Bài tập kinh tế phát triển có đáp án

     
*

1. Phân phát triển tài chính là:

A) Sự ngày càng tăng thu nhập của nền kinh tế trong một khoảng thời hạn nhất định (thường là một trong năm).

Bạn đang xem: Bài tập kinh tế phát triển có đáp án

B) vượt trình biến hóa cả về lượng với về chất; nó phối kết hợp một cách ngặt nghèo quá trình hoàn thành của nhì vấn đề kinh tế tài chính và thôn hội sống mỗi quốc gia.C) quá trình cải tiến và phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, phù hợp lý, hợp lý giữa 3 mặt của sự việc phát triển, gồm: tăng trưởng tởm tế, cải thiện vấn đề xã hội và bảo đảm an toàn môi trường.D) thừa trình đổi khác cả về lượng và về chất của nền gớm tế.

Đáp án đúng là:Quá trình thay đổi cả về lượng cùng về chất; nó phối hợp một cách nghiêm ngặt quá trình hoàn thiện của nhì vấn đề kinh tế tài chính và làng mạc hội sống mỗi quốc gia

Vì: Sự phát triển kinh tế tài chính được bao quát theo tiêu thức:

+ Sự tăng thêm tổng mức thu nhập của nền tài chính và mức tăng thêm thu nhập bên trên đầu người. Đây là tiêu thức bộc lộ quá trình chuyển đổi về lượng của nền tởm tế, là đk cần để cải thiện mức sinh sống vật chất của một nước nhà và triển khai những mục tiêu khác của vạc triển.

+ Sự biến hóa theo đúng xu nỗ lực của cơ cấu kinh tế. Đây là tiêu thức phản ánh sự chuyển đổi về chất kinh tế tài chính của một quốc gia. Nó phản chiếu sự biến hóa các yếu tố nội tại của nền ghê tế.

+ Sự chuyển đổi ngày càng tốt hơn trong những vấn đề xóm hội. Đây là mục tiêu sau cùng của sự cải cách và phát triển kinh tế.

2. Chỉ tiêu nào sau đây là tổng các khoản thu nhập quốc dân?

A) GDPB) GOC) GNID) NDI

Đáp án đúng là: GNI

Vì: Tổng các khoản thu nhập quốc dân (GNI – Gross national income) là tổng thu nhập từ sản phẩm vật chất và dịch vụ sau cùng do công dân của một nước khiến cho trong một khoảng thời gian nhất định.

3.Phát triển bền vững là

A) Sự gia tăng thu nhập của nền tài chính trong một khoảng thời hạn nhất định (thường là 1 trong năm).B) vượt trình đổi khác cả về lượng và về chất; nó phối hợp một cách nghiêm ngặt quá trình hoàn thành xong của hai vấn đề tài chính và xóm hội sinh sống mỗi quốc gia.C) quá trình cải tiến và phát triển có sự phối kết hợp chặt chẽ, đúng theo lý, hợp lý giữa 3 mặt của việc phát triển, gồm: tăng trưởng gớm tế, nâng cao vấn đề làng mạc hội và đảm bảo môi trường.D) vượt trình biến đổi cả về lượng và về chất của nền ghê tế.

Đáp án đúng là: vượt trình phát triển có sự phối hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa và hợp lý giữa 3 mặt của sự việc phát triển, gồm: tăng trưởng kinh tế, nâng cấp vấn đề làng hội và đảm bảo môi trường

Vì: tiêu chí để nhận xét sự phát triển bền vững là:

+ Sự tăng trưởng kinh tế tài chính ổn định;

+ Thực hiện giỏi tiến cỗ và công bình xã hội;

+ Khai thác hợp lý và phải chăng và sử dụng tiết kiệm chi phí tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm và nâng cao chất lượng sống.

4.Tăng trưởng kinh tế tài chính là

A) Sự tăng thêm thu nhập của nền tài chính trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 1 trong những năm).B) thừa trình thay đổi cả về lượng và về chất; nó kết hợp một cách ngặt nghèo quá trình hoàn thiện của hai vấn đề kinh tế tài chính và làng mạc hội sinh hoạt mỗi quốc gia.C) thừa trình trở nên tân tiến có sự phối kết hợp chặt chẽ, thích hợp lý, hài hòa giữa 3 mặt của việc phát triển, gồm: tăng trưởng khiếp tế, nâng cao vấn đề buôn bản hội và bảo vệ môi trường.D) quá trình thay đổi cả về lượng và về chất lượng của nền ghê tế.

Đáp án đúng là: Sự ngày càng tăng thu nhập của nền kinh tế tài chính trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 1 trong những năm)

Vì: Tăng trưởng kinh tế là sự ngày càng tăng thu nhập của nền kinh tế tài chính trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 1 trong năm). Sự ngày càng tăng này được thể hiện ở quy mô cùng tốc độ.

5.Cơ cấu kinh tế nào sau đây thể hiện tại sự phạt triển kinh tế tài chính được diễn đạt ở cơ cấu kinh tế theo góc nhìn thành thị với nông thôn?

A) tổ chức cơ cấu vùng ghê tế.B) tổ chức cơ cấu thành phần tởm tế.C) Cơ cấu khoanh vùng thể chế.D) cơ cấu tái sản xuất

Đáp án đúng là: cơ cấu tổ chức vùng kinh tế.

Vì: Sự phân phát triển kinh tế được trình bày ở cơ cấu tổ chức vùng tài chính theo góc độ thành thị và nông thôn, thường xuyên được phản chiếu qua chỉ tiêu xác suất dân số sống nghỉ ngơi thành thị, nông thôn. Ở những nước vẫn phát triển, kinh tế nông làng chiến siêu cao.

6.Tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng lớn dựa vào

A) Sự tăng đầu tư, khai quật tài nguyên, sức lao động giá bèo và một vài yếu tố điểm mạnh khác.B) trình độ chuyên môn công nghệ, từ đó nâng cấp năng suất, quality và hiệu quả.C) trình độ chuyên môn quản lý, tự đó nâng cấp năng suất, chất lượng và hiệu quả.D) Trình độ công nghệ và quản lý, từ bỏ đó nâng cao năng suất, quality và hiệu quả.

Đáp án đúng là: Sự tăng đầu tư, khai thác tài nguyên, sức lao động giá bèo và một số yếu tố ưu thế khác.

Vì: Tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng dần biểu thị những lỗi gây tác động đến sự phát triển chắc chắn do tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng dựa vào cơ sở tăng đầu tư, khai thác tài nguyên, mức độ lao động giá rẻ và một số yếu tố điểm mạnh khác.

7.Mục tiêu lúc này và tương lai của vn là

A) bức tốc các nhân tố tăng trưởng theo hướng sâu, bớt sự phụ thuộc của nền tài chính vào các yếu tố tăng trưởng theo hướng rộng.B) bức tốc các nhân tố tăng trưởng theo hướng rộng, giảm sự dựa vào của nền tài chính vào các yếu tố chiều sâu.C) tăng cường các yếu tố phát triển theo chiều sâu, sút sự phụ thuộc của nền tài chính vào các yếu tố phát triển theo hướng rộng.D) bức tốc các nhân tố phát triển theo hướng rộng, giảm sự nhờ vào của nền tài chính vào các yếu tố chiều sâu.

Đáp án đúng là: bức tốc các nhân tố tăng trưởng theo chiều sâu, bớt sự phụ thuộc của nền tài chính vào các nhân tố tăng trưởng theo chiều rộng.

Vì: Nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng kinh tế tài chính theo chiều rộng lớn dần bộc lộ những khuyết điểm gây ảnh hưởng đến sự phạt triển bền bỉ do nhờ vào nhiều vào tài nguyên thiên nhiên.Vìvậy, mục tieu lúc này và tương lai của vn là bức tốc các yếu tố tăng trưởng theo chiều sâu, giảm sự phụ thuộc của nền tài chính vào các nhân tố tăng trưởng theo chiều rộng.

8.Theo kim chỉ nan tăng trưởng tài chính mới thì: Sự cải cách và phát triển của các ngành bao gồm hàm lượng khoa học cao như công nghệ, technology sinh học, công nghệ vật liệu mới, technology năng lượng... Là yếu tố quyết định đến:

A) phạt triển tài chính bền vững.B) Tăng trưởng khiếp tế.C) Tăng trưởng với phát triển kinh tế bền vững.D) cải tiến và phát triển kinh tế.

Đáp án đúng là: Tăng trưởng gớm tế.

Vì: Do định hướng này reviews cao vai trò của khoa học – technology và coi khoa học – technology là yếu tố quyết định sự vững mạnh và cải cách và phát triển của khiếp tế.

9.Thước đo hiệu quả chi tiêu cho thấy mô hình tăng trưởng của nền kinh tế theo chiều rộng tốt chiều sâu là?

A) ICOR.B) GDP.C) GO.D) GNI.

Đáp án đúng là: ICOR

Vì: ICOR là chỉ số phản nghịch ánh hiệu quả đầu tư, nghĩa là cho thấy thêm để có thêm một đồng GDP thì cần bỏ ra bao nhiêu đồng vốn.

10.Trước đây, nước ta khai thác được bao nhiêu dầu thô hầu hết đem đi xuất khẩu, thu ngoại tệ; phát triển của nền gớm tế phụ thuộc nguồn thu dầu thô như thế thuần túy là:

A) Tăng trưởng tài chính theo chiều sâu.B) Tăng trưởng kinh tế tài chính theo chiều rộng.C) phân phát triển kinh tế tài chính theo chiều sâu.D) phát triển kinh tế tài chính theo chiều rộng.

Đáp án đúng là: Tăng trưởng tài chính theo chiều rộng.

Vì: Tăng trưởng kinh tế tài chính theo chiều rộng dựa trên cơ sở tăng đầu tư, khai quật tài nguyên, mức độ lao động giá tốt và một số trong những yếu tố ưu thế khác.

11.Giá sử dụng để tính những chỉ tiêu tăng trưởng bao gồm:

A) giá bán so sánh, giá hiện hành.B) giá hiện hành, giá sức mua tương đương.C) giá so sánh, giá sức tiêu thụ tương đương.D) giá bán so sánh, giá chỉ hiện hành, giá sức mua tương đương.

Đáp án đúng là: giá chỉ so sánh, giá chỉ hiện hành, giá sức mua tương đương.

Vì: những chỉ tiêu phản ảnh tăng trưởng tài chính đều được tính bằng giá chỉ trị. Giá trị sử dụng để tính những chỉ tiêu tăng trưởng có 3 loại: giá chỉ so sánh, giá bán hiện hành, giá sức tiêu thụ tương đương.

12.Với sự ra đời của nhà máy lọc dầu Dung Quất, dầu thô được duy trì lại một phần để chế biến trước khi đem tiêu dùng hoặc xuất khẩu, làm nâng cao giá trị tài nguyên; đây chính là nhân tố đem lại:

A) Tăng trưởng kinh tế tài chính theo chiều sâu.B) Tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng.C) vạc triển kinh tế tài chính theo chiều sâu.D) phân phát triển kinh tế tài chính theo chiều rộng.

Đáp án đúng là: Tăng trưởng kinh tế tài chính theo chiều sâu.

Vì: Tăng trưởng tài chính theo chiều sâu nhờ vào trình độ technology và quản lý, tự đó nâng cao năng suất, quality và hiệu quả.

13.Vốn cố định và thắt chặt bao gồm:

A) Công xưởng, bên máy.B) Tồn kho các loại sản phẩm hóa.C) các khoản đầu tư ngắn hạn.D) các khoản đề nghị thu, lâm thời ứng.

Đáp án đúng là: Công xưởng, nhà máy.

Vì: Công xưởng, nhà máy sản xuất là tài sản có hình thái, vật chất, có thời gian sử dụng lâu năm và có mức giá trị kinh tế tài chính lớn rộng 10.0000.000đ nên được gọi nó là tài sản cố định hữu hình.

14.FDI mang đến những ích lợi nào đối với nước thừa nhận đầu tư?

A) Tiếp thu technology và tuyệt kỹ quản lý.B) gắn thêm với các pháp luật mậu dịch quan trọng nhập khẩu về tối đa các thành phầm của mặt viện trợ.C) Buộc dỡ vứt dần mặt hàng rào thuế quan lại bảo hộ so với một số ngành còn non trẻ.D) Tiếp thu technology và tuyệt kỹ quản lý, buộc dỡ vứt hàng rào thuế quan liêu bảo hộ so với một số ngành còn non trẻ.

Đáp án đúng là: Tiếp thu technology và tuyệt kỹ quản lý.

Vì: nguồn vốn FDI là nguồn vốn đầu tư của tứ nhân nước ngoài để đầu tư chi tiêu cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nhằm mục đích thu lợi nhuận. Vì thế mà một trong những những công dụng FDI đem đến đối cùng với nước nhận đầu tư là kết nạp được technology hàm lượng cao và học hỏi và giao lưu được bí quyết quản lý.

15.Nguồn vốn nào sau đây có đặc điểm: luôn có một trong những phần viện trợ không trả lại?

A) NGO.B) FDI.C) ODA.D) FDI, ODA.

Đáp án đúng là: ODA

Vì: Ưu điểm của nguồn chi phí viện trợ cải tiến và phát triển chính thức (ODA) là lãi suất thấp, thời gian cho vay tương tự như thời gian ân hạn dài, cùng trong nguồn ngân sách ODA luôn có một phần viện trợ không hoàn lại

16.Vốn lưu rượu cồn bao gồm:

A) Công xưởng, bên máy.B) đồ đạc thiết bị.C) phương tiện vận tải.D) các khoản đầu tư ngắn hạn.

Đáp án đúng là: các khoản đầu tư ngắn hạn.

Vì: Vốn lưu rượu cồn là biểu hiện bằng chi phí của toàn thể tài sản lưu hễ của doanh nghiệp. Mà những khoản đầu tư chi tiêu ngắn hạn là gia tài nằm trong lưu lại thông vày vậy các khoản đầu tư ngắn hạn điện thoại tư vấn là vốn giữ động.

17.Chính phủ rất có thể kích thích đầu tư chi tiêu bằng cách

A) Miễn sút thuế so với các khoản lợi nhuận dùng để tái đầu tư.B) thả lỏng lãi suất chi phí vay.C) Đánh thuế các khoản thu nhập cao.D) Miễn giảm thuế so với các khoản lợi nhuận dùng để làm tái đầy tư và nới lỏng lãi suất tiền vay.

Đáp án đúng là: Miễn sút thuế so với các khoản lợi nhuận dùng để tái đầy bốn và thả lỏng lãi suất chi phí vay.

Vì:

+ Miễn giảm thuế so với các khoản lợi nhuận dùng làm tái đầu tư chi tiêu sẽ kích thích những nhà đầu tư đầu tư không ngừng mở rộng quy mô sản xuất.

+ nới lỏng lãi suất chi phí vay sẽ khiến cho các nhà đầu tư chi tiêu có thể vay mượn để tiến hành sản xuất hoặc mở rộng quy mô sản xuất.

18.Hình thức đầu tư nào dưới đây là đầu tư chi tiêu trực tiếp?

A) sở hữu cổ phần.B) thiết lập trái phiếu.C) Mua cp chuyển đổi.D) Xây dựng xí nghiệp sản xuất, khiếp doanh.

Đáp án đúng là: Xây dựng xí nghiệp sản xuất, ghê doanh

Vì: Đầu bốn trực tiếp là hoạt động đầu tư mà người có vốn tham gia trực tiếp vào thừa trình hoạt động và cai quản đầu tư, họ hiểu rằng mục tiêu chi tiêu cũng như phương thức vận động vủa các loại vốn mà họ bỏ ra.

19.Loại thuế như thế nào sau đây là thuế gián thu?

A) Thuế lợi tức.B) Thuế các khoản thu nhập công ty.C) Thuế thu nhập so với người có thu nhập cao.D) Thuế tiêu thụ sệt biệt.

Đáp án đúng là: Thuế tiêu thụ quánh biệt.

Vì: Thuế loại gián thu(Indirect tax) là loạithuếđược cộng vào giá, là một thành phần cấu thành của giá bán cảhàng hoá.Thuế gián thu là hình thức thuế con gián tiếp qua 1 đơn vị trung gian (thường là cácdoanh nghiệp) để đánh vàongười tiêu dùng. Thuế con gián thu làthuếmà fan chịuthuếvà bạn nộpthuếkhông thuộc là một.

Do vậy, thuế tiêu thụ đặc biệt là một trong những loại thuế loại gián thu.

20.Loại thuế làm sao sau đấy là thuế trực thu?

A) Thuế thu nhập cá nhân cá nhân.B) Thuế cực hiếm gia tăng.C) Thuế tiêu thụ đặc biệt.D) Thuế nhập khẩu.

Đáp án đúng là: Thuế các khoản thu nhập cá nhân.

Vì: Thuế trực thu là nhiều loại thuế mà bạn nộp thuế đôi khi là người thực sự chịu thuế. Do vậy mà thuế thu nhập cá thể là giữa những loại thuế trực thu.

21.Hình thức nào sau đây là FDI?

A) doanh nghiệp lớn liên doanh.B) Viện trợ có hoàn lại.C) Viện trợ cung cấp không với viện trợ cấp theo hình thức vay tín dụng.D) Viện trợ không trả lại.

Đáp án đúng là:Doanh nghiệp liên doanh.

Vì: Đầu tư FDI tồn tại dưới những hình thức, song những hình thức chủ yếu ớt là hợp đồng hợp tác và ký kết kinh doanh, công ty liên doanh, doanh nghiệp vốn 100% nước ngoài.

22.Nguồn vốn nào sau đây được gọi là nguồn vốn đầu tư chi tiêu trực tiếp nước ngoài?

A) ODA.B) NGO.C) FDI.D) ODA, FDI.

Đáp án đúng là: FDI

Vì: nguồn chi phí FDI (Foreign Direct Investment) là nguồn vốn đầu tư chi tiêu của bốn nhân quốc tế để đầu tư chi tiêu cho sản xuất, sale và dịch vụ nhằm mục đích thu lợi nhuận. Đây là 1 trong những nguồn vốn phệ có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế tài chính ở những nước đã phát triển.

23.Vốn đầu tư sản xuất là:

A) bộ phận tài sản (hoặc của cải) được sử dụng trong quy trình sản xuất với kinh doanh.B) giá chỉ trị của không ít tài sản được thực hiện làm phương tiện trực tiếp giao hàng cho quy trình sản xuất với dịch vụ.C) tổng thể các khoản túi tiền nhằm gia hạn hoặc ngày càng tăng mức vốn sản xuất.D) Việc thực hiện vốn chi tiêu để phục hồi năng lượng sản xuất cũ và tạo nên thêm năng lực sản xuất mới.

Đáp án đúng là: toàn bộ các khoản chi phí nhằm gia hạn hoặc gia tăng mức vốn sản xuất.

Vì: Vốn đầu tư chi tiêu sản xuất là tổng thể các khoản giá thành nhằm bảo trì và ngày càng tăng mức vốn dùng cho sản xuất. Vốn chi tiêu sản xuất được chia thành vốn chi tiêu vào tài sản cố định và vốn chi tiêu vào gia tài lưu động.

24.Mô hình Harrod – Domar review cao vai trò yếu tố nào với coi nhân tố đó quyết định đến tăng trưởng ghê tế?

A) Vốn.B) Lao động.C) Đất đai.D) kỹ thuật – công nghệ.

Đáp án đúng là: Vốn.

Vì: Vốn là 1 trong trong tư nguồn lực cơ bản để tăng trưởng gớm tế. Quy mô Harrod – Domar nhận xét cao phương châm của vốn và nhận định rằng vốn là mối cung cấp lực giữ vai trò đưa ra quyết định với tăng trưởng kinh tế.

25.Nguồn vốn nào dưới đây được hotline là mối cung cấp viện trợ phát triển chính thức?

A) ODA.B) NGO.C) FDI.D) NGO, ODA.

Đáp án đúng là: ODA.

Xem thêm: Quyền Hành Của Lãnh Chúa Ở Lãnh Địa Là Gì ? Thế Nào Là Lãnh Địa Phong Kiến

Vì: nguồn ngân sách ODA (Official Development Assistance – ODA) là mối cung cấp tài chính bởi cơ quan đồng ý (chính quyền nhà nước hoặc địa phương) của một nước hoặc một đội chức nước ngoài viện trợ cho các nước đã phát triển nhằm mục tiêu thúc đẩy sự vạc triển kinh tế tài chính và an sinh xã hội.

26.Các tổ chức triển khai nào dưới đây là trung gian tài chính?

A) công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm.B) công ty bảo hiểm, quỹ trợ cấp.C) Quỹ trợ cấp, công ty chứng khoán.D) doanh nghiệp chứng khoán, công ty bảo hiểm, quỹ trợ cấp.

Đáp án đúng là: công ty chứng khoán, doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ trợ cấp.

Vì: những tổ chức tài thiết yếu trung gianlà những tổ chứctài chínhthực hiện tính năng dẫn vốn từ bạn cóvốntới fan cần vốn. Mặc dù nhiên không như dạngtài bản lĩnh tiếpngười phải vốn và người có vốn trao đổi trực tiếp với nhau ởthị trường tài chính, những trung gian tài chính tiến hành sự dẫn vốn thông qua một cầu nối nghĩa là bạn người đề xuất vốn muốn dành được vốn phải trải qua người đồ vật ba, đó đó là các tổ chức tài con gián tiếp hay những tổ chức tài chủ yếu trung gian.

Do vậy, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, quỹ trợ cấp phần đông là trung gian tài chính.

27.Nhân tố nào tiếp sau đây tác cồn đến mong vốn đầu tư chi tiêu của nền tởm tế?

A) lãi suất vay tiền vay.B) Thuế của doanh nghiệp.C) môi trường xung quanh đầu tư.D) lãi vay tiền vay, thuế suất thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp, môi trường thiên nhiên đầu tư.

Đáp án đúng là: lãi suất tiền vay, thuế suát thuế thu nhập doanh nghiệp, môi trường xung quanh đầu tư.

Vì:

+ tại mỗi mức ngân sách tài sản đầu tư chi tiêu và nấc lợi nhuận mong rằng xác định, thì sự thay đổi của mức lãi vay tiền vay mượn sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu của đầu tư.

+ Vào mỗi thời kỳ không giống nhau của chu kỳ sale sẽ bội nghịch ánh những mức nhu cầu chi tiêu khác nhau.

+ Nếu chính phủ nước nhà đánh thuế thu nhập cao sẽ làm gia tăng chi tiêu đầu tứ và làm cho các thu nhập của chúng ta giảm, làm cho nản lòng các nhà đầu tư.

Do vậy mà yếu tố tác động mang lại vốn đầu tư là lãi suất tiền vay, thuế công ty và môi trường xung quanh đầu tư.

28.Để kiểm soát điều hành lạm phát, bên nước hoàn toàn có thể thắt chặt cùng đóng size tín dụng bằng phương pháp nào sau đây?

A) A. Tăng lãi vay cơ bản, lãi suất vay tái chiết khấu và tái cấp cho vốn, giới hạn một số loại cho vay vốn cho bất động đậy sản, cho vay vốn tiêu dùng.B) B. Tăng thuế thu nhập.C) C. Khích lệ tiết kiệm.D) D. Kích thích đối đầu sản xuất.

Đáp án đúng là: Tăng lãi vay cơ bản, lãi suất vay tái chiết khấu và tái cung cấp vốn, giới hạn một số trong những loại cho vay vốn cho không cử động sản, giải ngân cho vay tiêu dùng. Vì: nhà nước hoàn toàn có thể thắt chặt và đóng form tín dụng bằng phương pháp sẽ gây ảnh hưởng tác động đến côn trùng quan hệ cung và cầu tiền tệ tín dụng trải qua việc tăng lãi suất vay cơ bản, lãi suất tái ưu tiên và tái cấp vốn, giới hạn một trong những loại giải ngân cho vay cho không cử động sản, cho vay tiêu dùng. Tham khảo: Tài liệu tìm hiểu thêm số <1>, chương 7, mục IV.3. Các phương thức tạo lập nguồn chi phí đầu tư

29.Thị ngôi trường lao cồn ở khu vực thành thị thỏa thuận có đặc điểm nào sau đây?

A) luôn tồn tại chứng trạng thất nghiệp hữu hình.

B) không có biểu lộ thất nghiệp.

C) Có ngân sách chi tiêu lao động tối đa trong các thị trường.

D) Có giá thành lao động cao nhất trong các thị trường và luôn luôn tồn tại tình trạng thất nghiệp hữu hình.

Đáp án đúng là: Có giá cả lao động tối đa trong các thị phần và luôn tồn tại tình trạng thất nghiệp hữu hình.

Vì: Lao cồn ở khoanh vùng này có điểm sáng học vấn cùng tay nghề tối đa nên bao gồm phủ bảo vệ quyền lợi của tín đồ lao động bằng cách quy định nút lương về tối thiểu. Hệ quả của việc mức lương về tối thiểu là mức thu nhập, mức sinh sống của lao động cao hơn mức cân đối trên thị trường, có nghĩa là cao hơn khu vực khác. Cũng chính vì vậy ở khu vực này rất cuốn hút người lao động bắt buộc dẫn tới hiện tượng lạ dư cung.

30.Chất lượng lao động dựa vào vào đông đảo yếu tố làm sao sau đây?

A) chuyên môn học vấn, kỹ năng lao động.

B) sức mạnh của tín đồ lao động.

C) tỷ lệ tham gia vào lực lượng lao động.

D) chuyên môn học vấn, tài năng lao động, sức mạnh của tín đồ lao động.

Đáp án đúng là: trình độ chuyên môn học vấn, khả năng lao động, sức mạnh của fan lao động

Vì: trình độ học vấn, năng lực lao động, sức khỏe của tín đồ lao động đó là nhân tố tác động đến quality lao cồn của chính bản thân tín đồ lao động. Unique lao hễ lại dựa vào vào vận động giáo dục đào tạo, những dịch vụ y tế quan tâm sức khỏe.

31.Khu vực tỉnh thành không bao gồm thức bao gồm những thành phần kinh tế nào?

A) doanh nghiệp lớn vừa và nhỏ.

B) doanh nghiệp lớn một trong những ngành then chốt.

C) Các hoạt động kinh tế của cá nhân và hộ gia đình ở thành thị.

D) công ty vừa cùng nhỏ, các vận động kinh tế của cá nhân và hộ gia đình ở thành thị.

Đáp án đúng là: công ty vừa với nhỏ, các chuyển động kinh tế của cá nhân và hộ gia đình ở thành thị.

Vì: khu vực thành thị không thiết yếu thức có công dụng rất phệ trong bài toán tại vấn đề làm cho tất cả những người lao động, tín đồ lao cồn gia nhập thị trường tương đối dễ dàng.

32.Lao động ở những nước đang cách tân và phát triển mang điểm sáng nào sau đây?

A) phần nhiều lao động không qua đào tạo.B) Thể lực, sức khỏe yếu.C) Lao động nntt chiếm tỷ trọng lớn.D) Lao động nntt chiếm tỷ trọng lớn; phần lớn lao động chưa qua đào tạo; rất có thể lực, sức mạnh kém.

Đáp án đúng là: Lao động nông nghiệp & trồng trọt chiếm tỷ trọng lớn; nhiều phần lao động chưa qua đào tạo.

Vì:

+ phần nhiều các nước đang cải cách và phát triển là nước nông nghiệp. Do đó phần lớn lao động thao tác làm việc trong nghành nghề dịch vụ này.

+ phần trăm lao cồn qua giảng dạy thấp do lý do chủ yếu là mức thu nhập trung bình và giáo dục và đào tạo – đào tạo và huấn luyện chưa vạc triển.

+ Lao đụng ở những nước đang phát triển có mức độ khỏe, thể lực kém đa phần do bổ dưỡng không đảm bảo, y tế yếu phát triển.

33.Khu vực thành thị chính thức bao hàm những thành phần kinh tế tài chính nào?

A) công ty vừa cùng nhỏ.B) công ty lớn giữa những ngành then chốt.C) Các hoạt động kinh tế của cá nhân và hộ mái ấm gia đình ở thành thị.D) công ty lớn vừa và nhỏ, các hoạt động kinh tế của cá nhân và hộ mái ấm gia đình ở thành thị.

Đáp án đúng là: công ty lớn giữa những ngành then chốt

Vì: khoanh vùng thành thị thiết yếu thức bao hàm các doanh nghiệp mập của chính phủ nước nhà như: ngân hàng, bảo hiểm, thông tin bưu điện, đường sắt, mặt hàng không...

34.Loại thất nghiệp nào dưới đây được hiểu là nhìn hình thức có việc nhưng thao tác làm việc ít, khối lượng công việc giải quyết không xứng đáng kể?

A) Thất nghiệp hữu hình.B) Thất nghiệp dài hạn.C) Thất nghiệp trá hình.D) Thất nghiệp chu kỳ.

Đáp án đúng là: Thất nghiệp trá hình.

Vì: Thất nghiệp trá hình là triệu chứng thiếu vấn đề làm cùng năng suất thấp. Thất nghiệp giả mạo là một trong những đặc trưng cơ bạn dạng của nền kinh tế nông nghiệp, chậm rì rì phát triển. Trong khoanh vùng thành thị, dạng thất nghiệp này tồn tại bên dưới dạng khác biệt như: thao tác làm việc với năng suất thấp, không góp phần tạo ra thu nhập cá nhân cho buôn bản hội mà đa phần chỉ tạo các khoản thu nhập đủ sống (nhiều khi bên dưới dạng mức sống tối thiểu). Dạng thất nghiệp này còn được gọi là thất nghiệp vô hình.

35.Lao hễ ở quanh vùng thành thị chấp thuận có điểm lưu ý nào sau đây?

A) học vấn và trình độ chuyên môn cao.B) mang tính chất thời vụ.C) đa phần lao hễ được sử dụng trong phạm vi gia đình.D) học tập vấn với tính kỹ năng tay nghề cao và mang ý nghĩa thời vụ.

Đáp án đúng là: học tập vấn và tay nghề cao.

Vì: khu vực thành thị bao gồm thức bao gồm các doanh nghiệp lớn của chủ yếu phủ trong các ngành kinh tế then chốt như ngân hàng, bảo hiểm, mặt hàng không... Nên đặc điểm lao cồn ở khoanh vùng này là gồm học vấn và kỹ năng tay nghề cao.

37.Số lượng lao động phụ thuộc vào nhân tố nào sau đây?

A) Dân số.B) phần trăm tham gia lực lượng lao động.C) trình độ học vấn.D) Dân số, phần trăm tham gia lực lượng lao động.

Đáp án đúng là: Dân số, xác suất tham gia lực lượng lao động.

Vì:

+ Dân số: Là cơ sở hình thành đề xuất lực lượng lao động.

+ xác suất tham gia lực lượng lao động: có thể khác nhau giữa các nhóm tuổi, thân nam cùng nữ.

=> bởi vậy, số lượng lao động phụ thuộc vào dân số, phần trăm tham gia lực lượng lao động.

38.Để xác định được bài bản và quality của những nguồn tài nguyên thì phải thông qua công tác như thế nào sau đây?

A) Khai thác, sử dụng.B) Nghiên cứu.C) Khảo sát, thăm dò.D) Phân tích.

Đáp án đúng là: Khảo sát, thăm dò.

Vì: Đại thành phần các nguồn tài nguyên có mức giá trị kinh tế cao được có mặt qua quy trình phát triển lâu dài hơn của kế hoạch sử. Vì thế mà để xác minh được đồ sộ hay chất lượng của các nguồn khoáng sản này thì phải trải qua công tác điều tra và thăm dò.

39.Theo anh (chị) phương phía xây dựng tổ chức cơ cấu vùng kinh tế là?

A) Tập trung đầu tư cho vùng kinh tế tài chính trọng điểmB) Đầu tư cho vùng xa, vùng sâuC) Tập trung đầu tư chi tiêu cơ sở hạ tầng, đầu tư cho vùng tài chính trọng điểmD) Tập trung chi tiêu cho vùng tài chính trọng điểm, đầu tư chi tiêu cho vùng sâu vùng xa.

Đáp án đúng là: Tập trung chi tiêu cho vùng kinh tế trọng điểm, đầu tư cho vùng sâu vùng xa

Vì: Phương hướng xây dựng cơ cấu tổ chức vùng tởm tế: tập trung đầu tư chi tiêu cho những vùng tài chính trọng điểm bên cạnh đó phải đầu tư chi tiêu cho vùng sâu, vùng xa ở tại mức độ nhất định, giảm bớt sự chênh lệch quá đáng giữa các vùng.

40.Xu hướng gửi dịch tổ chức cơ cấu ngành kinh tế theo hướng phát triển là?

A) Tỷ trọng của khu vực I buộc phải giảm xuống, tỷ trọng khu vực II với III cần tăng lên.B) Tỷ trọng quanh vùng II sút xuống, tỷ trọng quanh vùng I và III bắt buộc tăng lênC) Tỷ trọng quanh vùng III sút xuống, tỷ trọng khu vực I với II yêu cầu tăng lênD) Tỷ trọng quanh vùng I với II sút xuống, tỷ trọng quanh vùng III đề xuất tăng lên.

Đáp án đúng là: Tỷ trọng của khoanh vùng một nên giảm xuống, tỷ trọng quanh vùng hai và ba phải tăng lên.

Vì: xu hướng chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế tài chính theo hướng tân tiến là: tỷ trọng của khu vực một phải giảm xuống, tỷ trọng khoanh vùng hai và ba phải tăng lên.

41.Cơ cấu tài chính xét về phương diện kinh tế tài chính - kỹ thuật được điện thoại tư vấn là?

A) cơ cấu ngành gớm tếB) cơ cấu tổ chức thành phần ghê tếC) cơ cấu tổ chức vùng gớm tếD) Cơ cấu nghành nghề dịch vụ kinh tế

Đáp án đúng là: cơ cấu ngành ghê tế

Vì: cơ cấu ngành tài chính là cơ cấu tổ chức của nền kinh tế xét về phương diên tài chính - kỹ thuật. Đó là toàn diện và tổng thể các quan liêu hệ, sự chịu ảnh hưởng lẫn nhau giữa những ngành, nghành nghề kinh tế.

42.Khu vực I của cơ cấu ngành kinh tế tài chính bao gồm?

A) Nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệpB) Nông nghiệp, lâm nghiệp, khai khoángC) Nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, khai khoángD) Nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, dịch vụ

Đáp án đúng là: Nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, khai khoáng.

Vì: quanh vùng một gồm bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp với khai khoáng: phát triển nông nghiệp nhằm thỏa mãn nhu cầu của xã hội về lương thực, thực phẩm, tạo bài toán làm cho những người lao động… là khởi đầu tất yếu để tăng trưởng và cải cách và phát triển kinh tế.

43.Cơ cấu kinh tế được xét đến phương diện kinh tế - xóm hội được hotline là?

A) cơ cấu tổ chức vùng ghê tếB) cơ cấu tổ chức thành phần ghê tếC) cơ cấu lãnh thổ ghê tếD) Cơ cấu nghành kinh tế

Đáp án đúng là: cơ cấu thành phần tởm tế

Vì: Cơ cấu kinh tế xét về phương diện tài chính - thôn hội, kia là cơ cấu giữa các thành phần khiếp tế.

44.Cơ cấu kinh tế tài chính mang tích hóa học nào sau đây?

A) Tính khách hàng quanB) Tính chủ quan, tính định kỳ sửC) Tính lịch sửD) Tính khách hàng quan, tính định kỳ sử​​​​​​​

Đáp án đúng là: Tính khách quan, tính định kỳ sử

Vì: Cơ cấu kinh tế tài chính có hai tính chất quan trọng:

· Tính khách quan: Cơ cấu kinh tế do những yếu tố vật hóa học của nền sản xuất hiện tượng (sức lao động, tư liệu sản xuất, tài nguyên, công nghệ…) cơ cấu tài chính còn phụ thuộc vào trình độ cách tân và phát triển của kinh tế tài chính - làng hội, mức độ cải cách và phát triển quan hệ tài chính đối ngoại. Điều đó gồm nghĩa, cơ cấu kinh tế mang tính khách quan, tồn tại cùng vận động độc lập với con người.

· Tính lịch sử: miêu tả ở chỗ không tồn tại cơ cấu kinh tế tài chính chung cho hầu như nền tài chính và không có cơ cấu tài chính quy nhất cho 1 nền kinh tế tài chính ở giai đoạn lịch sử khác nhau. Chính vì vậy nên tránh sự rập khuân đồ đạc trong việc xây dựng cơ cấu tài chính và luôn xem xét sự tương xứng của tổ chức cơ cấu kinh tế

45.Cơ cấu của nền kinh tế xét về phương diện không khí và lãnh thổ được call là gì?

A) tổ chức cơ cấu ngành khiếp tếB) tổ chức cơ cấu vùng tởm tếC) Cơ cấu nghành kinh tếD) cơ cấu tổ chức thành phần khiếp tế

Đáp án đúng là: cơ cấu tổ chức vùng kinh tế

Vì: tổ chức cơ cấu vùng tài chính là cơ cấu của nền kinh tế tài chính xét về phương diện không khí và lãnh thổ. ác vùng kinh tế trong một nước nhà có phần nhiều tiềm năng khác nhau về tài nguyên, lao động, vốn, ….

46.Cơ cấu kinh tế bị tác động bởi trong những nhân tố như thế nào đưới đây

A) Điều kiện tự nhiênB) Ngân sách chi tiêu của bên nướcC) thu nhập thuế trong phòng nướcD) cơ chế đối ngoại trong phòng nước

Đáp án đúng là: Điều kiện tự nhiên

Vì: Điều khiếu nại tự nhiên: bao gồm các nguồn tài nguyên như đất đai, dầu khí với các tài nguyên trong lòng đất; tài nguyên rừng, biển, gió, sức nước; những điều kiện khí hậu như: nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa… tác động lớn đến cơ cấu kinh tế.

47.Theo tài chính học văn minh thì cơ cấu ngành tài chính được tạo thành mấy khoanh vùng kinh tế?

A) 4 khu vựcB) 3 quần thể vựcC) 2 quần thể vựcD) 5 quần thể vực

Đáp án đúng là: 3 khu vực

Vì: theo phong cách phân phân tách của tài chính học hiện nay đại, nền kinh tế gồm 3 khu vực:

• khu vực I gồm có nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và khai khoáng:

• khoanh vùng II gồm có những ngành công nghiệp và xây dựng:

• khu vực III gồm những ngành dịch vụ.

48.Muốn nền tài chính phát triển nhanh những nước đang cải cách và phát triển phải xây dựng cơ cấu tổ chức thành phần kinh tế theo xu hướng nào?

A) sút tỷ trọng buổi giao lưu của kinh tế nhà nước.B) Tăng tỷ trọng kinh tế tài chính tư nhânC) bớt tỷ trọng nhưng nâng cấp hoạt động hiểu quả của kinh tế tư nhân, tăng tỷ trọng hoạt động vui chơi của kinh tế công ty nướcD) bớt tỷ trọng hoạt động vui chơi của kinh tế nhà nước nhưng đảm bảo an toàn hoạt động gồm hiệu quả, tăng tỷ trọng hoạt động vui chơi của kinh tế tư nhân​​​​​​​

Đáp án đúng là: giảm tỷ trọng buổi giao lưu của kinh tế công ty nước nhưng bảo vệ hoạt động bao gồm hiệu quả, tăng tỷ trọng hoạt động vui chơi của kinh tế tư nhân

Vì: mọt thành phần tởm tế đều phải có ưu điểm và tiềm năng thế khỏe khoắn riêng tuy vậy vì nhiều lý do mà kinh tế Nhà nước ở những nước đang cách tân và phát triển thường chiếm tỷ trọng phệ nhưng tác dụng lại rất thấp và biến chuyển trở hổ hang cho quá trình tăng trưởng ghê tế. Bởi đó, ý muốn nền kinh tế tài chính tăng trưởng nhanh, các nước đang cách tân và phát triển phải xây dựng tổ chức cơ cấu thành phần kinh tế tài chính theo hướng: sút tỷ trọng, cải thiện hiệu quả vận động kinh tế nhà nước, tăng tỷ trọng kinh tế tư nhân.

49.Anh (chị ) cho biết hạn chế của chiến lược thay thế sửa chữa hàng nhập vào là?

A) Giảm kỹ năng sản xuất trong nướcB) Tăng nợ nước ngoàiC) Làm bớt khả năng đối đầu của những doanh nghiệp trong nướcD) Làm giảm khả năng tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh của các doanh nghiệp vào nước, làm cho tăng nợ nước ngoài.​​​​​​​

Đáp án đúng là: Làm sút khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vào nước, làm tăng nợ nước ngoài.

Vì: Ngoài tinh giảm làm sút giảm khả năng đối đầu và cạnh tranh của những doanh nghiệp trong nước, làm tăng nợ nước ngoài của chiến lược thay thế sửa chữa hàng nhập khẩu thì chiến lược này còn tồn tại hạn chế:

· phát sinh nhiều tiêu cực: trốn thuế, lậu thuế...

· Hạn chế xu hướng công nghiệp hóa đất nước.

50.Theo anh (chị), chiến lược bảo lãnh thuế quan thực tế của nước ta về ngành hàng ô tô được hiểu như thế nào?

A) Đánh thuế cao vào ô tô nhập khẩu và đánh thuế rẻ vào vật liệu sản xuất ô tô nhập khẩu.B) Đánh thuế cao vào xe hơi nhập khẩu cùng đánh thuế cao vào vật liệu sản xuất xe hơi nhập khẩu.C) Đánh thuế phải chăng vào ô tô nhập khẩu cùng đánh thuế cao vào nguyên vật liệu sản xuất ô tô nhập khẩu.D) Đánh thuế tốt vào xe hơi nhập khẩu cùng đánh thuế thấp vào nguyên liệu.

Đáp án đúng là: Đánh thuế cao vào ô tô nhập khẩu cùng đánh thuế rẻ vào nguyên vật liệu sản xuất ô tô nhập khẩu OK

Vì: Để tiến hành chiến lược sửa chữa hàng nhập khẩu công ty nước hay được dùng bảo hộ bằng thuế quan. Bảo hộ bằng thuế quan thực tế thực ra là sự việc kết hộ của hai loại thuế: thuế đánh vào hàng nhập khẩu và thuế tiến công vào vật liệu nhập khẩu sao cho bảo đảm lợi nhuận mang lại nhà sản xuất.

51.Theo anh (chị) khi thiết yếu phủ việt nam đánh thuế cao vào mặt hàng ô tô nhập vào thì kia là vẻ ngoài bảo hộ như thế nào sau đây?

A) bảo hộ thuế quan lại danh nghĩaB) bảo lãnh thuế quan lại thực tếC) Thuế đánh vào hàng nhập khẩuD) bảo hộ hạn ngạch

Đáp án đúng là: bảo lãnh thuế quan lại danh nghĩa

Vì: bảo hộ thuế quan lại danh nghĩa là vẻ ngoài đánh thuế của phòng nước vào hàng nhập khẩu gồm sức đối đầu và cạnh tranh với hàng trong nước làm cho giá mặt hàng trong nước cao giá chỉ hàng trên thị trường quốc tế.

52.Nội dung kế hoạch hướng ngoại của các nước ASEAN-4 (Thái Lan, Inddooneexxia, Malaixia, Philippines) là?

A) tận dụng lợi thế so sánh sản xuất những món đồ xuất khẩuB) Khuyến khích thêm vào các sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu trong nướcC) Sử dụng kết quả nguồn tài nguyên để tích lũy ban đầu.D) tận dụng lợi thế đối chiếu sản xuất những món đồ xuất khẩu, khuyến khích cung cấp các sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu trong nước, sử dụng tác dụng nguồn tài nguyên nhằm tích lũy ban đầu.​​​​​​​

Đáp án đúng là: tận dụng tối đa lợi thế đối chiếu sản xuất những món đồ xuất khẩu, khuyến khích tiếp tế các thành phầm để thỏa mãn yêu cầu trong nước, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nhằm tích lũy ban đầu.

Vì: phần lớn các nước ASEAN có dân sinh đông tạo nên thị trường tiêu thụ trong nước rộng lớn, gồm nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên đáng kể vì vậy mà nội dung chiến lược hướng ngoại gồm nội dung trên.

53.Việt Nam gia nhập vào cộng đồng cà phê nhân loại (ICO) vào thời gian nào?

A) Năm 2011B) Năm 2012C) Năm 2010D) Năm 2013

Đáp án đúng là: Năm 2011

Vì: Hiệp hội cafe Thế giới bao gồm 45 nước sản xuất và 32 nhà nhập khẩu. Vn chính thức dấn mình vào ICO vào trong ngày 21 mon 8 năm 2011.

54.Hiệp hội cà phê nhân loại (ICO) vận động theo qui định nào sau đây?

A) giới hạn ở mức xuất khẩu được định ra cho tất cả các nước xuất khẩu.B) giới hạn trong mức nhập khẩu được định ra cho toàn bộ các nước nhập khẩuC) Hạn mức đặt ra cho cả nước xuất cùng nhập khẩuD) giới hạn trong mức không đưa ra đối với toàn quốc xuất và nhập khẩu

Đáp án đúng là: giới hạn ở mức xuất khẩu được định ra cho tất cả các nước xuất khẩu.

Vì: tổ chức quốc tế về cafe (ICO) vận động trên thông qua tiêu chí hạn nấc xuất khẩu được định ra cho toàn bộ các nước xuất khẩu đồng thời những nước nhập khẩu mua sắm chỉ gật đầu đồng ý mua của những nước thâm nhập tổ chức.

55.Theo anh (chị) giải pháp “kho đệm dự trữ quốc tế” được lập ra trên sự thỏa hiệp của đều ai?

A) những nước thực hiện cơ chế bảo hộ thuế quanB) những nước nhập khẩuC) Nước xuất khẩu và những nước nhập khẩuD) những nước thực hiện chính sách bảo hộ hạn ngạch

Đáp án đúng là: Nước xuất khẩu và những nước nhập khẩu

Vì: Hội lhq tế dịch vụ thương mại và cách tân và phát triển đưa ra “Chương trình tổng hòa hợp về hàng hóa”. Theo lịch trình này một quỹ bình thường sẽ được ra đời dựa trên thỏa thuận hợp tác cả nhì bên những nước xuất khẩu với nhập khẩu. Quỹ này thiết lập dự trữ 18 mặt hàng nhằm bình ổn giá.

56.Theo anh (chị) phương châm của việc trở nên tân tiến những ngành công nghiệp sản xuất hàng chi tiêu và sử dụng thường là phương châm của kế hoạch nào sau đây? Lựa chọn đáp án đúng nhất:

A) Chiến lược cải cách và phát triển hướng ngoạiB) Chiến lược thay thế hàng nhập khẩuC) chính sách đòn bẩy kinh tếD) chính sách bảo hộ thuế quan

Đáp án đúng là: Chiến lược thay thế hàng nhập khẩu.

Vì: ngôn từ cơ bản của chiến lược sửa chữa hàng nhập khẩu là tăng mạnh sự trở nên tân tiến các ngành công nghiệp trong nước, trước hết là công nghiệp cung cấp hàng tiêu dùng tiếp nối đến các nghành công nghiệp khác nhằm mục tiêu sản xuất sản phẩm nội địa thay thay các sản phẩm nhập khẩu.

57.Một vào những cơ chế đòn bẩy thúc đẩy kế hoạch hướng ngoại là?

A) giảm giá trị đồng chi phí trong nước so với nước ngoài tệB) Đánh thuế cao vào sản phẩm nhập khẩuC) Đánh thuế cao vào vật liệu nhập khẩuD) Đánh thuế thấp vào nguyên liệu nhập khẩu

Đáp án đúng là: hạ thấp giá trị đồng chi phí trong nước so với nước ngoài tệ

Vì: Khi đồng tiền trong nước sút thì sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu vào nước này sẽ đắt đỏ hơn trái lại sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu lịch sự nước khác vẫn rẻ hơn sinh sản điều kiện dễ dãi cho xuất khẩu mặt hàng hóa.

Xem thêm: Bộ Phận Đất Nổi Nhỏ Hơn Lục Địa Lí Lớp 4 Bài 29: Biển, Đảo Và Quần Đảo

58.Theo anh (chị) kim chỉ nan lợi thế tương đối đề cập cho tới sự khác nhau giữa các nước về yếu ớt tố làm sao sau đây?

A) Vốn đầu tưB) Nhân công phu độngC) ngân sách so sánhD) nguyên vật liệu sản xuất

Đáp án đúng là: ngân sách chi tiêu so sánh

Vì: Lợi thế hoàn hảo nhất được để mắt tới dựa vào giá thành sản xuất sản phẩm & hàng hóa thì lợi thế kha khá dựa vào giá cả khi đem so sánh giữa những nước cùng sản xuất món đồ đó cùng với nhau.

kimsa88
cf68