BÀI TẬP QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

     

Thì vượt khứ hoàn thành tiếp diễn và quá khứ dứt tiếp diễn là hai giữa những thì đặc biệt trong 12 thì của tiếng Anh. Vị vậy, để có thể nắm chắc chắn cách thực hiện thì này, hãy quan sát và theo dõi trọn cỗ bài tập thì quá khứ xong xuôi và vượt khứ xong xuôi tiếp diễn chọn lọc sau đây cùng giayphutyeuthuong.vn nhé!


1. Thì vượt khứ trả thành

1.1. Khái niệm

Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect Tense) là thì cần sử dụng để diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động khác và cả hai hành động này mọi đã xẩy ra trong thừa khứ. Hành động nào xẩy ra trước thì dùng thì thừa khứ ngừng còn hành vi xảy ra sau thì sử dụng thì quá khứ đơn.

Bạn đang xem: Bài tập quá khứ hoàn thành tiếp diễn

1.2. Phương pháp dùng

Dưới đấy là 6 cách dùng thì quá khứ hoàn thành thường dùng thông dụng nhất kèm ví dụ như từng nội dung.

Dùng trong trường vừa lòng 2 hành động cùng xẩy ra trong thừa khứ, ta dùng Past Perfect Tense cho hành vi xảy ra trước cùng quá khứ đối kháng cho hành vi xảy ra sau.

Ví dụ: An idea occurred to lớn him that she herself had helped him very much in the everyday life.

Thì thừa khứ xong xuôi được sử dụng để mô tả hành đụng đã xẩy ra và đã ngừng trước một thời điểm được kể tới trong vượt khứ, hoặc trước một hành vi khác cũng đã dứt trong quá khứ.

Ví dụ: We had had lunch when she arrived. (Khi cô ấy đến shop chúng tôi đã ăn trưa xong.)


NHẬP MÃ ICT1TR - NHẬN ngay lập tức 1.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
vui lòng nhập tên của công ty
Số năng lượng điện thoại của công ty không đúng
Địa chỉ e-mail bạn nhập sai
Đặt hứa hẹn
× Đăng ký thành công xuất sắc

Đăng ký kết thành công. Cửa hàng chúng tôi sẽ contact với chúng ta trong thời hạn sớm nhất!

Để gặp mặt tư vấn viên vui vẻ click TẠI ĐÂY.


*
*
*
*
Bài tập 1: chia dạng đúng của hễ từThe woman (pay) ………………………….. For her new car in cash.I (have) ………………………………….lunch by the time the others came into the restaurant.It (rain) ……………………….. For three days before the storm came yesterday.We (run) ……………………………along the street for about 40 minutes when a oto suddenly stopped right in front of us.They (talk) ………………………..… on the phone when the rain poured down.Yesterday, my brother said he (stop) ……………………………smoking for 2 months.I (have) ………………………………….lunch for 20 minutes by the time the others came into the restaurant.Bài tập 2: mang đến dạng đúng của từ vào ngoặcI was very tired when I arrived home. (I/work/hard all day) The two boys came into the house. They had a badminton và they were both very tired. (they/play/badminton) ……………….He was disappointed when he had khổng lồ cancel his holiday. (He/look/forward to lớn it) ……………….John woke up in the middle of the night. He was frightened & didn’t know where he was. (He/dream) ……………….When I got home, Wick was sitting in front of the TC. She had just turned it off. (she/ watch/ a film) ……………….Bài tập 3: mang lại dạng đúng của đụng từ vào ngoặc.Marry had (walk) ………… three miles a day before her leg was broken.She had (finish) ………… her assignment before 10 o’clock last night.I had (turn off) ………… the air – conditioner before I came homeHenry failed the final thử nghiệm because she had not (attend) ………… class.She had (make) ………… soup, so it was still hot và steamy when the visitors came in.Sam gained weight because he had (overeat) ………….They had (fall) ………… in love for 5 years and prepared for a wedding.My parents had (quarrel) ………… 1 hour before my grandmother came back home.I had (read) ………… the novel before I saw the film.Bài tập 4: Viết lại câu làm thế nào cho nghĩa ko đổi thực hiện từ lưu ý cho sẵnDavid had gone home before we arrived.

–> After …………………………………………………………………………………….

We had lunch then we took a look around the shops.

Xem thêm: Thời Kì Hình Thành Và Phát Triển Của Chế Độ Phong Kiến Tây Âu Giai Đoạn Đầu Là

–> Before ……………………………………………………………………………………

The light had gone out before we got out of the office.

–> When…………………………………………………………………………………….

After she had explained everything clearly, we started our work.

-> By the time …………………………………………………………………………….

My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home.

-> Before ………………………………………………………………………………….

Bài tập 5: Đặt động từ làm việc dạng cân xứng nhất, vượt khứ tiếp diễn, quá khứ ngừng hoặc quá khứ xong tiếp diễn It was very noisy next door. Our neighbourswere having(have) a party.John and I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he … (walk) so fastSue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)When I arrived, everybody was sitting round the table & talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)Jim was on his hands & knees on the floor. He … (look) for his tương tác lens.When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late and she … (wait) for a long time.

Xem thêm: Vẽ Tranh Mũ Bảo Hiểm Xinh Bảo Vệ Chúng Mình Trên Giấy A3 Đẹp, Đơn Giản Nhất

Đáp án

Bài tập 1
1. Had been waiting2. Had been running3. Had been stopping4. Had been painting
5. Had been talking6. Had been paying7. Had been having8. Had been raining
9. Had been running10. Had been talking11. Had been stopping12. Had been having
Bài tập 2I’d been working hard all day.They’d been playing badmintonHe’d been looking forward to itHe’d been dreamingShe’d been watching a filmBài tập 3
1. Had been walking2. Had finished3. Had turned off
4. Had not been attending5. Had been making soup6. Had been overeating
7. Had been falling in love8. Had been quarreling9. Had read
Bài tập 4After David had gone home, we arrived. Before we took a look around the shops, we had had lunch.When we got out of the office, the light had gone out.By the time we started our work, she had explained everything clearly. Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden.Bài tập 5
2. Was walking3. Had been running4. Were eating
5. Had been eating6. Was looking7. Was waiting … had been waiting

Trên trên đây là toàn bộ kiến thức cũng như bài tập thì vượt khứ hoàn thành và thừa khứ chấm dứt tiếp diễn. Hy vọng qua bài viết này, bạn cũng có thể phân biệt 2 thì này nhằm tránh xẩy ra nhầm lẫn lúc sử dụng.giayphutyeuthuong.vn chúc bạn học tập xuất sắc và ăn điểm số cao nhất.