BIÊN BẢN BÀN GIAO HỌC SINH VỀ ĐỊA PHƯƠNG

     

Biên bản bàn giao học viên về địa phương là biểu mẫu mã được nhà trường lập ra nhằm mục tiêu mục đích bàn giao học viên về nghỉ ngơi hè tại địa phương nơi các em sinh sống.

Bạn đang xem: Biên bản bàn giao học sinh về địa phương

Biên phiên bản bàn giao học viên về địa phương nhằm mục tiêu mục đích đánh dấu quá trình giao thừa nhận của nhị bên, hai bên xác thực việc giao nhận với nội dung chuyển nhượng bàn giao liên quan tới việc sinh hoạt hè của học tập sinh. Tất cả các học viên các trường đái học, Trung học cơ sở khi trở về nghỉ hè được bàn giao về địa phương quản lý và sinh hoạt trong mùa hè. Công ty trường bảo đảm không để học sinh sinh hoạt thoải mái mà không tồn tại tổ chức đoàn thể và bao gồm quyền, mái ấm gia đình quản lý. Vậy sau đó là 2 chủng loại biên phiên bản bàn giao học viên về địa phương, mời chúng ta cùng cài đặt tại đây.


Mẫu biên phiên bản bàn giao học sinh về địa phương


Biên bạn dạng bàn giao học viên về địa phương - chủng loại 1


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN.......…TRƯỜNG TIỂU HỌC .............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh Phúc-----------------

........., ngày....tháng....năm........

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỌC SINH

THAM GIA SINH HOAT HÈ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

NĂM HỌC 20...-20...

- thực hiện công văn số ..... Ngày ... Tháng ... Năm 20.... Về việc tổ chức bàn giao học viên tham gia ngơi nghỉ hè tại những địa phương năm 20....

- căn cứ theo kế hoạch và nhiệm vụ năm học 20...-20...... Của trường.............................

- Trường................... Tiến hành tổng kết năm học cùng bàn giao học sinh về địa phương tham gia sinh hoạt hè năm 20..... đại diện cho chi đoàn trường tôi xin chuyển nhượng bàn giao số học viên về tham gia sinh hoạt hè với toàn bô …….. HS ( có list kèm theo). Rõ ràng như sau:

Căn cứ theo chiến lược và trách nhiệm năm học 20......- 20...... Đến ni đã chấm dứt năm học Liên team trường.......... Triển khai bàn giao toàn thể số học sinh có hộ khẩu thường xuyên trú trên địa bàn thị trấn ................ Cho tổ chức chính quyền địa phương.

Tổng số học sinh bàn giao là: ……… em (Có phiếu giới thiệu sinh hoạt hè đến từng học viên kèm theo) kể từ ngày …./…./ …đến hết ngày …/…

Khối

Số học sinh

1
2
3
4
5
Tổng cộng

BÊN NHẬN BÀN GIAO(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN BÀN GIAO(Ký cùng ghi rõ chúng ta tên)


Biên bản bàn giao học sinh về sinh sống hè - chủng loại 2


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN.......…TRƯỜNG TIỂU HỌC .............

Xem thêm: Soạn Tiếng Mẹ Đẻ Nguồn Giải Phóng Ngắn Nhất, Nguồn Giải Phóng Các Dân Tộc Bị Áp Bức Siêu Ngắn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh Phúc-----------------

........., ngày....tháng....năm........

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỌC SINH

Hôm ni vào hồi .... Tiếng ...... Phút ngày .... Tháng .... Năm ..... Tại trường ................................

1. Ông ( bà) ............................................. - ..............................................

2. Ông (bà) ..........................................… - ..............................................

3. Ông (bà) .....................................…..... -..............................................

Căn cứ theo planer và trách nhiệm năm học .......... Đến ni đã xong năm học Liên team trường tiểu học ........ Triển khai bàn giao toàn bộ số học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa phận thị trấn ............... Cho tổ chức chính quyền địa phương.

Tổng số học viên bàn giao là: ........... Em (Có phiếu ra mắt sinh hoạt hè đến từng học sinh kèm theo) tính từ lúc ngày ............ đến khi hết ngày ...............

Ban chấp hành đưa ra đoàn địa phương có trách nhiệm tổ chức cho các em sinh sống hè tại địa phương theo cơ chế và có review nhận xét cuối lần sinh hoạt gửi lên nhà trường.

Xem thêm: Từ Điển Anh Lớp 6 - Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 6

Biên phiên bản đã được duy nhất trí trải qua và xong vào hồi .... Tiếng ..... Phút cùng ngày. Biên phiên bản được lập thành 2 phiên bản có giá trị đồng nhất mỗi mặt lưu một bản.