Bài tập toán 10 trang 38

     

Tập xác minh của hàm số (y = f(x)) là tập hợp toàn bộ các số thực (x) làm thế nào để cho biểu thức (f(x)) có nghĩa.

Một số chú ý:

1) (dfracAB) gồm nghĩa khi (B e 0)

2) (sqrt A ) bao gồm nghĩa lúc (A ge 0)

3) (dfrac1sqrt A ) gồm nghĩa lúc (A > 0)

Lời giải chi tiết:

(dfrac3x-22x+1) có nghĩa lúc (2x + 1 ≠ 0Leftrightarrow x e - 1 over 2).

Vậy tập khẳng định của hàm số là: (D=mathbb Rsetminus left dfrac-12 ight .)
Bạn đang xem: Bài tập toán 10 trang 38

LG b

(y= dfracx-1x^2+2x-3);

Lời giải chi tiết:

Ta có: (x^2 + 2x - 3 = 0 Leftrightarrow left< matrixx = - 3 hfill cr x = 1 hfill cr ight.)

Do đó 

(x^2 + 2x - 3 e 0 Leftrightarrow left{ eginarraylx e - 3\x e 1endarray ight.)

Vậy tập xác minh của hàm số là (D =mathbb Rackslash left - 3;1 ight\)


LG c

(y= sqrt2x+1-sqrt3-x.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Điều kiện để biểu thức xác minh là:

(left{ eginarrayl2x + 1 ge 0\3 - x ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayl2x ge - 1\3 ge xendarray ight. ) (Leftrightarrow left{ eginarraylx ge - frac12\x le 3endarray ight. Leftrightarrow - frac12 le x le 3)

Vậy TXĐ của hàm số là (D = left< - frac12;3 ight>)

giayphutyeuthuong.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Coi ngay!


Xem thêm: Công Thức Tính Khoảng Cách Từ 1 Điểm Đến 1 Đường Thẳng Trong Oxyz

Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp giayphutyeuthuong.vn
Xem thêm: Cảm Nhận Và Suy Nghĩ Của Em Về Tình Cảm Cha Con Trong Bài Nói Với Con Của Y Phương

Cảm ơn bạn đã áp dụng giayphutyeuthuong.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép giayphutyeuthuong.vn gởi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.