Bài Tập Mệnh Đề Quan Hệ Lớp 11 Có Đáp Án

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển sinh Đại học, cđ

200 bài xích tập Trắc nghiệm Mệnh đề quan liêu hệ tất cả đáp án cụ thể


giayphutyeuthuong.vn sưu tầm và biên soạn bài xích tập Trắc nghiệm Mệnh đề quan tiền hệcó đáp án, tất cả 200 bài xích tập tự cơ phiên bản đến cải thiện mong mong giúp những em ôn luyện kiến thức và kỹ năng đã được học tập về Trắc nghiệm Mệnh đề quan liêu hệhiệu quả. Mời chúng ta đón xem:

Bài tập Trắc nghiệm Mệnh đề quan hệ

I. Định nghĩa mệnh đề quan lại hệ

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó bao gồm thể bao gồm nhiều từ tốt có cấu tạo của cả một câu. Mệnh đề quan tiền hệ dùng làm giải đam mê rõ hơn về danh trường đoản cú đứng trước nó.

Bạn đang xem: Bài tập mệnh đề quan hệ lớp 11 có đáp án

Xét lấy một ví dụ 1: The woman who is wearing the T-shirt is my girl friend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là 1 trong relative clause, nó lép vế “the woman” và dùng để làm xác định danh từ bỏ đó. Nếu vứt mệnh đề này ra bọn họ vẫn có một câu hoàn chỉnh: The woman is my girlfriend.

Xét ví dụ như 2: The girl is Nam’s girlfriend. She is sitting next to lớn me. =>The girl who is sitting next lớn me is Nam’s girl friend.

Mệnh đề quan hệ thường được nối cùng với mệnh đề thiết yếu bằng những đại từ tình dục (relative pronouns): who, whom, which, whose, that……

Mệnh đề quan tiền hệ bao gồm hai loại: mệnh đề quan liêu hệ xác minh và mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định

II. Các loại mệnh đề quan hệ

a. Mệnh đề xác minh (Defining relative clauses)

– Là mệnh đề được dùng để xác định danh trường đoản cú đứng trước nó,cần thiết cho ý nghĩa sâu sắc của câu; không có nó câu sẽ không còn đủ nghĩa. Toàn bộ các đại từ quan hệ được áp dụng trong mệnh đề xác định.

Ví dụ:

Do you know the name of the man who came here yesterday?

The man (whom / that) you met yesterday is coming to my house for dinner.

➨ Mệnh đề xác định không tất cả dấu phẩy

b. Mệnh đề không xác định (Non – defining clauses)

– Là mệnh đề cung cấp thêm tin tức về tín đồ hoặc vật, không có nó thì câu vẫn đầy đủ nghĩa.

Ví dụ: Miss Hoa, who taught me English, has just got married.

➨ Mệnh đề không xác minh có dấu phẩy và Mệnh đề này không được dùng “That”

III. Đại từ tình dục (Relative Pronouns)


Đại từ quan tiền hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm công ty ngữ, đại diện thay mặt ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm công ty ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt ngôi đồ vật, rượu cồn vật.

Bổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the cát which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me

whose

Chỉ sở hữu cho tất cả những người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện cho tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

Đại diện cho chủ ngữ chỉ người, vật, đặc trưng trong mệnh đề quan hệ xác minh (who, which vẫn đang còn thê áp dụng được)

I don’t lượt thích the table that stands in the kitchen.


Các đại từ dục tình trong giờ đồng hồ Anh

1. WHO:

– cai quản từ trong mệnh đề quan tiền hệ

– sửa chữa thay thế cho danh từ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

Ví dụ: The woman who lives next door is a doctor.

2. WHOM:

– làm cho túc từ mang lại động từ vào mệnh đề quan hệ

– thay thế cho danh từ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

Ví dụ: George is a person whom I admire very much

3. WHICH:

– cai quản từ hoặc túc từ vào mệnh đề quan liêu hệ

– thay thế sửa chữa cho danh tự chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O

….N (thing) + WHICH + S + V

The machine which broke down is working again now

4. THAT:

Mệnh đề quan hệ tình dục xác định:

Là mệnh đề rất cần phải có vào câu, nếu loại bỏ mệnh đề bao gồm sẽ không có nghĩa rõ ràng. Đối với các loại câu này, đại từ quan lại hệ có tác dụng tân ngữ hoàn toàn có thể được quăng quật đi. Ta rất có thể dùng tự that sửa chữa cho who, whom, which…

Mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định:

Trước cùng sau mệnh đề này phải gồm dấu (,). Trường hợp này ta KHÔNG ĐƯỢC dùng từ “that” sửa chữa cho who, whom, which cùng không được vứt đại từ quan hệ nam nữ trong mệnh đề này.

Ví dụ 1: My father is a doctor. He is fifty years old ➨ My father, who is fifty years old, is a doctor.

Ví dụ 2: Mr Brown is a very nice teacher. We studied English with him. ➨ Mr Brown, who(m) we studied English with, is a very nice teacher.

Trường hợp bắt buộc dùng that với không được dùng that:

Trường hợp bắt buộc dùng that: sau đó 1 danh từ các thành phần hỗn hợp (vừa chỉ người, vừa chỉ thiết bị hoặc thiết bị vật). Ví dụ: We can see a lot of people và cattle that are going to the field

– Sau đại từ bất định:

Ex: I’ll tell you something that is very interesting.

– Sau các tính từ so sánh nhất, ALL, EVERY, VERY, ONLY:

Ex: This is the most beautiful dress that I have.

All that is mine is yours.

You are the only person that can help us.

– Trong cấu trúc It + be + … + that … (chính là …)

Ex: It is my friend that wrote this sentence. (Chính là bạn tôi đã viết câu này.)

Trường hòa hợp không dùng that: mệnh đề tất cả dấu (,), ĐTQH bao gồm giới tự đứng trước.

Lưu ý: giới trường đoản cú chỉ đứng trước whom và which, ko đứng trước who cùng that

Ví dụ: Peter, who/whom I played tennis with on Sunday, was fitter than me.

Or: Peter, with whom I played tennis on Sunday, was fitter than me.

Not: Peter, with who I played tennis on Sunday, was fitter than me.

5. WHOSE:

Đại từ dùng để làm chỉ tải cho danh từ chỉ tín đồ hoặc vật, hay thay cho các từ: her, his, their, hoặc bề ngoài ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

Ví dụ: I met someone whose brother I went to school with

IV. Trạng từ quan hệ giới tính (Relative Adverb)

Trạng từ quan lại hệ rất có thể được áp dụng thay cho 1 đại từ quan tiền hệ với giới từ. Bí quyết làm này sẽ tạo nên câu dễ dàng nắm bắt hơn.

Ví dụ: This is the siêu thị in which I bought my bike. ➨ This is the siêu thị where I bought my bike.


Trạng từ quan hệ

Nghĩa

Cách sử dụng

Ví dụ

when

in/on which

Đại diện cho nhiều thời gian

the day when we met him

where

in/at which

Đại diện đến nơi chốn

the place where we met him

why

for which

Đại diện cho lí do

the reason why we met him


1. WHY:

Trạng từ quan hệ tình dục why bắt đầu cho mệnh đề dục tình chỉ lý do, thường cụ cho các for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ví dụ 1: I don’t know the reason. You didn’t go khổng lồ school for that reason. → I don’t know the reason why you didn’t go khổng lồ school.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh, Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh 2021

Ví dụ 2: I don’t know the reason. You didn’t go khổng lồ school for that reason. =>I don’t know the reason why you didn’t go khổng lồ school.

2. WHERE:

Trạng từ quan hệ giới tính để sửa chữa cho các từ/cụm tự chỉ địa điểm, địa điểm chốn.

….N (place) + WHERE + S + V …. (WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ví dụ 1: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel. → The hotel where we stayed wasn’t very clean.

Ví dụ 2: This is my hometown. I was born and grew up here. => This is my hometown where I was born and grew up.

Ví dụ 3: The restaurant where we had Lunch was near the airport.

3. WHEN:

Là trạng từ quan hệ tình dục để thay thế cho các từ/từ chỉ thời gian.

….N (time) + WHEN + S + V … (WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ví dụ 1: bởi vì you still remember the day? We first met on that day.

➨ do you still remember the day when we first met?

➨ bởi you still remember the day on which we first met?

Ví dụ 2: I don’t know the time. She will come back then. ➨ I don’t know the time when she will come back.

That was the day. I met my wife on this day. ➨That was the day when I met my wife.

V. Lưu ý cần ghi nhớ trong mệnh đề quan tiền hệ

1. Trường hợp trong mệnh đề quan tiền hệ có giới từ thì giới từ hoàn toàn có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề tình dục (chỉ vận dụng với whom và which.)

Ví dụ: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.

➨ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.

➨ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Hoàn toàn có thể dùng which thay cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ví dụ: She can’t come khổng lồ my birthday party. That makes me sad. → She can’t come to my birthday party, which makes me sad.

3. Ở vị trí túc từ, whom hoàn toàn có thể được thay bởi who.

Ví dụ: I’d lượt thích to talk to lớn the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan lại hệ xác minh , bạn có thể bỏ những đại từ quan liêu hệ làm túc từ:whom, which.

Ví dụ: The girl you met yesterday is my close friend. The book you lent me was very interesting.

5. Các cụm trường đoản cú chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … hoàn toàn có thể được dùng trước whom, which cùng whose.

Ví dụ 1: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Ví dụ 2: Daisy has three brothers. All of them are teachers. —> Daisy has three brothers, all of whom are teachers.

Ví dụ 3: He asked me a lot of questions. I couldn’t answer most of them. —> He asked me a lot of questions, most of which I couldn’t answer.

6. KHÔNG sử dụng THAT, WHO sau giới từ.

Ví dụ: The house in that I was born is for sale.

VI. Mệnh đề quan hệ giới tính rút gọn gàng – Reduce Relative Clauses

1. Active: trường hợp mệnh đề quan hệ là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành cụm lúc này phân từ (V-ing).

Ví dụ: – The man who stands at the door is my uncle. => The man who is / was standing at the door is my uncle.

– The man who stood at the door is my uncle.=> The man standing at the door is my uncle.

Xem thêm: Đánh Giá Chuẩn Giáo Viên - Đánh Giá Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Như Thế Nào

2. Passive: Ta có thể dùng past participle (V2ed) để sửa chữa cho mệnh đề đề quan hệ tình dục khi nó mang nghĩa bị động

Ví dụ: – The woman who is / was given a flower looks / looked very happy => The woman given a flower looks / looked very happy.

3. Rút thành nhiều động từ nguyên chủng loại – Infinitive relative clause (active / passive)

Mệnh đề dục tình được rút thành nhiều động tự nguyên mẫu (To-infinitive) lúc trước đại từ quan hệ nam nữ có những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh bậc nhất. Ví dụ