63 Bài Tập Về Danh Từ, Động Từ, Tính Từ

     

Danh từ một trong số những từ loại đặc trưng giúp cấu thành rất nhiều văn bản, từ solo giản cho tới phức tạp. Với bài viết hôm nay, Vietop giữ hộ đến chúng ta phần tổng quan liêu về danh tự – các danh trường đoản cú trong tiếng Anh cũng như một số bài xích tập về danh tự – cụm danh từ, giúp các bạn nắm vững hơn về từ một số loại này để hoàn toàn có thể sử dụng chúng thành thành thục hơn trong các kỳ thi như IELTS, TOEIC, KET, … và cả trong tiếp xúc hằng ngày.

Bạn đang xem: 63 bài tập về danh từ, động từ, tính từ


*
*
*

Danh từ thống trị ngữ

Mỗi câu đều phải có chủ ngữ, và nhà ngữ kia sẽ luôn là danh từ. Khi làm chủ ngữ, danh từ thường xuyên đứng ngơi nghỉ đầu câu và đứng trước đụng từ vào câu.

E.g.: Anna is very happy. (Anna hết sức vui vẻ.)

Ta thấy Anna là công ty ngữ của câu này và rượu cồn từ tương ứng với Anna là khổng lồ be (is).

Danh từ làm tân ngữ

Danh từ bỏ cũng có thể làm tân ngữ vào câu. Tân ngữ rất có thể là tân ngữ thẳng (danh tự nhận hành vi do đơn vị thực hiện) hoặc tân ngữ con gián tiếp (danh từ nhận tân ngữ trực tiếp). Khi đóng vai trò tân ngữ của hễ từ, danh từ bỏ sẽ thua cuộc động từ.

E.g.: Give this pen lớn her. (Hãy chuyển cây cây bút này cho cô ấy.)

Ta thấy danh trường đoản cú “pen” là tân ngữ thẳng (chịu ảnh hưởng tác động của hành vi “give”) cùng “her” là tân ngữ gián tiếp (người nhận lấy tân ngữ thẳng “pen”).

Danh từ hoàn toàn có thể làm tân ngữ của giới từ. Lúc đó, vị trí của danh tự sẽ che khuất giới từ.

E.g.: I have talked to my mom already. (Tôi đã rỉ tai với người mẹ tôi rồi.)

Ta thấy “my mom” là danh từ đã làm cho tân ngữ cho giới từ “to”.

Danh từ làm chủ ngữ và xẻ ngữ cho nhau

Một kiểu áp dụng danh từ khác được hotline là bổ ngữ nhà ngữ – subject complement.

E.g.: Mr. Johnson is a doctor. (Ông Johnson là chưng sĩ.)

Bổ ngữ công ty ngữ thường theo sau những động từ liên kết như to lớn be, become, hoặc seem. Như trong ví dụ trên, danh tự “doctor” được thực hiện như một xẻ ngữ cho chủ ngữ “Mr. Johnson”, cho thấy thêm ông ấy làm cho nghề gì.

Ngoài ta, ta còn tồn tại danh trường đoản cú làm bổ ngữ đối tượng người tiêu dùng – object complement, bọn chúng theo sau các động từ biểu thị việc tạo ra (make, create, etc.) hay khắc tên (name, pronounce, etc.)

E.g.: This is my dog. I named him Lulu. (Đây là chó của tôi. Tôi đánh tên nó là Lulu.)

Vị trí của danh từ vào câu

Đứng sau mạo từ: Danh từ rất có thể đứng sau gần như mạo tự như a, an, the. Mặc dù nhiên, thỉnh thoảng đứng giữa mạo từ với danh từ có thể có tính từ vấp ngã nghĩa thêm.

Đứng sau tính từ sở hữu: Danh từ có thể đứng sau một số tính từ sở hữu như my, your, his, her, its, our, their, etc. Đứng giữa tính từ cài đặt và danh từ đôi khi rất có thể có tính từ xẻ nghĩa thêm.

Đứng sau tự chỉ số lượng: Danh từ rất có thể đứng sau một vài từ chỉ số lượng như few, little, some, any, many, all, etc.

Đứng sau giới từ: Danh từ hoàn toàn có thể đứng sau giới tự như in, on, at, of, for, etc. để bửa nghĩa mang đến giới từ.

Đứng sau trường đoản cú hạn định: Danh từ rất có thể đứng sau một số trong những từ hạn định như this, that, these, those, both, etc.

Phân một số loại danh từGiống của danh từ

Trong giờ đồng hồ Anh, khi chuyển từ như là đực sang tương tự cái, một trong những danh từ bỏ sẽ biến hóa bằng cách…

Thêm đuôi -ess: host – hostess, lion – lioness, etc.Từ như là đực tất cả đuôi -er hay -or thì ta sẽ vứt 2 đuôi này với thêm –ress: tiger – tigress, actor – actress, etc.Một số danh từ sẽ thay đổi chút ít trước lúc thêm đuôi -ess: Duke – duchess, master – mistress, etc.Một số ngoại lệ: nhân vật – heroine, czar – czarina, etc.Danh tự số ít và danh từ bỏ số nhiều

Danh từ bỏ số các – plural nouns, không giống như collective nouns, bọn chúng sẽ đi với cồn từ không thêm -s/-es. Các danh trường đoản cú số các trong giờ Anh hoàn toàn có thể được chế tạo ra bằng cách thêm -s hoặc -es vào đuôi của danh từ số ít, mặc dù có rất nhiều trường vừa lòng ngoại lệ và bạn sẽ phải học tập thuộc lòng bọn chúng để sử dụng.

E.g.: I have an apple. He has three apples. (Tôi bao gồm một quả táo. Anh ấy có bố quả táo.)

There is one man here và three men there. (Có một người bọn ông tại đây và ba người bầy ông nghỉ ngơi đó.)

Danh tự đếm được và không đếm được

Danh tự đếm được – countable nouns là phần đa danh từ rất có thể đếm được, trong cả khi số lượng có thể cao không bình thường (như ất cả mọi fan trên quả đât chẳng hạn). Danh tự đếm được đã đi thuộc -s/-es/số các bất luật lệ và có thể được áp dụng với a / an, the, some, any, some, a few, few cùng many.

E.g.: I have an apple. He has some apples. (Tôi tất cả một trái táo. Anh ấy bao gồm vài trái táo.)

There is one man here and many men there. (Có một người bọn ông ở đây và các người lũ ông làm việc đó.)

Danh từ không đếm được – uncountable nouns là loại danh từ làm việc trạng thái hoặc số lượng không thể đếm được; chất lỏng (water, oil, milk, etc.) hoặc mọi thứ như air – không khí, sand – cat hay trừu tượng hơn như intelligence – sự thông minh, etc. Là quan trọng đếm được. Chúng luôn được xem như là số ít, và hoàn toàn có thể được thực hiện với some, any, a little, và much.

E.g.: I have some milk. (Tôi bao gồm một ít sữa.)

She doesn’t have much money. (Cô ta không có khá nhiều tiền.)

Cụm danh từ

Khác cùng với danh từ đối chọi là danh từ bỏ chỉ bao gồm 1 từ duy nhất. Nhiều danh từ, xuất xắc danh từ bỏ ghép là danh từ gồm hai hay các từ kết phù hợp với nhau. Cụm danh từ khi kết hợp hoàn toàn có thể viết bên dưới dạng nhì từ riêng lẻ hoặc phù hợp lại thành một từ. Ta có một vài cách tạo ra thành nhiều danh trường đoản cú cơ phiên bản như sau:

noun+nounbasketball, bookstore
noun+verbsnowfall, haircut
noun+adjectivelime green, town square
noun+prepositional phraseson-in-law, lady-in-waiting
verb+nounsurfboard, swimsuit
preposition+nounonlooker, underworld
verb+prepositionlookout, go-between
adjective+nounblack box, hot dog

Bài tập về danh từ

Phần cơ bản

Bài 1: Underline the nouns or compound nouns in each sentence

In the summer, we often go to the beach.The dining room in our hotel is quite near the swimming pool.Last month was my cousin’s birthday.Many birds fly to the south in the winter.My brother bought me a new computer.Amy has pictures of a wolf spider, a horned beetle, và a praying mantis.Her dog gave birth to lớn five xinh đẹp little puppies.In the park, there are many trees.In a desert, both people và animals search for water holes.Give Mary this book, please.The teacher walked into the classroom.His cát is sleeping in front of the fireplace.That man was known for his intelligence.This old typewriter belongs to my grandfather.Our teams excel in football and basketball.

Bài 2: Change from singular lớn plural khung of these verbs

a foot → somean orange → somea box → somea watch → somea boy → somea cherry → somea piano → somean elf → somea woman → somea potato → somea tooth → somea child → some

Bài 3: Choose the correct answer

Are there _____ empty shops in your village?somemucha lot ofHow _____ people are coming to lớn the party?somemuchmanyI drink _____ coffee.mucha lot ofmanyI haven’t got my camera, so I can’t take _____ photos.someanymuchI didn’t buy anything but _____ hat for my mother.aansomeHe hasn’t got _____ money.manymuchaI haven’t got _____ luggage.manysomeanyThere aren’t _____ hotels in this town.manymuchsomeI read _____ book last month.aansomeWe met _____ interesting people at the party.ananysome

Bài 4: Find the masculine or feminine form of these nouns.

Xem thêm: Chuỗi Phương Trình Hóa Học Lớp 9, Chuỗi Phản Ứng Hóa Học Vô Cơ Lớp 9

MasculineFeminine
founder
baron
giantess
prince
Jewess
heiress
priest
waiter
huntress
emperor

Bài 5: Choose the correct size of compound nouns

postoffice / post-office / post officeson in law / soninlaw / son-in-lawbase ball / baseball / base-ballwerewolf / were-wolf / were wolficecube / ice-cube / ice cubebook mark / bookmark / book-markdogpound / dog-pound / dog poundside-line / side line / sidelinefire place / fire-place / fireplacenewspaper / news-paper / news paperPhần nâng cao

Bài 6: Find the noun size of these verbs

verb: suggest ⇒ noun: averb: advise ⇒ noun:verb: decide ⇒ noun: averb: compare ⇒ noun: averb: believe ⇒ noun:verb: trust ⇒ noun:verb: propose ⇒ noun: averb: marry ⇒ noun:verb: divorce ⇒ noun:verb: die ⇒ noun:verb: invent ⇒ noun: anverb: invite ⇒ noun: anverb: agree ⇒ noun: anverb: resign ⇒ noun: averb: pay ⇒ noun: a

Bài 7: Match the correct words from the box with each of the words below to make compound nouns

bag ; ball ; beat ; board ; boat ; break ; burns ; dog ; fish ; head ; house ; lid ; moon ; overs ; power nguồn ; road ; snake ; stool ; time ; walk ; washer ; work

1. Day__________ The time in the morning when light first appears.

2. Dish__________ A machine for washing dishes.

3. Heart_________ Intense & overwhelming sorrow, grief.

4. Home_________ Schoolwork done out of lessons, especially at home.

5. Honey________ A holiday or trip was taken by a newly married couple.

6. Horse_________ The nguồn exerted by a horse in pulling.

7. Jelly__________ A fish having a gelatinous umbrella-shaped body toàn thân with trailing tentacles

8. Left___________ Food remaining from a previous meal.

9. Light__________ A tall structure topped by a powerful light.

10. Side__________ Facial hair that has grown down the side of a man’s face.

11. Side__________ A paved walkway.

12. Eye__________ The fold of skin over the eye.

13. Egg__________ An intellectual.

14. Bed__________ The time at which one goes to bed.

15. Bill__________ A panel for the display of advertisement in public places.

16. Bull__________ An animal with a stocky body.

17. Soft__________ A variation of baseball.

18. Cross_________ A road that intersects another road.

19. Hand_________ A woman’s purse

20. Tug__________ A vehicle designed for towing or pushing larger vessels.

21. Rattle_________ A venomous animal.

22. Toad__________ An inedible or poisonous fungus.

Xem thêm: Lý Thuyết Các Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Lớp 9, Kèm Bài Tập Vận Dụng

Đáp án

Bài 1

In the summer, we often go to lớn the beach.The dining room in our khách sạn is quite near the swimming pool.Last month was my cousin’s birthday.Many birds fly lớn the south in the winter.My brother bought me a new computer.Amy has pictures of a wolf spider, a horned beetle, và a praying mantis.Her dog gave birth lớn five đáng yêu little puppies.In the park, there are many trees.In a desert, both people & animals tìm kiếm for water holes.Give Mary this book, please.The teacher walked into the classroom.His mèo is sleeping in front of the fireplace.That man was known for his intelligence.This old typewriter belongs khổng lồ my grandfather.Our teams excel in football & basketball.

Bài 2

a foot → some feetan orange → some orangesa box → some boxesa watch → some watchesa boy → some boysa cherry → some cherriesa piano → some pianosan elf → some elvesa woman → some womena potato → some potatoesa tooth → some teetha child → some children

Bài 3

a lot ofmanya lot ofanyamuchmanymanyasome

Bài 4

MasculineFeminine
founderfoundress
baronbaroness
giantgiantess
princeprincess
JewJewess
heirheiress
priestpriestess
waiterwaitress
hunterhuntress
emperorempress

Bài 5

post officeson-in-lawbaseballwerewolfice cubebookmarkdog poundsidelinefireplacenewspaper

Bài 6

suggestionadvicedecisioncomparisonbelieftrustproposalmarriagedivorcedeathinventioninvitationagreementresignationpayment

Bài 7

daybreakdishwasherheartbeathomeworkhoneymoonhorsepowerjellyfishleftoverslighthousesideburnssidewalkeyelideggheadbedtimebillboardbulldogsoftballcrossroadhandbagtugboatrattlesnaketoadstool

Luyện thi IELTS Vietop hy vọng với bài xích tập về danh từ – cụm danh từ trên, Vietop sẽ giúp chúng ta hệ thống lại và rèn luyện thêm về danh tự – cụm danh trường đoản cú trong tiếng Anh để rất có thể ứng dụng từ loại này vào trong giao tiếp hằng ngày lẫn trong những kỳ thi đặc trưng như THPTQG tuyệt IELTS. Vietop chúc chúng ta học xuất sắc và hẹn các bạn ở những bài viết sau nhé!