Bồi Dưỡng Thường Xuyên Giáo Viên Tiểu Học

     
cho tôi hỏi tới đây tôi đề nghị tham gia lịch trình bồi dưỡng liên tiếp giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông giành cho các gia sư thì lần khần chương trình này gồm những nội dung bồi dưỡng gì và phải hoàn thành bao nhiêu huyết học? thắc mắc của anh Lâm tự Lâm Đồng.
*
Nội dung chính

Chương trình bồi dưỡng tiếp tục giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông vận dụng cho những đối tượng người dùng giáo viên nào?

Căn cứ Mục II công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông do bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tứ 17/2019/TT-BGDĐT giải pháp về đối tượng người sử dụng áp dụng như sau:

II. Đối tượng bồi dưỡngChương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông áp dụng đối với giáo viên đang đào tạo và giảng dạy ở trường đái học, ngôi trường trung học tập cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có rất nhiều cấp học, trường chuyên, ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú (sau phía trên gọi chung là cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông).

Bạn đang xem: Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Theo đó, đối tượng người sử dụng mà chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông hướng đến gồm:

- thầy giáo đang huấn luyện và giảng dạy ở trường tiểu học;

- gia sư đang đào tạo ở trường trung học cơ sở;

- gia sư đang huấn luyện và giảng dạy ở trường trung học tập phổ thông, ngôi trường phổ thông có nhiều cấp học;

- gia sư đang giảng dạy ở trường chuyên;

- cô giáo đang đào tạo ở ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú.

*

Bồi dưỡng giáo viên (Hình từ bỏ Internet)

Nội dung của công tác bồi dưỡng tiếp tục giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông được chia làm bao nhiêu phần?

Căn cứ Mục III lịch trình bồi dưỡng tiếp tục giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông do bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tứ 17/2019/TT-BGDĐT luật về văn bản chương trình tu dưỡng như sau:

III. Văn bản chương trình bồi dưỡngChương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông thuộc hiệ tượng bồi dưỡng theo yêu ước của vị trí câu hỏi làm; tu dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành phải hàng năm, bao gồm:1. Công tác bồi dưỡng update kiến thức, năng lực chuyên ngành thỏa mãn nhu cầu yêu cầu tiến hành nhiệm vụ năm học đối với các cấp học của giáo dục đào tạo phổ thông (gọi là Chương trình bồi dưỡng 01): Bộ giáo dục và Đào tạo ra quy định ví dụ theo hằng năm học những nội dung bồi dưỡng về đường lối, chế độ phát triển giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục đào tạo phổ thông, nội dung những môn học, vận động giáo dục trực thuộc chương trình giáo dục đào tạo phổ thông.2. Công tác bồi dưỡng update kiến thức, kĩ năng chuyên ngành tiến hành nhiệm vụ trở nên tân tiến giáo dục ít nhiều theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (gọi là Chương trình tu dưỡng 02): Sở giáo dục đào tạo và huấn luyện quy định cụ thể theo từng năm học những nội dung tu dưỡng về cách tân và phát triển giáo dục diện tích lớn của địa phương, thực hiện chương trình giáo dục đào tạo phổ thông, chương trình giáo dục địa phương; phối phù hợp với các dự án để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tiếp tục (nếu có).3. Chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu mong vị trí việc làm (gọi là Chương trình bồi dưỡng 03): giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông từ chọn những mô đun bồi dưỡng nhằm mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lượng nghề nghiệp thỏa mãn nhu cầu yêu ước vị trí vấn đề làm. Con số mô đun tự chọn bảo vệ quy định về thời lượng tu dưỡng tại Khoản 2 Mục IV của chương trình này. Những mô đun bồi dưỡng,.....

Xem thêm: Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 1 - Đáp Án Giải Bài Tập Sgk Lịch Sử 7 Bài 1 Chi Tiết

Từ cách thức trên thì lịch trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông được chia làm 03 phần:

- lịch trình bồi dưỡng update kiến thức, khả năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học đối với các cấp học của giáo dục và đào tạo phổ thông (gọi là Chương trình bồi dưỡng 01.

- công tác bồi dưỡng cập nhật kiến thức, năng lực chuyên ngành triển khai nhiệm vụ cách tân và phát triển giáo dục phổ biến theo từng thời kỳ của từng địa phương (gọi là Chương trình bồi dưỡng 02).

- Chương trình tu dưỡng phát triển năng lượng nghề nghiệp theo yêu mong vị trí việc làm (gọi là Chương trình bồi dưỡng 03)

Thời lượng lịch trình bồi dưỡng liên tiếp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông là nào nhiêu ngày tiết học?

Theo Mục IV lịch trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông do bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo phát hành kèm theo Thông tứ 17/2019/TT-BGDĐT quy lý thuyết dẫn triển khai chương trình như sau:

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH1. Việc tiến hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông tất cả 03 chương trình bồi dưỡng được điều khoản tại mục III của công tác này.2. Thời lượng bồi dưỡng:a) Mỗi giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình tu dưỡng thường xuyên đảm bảo an toàn thời lượng rõ ràng như sau:- Chương trình bồi dưỡng 01: khoảng chừng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học);- Chương trình bồi dưỡng 02: khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học);- Chương trình bồi dưỡng 03: 01 tuần/năm học tập (40 tiết/năm học);b) địa thế căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục của địa phương trong mỗi năm học, những cấp cai quản giáo dục tất cả thể thay đổi thời lượng Chương trình bồi dưỡng 01 và Chương trình tu dưỡng 02 tương xứng nhưng không biến hóa thời lượng Chương trình bồi dưỡng 03 của mỗi cô giáo cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông (đảm bảo thời lượng 120 tiết/năm);c) địa thế căn cứ Chương trình tu dưỡng 03, gia sư cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông từ bỏ chọn những mô đun phải bồi dưỡng tương xứng với nhu yếu phát triển phẩm chất, năng lượng nghề nghiệp của cá thể trong từng năm bảo vệ thời lượng theo quy định.

Xem thêm: Nhà Trần Thành Lập Vào Năm 1226 Là Thế Kỷ Bao Nhiêu, 1226 Là Thế Kỷ Bao Nhiêu

3. Việc triển khai tiến hành Chương trình bồi dưỡng liên tiếp giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông được tiến hành hàng năm theo quy chế bồi dưỡng thường xuyên do bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo nên ban hành./.

Theo phương pháp trên thì thời lượng của công tác bồi dưỡng tiếp tục giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như sau: