Bảng Cơ Cấu Sử Dụng Đất

     

Biểu cơ cấu diện tích theo mục đích sử dụng đất và đối tượng người dùng sử dụng, thống trị đất

Biểu 13/TKĐĐ: Cơ cấu diện tích theo mục tiêu sử dụng khu đất và đối tượng người sử dụng sử dụng, làm chủ đất là mẫu bảng cơ cấu tổ chức được lập ra nhằm ghi chép về diện tích s theo mục tiêu sử dụng đất và đối tượng người tiêu dùng sử dụng, thống trị đất. Mẫu được ban hành theo Thông tư 27/2018/TT-BTNMT. Mời độc giả cùng tham khảo chi tiết và sở hữu về tại đây.

Bạn đang xem: Bảng cơ cấu sử dụng đất

Mẫu cơ cấu diện tích theo mục đích sử dụng khu đất và đối tượng sử dụng, thống trị đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

CƠ CẤU DIỆN TÍCH THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG, QUẢN LÝ ĐẤT (Đến ngày 31/12/…………)

Đơn vị báo cáo:

Xã:….......…....…………

Huyện:...........………..

Xem thêm: Phim Đại Náo Học Đường Bản Cam, Đại Náo Học Đường Bản Cam

Tỉnh:……………...……….

Xem thêm: Tổng Hợp Các Công Thức Toán Học Thcs Đầy Đủ Nhất, Trọn Bộ Công Thức Toán Cấp 2


Đơn vị tính diện tích: ha

Thứtự

Loại đất

Tổng diện tích đất của đơn vị chức năng hành chính

Cơ cấu diện tích s loại khu đất so cùng với tổng diện tích s đơn vị hành chính

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I

Tổng diện tích s đất của đơn vị hành bao gồm (1+2+3)

1

Đất nông nghiệp

NNP

1.1

Đất cung ứng nông nghiệp

SXN

1.1.1

Đất trồng cây sản phẩm năm

CHN

1.1.1.1

Đất trồng lúa

LUA

1.1.1.2

Đất trồng cây thường niên khác

HNK

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.2

Đất lâm nghiệp

LNP

1.2.1

Đất rừng sản xuất

RSX

1.2.2

Đất rừng chống hộ

RPH

1.2.3

Đất rừng quánh dụng

RDD

1.3

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

1.4

Đất làm cho muối

LMU

1.5

Đất nntt khác

NKH

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.1

Đất ở

OTC

2.1.1

Đất sống tại nông thôn

ONT

2.1.2

Đất làm việc tại đô thị

ODT

2.2

Đất siêng dùng

CDG

2.2.1

Đất kiến tạo trụ sở cơ quan

TSC

2.2.2

Đất quốc phòng

CQP

2.2.3

Đất an ninh

CAN

2.2.4

Đất xây dựng công trình sự nghiệp

DSN

2.2.5

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

CSK

2.2.6

Đất có mục tiêu công cộng

CCC

2.3

Đất đại lý tôn giáo

TON

2.4

Đất cửa hàng tín ngưỡng

TIN

2.5

Đất có tác dụng nghĩa trang, nghĩa địa, NTL, NHT

NTD

2.6

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

2.7

Đất xuất hiện nước siêng dùng

MNC

2.8

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

3

Đất không sử dụng

CSD

3.1

Đất bằng chưa sử dụng

BCS

3.2

Đất đồi núi không sử dụng

DCS

3.3

Núi đá không tồn tại rừng cây

NCS

II

Đất có mặt nước ven biển(quan sát)

MVB

1

Đất khía cạnh nước ven biển nuôi trồng thủy sản

MVT

2

Đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn

MVR

3

Đất phương diện nước ven bờ biển có mục đích khác

MVK


Ngày…tháng…năm …Người lập biểu(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Ngày…tháng …năm …Ủy ban nhân dân cấp cho xã/Cơ cỗ ván nguyên cùng môi trường(ký tên, đóng góp dấu)

Biểu 13/TKĐĐ: Cơ cấu diện tích s theo mục đích sử dụng khu đất và đối tượng người sử dụng sử dụng, cai quản đất

Mời độc giả cùng bài viết liên quan tại mục xây dựng bất động sản nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.