Biên bản nghiệm thu nhà ở

     

Biên bạn dạng nghiệm thu cùng thanh lý thích hợp đồng được những bên tương quan ký kết sau thời điểm đã tiến hành hoàn tất các bước theo như hợp đồng chính ban sơ các mặt đã thoả thuận. Câu chữ của biên bạn dạng sẽ được những bên kiểm tra kiểm tra & xác nhận – nếu như có tình huống phát sinh như công câu hỏi cần bảo hãnh hoặc khắc phục và hạn chế thì các bên cũng bắt buộc đề cập vào biên bạn dạng rõ ràng. Ngoại trừ ra, các bên phải quan tâm quy định thanh toán sau khoản thời gian ký kết & những khoản thanh toán cần có hoá solo tài bao gồm hợp lệ.

Bạn đang xem: Biên bản nghiệm thu nhà ở

mẫu mã hợp đồng lao cồn theo thông tư mới nhất

*
Mẫu biên phiên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

NỘI DUNG CHÍNH

2. Mẫu biên phiên bản nghiệm thu với thanh lý đúng theo đồng3. Biên phiên bản nghiệm thu công việc4. Bạn dạng nghiệm thu công trình5. Mẫu bản nghiệm thu và chuyển giao sản phẩm/dịch vụ

1. Kết cấu câu chữ của biên bản nghiệm thu và thanh lý vừa lòng đồng

(1) Số hợp đồng, Ngày…tháng…năm… lập biên bản

(2) hai bên liên quan: tên doanh nghiệp, người đại diện, chức vụ, địa chỉ, số ĐT, giấy phép kinh doanh, mã số thuế, tài khoản, tại ngân hàng.

(3) những Điều khoản về nội dung, kết luận…

(4) Lập thành 2 bạn dạng mỗi bên lưu duy trì 1 bản

2. Mẫu biên bản nghiệm thu với thanh lý đúng theo đồng

2.1 giành cho các doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

– căn cứ Hợp đồng số:………/HĐKT-……… ngày…….. Tháng………….. Năm 20xx

Hôm nay, ngày…….. Tháng……… năm………. Tại Công ty…………, chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HƯNG

Đại diện: …………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy phép marketing số: …………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH CBA

Đại diện: ……………………………………. Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy phép kinh doanh số: …………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Hai mặt nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo vừa lòng đồng đã ký số…./ngày/tháng/năm ….như sau:

Điều 1: Nội dung:

Bên B chuyển giao cho bên A ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ mặt A giao dịch cho mặt B:…………………………………………………………………………………………………..

Tổng số tiền:…………………………………………………………..

– bằng chữ: ……………………………………………………………..

(Chưa bao gồm 10 % vat )

Xác nhận sẽ bàn giao: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Kết luận:

+ bên A vẫn kiểm tra, đánh giá và thẩm định kỹ lưỡng quality sản phẩm/dịch vụ……………………………………………….

+ kể từ lúc bên A nhận không hề thiếu số lượng sản phẩm/dịch vụ………………………… mặt B hoàn toàn không chiu nhiệm vụ về lỗi, chất lượng sản phẩm……..đã bàn giao.

+ mặt A đề nghị thanh toán hết cho mặt B ngay sau thời điểm biên bản nghiệm thu, thanh lý vừa lòng đồng ký kết.

(Biên bản nghiệm thu, thanh lý phù hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(kí và ghi rõ chúng ta tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(kí cùng ghi rõ họ tên)

Các các bạn tải chủng loại như trên tại TẠI ĐÂY

Các bạn tải Mẫu dành riêng cho loại hình dịch vụ TẠI ĐÂY

2.2 dành riêng cho hành chính vì sự nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

………………….., ngày… tháng … năm 20…

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: ……/TLHĐ

– địa thế căn cứ Bộ qui định Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 mon 11 năm 2015 Quốc hội khóa 13 kỳ họp sản phẩm 10 thông qua;

– căn cứ vào thích hợp đồng kinh tế tài chính số: /HĐKT ngày / /20 thân Trường Đại học Hùng Vương cùng …………………………………………………………………………………………..;

Hôm nay, tại Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ chúng tôi gồm có:

Bên A: ngôi trường Đại học tập Hùng Vương

Đại diện: 1 – Ông: PGS.TS Cao Văn Chức vụ: Hiệu trưởng

2 – Ông (bà): ……………………….. Chức vụ: ………………..

Có tài khoản số: ……………………………. Tại: ……………………………………………………………

Bên B: ……………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện: Ông (bà): ……………………………. Chức vụ: ………………………………………

Điện thoại: …………………………….. Mã số thuế: ………………………………………………………

Tài khoản số: …………………………………., tại ngân hàng: ……………………………………………

Đơn vị (hoặc người) thụ hưởng: ……………………………………………………………………………

sau thời điểm kiểm tra, đối chiếu hàng hóa với các chứng từ tất cả liên quan, 2 bên cùng thống nhất tiến hành nghiệm thu cùng thanh lý vừa lòng đồng kinh tế tài chính theo những nội dung sau đây:

Về số lượng, hóa học lượng, tiến độ tiến hành hợp đồng:

Hai mặt đã thực hiện tráng lệ các văn bản đã thỏa thuận trong HĐKT số: ……/HĐKT cam kết ngày … tháng … năm 20…, nội dung ví dụ như sau:

– Bên B bàn giao thành phầm cho bên A:

* Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao:……………………………………………………

* Quy cách quality sản phẩm: ……………………………………………….

* thời gian thực hiện phù hợp đồng đảm bảo an toàn đúng tiến độ.

– hồ nước sơ, tài liệu bên B chuyển giao cho mặt A:

* Hóa đối chọi tài chính

* ……………….

quý hiếm thanh quyết toán:

– quý giá hợp đồng vẫn ký: …………………………….

– giá trị được nghiệm thu: ……………………

– Số tiền bên B đã nhận tạm ứng: …………………

– Số tiền bên A còn phải thanh toán cho mặt B: ……………………………………..

Số tiền bởi chữ: ………..

Kết luận:

– 2 bên nhất trí lập bạn dạng thanh lý phù hợp đồng kinh tế tài chính đã ký với các số liệu trên.

– Biên phiên bản được lập thành 04 bản, mặt A duy trì 02 bản, bên B duy trì 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)

Các bạn tải chủng loại như trên tại TẠI ĐÂY

3. Biên phiên bản nghiệm thu công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

———————–

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

SỐ: ………………………..

Dự án: ……………………………………………………………………………………………….

Hạng mục: ……………………………………………………………………………………………….

Đối tượng nghiệm thu: ……………………(Ghi rõ thương hiệu công được nghiệm thu)…………..

Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Ban cai quản Dự án (hoặc đơn vị thầu tư vấn giám sát)

– Ông: ……………………………………… Chức vụ: ………………………………………………..

Đại diện đơn vị thầu thi công: ……………………………(Ghi tên công ty thầu)…………………….

– Ông: …………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………

Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: …..giờ ….. Ngày….tháng….năm….

Kết thúc: ……giờ ….. Ngày…..tháng….năm…..

Tại dự án: ……………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Giáo Án Kỹ Năng Sống Lớp 2 Năm 2015, Giáo Án Kĩ Năng Sống Lớp 2

Đánh giá các bước đã thực hiện:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

(Ghi rõ chất lượng công việc có đạt hạy không đạt theo yêu mong của đúng theo đồng/thỏa thuận và các ý con kiến khác ví như có).

Kết luận:

(Cần ghi rõ chấp nhận hay không đồng ý nghiệm thu làm cho triển khai các công việc tiếp theo. Hoặc ghi rõ phần đa sai sót (nếu có) rất cần được sửa chữa, trả thiện trước khi triển khai các quá trình tiếp theo).

CÁN BỘ GIÁM SÁT(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bạn dạng nghiệm thu công việc: TẢI VỀ

4. Bản nghiệm thu công trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

—————————–

……….. , ngày ……. Mon …… năm ……….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐỂ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Tên công trình:………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm xây dựng:………………………………………………………………………………….

3. Yếu tắc trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Chủ chi tiêu (chủ đại lý sản xuất):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị tư vấn giám sát (nếu có):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị chức năng cung ứng, chuyển giao, lắp đặt công nghệ:

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đối chọi vị kiến tạo xây dựng (nếu có):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

4. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:…………..giờ, ngày ………tháng ………. Năm …………………………………………

Kết thúc:…………..giờ, ngày ………tháng ………. Năm ……………………………………….

Tại:……………………………………………………………………………………………………………

5. Đánh giá công trình xây dựng sẽ thực hiện:

a) tư liệu làm địa thế căn cứ nghiệm thu:

– các tài liệu có có:

Hồ sơ công nghệ, thiết kế thiết kế lắp đặt thiết bị;

Bản vẽ hoàn công công trình;

Các công dụng kiểm tra, thí nghiệm quality vật liệu, đồ vật được thực hiện trong quy trình xây dựng;

Quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh xây dựng được áp dụng;

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật đương nhiên hợp đồng xây dựng;

Nhật ký thi công;

Biên phiên bản nghiệm thu các bước xây dựng;

Biên phiên bản nghiệm thu chấm dứt giai đoạn xây dựng;

Biên bạn dạng nghiệm thu chạy thử liên cồn không tải;

b) quality hạng mục dự án công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, hướng dẫn kỹ thuật): < Nêu rõ quality của từng hạng mục (lò gạch) theo tiêu chuẩn chỉnh xây dựng, reviews mức độ đảm bảo bình yên khi quản lý sản xuất…>………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

c) các ý loài kiến khác: ………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

6. Kết luận: < chấp nhận nghiệm thu ngừng hạng mục dự án công trình hoặc dự án công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Yêu mong sửa chữa, trả thiện bổ sung cập nhật và những ý loài kiến khác nếu như có>………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Các mặt trực tiếp nghiệm thu phụ trách trước quy định về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ(Ký tên, ghi rõ chúng ta tên, công tác và đóng vết pháp nhân)
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG, CHUYỂN GIAO, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ(Ký tên, ghi rõ họ tên, phục vụ và đóng vệt pháp nhân)
ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT(Ký tên, ghi rõ bọn họ tên, dùng cho và đóng vệt pháp nhân)ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG(Ký tên, ghi rõ chúng ta tên, phục vụ và đóng vết pháp nhân)

Hồ sơ nghiệm thu gồm:

– Biên bản nghiệm thu dứt xây dựng dự án công trình hoặc hạng mục công trình và các phụ lục cố nhiên biên bạn dạng này, ví như có;

– những tài liệu làm địa thế căn cứ để nghiệm thu.Mẫu biên phiên bản nghiệm thu công trình: TẢI VỀ

5. Mẫu phiên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ

CÔNG TY …………………………………………….

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

– Sản phẩm/Dịch vụ: ……………………………………………………………………………………………….

– Thuộc thích hợp đồng/Đơn mặt hàng số: ………………………………………………………………………………

– Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao: …………………………………………………………………………..

– Thời gian: Ngày …. Mon ….. Năm ……

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:

1. Trưởng ban kiểm nghiệm: ………………………………………… Chức vụ: ………………………

2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………………

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………………

Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………………

3. Đại diện bên cung ứng: ……………………………………………………………………………………….

Ông (bà): ……………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………………

4. Đại diện bên sử dụng / kho: …………………………………………………………………………………

Ông (bà): ………………………………. Chức vụ: ……………………………………………………………….

5. Hiệu quả kiểm tra:

Số TT
MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤĐơn vị tínhSố lượngYêu mong củaHĐ/Đơn hàngKết quả kiểm tra
      
      
      
      
      
      

Kết luận của Ban kiểm nghiệm: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

TRƯỞNG BAN(Ký với ghi rõ chúng ta tên)CÁC THÀNH VIÊN(Ký cùng ghi rõ họ tên)BÊN CUNG ỨNG(Ký với ghi rõ chúng ta tên)BÊN SỬ DỤNG/KHO(Ký với ghi rõ chúng ta tên)

Mẫu biên bản nghiệm thu và chuyển nhượng bàn giao SP/DV: TẢI VỀ

6. Mẫu phiên bản nghiệm thu khối lượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

 KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

– Công trình: ………………………………………………………………………………………………………

– Gói thầu: …………………………………………………………………………………………………………

– Số Biên bạn dạng nghiệm thu: ……………………………………………………………………………………

– Ngày nghiệm thu: ……………………………………………………………………………………………..

– trọng lượng thực hiện: từ ngày….tháng….năm….đến ngày…tháng….năm….

I. CÁC BÊN thâm nhập NGHIỆM THU:

1. Đại diện Ban quản Đầu tư và xây đắp Thủy lợi 10

(hoặc nhà thầu hỗ trợ tư vấn giám sát)

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

2. Đại diện công ty thầu thi công: …………………………………… (Ghi tên bên thầu)

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

II. CÁC BÊN THỐNG NHẤT NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NHƯ SAU:

 STT
 HẠNG MỤC

CÔNG VIỆC

 Đơn

vị

tính

KHỐI LƯỢNG  

Ghi chú

 Trúng thầuĐã điều chỉnhbổ sungĐã nghiệm thu các đợt trướcNghiệm thu đợt này
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
1       
2       
3 
…. 
 
 
Khối lượng xong xuôi đạt unique yêu mong của làm hồ sơ thiết kế, những quy chuẩn, quy phạm áp dụng, ý kiến đề xuất thanh toán.

Xem thêm: Những Bài Hát Hay Nhất Của Thanh Tuyền 4 (Trước Năm 1975), Nhacdanca_68

BAN QUẢN LÝ ĐT VÀ XDTL 10(Hoặc công ty thầu support giám sát)NHÀ THẦU THI CÔNG(Ghi tên bên thầu thi công)
CÁN BỘ GSP. GIÁM ĐỐCCÁN BỘ KTGIÁM ĐỐC

Cách ghi Biên bản: Cột (2) chỉ ghi theo danh mục trọng lượng được tiến hành nghiệm thu vào đợt.Mẫu biên phiên bản nghiệm thu khối lượng: TẢI VỀ