Bai tap thanh toan quoc tec tế có lời giải

     

Bài tập giao dịch quốc tế –TTQT là 1 trong trong số những nghiệp vụ của bank trong việc giao dịch thanh toán giá trị của các lô sản phẩm giữa bên mua cùng bên bán sản phẩm thuộc lĩnh vực ngoại thương, mặc dù nhiên cũng có trường hợp quan trọng không cần thông qua ngân hàng là thanh toán quốc tế qua chi phí mã hóa (ví dụ: Bitcoin, Ethereum). Hãy thuộc Kế toán Việt Hưngtham khảo một số dạng bài toán thực tiễn về kế toán giao dịch quốc tế nhé.

Bạn đang xem: Bai tap thanh toan quoc tec tế có lời giải

Bạn vẫn xem: bài tập thanh toán giao dịch quốc tế bao gồm đáp án


*

Mẫu bài bác tập giao dịch quốc tế cơ bản có lời giải

Các phương thức giao dịch quốc tế phổ biến nhất bây giờ là:

Chuyển tiền bằng: Điện giao dịch chuyển tiền (TT: Telegraphic Transfer Remittance) hoặc bằng Thư chuyển tiền (MTR: Mail Transfer Remittance).Trả chi phí lấy chứng từ (C.A.D: Cash Against Document).Nhờ thu (Collection).Tín dụng thư (L/C: Letter of Credit).Bitcoin

NỘI DUNG CHÍNH

1. Bài tập giao dịch thanh toán quốc tếsố 1


*

BÀI GIẢI 1:

a) khách hàng hàng: tải USD bằng VND —> Ngắn hàng: cung cấp USD sở hữu VND:

Vậy ngân hàng sẽ vận dụng tỷ giá chỉ hán USD/VND = 17.671.

b) khách hàng: buôn bán EUR đem USD —> Ngân hàng: thiết lập EUR bán USD:

Vậy ngân hàng sẽ vận dụng tỷ giá thiết lập EUR/USD = 1.2692.

c) khách hàng hàng: cung cấp USD đem EUR —> Ngân hàng: download USD phân phối EUR:

Vậy bank sẽ vận dụng tỷ giá thành EUR/USD = 1.2712.

d) khách hàng: buôn bán JPY rước USD —› Ngân hàng: mua IPY bạn dạng USD;

Vậy bank sẽ vận dụng tỷ giá thành USD/JPY = 115,00.

e) khách hàng hàng: buôn bán GBP rước USD —> Ngân hàng: cài GBP cung cấp USD;

Vậy ngân hàng sẽ vận dụng tỷ giá thiết lập GBP/USD = l,6568.

f) khách hàng hàng: bán USD rước AUD —> Ngân hàng: sở hữu USD cung cấp AUD;

Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá bạn dạng AUD/USD = 07924.

2.Bài tập giao dịch quốc tếsố 2


*

BÀI GIẢI 2:

a) người sử dụng muốn sở hữu 120M USD bởi VND

Phân tích: quý khách hàng bán VND mua 120.000 USD

Ngân hàng mua VND bán 120.000 USD

Ngăn hàng bán 120.000 USD phải sẽ áp dụng tỷ giá thành USD/VND = 16.871.

Vậy khi khách hàng muốn mua 120.000 USD, số VND nên trả:

16.871120.000 USD = 2.024.520.000 VND.

Xem thêm: Toán Lớp 4 Trang 68 Luyện Tập Toán Lớp 4 Trang 68 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4

b) khách hàng muốn phân phối 960.000 EUR rước USD


Phân tích: khách hàng bán 960.000 EUR mua USD

Ngân mặt hàng mua 960.000 EUR bán USD

Ngăn hàng mua 960.000 EUR đề xuất sẽ án dụng tỷ giá download EUE/USD = 1,2248

Vậy khi quý khách muốn chào bán 960.000 EUR rước USD, số USD quý khách hàng có được:

1.2248 x 960.000 EUR = 1.175.808 USD.

c) người tiêu dùng muốn chào bán 92.500 USD lẫy EUR

Phân tích: quý khách bán 92.500 USD mua EUR

Ngân hàng mua 92.500 USD bán EUR.

Ngăn hàng bán EUR cần sẽ vận dụng tỷ giá bán EUR/USD =1,2298

Vậy khi khách hàng muốn bán 92.500 USD lấy EUR. Số EUR khách hàng có được:

92.500 USD/ 1.2298 = 75.215 EUR.

d) quý khách hàng bán 12.358.000 JPY mang USD

Phân tích: người sử dụng bán 12.358.000 IPY mua USD

Ngân hàng mua 12.358.000 PY bán USD

Ngân hàng bán USD đề xuất sẽ ấp chạm tỷ giá bán USD/JPY = 115,00

Vậy khi quý khách hàng muốn bán 12.358.000 JPY rước USD, số USD khách hàng có được:

12.358.000 IPY / 115,00 = 107.461 USD.

e) quý khách hàng muốn sở hữu 28.320 GBP bằng USD

Phân tích: quý khách hàng bán USD mua 28.320 GBP

Ngân sản phẩm mua USD bán 28.320 GBP

Ngân hàng cung cấp GBP cần sẽ vận dụng tỷ giá bán GBP/USD = 1,6600

Vậy khi người sử dụng muốn download 28.320 GBP bẳng USD. Số USD người sử dụng phải trả:

28.320 GBP x I,6600 = 47,011,2 USD

f) người tiêu dùng muỗn phân phối 56.900 USD mang AUD

Phân tích: quý khách bán 56.900 USD tải AUD

Ngân hàng sở hữu 56.901 USD phân phối AUD

Ngân hàng chào bán AUD nên sẽ áp dụng tỷ giá thành AUD/USD: 0,6924

Vậy khi quý khách muốn muốn bán 56.900 USD mang AUD, số AUD người sử dụng có:

56.900 USD/0,6914 = 82.178 USD.

3. Bài xích tập số 3


*

BÀI GIẢI 3

a) quý khách A: thiết lập 20.000 GBP bằng CHF

Phân tích:


Khách sản phẩm bán che mua USD; người tiêu dùng bán USD, mua 20.000 GBP

Ngân hàng mua CHE buôn bán USD: ngân hàng mua LISD, bán 20.000 GBP

Ngân hàng bán USD sở hữu CHE buộc phải sẽ áp dụng tỷ giá chỉ bán USD/CHF: 1,2611

Ngân hàng tải USD, buôn bán 20.000 CHF cần sẽ án dụng tỷ giá thành GBP/USD: 1.7691

Tính tỷ giá thành GBP/CHF (b):


*

Vậy khi quý khách A download 20.000 GBP bằng CHF, số CHF khách hàng phải trả:

20.000 GBP x GBP/CHF(h) = 20.000 x 2.2310 = 44.620 CHE

b) khách hàng B: cung cấp 20.000 GBP mang CHF

Phân tích:

Khách sản phẩm bán 21.000 GHP mua USD: người sử dụng bán USD, mua CHF

Ngân hàng mua 20.000 GBP bán USD: ngân hàng mua USD, bán CHF

Ngăn sản phẩm mua 20.000 GHP bán USD đề nghị sẽ vận dụng tỷ giá bán mua GBP/USD: 1,7651

Ngăn sản phẩm mua USD,bán CHF bắt buộc sẽ áp dụng tỷ giá chỉ mua USD/CHF: 1,2541

Tính tỷ giá mua GBP/CHF (m):


Vậy khi khách hàng B bán 20.000 GHP mang CHF, số CHF người tiêu dùng có:

20.000 GBP x GBP/CHF(m) = 20.000 x 2,2136 = 44.272 CHF

c) quý khách C: download 28.000 EUR bởi VND

Phân tích:

Khách hàng bán VND mua USD. Người tiêu dùng bán USD. Cài 28.000 EUR.

Xem thêm: Tìm Ucln Của 2 Số Nguyên Dương M Và N, Tìm Ước Chung Lớn Nhất Của 2 Số Nguyên Dương M,N

Ngân sản phẩm mua VND bán USD: ngân hàng mua LSD, hán 28.000 EUR.

Ngân mặt hàng bán USD mua VND bắt buộc sẽáp dụng tỷ giá bán USD/VND: 16.890

Ngăn sản phẩm bán28.000 EURmua USD nên sẽ vận dụng tỷ giá bán EUR/USD: 1,2298

Tính tỷ giá bán EUR/VIND (b):


Vậy khi người sử dụng C thiết lập 28.000 EUR bởi VND, số VND quý khách phải trả:

28.000 EUR x EUR/VND (b) = 28.000 x 20.771 = 581.588.000 VND

d) quý khách hàng D: cung cấp 28.000 EUR bởi VND


Phân tích:

Khách sản phẩm bán 28.000 EUR mua USD; khách hàng bánUSD, mua VND

Ngân hàng mua 38.0001 EUR bán USD: ngân hàng mua LSD, bán VND

Ngân hàng mua USD bán VND yêu cầu sẽ áp dụng tỷ giá bán muaUSD⁄VND: 16.888

Ngân mặt hàng mua 28.000 EUR, bán USD nên sẽ áp dụng tỷ giá chỉ mua EUR/USH: 1,2248

Tỉnh tỷ giá download EUR/VND (m):


Vậy khi người sử dụng D cung cấp 28.000 EUR. Bởi VND. Số VND quý khách có:

28.000 EUR x EUR/VND (m) = 28.000 x 20684,4224 = 579.163.827,2 VND

e) khách hàng E: mua 40.000 AUD bởi VND

Phân tích:

Khách mặt hàng bán VND mua USD; quý khách bán USD,mua 40.000 AUD

Ngân hàng mua VND bán USD; ngân hàng mua USD, bán 40.000 AUD

Ngăn sản phẩm bán USD mua VND cần sẽ vận dụng tỷ giá bán USD/VND: 16.890

Ngăn hàng bán 40.000 AUD, mua USD yêu cầu sẽ vận dụng tỷ giá chỉ bán AUD/USD: 0,7727

Tỉnh tỷ giá bán AUD/VND(b):


Vậy khi người tiêu dùng E mua 41.000 AUD bằng VND. Số VND người tiêu dùng phải trả:

40.000 AUD x AUD/VND (b) = 40.000 x 13.050.903 = 522.036.120 VND

f) người sử dụng F: buôn bán 40.000 AUD lấy VND

Phân tích:

Khách hàng bán 40.000 AUD mua USD: người sử dụng bán USD. mua VND

Ngân mặt hàng mua 40.000 AUD bán USD: bank mua USD, bán VND

Ngăn sản phẩm mua USD bán VND buộc phải sẽ vận dụng tỷ giá chỉ mua LSD/VND: 16.888

Ngân mặt hàng mua 40.000 AUD, bán USD yêu cầu sẽ vận dụng tỷ mang mua AUD/USD: 0.7681

Tỉnh tỷ giá mua AUD/VND (m):


Vậy khi quý khách hàng F bán 40.000 AUD mang VND, số VND khách hàng có:

D x AUD/VND (m) = 40.000 x 12.971,6728 = 866.912 VND

g) quý khách hàng G: phân phối 12 triệu JPY lấy VND