BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CHI BỘ NĂM 2019

     
*

CHI BỘ 4 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 10/2019

*

Mục đích của buổi sinh hoạt siêng đề nhằm mục tiêu ôn lại truyền thống cuội nguồn cách mạng; học tập tứ tưởng của bác về “Sửa thay đổi lối có tác dụng việc” và nâng cấp ý thức kính trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm sóc đời sống quần chúng trong đội ngũ cán bộ đảng viên của đưa ra bộ 4, góp phần củng cố nền tảng gốc rễ tư tưởng, nâng cấp năng lực chỉ huy và xây dựng bỏ ra bộ vào sạch, vững mạnh.

Bạn đang xem: Biên bản sinh hoạt chuyên đề chi bộ năm 2019

*

Tại buổi sinh hoạt siêng đề, đại diện thay mặt cấp ủy đồng minh Phó túng thư chi bộ sẽ khái quát những nội dung cơ phiên bản trong nhà cửa “Sửa đổi lối làm việc” của chủ tịch Hồ Chí Minh. đưa ra bộ vẫn tiến hành trao đổi và làm rõ những vấn đề đặc biệt quan trọng như: Tác phong, thái độ, kết quả làm câu hỏi và công tác phê bình đối với cán bộ, công chức, viên chức, fan lao rượu cồn của Trường nghiệp vụ nói bình thường và những đảng viên trong chi bộ 4 nói riêng. Đồng thời, đính những sự việc lý luận được tiếp thu kiến thức và thực tiễn liên quan mang lại lề lối thao tác làm việc và nâng cấp ý thức trọng trách của từng cán cỗ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xem thêm: Bài 18: Sông Nước Cà Mau (Trang 12 Sgk Ngữ Văn 6 Bài 18 Sông Nước Cà Mau "

*

Thay mặt đưa ra bộ, đồng chí Bí thư chi bộ 4 đánh giá cao mục đích, ý nghĩa và câu chữ của buổi sinh hoạt chăm đề, đồng thời kết luận và yêu cầu các bằng hữu đảng viên đề xuất tập trung phân tích kỹ ngôn từ và các vấn đề chủ yếu trong thắng lợi “Sửa đổi lối làm cho việc” của quản trị Hồ Chí Minh để vận dụng vào quá trình thực tiễn của bạn dạng thân, của cơ quan, đơn vị nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực về tác phong, lề lối làm việc, thái độ, ý thức nhiệm vụ trong triển khai nhiệm vụ, công vụ, đặc biệt là thái độ trong giảng dạy, phân tích khoa học và giao hàng nhân dân; đồng thời nâng cao ý thức nhiệm vụ để kết thúc tốt trách nhiệm của Trường nghiệp vụ và ngành Kiểm gần cạnh nhân dân vào tiến trình cải tân tư pháp cùng hội nhập quốc tế.

Xem thêm: Ngữ Văn 6 Soạn Bài Ẩn Dụ (Chi Tiết), Hướng Dẫn Soạn Bài Ẩn Dụ Sgk Ngữ Văn 6 Tập 2

Có thể nói buổi sinh hoạt chăm đề với việc kết hợp về mối cung cấp thăm lại cơ sở phương pháp mạng Hầm vũ khí bí mật của các chiến sĩ Biệt động tp sài thành – Gia Định của bỏ ra bộ 4 đã chấm dứt tốt những nội dung theo chiến lược và giữ lại một tuyệt hảo tốt đẹp trong mỗi cán bộ, đảng viên./.