Bài tập về thì hiện tại hoàn thành có đáp án cụ thể

     

Thì hiện tại xong xuôi (Present Perfect) là trong những thì được thực hiện nhiều nhất trong văn viết với giao tiếp. Đồng thời, đó cũng là thì dễ gây nhầm lẫn cho những người học nhất. Mặc dù nhiên, cùng với loạt bài xích tập thì hiện nay tại ngừng dưới trên đây của Patado, học tập viên đã tự tin ráng chắc kỹ năng và kiến thức về thì này!

Bài tập thì hiện nay tại tiếp nối – Điểm 10 ngữ pháp không khó

I/ cầm tắt kiến thức cơ phiên bản về thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện nay tại dứt (Present Perfect) là 1 trong trong 16 Thì trong giờ Anh, là thì được dùng để làm mô tả sự việc ban đầu trong thừa khứ cùng còn kéo dài tới hiện nay tại. Thông thường, trong thì bây giờ hoàn thành, người ta thường không kể tới thời gian rõ ràng xảy ra sự việc.

Bạn đang xem: Bài tập về thì hiện tại hoàn thành có đáp án cụ thể

1. Cấu tạo thì hiện tại hoàn thành

a. Câu khẳng định

*

Ví dụ: My brother has worked in the multinational company since 2010. (Anh trai tôi làm cho trong doanh nghiệp đa nước nhà từ năm 2010).

Tổng hợp kiến thức và kỹ năng thì hiện nay tại chấm dứt đầy đủ độc nhất vô nhị 2021

b. Câu bao phủ định

*

Ví dụ: I haven’t traveled khổng lồ anywhere for 1 year. (Tôi ko đi phượt được 1 năm rồi).

c. Câu nghi vấn

*

Ví dụ: Has she married him? (Cô ấy cưới anh ta chưa?)


*

Công thức thì bây giờ hoàn thành


2. Dấu hiệu phân biệt thì bây giờ hoàn thành

Một số vết hiệu nhận thấy thì hiện tại ngừng thường gặp:

For + khoảng tầm thời gian for 5 years, for 3 months,…
Since + mốc thời giansince last Monday, since I was 5 years old,…
This is + số thiết bị tự + S + V + O.This is the second time I have applied for this post.
Dùng vào mệnh đề chứa đối chiếu nhấtThis is the most patient customer I have ever known.
recently, just, lately I have just done my homework.
before I have not played the guitar before.
so far = until now = up to lớn present I have lived here so far.
already I have already composed a song.
yet Has she gone to lớn the airport yet?
never I have never had such a difficult problem before.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 12: Phân Tích Vợ Nhặt Nhân Vật Tràng Trong Truyện Ngắn Vợ Nhặt

ever My boyfriend is the kindest man I have ever met.
in/during/over the past + khoảng thời gianin the past decade, during the past 5 years,…

TỰ TIN GIẢI cấp tốc BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

II/ bài xích tập thì hiện tại tại kết thúc có đáp án

Bài tập 1: phân chia động từ vào ngoặc 

How long you (wait) for me?This is the second time I (watch) this comedy with my boyfriend. I (not hear) from you for ages.My boyfriend is the most galant man I (know).I (wait) for him since 2 p.m.He (not eat) this kind of food before.She is the most warm-hearted woman I (meet).You (finish) the chạy thử yet?I (know) him for ages because we were neighbours when I was a child.She (teach) me English for 3 years.

Đáp án:

have you waitedhave watchedhaven’t heardhave knownhave waitedhasn’t eatenhave metHave you finishedhave knownhas taught

Bài tập 2: Viết lại câu làm sao cho nghĩa ko đổi 

She arrived in Canada & began studying here 2 years ago.She is the kindest woman I have ever met.When did you start studying in Canada?I have never had such a difficult problem before.He started driving a oto 2 months ago.

Đáp án:

She has lived and studied in Canada for 2 years.I have never met such a kind woman before.How long have you studied in Canada?This is the most difficult I have ever had.He has driven a oto for 2 months.

Bài tập 3: Lựa chọn giải pháp đúng 

1. When ____ to da Lat?

A. Did you move

B. Have you moved

C. You moved

D. Had you moved

2. I want to lớn meet him again because the last time I (see) him was 1 month ago.

A. Seen

B. Have seen 

C. Saw 

D. See 

3. I (not try) hot food before. It is quite strange to lớn me. 

A. Haven’t try

B. Haven’t tried

C. Don’t try

D. Didn’t try

4. Maybe she won’t come this afternoon. How long you (wait) for her? 

A. Have you wait

B. Has you waited

C. Have you waited

D. Did you wait

5. He (start) (drive) khổng lồ work 2 months ago because he (buy) a car.

A. Starts – driving – will buy

B. Started – driven – buys

C. Has started – driving – bought

D. Started – lớn drive – has bought

6. You are the most patient one I (know).

A. Have known

B. Have know

C. Know

D. Knew

7. When you (finish) the entrance exam?

A. Did you finish

B. Have you finished

C. Did you finishes

D. Did you finished

8. I (know) his mother since I (be) 5 years old because she was my neighbour.

A. Have known – be

B. Have known – was

C. Knew – was

D. Knew – were

9. I (read) her post three times but I still don’t understand what she means.

Xem thêm: Lý Thuyết Toán Lớp 8 Hình Học Bài 4 Trang 67, Giải Toán 8 Trang 71, 72

A. Read 

B. Have read 

C. Reads

D. Did read 

10. Linh (marry) Hung 10 months ago.

A. Married

B. Marries 

C. Had married 

D. Will marry

Đáp án: 

ACBCDAABBA

Hy vọng qua loạt bài tập thì hiện tại hoàn thành vừa rồi, các bạn đã ráng chắc và không thể nhầm lẫn thì này với những thì không giống nữa. Hãy rèn luyện thật các để tự tín làm các bài kiểm tra trên lớp và vận dụng vào tiếp xúc nhé! nếu như có bất kỳ câu hỏi nào, hãy contact tới Patado và để được giải đáp vướng mắc nhé!