Bài tập bất đẳng thức cosi lớp 9 có lời giải

     

Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cosi

Hướng dẫn học sinh lớp 8, 9 về kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cosi vào chứng minh các bài toán BĐT qua các bài tập gồm lời giải chi tiết.

Các kỹ thuật thường dùng khi áp dụng BĐT Côsi là: chọn điểm rơi, ghép cặp, thêm bớt, ngược dấu, đổi biến.

Các em bao gồm thể tự học bất đẳng thức Cosi bằng cách nghiên cứu kỹ từng ví dụ, bài xích tập.

Bài tập bất đẳng thức Cosi tất cả lời giải

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*