Tải 2 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Môn Tiếng Anh Sách Family And Friends 2

     

Bạn sẽ xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại phía trên (259.86 KB, 7 trang )


ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MƠN TIẾNG ANH LỚP 2

NĂM HỌC 2020 - 2021 CÓ ĐÁP ÁN

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 family & friends gồm đáp án - Đề số 1

I. Read và match.

1. What is this? A. My name is My Le.

Bạn đang xem: Tải 2 đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng anh sách family and friends 2

2. Is that your ball? B. Yes, it is.3. What is your name? C. It is on the bed.

4. Is he a student? D. It is a kite.

5. Where is your teddy bear? E. No, he isn"t.

II. Fill the blank.

a/ an/ is/ yes/ hand/

1. This is my _____. There are five fingers.

2. It"s ____ eraser.

3. Is this Tom? - _____, it is.

4. There is _____ pen on the table.

5. Where _____ your book?


III. Reorder.

1. That/ eraser/ Is/ an/ ?/

________________________

2. Isn"t/ No, / it/ ./


(2)

3. Doll/ Where/ your/ is/ ?/

________________________

4. Under/ It"s/ box/ the/ ./

________________________

5. A/ teacher/ is/ She/ ./

________________________

ĐÁP ÁN

I. Read and match.

1 - D; 2 - B; 3 - A; 4 - E; 5 - C;

II. Fill the blank.

1 - hand; 2 - an; 3 - Yes; 4 - a; 5 - is;


III. Reorder.

1 - Is that an eraser?

2 - No, it isn"t.

3 - Where is your doll?

4 - It"s under the box.

5 - She is a teacher.

Đề thi học tập kì 1 family và friends 2 bao gồm đáp án - Đề số 2

I. Look & read. Put a (√) or a (X).There is an example.


(3)

1

2.

3.

4.

I. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. There is one

example.

0.

Xem thêm: Nguyên Nhân Gây Tính Bazơ Của Nh3 Là Do, Tính Bazơ Của Nh3 Là Do


This is my ball.

This is my doll.

This is my train.

This is my kite.

This is my teddy bear.

g r nd a m a


(4)

1.

2.

3.

4.

III. Order the words. There is one example.

0. She"s / student. / a/

She’s a student.

1. My / It’s / ice cream. / brother’s


______________________________

2. Isn’t / a / She / teacher.

______________________________

3. Slide. / It’s / the / under

_______________________________

4. Your / teddy bear? / Where’s

_______________________________

___ ___ ___ ___

y e e s

d l o l

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

c r a


(5)

5. Is / This / my / mom.

_______________________________


6. A / He’s / farmer.

_______________________________

IV. Look at the pictures & read the questions. Write one-word answers.There

are two examples.

0.How many boys are there? two 0.Where is the girl? on the slide

1. Where are the children? in a __________2. What is in the boy’s hand ? a __________3. What is in the water? a __________


(6)

ĐÁP ÁN

I. Look & read. Put a (√) or a (X).There are two examples.

1 - V; 2 - X; 3 - V; 4 - X

II. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. There is one

example.

1 - hand; 2 - eyes; 3 - doll; 4 - car

III. Order the words. There is one example.

1 - It’s my brother’s ice-cream.

2 - She isn’t a teacher.

3 - It’s under the slide.

4 - Where’s your teddy bear?

5 - This is my mom.

Xem thêm: Toán 6 : Bài 5 So Sánh Phân Số Toán Vnen Lớp 6, Giải Toán 6 Vnen Bài 5: So Sánh Phân Số

6 - He’s a farmer.

IV. Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers.

There are two examples.

1 - pool

2 - ball

3 - duck

4 - doll

5 - kite


(7)

Mời các bạn đọc bài viết liên quan tài liệu giờ đồng hồ Anh lớp 2 trên đây:

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 2 theo từng Unit:


Tài liệu liên quan


*
Đề thi tốt nghiệp THPT năm trước đó môn giờ Pháp (Hệ chuẩn và nâng cao) - có đáp án 24 345 0
*
sở hữu Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn giờ đồng hồ Anh năm 2020 - 2021 số 2 - Đề thi tiếng Anh lớp 8 giữa học kì 1 có đáp án 11 118 0
*
thiết lập Đề thi thân học kì 1 lớp 8 môn Anh năm 2020 - 2021 số 2 - Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 8 giữa học kì 1 tất cả đáp án 11 67 0
*
mua Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 11 trường thpt Nguyễn Trãi, tỉnh thái bình năm 2020 - 2 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 11 thân học kì 1 bao gồm đáp án 12 203 0
*
cài đặt 2 Đề thi học kì 1 lớp 7 môn giờ Anh new trường trung học cơ sở Đồng Tiến bao gồm đáp án - Đề kiểm soát học kì 1 môn giờ Anh lớp 7 16 44 0
*
Tải bộ đề khám nghiệm học kì 1 môn tiếng Anh 7 gồm file nghe - 2 Đề thi tiếng Anh lớp 7 học tập kì 1 có đáp án + tệp tin nghe mp3 17 139 1
*
download 2 Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 10 bắt đầu trường thpt Đa Phúc, hà thành có giải đáp - cỗ đề thi giờ Anh lớp 10 học kì 1 tất cả đáp án - 2 Đề 16 118 0
*
thiết lập Đề thi học kì 1 lớp 12 môn giờ đồng hồ Anh năm 2020 - 2021 số 2 - Đề thi tiếng Anh lớp 12 học tập kì 1 tất cả đáp án 10 60 1
*
sở hữu Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 theo Thông bốn 22- Đề 2 - Đề khám nghiệm học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án với ma trận 4 47 0
*
cài Đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Việt lớp một năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 - Đề bình chọn học kì 1 tiếng Việt lớp 1 tất cả đáp án cùng ma trận 6 64 0
*


Tài liệu chúng ta tìm tìm đã sẵn sàng tải về


(298.63 KB - 7 trang) - thiết lập 2 Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn giờ Anh sách Family và Friends 2 - bộ đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 tất cả đáp án - 2 Đề
Tải bạn dạng đầy đầy đủ ngay
×