Bài Tập Danh Từ Trong Tiếng Anh

     

Mỗi khi học kỹ năng và kiến thức nào đó, họ đều rất cần được thực hành với bài xích tập mới rất có thể nắm vững rộng kiến thức. Patado sẽ tổng hợp một số trong những dạng bài bác tập danh từ kèm đáp án cụ thể giúp bạn nắm rõ hơn về phần kỹ năng và kiến thức này, thuộc “xử lý” ngay nhé.

Bạn đang xem: Bài tập danh từ trong tiếng anh

Mạo từ bỏ a, an, the, kèm bài tập với đáp án chi tiết

I. Kiến thức cần ghi nhớ về danh từ

Danh từ tiếng Anh (Noun) là 1 trong 9 từ một số loại trong tiếng Anh. Đây là đội từ loại sử dụng để duy nhất vật, một người, một tình trạng, một sự việc, một cảm xúc,… Danh tự còn được cam kết hiệu là (n) hoặc (N).

Ex: Jane, mirror, flip-flop, monkey,…

Vai trò:

Làm chủ ngữ vào câuLàm tân ngữ của rượu cồn từLàm tân ngữ của giới từ

Phân loại:

*
*

II. Bài tập thực hành thực tế danh từ giờ đồng hồ Anh


1. Chọn từ thích hợp trong ngoặc để ngừng câu


1. That is (Annes/Anne’s) robot.
2. The boys on the playground stole (Karen’s/Karens) book.
3. After (Jenny’s/Jennys) explanation, everyone was happy.
4. Apart from (Joes/Joe’s) broken foot, it was a good hike.
5. My (dogs/dog’s) idea of fun is to play ball.
6. Those women took (Jakes/Jake’s) candy away.
7. What is your (cats/cat’s) name?
8. My (father’s/fathers) house is bigger than yours.
9. That (quilts/quilt’s) colors are very bright.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Thêm Ảnh Vào Album Trên Facebook Bằng Điện Thoại Android


10. The (mans/man’s) gift was especially nice.
11. (Carmens/Carmen’s) excuse was unbeleivable.

2. Viết dạng số nhiều của mỗi danh từ trong ngoặc đối chọi để xong câu bằng cách viết sinh hoạt dạng số những của từng danh từ vào ngoặc đơn.

1. My brother won three ______________________ (guppy) at the fair.2. Jane likes chocolate ___________________________ . (candy)3. I lượt thích ______________________ (city) better than small towns.4. Haley collects __________________________ (penny) for charity.5. I like all kinds of _________________________ (berry) on ice cream.

3. Điền vào hai nơi trống danh từ tải và danh từ chung

1. There are four cows. Their milk is delicious.→ The cows’ milk is delicious.2. There are two books. Their stories are similar.The _______________ _________________ are similar.3. There are four logs. Their bark is smooth.The _______________ _________________ is smooth.4. There are two toys. Their batteries are dead.The _______________ _________________ are dead.5. There are three cars. Their designs are similar.The _______________ _________________ are similar.6. There are two kittens. Their spots are black.The _______________ _________________ are black.

4. Gạch men chân danh trường đoản cú riêng bắt buộc viết hoa trong mỗi câu

1. My best friend moved khổng lồ massachusetts.2. My mother will only buy the glide brand of dental floss.3. My all-time favorite movie is star wars.4. I have never been lớn spain.5. Unfortunately, jane couldn’t join us today.6. Her birthday is the fourth of october.

*

5. đổi khác dạng số ít của danh trường đoản cú thành dạng số những để xong xuôi mỗi câu.

1. I love the xanh ______________________. (dinosaur)2. The tree has broken ______________________ . (branch)3. My grandmother had three ___________________________ . (child)4. Bring me some ______________________ of tissue. (box)5. I drank two _______________________ of milk. (carton)6. In every war there are many _____________________ . (hero)7. Most _________________ don’t like anchovies. (person)8. Vị you know an of those ______________________ ? (woman)9. I saw _______________ in the kitchen. (mouse)10. Yesterday we ate three ______________________. (lunch)

6. Viết các danh từ rõ ràng (Concrete) hoặc danh từ bỏ trừu tượng (Abstract) vào những cột đúng.

Xem thêm: Giáo An Tiếng Anh 10 Unit 11 Lớp 10: Reading, Soạn Tiếng Anh 10

CONCRETEABSTRACT
1. The girls were filled with joy.2. That dog causes me annoyance.3. The package suggested possibilities.4. The lamp gave me much relief.5. The warm coffee offered comfort.