Bìa Kế Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên

     

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CÀ MAU TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN DU ------------------------------------ KẾ HOẠCH CÁ NHÂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN trung học cơ sở Năm học 2014-2015 Họ cùng tên : Chức vụ: Tổ CM: mon 9 năm 2014 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN Năm học năm trước – năm ngoái A.Thông tin cá nhân: Họ và tên: ………………………………………………… ngày tháng năm sinh: ………………. ………………….. Chức vụ: ………………………………………………….. Năm vào ngành:…………………………………………… chuyên môn chuyên môn:……………………………………. Tổ (nhóm) chăm môn:…


Thể loại Giáo án bài giảng giáo dục đào tạo Hướng nghiệp

Số trang 1

một số loại tệp doc

kích thước 6.01 M

thương hiệu tệp mau bia ke hoach bdtx doc


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CÀ MAU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN DU

------------------------------------

 

*

 

 

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THCS

Năm học tập 2014-2015

 

 

 

 

 

Họ và tên :

Chức vụ:

  Tổ CM:

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 9 năm 2014

 

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN

Năm học năm trước – 2015

 

A.Thông tin cá nhân:

Họ và tên: ………………………………………………… tháng ngày năm sinh: ………………. ………………….. Chức vụ: …………………………………………………..Năm vào ngành:……………………………………………Trình độ chuyên môn:……………………………………. Tổ (nhóm) siêng môn:………………………………….Môn dạy (lớp dạy):……………………………………….

Bạn đang xem: Bìa kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

 

B. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi:

-

-

2. Khó khăn

-

-

C. Planer BDTX:      

  - địa thế căn cứ công văn số 468/KH-PGDĐT ngày 11 mon 7 năm 2014 ở trong nhà GD&ĐT TP Cà Mau về hướng dẫn kế họach công tác bồi dưỡng tiếp tục cho gia sư MN cùng PT.

- tiến hành  kế hoạch bồi dưỡng liên tục ( BDTX ) cho CBQL và gia sư năm học 2014 – năm ngoái của trường trung học cơ sở Nguyễn Du TP Cà Mau.

       - địa thế căn cứ vào khả năng, năng lực của bạn dạng thân,  tôi tạo kế hoạch BDTX cá nhân năm học năm trước – 2015 như sau :

I. Kim chỉ nam bồi dưỡng:

          1. Học hành BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phân phát triển năng lực dạy học, năng lượng giáo dục  theo yêu ước của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu thương cầu thay đổi và cải thiện chất lượng giáo dục.

         2. Vạc triển năng lượng tự học, tự bồi dưỡng, tự review của  giáo viên; năng lượng tổ chức, thống trị hoạt cồn tự học, tự tu dưỡng của mình.

  II. Hiệ tượng bồi dưỡng: (Nêu rõ các hình thức bồi dưỡng)

-         tập trung :

-         từ bỏ bồi dưỡng;

III. Nhiệm vụ.

- tạo ra và kết thúc kế hoạch BDTX của cá thể đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh tiến hành các lý lẽ về BDTX ở trong nhà trường.

- biên soạn và report chuyên đề theo chiến lược phân công của chỉ huy nhà trường.

- báo cáo nhóm, tổ cỗ môn, chỉ đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc áp dụng những loài kiến thức, khả năng đã tiếp thu kiến thức BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

  IV. Ngôn từ và thời lượng BDTX.

Nội dung tu dưỡng 1:

   Theo phía dẫn của bộ và Sở giáo dục và Đào chế tạo ( Thời lượng: 30 máu ).

- Bồi dưỡng triệu tập : ...... Tiết

- Tự tu dưỡng và sinh hoạt trình độ chuyên môn tổ, đội : ..... Tiết

 2. Nội dung bồi dưỡng 2: Theo văn bản bồi dưỡng trình độ của từng cấp cho học ( Thời lượng: 30 tiết ).

- Bồi dưỡng triệu tập : ..... Tiết

- Tự bồi dưỡng và sinh hoạt trình độ chuyên môn tổ, đội : ..... Tiết

 3. Nội dung bồi dưỡng 3 (kiến thức tự chọn):

              Thời lượng tu dưỡng 60 tiết.

+ Module THCS.... “ ................................................................. ”

+ Module THCS.... “ ................................................................. ”

+ Module THCS.... “ ................................................................. ”

+ Module THCS.... “ ................................................................. ”

......................................................................................................

......................................................................................................

 V. Kế hoạch cố gắng thể:

 

5.1. Ngôn từ 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu tiến hành nhiệm vụ năm học tập

Thời gian

Nội dung tu dưỡng

Số ngày tiết

Hình thức bồi dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Ngôn từ 2: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu tiến hành nhiệm vụ cải tiến và phát triển giáo dục địa phương theo năm học.

Thời gian

Nội dung bồi dưỡng

Số ngày tiết

Hình thức tu dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.  nội dung 3: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu nhu cầu trở nên tân tiến nghề nghiệp thường xuyên của giáo viên.

 

 

 

 

 

Thời gian tu dưỡng

 

 

Mục tiêu  bồi dưỡng

T/Gian tự học

(tiết)

T/Gian học tập trung (tiết)

Hình thức bồi dưỡng

Mã mô đun

Tên và ngôn từ mô đun

Lý thuyết

Thực hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Chỉ tiêu phấn đấu:

cá nhân đạt kết quả kết thúc kế hoạch một số loại ........ Trở lên.

 

VII. Biên pháp thực hiện:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

     Tắc Vân , ngày 30 mon 10 năm 2014.

người lập kế hoạch

 

 

                                                       ......................................

 

 

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

(Hiệu trưởng cần thẩm định và đánh giá và phê chu đáo Kế họach của thầy giáo ngay từ đầu năm học, có chủ kiến và cam kết tên đóng dấu ở phần trên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Dự thảo mẫu kế hoạch BDTX của cá thể giáo viên)

   PHÒNG GD&ĐT CÀ MAU           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam

TRƯỜNG thcs NGUYỄN DU                 Độc lập – tự do – hạnh phúc

 

Tắc Vân, ngày 29  tháng 9 năm năm trước

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN

Năm học năm trước – 2015

 

A.Thông tin cá nhân:

Họ với tên: ………………………………………………… tháng ngày năm sinh: ………………. ………………….. Chức vụ: …………………………………………………..Năm vào ngành:……………………………………………Trình độ siêng môn:……………………………………. Tổ (nhóm) chăm môn:………………………………….Môn dạy dỗ (lớp dạy):……………………………………….

 

B. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi:

-

-

2. Cực nhọc khăn

-

-

C. Kế hoạch BDTX:      

  - căn cứ công văn số 468/KH-PGDĐT ngày 11 mon 7 năm 2014 ở trong nhà GD&ĐT TP Cà Mau về hướng dẫn kế họach công tác làm việc bồi dưỡng tiếp tục cho giáo viên MN với PT.

- triển khai  kế hoạch bồi dưỡng liên tiếp ( BDTX ) mang đến CBQL và thầy giáo năm học 2014 – 2015 của trường trung học cơ sở Nguyễn Du TP Cà Mau.

Xem thêm: Quy Trình Xử Lý Thông Tin Trong Máy Tính Xử Lý Thông Tin Như Thế Nào

       - địa thế căn cứ vào khả năng, năng lực của bạn dạng thân,  tôi chế tạo kế hoạch BDTX cá nhân năm học năm trước – 2015 như sau :

I. Mục tiêu bồi dưỡng:

          1. Học hành BDTX để update kiến thức về bao gồm trị, kinh tế tài chính - thôn hội, tu dưỡng phẩm chất thiết yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, phân phát triển năng lượng dạy học, năng lực giáo dục  theo yêu ước của chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên, yêu thương cầu thay đổi và cải thiện chất lượng giáo dục.

         2. Vạc triển năng lượng tự học, từ bồi dưỡng, tự đánh giá của  giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt cồn tự học, tự tu dưỡng của mình.

  II. Hiệ tượng bồi dưỡng: (Nêu rõ các bề ngoài bồi dưỡng)

-         triệu tập :

-         tự bồi dưỡng;

III. Nhiệm vụ.

- thiết kế và dứt kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các nguyên tắc về BDTX của nhà trường.

- soạn và báo cáo chuyên đề theo kế hoạch phân công của lãnh đạo nhà trường.

- report nhóm, tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện chiến lược BDTX của cá thể và việc áp dụng những con kiến thức, năng lực đã học hành BDTX vào quy trình thực hiện nay nhiệm vụ.

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

  IV. Văn bản và thời lượng BDTX.

Nội dung bồi dưỡng 1:

   Theo hướng dẫn của cục và Sở giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ( Thời lượng: 30 ngày tiết ).

- Bồi dưỡng triệu tập : ...... Tiết

- Tự tu dưỡng và sinh hoạt trình độ chuyên môn tổ, nhóm : ..... Tiết

 2. Nội dung tu dưỡng 2: Theo văn bản bồi dưỡng chuyên môn của từng cấp cho học ( Thời lượng: 30 huyết ).

- Bồi dưỡng tập trung : ..... Tiết

- Tự bồi dưỡng và sinh hoạt trình độ tổ, team : ..... Tiết

 3. Nội dung tu dưỡng 3 (kiến thức từ chọn):

              Thời lượng tu dưỡng 60 tiết.

+ Module THCS.... “ - dạy dỗ học với công nghệ thông tin (10 tiết) ”

+ Module THCS.... “ ................................................................. ”

+ Module THCS.... “ ................................................................. ”

+ Module THCS.... “ ................................................................. ”

......................................................................................................

......................................................................................................

2.1. Nội dung 1: Bồi dưỡng thỏa mãn nhu cầu yêu cầu triển khai nhiệm vụ năm học

Thời gian

Nội dung bồi dưỡng

Số ngày tiết

Hình thức bồi dưỡng

 

1. Nội dung bồi dưỡng 1: đợi tài liệu của cục và Sở GD&ĐT cung cấp và hướng dẫn của PGD

30 tiết

 

2.2. Văn bản 2: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ cách tân và phát triển giáo dục địa phương theo năm học.

Thời gian

Nội dung bồi dưỡng

Số tiết

Hình thức bồi dưỡng

- tiệm triệt các tóm lại và nghị quyết của họp báo hội nghị Trung ương lần thiết bị bảy Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa XI).

4

Tập trung

- tóm lại số 53-KL/TW của bộ Chính trị; tình hình thời sự vào tỉnh, nội địa và  quốc tế.

4

Tập trung

- hiệu quả năm học tập 2012-2013 và trách nhiệm năm học 2013-2014.

4

Tập trung

- trao đổi và viết thu hoạch

8

Tập trung

2.3.  câu chữ 3: Bồi dưỡng thỏa mãn nhu cầu nhu cầu cải cách và phát triển nghề nghiệp thường xuyên của giáo viên.

Thời gian tu dưỡng

 

mô đun

Tên và câu chữ

mô đun

Mục tiêu

bồi dưỡng

T/Gian tự học tập

(tiết)

T/Gian học tập trung (tiết)

Hình thức bồi dưỡng

Lý thuyết

Thực hành

Tháng 9/2014

THCS 19

- dạy dỗ học với technology thông tin (10 tiết)

Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong dạy học.

6

2

2

Tổ + cá nhân

Tháng 10/2014

THCS 20

- Sử dụng các thiết bị dạy học (10 tiết)

Sử dụng thuần thục thiết bị dạy dỗ học.

6

2

2

Tổ + cá nhân

Tháng 11/2014

THCS 21

- Bảo quản, sửa chữa, trí tuệ sáng tạo thiết bị dạy học (10 tiết)

Sửa chữa trị và làm cho ĐDDH

6

2

2

Tổ + cá

nhân

Tháng 12/2014

THCS 22

- Sử dụng một trong những phần mềm dạy học (10 tiết)

Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong dạy học

6

2

2

Tổ + cá nhân

Tháng 1+2/2015

THCS 23

- bình chọn đánh giá kết quả học tập của học viên (10 tiết)

Đổi mới cách thức kiểm tra đánh giá

6

2

2

Tổ + cá nhân

Tháng 3/2015

THCS 24

- kinh nghiệm kiểm tra reviews trong dạy dỗ học (10 tiết)

Áp dụng đúng TT 58 của BGD

6

2

2

Tổ + cá nhân

Tháng 4/2015

 

- Kiểm tra, tiến công giá, rút kinh nghiệm tay nghề công tác BDTX từng học tập kỳ  cùng cả năm học tập của cá nhân.

Đánh giá công dụng BDTX

 

2

 

Trường

  VI. Tiêu chí phấn đấu:

cá nhân đạt kết quả xong xuôi kế hoạch một số loại ........ Trở lên.

 

VII. Biên pháp thực hiện:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

     Tắc Vân , ngày 30 tháng 10 năm 2014.

người lập kế hoạch

 

 

                                                       ......................................

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Xem thêm: Tài Liệu Đề Kiểm Tra Chương 6 Đại Số 10 Violet, Đề Kiểm Tra Đại Số 10 Chương 6 Violet

.................................................................................................................................................

 

(Hiệu trưởng cần đánh giá và thẩm định và phê chuẩn y Kế họach của cô giáo ngay từ đầu năm mới học, có ý kiến và cam kết tên đóng dấu tại đoạn trên)