Câu bị động: tất tần tật kiến thức bạn cần biết

     
Trong quy trình học giờ đồng hồ Anh, các bạn sẽ không một số lần phải sử dụng câu bị động. Câu bị động được sử dụng khi ta mong nhấn rất mạnh vào hành động vào câu.

Bạn đang xem: Câu bị động: tất tần tật kiến thức bạn cần biết


*

Công thức chung

S+BE+V past participle(P2)

Điều kiện để có thể biến hóa 1 câu từ chủ động thành bị động:

- V vào câu chủ động phải là Transitive Verb (Ngoại hễ từ: đòi hỏi có O theo sau)

- những O (trực tiếp, gián tiếp) phải được nêu rõ ràng

Quy tắc:

Khi thay đổi 1 câu từ dữ thế chủ động sang thụ động ta làm cho theo quá trình sau:

a. Xác địnhS, V, Ovà thì củaVtrong câu chủ động.

b. LấyOtrong câu chủ động làmScủa câu bị động.

LấyStrong câu chủ động làmOvà để sauBytrong câu bị động.

c. Biến đổiVchính trong câu dữ thế chủ động thànhP2(Past Participle) trong câu bị động.

d. ThêmTo bevào trướcP2trong câu bị động (To bephải phân tách theo thời củaVchính vào câu

chủ đụng và chia theo số của S vào câu bị động).

Bảng công thức các thì làm việc thể bị động:

Tense

Active

Passive

Simple Present

S + V + O

S+be +P2 + by + O

Present Continuous

S + am/is/are + V-ing + O

S+ am/is/are + being+ P2 + by + O

Present Perfect

S + has/have + P2 + O

S + has/have + been + P2+ by + O

Simple Past

S + V-ed + O

S + was/were + P2 + by + O

Past Continuous

S + was/were + V-ing + O

S+ was/were + being+ P2 + by + O

Past Perfect

S+ had + P2+O

S + had + been + P2 + by + O

Simple Future

S + will/shall + V + O

S + will + be + P2 + by + O

Future Perfect

S + will/shall + have + P2 + O

S + will + have + been + P2 + by + O

Be + going to

S + am/is/are + going to + V + O

S + am/is/are + going to lớn + be + P2 + by + O

Model Verbs

S + mã sản phẩm verb + V + O

S + modal Verb + have +P2

S + model verb + be + P2 + by + O

S + modal Verb + have been +P2

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT:


-->bị động: You're supposed to+VinfVD: It's your duty to lớn make tea today.>> You are supposed to lớn make tea today.

2/ It's impossible to+Vinf

-->bị động: S + can't + be + P2VD: It's impossible lớn solve this problem.>> This problem can't be solve.

3/ It's necessary to lớn + Vinf

--> bị động: S + should/ must + be +P2VD: It's necessary for you lớn type this letter. >> This letter should/ must be typed by you.

4/ trách nhiệm thức + Object.

--> bị động: S + should/must + be +P2.VD: Turn on the lights! >> The lights should be turned on.BỊ ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC " NHỜ AI LÀM GÌ"
Chủ độngBị động
Have + sb + VHave + st + P2
Get + sb + khổng lồ VGet + st + P2

VD:

I have my father repair my bike. >> I have my bike repaired by my father.I get my father to lớn wash my car >> I get my car washed by my father

BỊ ĐỘNG CỦA ĐỘNG TỪ ĐI SAU NÓ LÀ MỘT ĐỘNG TỪ Ở DẠNG VING

Các cồn từ đó như : love, like, dislike, enjoy, fancy, hate, imagine, regret, mind, admit, involve, deny, avoid....etc>> công ty động: S + V + sb VingBị động: S + V + sb/st + being + P2VD: I lượt thích you wearing this dress.>> I like this dress being worn by you.BỊ ĐỘNG CỦA ĐỘNG TỪ MAKE/ LETMAKE Công thức dữ thế chủ động : S + make + sb+ Vinf --> Bị động: S +be+ made + to lớn + VinfVD: They make me make tea >> I am made to make tea.LET Công thức nhà động: S + let + sb + Vinf --> Bị động: let + sb/st + be P2 hoặc be allowed lớn Vinf VD:My parents never let me bởi anything by myself.→ My parents never let anything be done by myself or I'm never allowed to vị anything by myself by my parents.They don’t let us beat their dog.→They don’t let their dog be beaten or We are not allowed to beat their dog.

Xem thêm: Thiếu Lâm Tự Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự Phần 2 Xem Phim, Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự Phần 3 (2014)

BỊ ĐỘNG CỦA CÁC ĐỘNG TỪ TRI GIÁC( Vp --- verb of perception: see, watch, notice, hear, look…)1/ cấu trúc chủ động: S + Vp + sb + Ving>> Bị động: S + be + P2(of Vp) + Ving (Ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm gì và chỉ thấy một phần của hành động hoặc 1 hành động đang diễn ra bị 1 hành vi khác xen vào)VD: We saw her overhearing us >> She was seen overhearing us.2/ kết cấu 2: S + Vp + sb + V>> Bị động: S + be + P2(of Vp) + khổng lồ +Vinf(Ai đó chứng kiến người khác làm cái gi từ đầu cho cuối)* NOTE: riêng các động tự : feel, find, catch thì chỉ áp dụng công thức 1.


BỊ ĐỘNG KÉP1/ khi main verb sinh hoạt thời HIỆN TẠI

Công thức:People/they + think/say/suppose/believe/consider/report.....+ that + clause.>> Bị động:a/ It's + thought/said/ supposed/believed/considered/reported...+ that + clause( trong các số ấy clause = S + Vinf + O)b/ Động từ trong clause đặt tại thì HTDG hoặc TLĐS + am/is/are + thought/ said/supposed... + to lớn + VinfVD: People say that he is a good doctor.>> It's said that he is a good doctor.He is said khổng lồ be a good doctor.c/ Động từ vào clause để tại thời QKDG hoặc HTHT.S + am/is/are + thought/ said/ supposed... + to lớn + have + P2.VD: People think he stole my car.>> It's thought he stole my car.He is thought to lớn have stolen my car.


Công thức:People/they + thought/said/supposed...+ that + clause.>>Bị động:a/ It was + thought/ said/ supposed...+ that + clause.b/ Động từ vào clause đặt tại thì QKĐ:S + was/were + thought/ said/ supposed... + to + Vinf.VD: People said that he is a good doctor.>> It was said that he is a good doctor.He was said to be a good doctor.c/ Động từ trong clause nghỉ ngơi thì QKHTS + was/were + thought/ said/ supposed... + lớn + have + P2.VD: They thought he was one of famous singers.>> It was thought he was one of famous singers. He was thought to be one of famous singers.

BỊ ĐỘNG CỦA 7ĐỘNG TỪ ĐẶC BIỆT

BỊ ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC CHỦ NGỮ GIẢ " IT".

Công thức:It + be + adj + for sb + to bởi vì st.>>Bị động:It + be + adj + for st + lớn be done.VD: It is difficult for me lớn finish this thử nghiệm in one hour >> It is difficult for this test to be finished in one hour.

BỊ ĐỘNG vào TRƯỜNG HỢP 2 TÂN NGỮ

Trong đó : Oi = Indirect Object.Od = Direct Object.Công thức:S + V + Oi + Od>>Bị động:1/ Oi + be + P2( of V) + Od.2/ Od + be + P2( of V) + khổng lồ Oi.

Xem thêm: Đặc Điểm Chung Của Ngành Giun Đốt, Lý Thuyết Một Số Giun Đốt Khác Và

( riêng cồn từ " buy" sử dụng giới từ bỏ " for" ).VD: My friend gave me a present on my birthday.>> A present was given khổng lồ me by my friend on my birthday.I was given a present on my birthday by my friend.

Để luyện thi Ielts hoặc tham khảocác khóa học