BÀI KHẤN CÚNG SAO GIẢI HẠN

     

Theo phong tục thì những người bị sao xấu chiếu mệnh hàng năm cần cúng dâng sao hóa giải để sút nhẹ vận hạn, ước xin Thần Sao độ trì cho bạn dạng thân, bé cháu, mái ấm gia đình đều được khoẻ mạnh, bình an, vạn sự xuất sắc lành

– Sao Chiếu mệnh:


Theo nguyên tắc Cửu diệu, những nhà Chiêm tinh xưa nhận định rằng mỗi năm mỗi cá nhân đều có 1 trong 9 sao chiếu. Trong số đó có:

3 sao Tốt: Thái dương, Thái Âm, Mộc đức.3 sao Xấu: La hầu, Kế đô, Thái bạch.3 sao Trung: Vân hớn, Thổ tú, Thủy diệu.

Bạn đang xem: Bài khấn cúng sao giải hạn

*
Trong 9 ngôi sao sáng có sao tốt, có sao xấu, năm nào sao xấu chiếu mệnh con tín đồ sẽ gặp gỡ phải chuyện không may, ốm đau, bệnh dịch tật… call là vận hạn.

Sắm lễ Đầu năm và hàng tháng người xưa thường làm lễ dâng sao giải hạn tại miếu hoặc trên nhà, nghi lễ triển khai như sau:

Sao Thái Dương

Lễ cúng dưng sao Thái Dương vào ngày 27 mặt hàng tháng. Thắp 12 ngọn nến. Bài xích vị màu vàng, mũ vàng, thuộc hương hoa, phẩm ỏan. Chi phí vàng và 36 đồng tiền hướng về phương Đông làm lễ giải sao.

Theo ý niệm của người xưa, sao Thái Dương chỉ tốt với nam giới, không giỏi với cô gái giới.

Văn khấn hóa giải sao Thái Dương

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

– bé lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc hoàng thượng đế.

– con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cực tử vi Tràng Sinh Đại đế.

– con kính lạy ngài Tả phái nam Tào Lục Ty Duyên thọ Tinh quân.

– nhỏ kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.

– bé kính lạy Đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử Tinh quân.

– con kính lạy Đức Thượng Thanh phiên bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín nhà (chúng) bé là:………………..

Hôm ni là ngày…… tháng………năm….., tín chủ nhỏ thành trung ương sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén trọng tâm hương, thiên lập linh án trên (địa chỉ)………………………………….. để gia công lễ hóa giải sao Thái Dương chiếu mệnh:

Cúi ao ước chư vị chấp kỳ lễ tệ bạc phù hộ phù hộ giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ đến con gặp mặt mọi sự lành, tránh hầu hết sự dữ, gia nội bình yên, an khang - thịnh vượng thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bạc tình tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

Sao Thái Âm

Sắm lễ: Lễ cúng dâng sao Thái Âm vào ngày 26 sản phẩm tháng, thắp 7 ngọn nến. Thái Âm là sao tốt cho nữ giới nhưng không giỏi lắm đối với nam giới.

Lễ vật có có:

Hương,HoaTrái Câyphẩm oảnTiền vàngBài vị màu sắc vàngMũ vàng36 đồng tiền

Hướng về chính Tây có tác dụng lễ giải sao.

Văn khấn hóa giải sao Thái Âm

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

– nhỏ lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc hoàng thượng đế

– bé kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực tử vi Tràng Sinh Đại đế.

– con kính lạy ngài Tả nam giới Tào Lục Ty Duyên thọ Tinh quân

– nhỏ kình lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.

– Kính lạy Đức Nguyệt cung Thái Âm cung phi Tinh quân.

– nhỏ hình lạy Đức Thượng Thanh bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ (chúng) con là:……………………….

Hôm nay là ngày…… tháng……… năm……, tín chủ nhỏ thành trọng điểm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén trọng điểm hương, tùy chỉnh linh án trên (địa chỉ) ……………………………. để gia công lễ hóa giải sao Thái Âm chiếu mệnh.

Cúi mong muốn chư vị chấp kỳ lễ bạc đãi phù hộ phù trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho việc đó con gặp gỡ mọi sự lành, tránh đầy đủ sự dữ, gia nội bình yên, an khang - thịnh vượng thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bội bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được hộ trì độ trì.

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Sao Mộc Đức

Sắm lễ: Lễ cúng dưng sao Mộc Đức tiến hành vào ngày 25 sản phẩm tháng, thắp 20 ngọn nến xếp. Mộc Đức là sao giỏi nhưng không tốt cho tất cả những người vượng hoả.

Lễ vật tất cả có:

Hương,HoaTrái Câyphẩm oảnTiền vàngBài vị màu vàngMũ vàng36 đồng tiền

Hướng về bao gồm Đông để triển khai lễ.

Văn khấn hóa giải sao Mộc Đức

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

– bé lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam mô Hữu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc đại vương đế.

– bé kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực tử vi phong thủy Tràng Sinh Đại đế.

– bé kính lạy ngài Tả phái mạnh Tào Lục Ty Duyên thọ Tinh quân.

– bé kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân .

– nhỏ kính kính lạy Đức Đông phương tiếp giáp Ất Mộc Đức Tinh quân.

– bé kính lạy Đức Thượng Thanh bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín công ty (chúng) nhỏ là:……………………………………..

Hôm ni là ngày….tháng….năm…., tín chủ con thành chổ chính giữa sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén trung khu hương, tùy chỉnh linh án trên (địa chỉ) …………………………… để triển khai lễ hóa giải sao Mộc Đức chiếu mệnh.

Cúi ao ước chư vị chấp kỳ lễ tệ bạc phù hộ đồ trì giải trừ vận hạn; ban phúc lộc, thọ, cho chúng con gặp gỡ mọi sự lành, tránh đều sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng thịnh vượng.

Tín chú con lễ bạc tình tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù trì độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

Sao Vân Hán

Sắm lễ: Lễ cúng dưng sao Vân Hán vào ngày 29 sản phẩm tháng, thắp 15 ngọn nến.

Theo quan niệm xưa, Vân Hán là tai tinh (sao xấu) công ty về nhỏ đau, bệnh tật.

Lễ vật tất cả có:

Hương,HoaTrái Câyphẩm oảnTiền vàngBài vị màu sắc vàngMũ vàng36 đồng tiền

Hướng về phương Nam để triển khai lễ giải sao.

Văn khấn giải hạn sao Vân Hán

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

– con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chự Phật mười phương.

– Nam tế bào Hiệu Thiên chư tôn Kim Quyết Ngọc chúa thượng đê.

– con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực tử vi Tràng Sinh Đại đê.

– bé kính lạy ngài Tả nam giới Tào Lục Ty Duyên lâu Tinh quân

– nhỏ kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.

– con kính lạy Đức nam giới phương Bính đinh Hoả Đức Tinh quân.

– nhỏ kính lạy Đức Thượng Thanh bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Xem thêm: Giải Bài Thực Hành Số 6 Hóa 10, Giải Hóa 10: Bài 37

Tín chủ nhỏ là:……………………………………….. ……..

Hôm nay là ngày……. Tháng…….. Năm……., tín chủ con thành trọng tâm sắm lễ, mùi hương hoa trà quả, đốt nén trọng điểm hương, cấu hình thiết lập linh án trên (địa chỉ)……………………………. để gia công lễ giải hạn sao Vân Hán chiếu mệnh:

Cúi muốn chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ phù trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho cái đó con gặp gỡ mọi sự lành, tránh hồ hết sự dữ, gia nội bình yên, an khang - thịnh vượng thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bạc bẽo tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù trợ độ trì.

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Sao Thổ Tú

Sắm lễ: Lễ cúng dưng sao Thổ Tú vào trong ngày 19 sản phẩm tháng, thắp 5 ngọn nến.

Thổ Tú là sao xấu, công ty về tai nạn, khiếu nại tụng. Xấu với cả nam nữ giới và gia trạch.

Lễ vật có có:

Hương,HoaTrái Câyphẩm oảnTiền vàngBài vị màu vàngMũ vàng36 đồng tiền

Hướng về chính Tây làm lễ giải sao.

Văn khấn giả hạn sao Thổ Tú

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

– con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

– Nam tế bào Hiệu Thiên Chí tôn Kim Quyết Ngọc chúa thượng đê.

– nhỏ kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực tử vi Tràng Sinh Đại đế.

– con kính lạy ngài Tả nam giới Tào Lục Ty Duyên lâu Tinh quân.

– nhỏ kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.

– nhỏ kính lạy Đức Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh quân. . .

– con kính lạy Đức Thượng Thanh bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ nhỏ là:……………………………………….. …………

Hôm ni là ngày… tháng… năm…., tín chủ bé thành vai trung phong sắm lễ, hương thơm hoa trà quả, đốt nén trung khu hương, tùy chỉnh linh án tại (địa chỉ)……………………………. Để có tác dụng lễ hóa giải sao Thổ Tú chiếu mệnh:

Cúi mong mỏi chư vị chấp kỳ lễ bội bạc phù hộ phù trợ giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho cái đó con gặp sự lành, tránh đông đảo sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

Tín chủ bé lễ bội bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Sao Thái Bạch

Sắm lễ: Lễ cúng dâng sao Thái Bạch vào trong ngày 15 hàng tháng, thắp 8 ngọn nến.

Thái Bạch là sao xấu, chủ về thiệt sợ tiền của, khẩu thiệt. Xấu với tất cả nam với nữ, nhưng đối với nam thì đỡ hơn.

Lễ vật có có:

Hương,HoaTrái Câyphẩm oảnTiền vàngBài vị màu sắc vàngMũ vàng36 đồng tiền

Hướng về chính Tây có tác dụng lễ giải sao.

Văn khấn hóa giải sao Thái Bạch

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

– con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc đại vương đế

– bé kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực phong thủy Tràng Sinh Đại đế.

– nhỏ kính lạy ngài Tả nam Tào Lục Ty Duyên thọ Tinh quân

– nhỏ kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu Cửu hàm Giải ách Tinh quân

– nhỏ kính lạy Đức tây thiên Canh Tân Kim đức Thái Bạch Tinh quân.

– con kính lạy Đức Thượng Thanh bạn dạng mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ nhỏ là:……………………………………….. …………

Hôm ni là ngày……. Tháng…….. Năm ………………… tín chủ con thành tâm sắm lễ, mùi hương hoa trà quả, đốt nén trung tâm hương thiết lập cấu hình linh án trên (địa chỉ) ……………. để gia công lễ hóa giải sao Thái Bạch chiếu mệnh:

Cúi ao ước chư vị chấp kỳ lễ bội bạc phù hộ phù trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho việc đó con chạm mặt mọi sự lành, tránh phần đa sự dữ, gia nội bình yên, an khang

Tín chủ bé lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù trợ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

Sao Thủy Diệu

Sắm lễ: Lễ cúng dâng sao Thuỷ Diệu vào trong ngày 21 sản phẩm tháng, thắp 7 ngọn nến, bài bác vị màu đen.

Thuỷ Diệu là sao phúc lộc, mà lại xấu đối với nữ và công ty về tai nạn, tang chế.

Lễ vật có có:

Hương,HoaTrái Câyphẩm oảnTiền vàngBài vị color vàngMũ vàng36 đồng tiền

Hướng về bao gồm Bắc làm cho lễ giải sao

Văn khấn giải hạn sao Thủy Diệu

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

– bé lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam tế bào Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc chúa thượng đế.

– nhỏ kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực phong thủy Tràng Sinh Đại đế.

– bé kính lạy ngài Tả phái mạnh Tào Lục Ty Duyên thọ Tinh quân

– nhỏ kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửa ngõ hàm Giải ách tinh quân

– bé kính lạy Đức phương Nhâm quý Thủy đức Tinh quân

– con kính lạy Đức Thượng Thanh bạn dạng mệnh Nguyên Thần Châu quân.

Tín chủ nhỏ là:……………………………………….. …………

Hôm nay là ngày……. Tháng…….. Năm ………………… tín chủ con thành chổ chính giữa sắm lễ, mùi hương hoa trà quả, đốt nén trọng điểm hương cấu hình thiết lập linh án tại (địa chỉ)…………………….để có tác dụng lễ giải hạn sao Thủy Diệu chiếu mệnh:

Cúi hy vọng chư vị chấp kỳ lễ bạc bẽo phù hộ phù trợ giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho cái đó con chạm mặt mọi sự lành, tránh đa số sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. Tín chủ bé lễ tệ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù trì độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

Sao La Hầu

Sắm lễ: Lễ cúng dâng sao La Hẩu vào trong ngày mồng 8 mặt hàng tháng, thắp 9 ngọn nến, bài xích vị màu vàng.

La Hầu là sao xấu, nhà về khẩu thiệt. Đối với nam xấu hơn so với nữ.

Lễ vật gồm có:

Hương,HoaTrái Câyphẩm oảnTiền vàngBài vị màu sắc vàngMũ vàng36 đồng tiền

Văn khấn hóa giải sao La Hầu

Nam mô a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

– con lạy chín phương Trời, mười phương Chư phật, Chư Phật mười phương.

– Nam tế bào Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc hoàng thượng đế

– bé kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực tử vi phong thủy Tràng sinh Đại đế

– con kính lạy ngài Tả phái nam Tào Lục Ty Duyên thọ Tinh quân

– nhỏ kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân

– nhỏ kính lạy Đức Thiên cung Thần thủ La Hầu Đức Tinh quân.

– bé kính lạy Đức Thượng Thanh bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ bé là:……………………….,

Hôm ni là ngày……. Tháng…….. Năm ………………… tín chủ bé thành tâm sắm lễ, mùi hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương tùy chỉnh linh án tại (địa chỉ)…………………….để có tác dụng lễ giải hạn sao La Hầu chiếu mệnh:

Cúi hy vọng chư vị chấp kỳ lễ bạc đãi phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho việc đó con gặp gỡ mọi sự lành, tránh các sự dữ, gia nội bình yên, thịnh vượng thịnh vượng. Tín chủ bé lễ bội nghĩa tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

Sao Kế Đô

Sắm lễ: Lễ bái sao Kế Đô vào ngày 18 hàng tháng, thắp 21 ngọn nến, bài bác vị color vàng.

Sao Kế Đô là sao Hung tinh xấu tuyệt nhất về xuân hạ, nhưng mà xuất ngoại đi xa lại chạm mặt điều tốt hơn. Sao Kế Đô đối với nữ xấu hơn so với nam.

Lễ vật có có:

Hương,HoaTrái Câyphẩm oảnTiền vàngBài vị color vàngMũ vàng36 đồng tiền

Hướng về thiết yếu Tây làm cho lễ giải sao.

Văn khấn giải hạn sao Kế Đô

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

– nhỏ kính lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư Phật mười phương.

– Nam mô Hiệu thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc bệ hạ đế.

– con kính lạy ngài Tả nam giới Tào Lục Ty Duyên lâu Tinh quân.

– nhỏ kính lạy Đức Hữu Bắc Dẩu cửa hàm giải Ách tinh quân.

– nhỏ kính lạy Đức Địa cung thần Vỹ Kế Đô Tinh quân.

– Kính lạy Đức Thượng Thanh bản Mệnh Nguyên Thần Châu quân

Tín chủ con là………………

Hôm ni là ngày……. Tháng…….. Năm ………………… tín chủ nhỏ thành trọng tâm sắm lễ, hương thơm hoa trà quả, đốt nén trọng điểm hương thiết lập cấu hình linh án tại (địa chỉ)…………………….để làm lễ giải hạn sao Kế Đô chiếu mệnh:

Cúi muốn chư vị chấp kỳ lễ bạc đãi phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho cái đó con gặp mặt mọi sự lành, tránh hầu hết sự dữ, gia nội bình yên, thịnh vượng thịnh vượng.

Xem thêm: Giải Bài 1 Sgk Toán Hình 10 Trang 7 Sgk Hình Học 10, Giải Bài 1 Trang 7

Tín chủ nhỏ lễ bạc tình tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù trì độ trì.

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Qua bài viết trên, Đồ Cúng trọng tâm Linh Việt đã chia sẻ tới bạn một trong những thông tin về Bài Văn Khấn thờ Sao Giải Hạn