Biên Bản Cam Kết Trả Nợ

     

Hôm nay, vào tầm khoảng …. Giờ ……. Phút, ngày ……. Mon …… năm ……….., trên …………………………………………………….,chúng tôi gồm:

I. BÊN A

: ……………………………………………………………………………………………………………………………

GCNĐKDN/ CMND số

: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ

: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại

: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Ông/ bà: .................................. Là đại diện thay mặt theo ủy quyền số : ………………… ngày ………………….. (nếu có).

Bạn đang xem: Biên bản cam kết trả nợ

II. BÊN B

: ……………………………………………………………………………………………………………………………

GCNĐKDN/ CMND số

: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ

: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại

: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Ông/ bà: .................................. Là thay mặt đại diện theo ủy quyền số : ………………… ngày ………………….. (nếu có).

Hai bên cùng đàm đạo về việc tiến hành hợp đồng và thống nhất tóm lại như sau:

1. Thỏa thuận hợp tác xác nhận:Tính cho tới ngày ...... Mon ...... Năm ..........., hai bên thống nhất xác định số nợ mặt A nợ mặt B là ............................. VND(Bằng chữ: ……………………..), vào đó:- Nợ gốc: ............................ VND;- Lãi:............................ VND.

2. Căn cứ xác nhận nợ: (Những nội dung tiếp sau đây chỉ mang tính chất tham khảo, người tiêu dùng hàng hoàn toàn có thể bỏ hầu như mục không đề xuất thiết)- Theo phù hợp đồng số ............................. Ngày ..... Tháng ....... Năm ....... Thân ............... Với ......................- Theo hóa đơn giá trị gia tăng số ..................ngày ..... Tháng .... Năm .........

3. Khẳng định của mặt A:3.1. Bên A cam kết sẽ thanh toán số tiền nêu tại điều 1 trước thời điểm ngày ..... Mon ...... Năm .......3.2.Trong ngôi trường hợp mặt A chậm giao dịch thanh toán thì phải phụ trách trả lãi đối với số tiền chậm chạp trả tương ứng với thời hạn chậm trả với lãi vay là 0.05%/ ngày lờ lững trả.3.3.Các quyền và nhiệm vụ khác tại bản thỏa thuận này cùng theo phép tắc của pháp luật.

Xem thêm: Bài 3 Trang 16 Địa 11, Hãy Lập Bảng Trình Bày Về Một Số, Bài Tập 3 Trang 16 Sgk Địa Lý 11

4. Điều khoản chung:

4.1. Hai bên cam kết thực hiện tại đúng những nội dung của Biên bản này.

4.2. Buổi làm việc ngừng vào lúc …… tiếng …….. Phút cùng ngày, được lập thành hai (02) bản chính, mỗi mặt giữ một (01) bạn dạng để thực hiện.

BÊN A

BÊN B


Đây là văn phiên bản biểu mẫu do công ty tự biên soạn thảo, ví như Anh/Chị mong muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với cửa hàng chúng tôi để được upgrade tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Xem thêm: Bài 3 Thiết Lập Biến Môi Trường Cho Java Trong Win 10 Đơn Giản


Đây là văn bản biểu mẫu do công ty tự soạn thảo, trường hợp Anh/Chị ý muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.