Bài Toán Đếm Hình Tam Giác

     

Bạn đang xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem và thiết lập ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại phía trên (167.87 KB, 8 trang )


BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Bài1 Điền số tương thích vào khu vực chấm.Có : ..........................hình tam giácBài 2: Hình bên có:- . . . . . . . . . . Hình tam giác.- . . . . . . . . . . . .. Hình vuôngBài 3: Hình bên có mấy hình vuông?Có . . . . . . . . . . . . . . . Hình vuông.Có . . . . . . . . . . . . . . . Hình chữ nhật.Bài 4
a) Có........ Hình tròn.b) gồm ....... Hình tam giác.c) bao gồm ….. Hình vuông.Bài 5 vào hình bên dưới đâya/b/Có …… hình tam giác
Bài 6: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:Hình bên có số hình tam giác là:Có …… hình vuôngBÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1A. 4B. 5C. 6
Bài 7: Hình vẽ mặt có:...... Hình tam giác....... Hình vuông......hình chữ nhậtBài 8:Hình vẽ bên có:- Có………hình tam giác- Có………hình vuôngBài 9: Hình vẽ mặt có:
- Có………hình tam giác- Có………hình vuông- bao gồm ......... .hình chữ nhậtCâu 10 . Vào hình tiếp sau đây có mấy hình vuông?- Có………hình vuôngBài 11: Hình mặt có:- . . . . . . . . . . . . . . Hình tam giác.- . . . . . . . . . . . . . . Hình vuôngBài 12: Hình bên có:- . . . . . . . . . . . . . . Hình tam giác.- . . . . . . . . . . . . . . Hình vuông
BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Bài 13: Hình mặt có:- tất cả ……… hình vuông- bao gồm ……… hình tam giácBài 14: Hình mặt có:Có ……… hình vuông vắn Có ………hình chữ nhật. Bao gồm ……… hình tam giácBài 15: Hình bên dưới cóa
b/Có …… hình tam giácCó …… hình vuôngBài 16 Vẽ thêm một quãng thẳng để có 3 hình tam giác.Bài 17 Vẽ thêm một quãng thẳng để có 2 hình tam giác.Bài 18: Hình bên có:Có ……… hình vuông
Có ……… hình tam giácBÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Bài 19 Kẻ thêm 1 đoạn thẳng để có 3 hìnhtam giác.Bài 20 Hình mặt có:Có ……… hình vuôngCó ……… hình tam giác
Bài 21 Hình bên có:…… đoạn thẳng, đó là: ……………ANB………………………………………………….………………………………………………….…… điểm, đó là: …………………………………….

Bạn đang xem: Bài toán đếm hình tam giác


……… hình tam giác, kia là:DC.………………………..............................................................................................Bài 22 trong hình bên :a) bao gồm ……… hình tam giác.Câu 23 vào hình mặt :a) có ……… hình tam giác.
b) bao gồm …….. Hình vuông.b) có …….. Hình vuông.BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Bài 24 hình mẫu vẽ bên gồm :a) ………… hình tam giác?b) gồm …… hình vuông.Có …… hình tam giác.
Bài 25a)b)Trong hình vẽ mặt có:……….. Hình vuông.……….. Hình tam giác.Bài 26 Viết số phù hợp vào khu vực chấm:Trong hình vẽ mặt có:a)……….. Hình vuông.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Góp Vốn Bằng Tiền Mặt Mới Nhất 2021, Mẫu Biên Bản Góp Vốn Thành Lập Doanh Nghiệp


b)……….. Hình tam giác.Bài 27Hình bên dưới đây:Có ……….. Hình tam giácCó ……….. đoạn thẳngBài 28: từng hình vẽ tiếp sau đây có từng nào đoạn thẳng ?
BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Có ........ đoạn thẳngCó ........ đoạn thẳngBài 30: Vẽ thêm một quãng thẳng để có:- Một hình vuông và một hình tam giác ?Bài 31: Vẽ đoạn thẳng MN tất cả độ nhiều năm 8 cm?......................................................................................................................................................................................................................................................Bài 32.
Hình vẽ bên có : ……… hình tam giácBài 33.Viết số thích hợp vào khu vực chấm :Hình vẽ bên có : ............... Hình tam giác................ Hình tròn................ Hình vuôngBài 34:a, tất cả bao nhiêu hình chữ nhật ?Có toàn bộ số hình chữ nhật là .......………
hình vuông………hình trònBÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1b, gồm bao nhiêu hình tam giác ?Có tất cả số hình tam giác là .......Bài 35.Điền số tương thích vào địa điểm chấm.

Xem thêm: Những Tác Phẩm Sử Thi Việt Nam, Thể Loại:Sử Thi Việt Nam


Hình tiếp sau đây có: ........... Hình chữ nhật:............hình tam giácBài 36.Hình bên có :a. 4 hình tam giácb. 5 hình tam giácc. 6 hình tam giácd. 7 hình tam giácBài 37.Hình bên bao gồm :a. 4 hình tam giácb. 5 hình tam giácc. 6 hình tam giác
d. 7 hình tam giáce. 10 tam giácBài 38.Viết số thích hợp vào vị trí chấm hình vẽ bên gồm ?- ………………………..hình tam giác ?- ………………………..hình vuông ?Bài 39 Viết tên mỗi hình vào địa điểm chấm:BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Hình ................
Hình ................Hình ....................Bài 40.cho hình vẽa. Trong hình gồm bao nhiêu hình vuông? Có…..Hìnhvuôngb. Trong hình bao gồm bao nhiêu hình tam giác? Có…..Hìnhtam giác

*
bài giảng 200 bài toán năng khiếu lớp 1 1 839 11
*
tư liệu 200 bài toán năng khiếu sở trường lớp 1 17 941 16
*
Tài liệu bài toán dành cho lớp 1 11 575 0
*
ý tưởng kinh nghiệm giải các bài toán điển hình lớp 4 bằng cách thức dùng sơ đồ gia dụng đoạn trực tiếp 8 700 4
*
CÁC bài TOÁN điển HÌNH lớp 5 và PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy 14 607 0
*
SKKN sáng kiến kinh nghiệm GIẢI các bài TOÁN điển HÌNH lớp 4 BẰNG “PHƯƠNG PHÁP DÙNG sơ đồ dùng đoạn THẲNG 27 502 1