tiến làm việc đó bạn sẽ tìm tìm ra sự chỉ dẫn, chế tạo ra điều kiện đễ bạn thực hiện được ước mơ, hoài bảo chính đại quang minh của mình. Đó là môi trường giúp cho bạn học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng non sông giàu mạnh, mái ấm gia đình hạnh phúc.

Tại sau buộc phải phấn đấu để biến hóa người đoàn viên?

Bởi vì

Vào đoàn các bạn sẽ sống vào một môi trường xung quanh đoàn kết, thân ái, trong những số đó mọi tín đồ được phân tách sẽ tâm tư, tình cảm,nguyện vọng, giúp nhau giải quyết và xử lý vướng mắc trong cuộc sống đời thường hằng ngày.

Vào đoàn bạn sẽ thấy mình to lên, các bạn sẽ là người bạn tốt của phần đa thanh niên, được những em thiếu nhi yêu mến.

Phấn đấu ra sao để trở thành bạn đoàn viên?

Phấn đấu để biến chuyển người đoàn tụ Cộng Sản hồ nước Chí Minh, trước hết chúng ta phải nỗ lực trở thành người công dân tốt, sống, thao tác làm việc theo hiến pháp và pháp luật; lành mạnh và tích cực học tập lao động, tham gia các hoạt động xã hội, kiến tạo và đảm bảo tổ quốc.

Tích rất học tập, tập luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, bao gồm đủ khả năng cống hiến và trưởng thành.

Tích rất trong lao rượu cồn sản xuất để làm chính đáng cho phiên bản thân, mái ấm gia đình và làng hội.

Trung thành với tổ quốc, chuẩn bị sẵn sàng làm cùng làm xuất sắc nhiệm vụ thiết kế và bảo đảm an toàn tổ quốc.

Phấn đấu ra sao để trở thành bạn đoàn viên?

Tích rất tham gia các chuyển động xã hội, trước hết là tích cực và lành mạnh tham gia các hoạt động do đoàn tổ chức, phấn đấu để trở thành bạn thanh niên, thiếu thốn gương mẫu về gần như mặt và làm nồng cốt trong các phong trào đoàn thanh niên.

Nếu đứng vào mặt hàng ngũ của Đoàn, cần làm cái gi đểxứng đáng là tín đồ Đoàn viên bạn trẻ Cộng Sản hcm ?

Tiếp tục cố gắng học tập tốt hơn nữa để xứng đáng là người đoàn viên.Tích rất tham gia các hoạt động vui chơi của lớp, của trường và các hoạt động của xã hội.

Cố nắm giúp đỡ, thân thương bạn bè, tạo điều kiện để giúp đỡ các bạn vào đoàn.Chấp hành xuất sắc những quy định của Đoàn, vắt gắng hoàn thành hầu như chỉ tiêu đề ra.Tuyên truyền các công dân tham gia tốt cáchoạt động xã hội, thành lập và bảo đảm an toàn Tổ quốc, tạo ra một nền an ninh vững vàng vàn và giúp ích đến xã hội càng ngày càng ổn định với phát triển.

Xây dựng con fan mới đạo đức nghề nghiệp tốt, bao gồm chắn trong mọi phương pháp ứng xử với các bạn bè, người thân và mọi người trong làng hội.

Xem thêm: Ai Là Người Lấy Thân Mình Chèn Pháo ? Tô Vĩnh Diện

Trích vào bài thủ thỉ tại buổi lễ khai mạc ngôi trường Đại học Nhân dân vn vào ngày 19 tháng một năm 1955. Hcm toàn tập, tập 7, trang 454-455.

Sau này câu nói của Tổng thống Hoa Kỳ John Kennedy trong diễn văn nhậm chức ngày 20 tháng một năm 1961 có ý tứ giống như câu này. Nguyên văn lời nói của Kennedy: Ask not what your country can vì for you – Ask what you can do for your country. (Đừng hỏi Tổ quốc có thể làm gì mang lại bạn, cơ mà hãy hỏi bạn có thể làm gì đến Tổ quốc)