Các Bài Tập Về Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

     

Thì hiện nay tại tiếp nối là một trong những thì cơ bạn dạng và thông dụng tuyệt nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. Mặc dù nhiên có khá nhiều bạn dù đã được học qua về kết cấu và cách thực hiện của nhiều loại thì này nhưng vẫn chưa sử dụng được trọn vẹn thành thạo. Hiểu được khó khăn đó, TOPICA Native đã tổng hợp rất nhiều bài tập thì bây giờ tiếp diễn (present continuous) – có đáp án để bạn có thể cải thiện chuyên môn tiếng Anh của mình một cách nhanh nhất.

Bạn đang xem: Các bài tập về thì hiện tại tiếp diễn

Trong bài viết này, TOPICA Native sẽ cung ứng cho chúng ta rất nhiều những dạng bài xích tập tiếng Anh thì hiện tại tiếp diễn nhiều mẫu mã nhưng cũng vô cùng dễ dàng để các chúng ta có thể từng bước chinh phục được thì bây giờ tiếp diễn. Hãy vậy gắng hoàn thành hết những bài tập dưới đây nhé! chắc chắn nếu có thể “xử lý” chúng một cách hối hả thì trình độ tiếng Anh của bạn sẽ khá lên không hề ít đấy.

1. Nắm tắt triết lý về thì hiện tại tại tiếp diễn (Present Continuous Tense)

1.1. Cấu trúc thì hiện tại tiếp tục Tiếng Anh

Câu khẳng địnhCâu tủ địnhCâu nghi vấnCâu hỏi Wh-question
 S + be (am/ is/ are) + V-ing + (O)

Ví dụ:

He’s thinking about leaving his job.

They’re considering making an appealagainst the judgment.

S + be-not + V-ing + (O)Ví dụ:

I’m not looking. My eyes are closed tightly.

They aren’t arriving until Tuesday.

Am/ Is/ Are + S + Ving? Yes, S + am/is/are.

No, S+ am/is/are + not.

Ví dụ: Are you doing your homework?

(Từ nhằm hỏi) + Be + S + V-ing + (O)?Ví dụ:

Who is Kate talking to on the phone?

Isn’t he coming to lớn the dinner?

1.2. Cách thực hiện thì bây giờ tiếp diễn

Diễn tả một hành vi đang diễn ra tại thời khắc nói.VD: I am watching TV now. (Tôi vẫn xem vô tuyến bây giờ)

Diễn tả một hành động nói chung đang diễn ra và chưa kết thúc, tuy vậy không nhất thiết yêu cầu thực sự ra mắt ngay lúc nói. 

VD: Anna is finding a job. (Anna vẫn tìm tìm một công việc)

Diễn tả một hành động chắc chắn là sẽ xảy ra sau đây gần.

VD: He is going lớn Ha Noi tomorrow. (Anh ấy đang tới hà nội thủ đô vào ngày mai)

Diễn tả một hành động thường xuyên lặp đi lặp lại, hay được sử dụng với mục đích phàn nàn về hành vi khiến tín đồ nói khó chịu và bực mình. 

VD: She is always turning music up too loud. (Cô ấy lúc nào cũng bật nhạc thừa to)

Diễn tả một sự việc đang cố kỉnh đổi, cải cách và phát triển nhanh chóng.

VD: Your English is significantly improving. (Tiếng Anh của bạn đang được nâng cấp đáng kinh ngạc)

1.3. Vệt hiệu nhận thấy thì bây giờ tiếp diễn


*

Bài tập thì bây giờ tiếp diễn


Một số dấu hiệu nhận ra thì bây giờ tiếp diễn thông dụng như sau:

Trạng từ bỏ chỉ thời gianNow: Bây giờRight now: ngay bây giờAt the moment: thời gian nàyAt present: hiện tạiAt + giờ chũm thể: cơ hội … giờMột số động từLook! : nhìn kìa!Listen! : Hãy nghe này!)Keep silent! : Hãy im lặng!Watch out! : Hãy coi chừng
Để test trình độ chuyên môn và nâng cấp kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa đào tạo tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được điều đình trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.

2. Những chú ý khi làm bài bác tập thì lúc này tiếp diễn

Khi kết thúc bài tập lúc này tiếp diễn, họ cần để ý 3 lỗi cơ phiên bản sau:

2.1. Lỗi quên tobe/ V_ing

Nếu vẫn học qua ngữ pháp giờ Anh về thì bây giờ tiếp diễn, chắn chắn chắn chúng ta đều biết trong câu sẽ phải có “tobe + V_ing”. Mặc dù nhiên định hướng đôi lúc không song song với thực hành.

Trong quá trình vận dụng làm bài xích tập thì hiện tại tiếp diễn, bọn họ vẫn thường quên động từ tobe hoặc quên đuôi _ing sau động từ. Đây là lỗi thường xuyên xuyên gặp mặt nhất vào bài, không chỉ riêng với bài xích tập thì hiện nay tại tiếp nối mà với các thì tiếp diễn nói chung. Chúng ta nên chú ý!

2.2. Nhầm lần thì hiện tại tiếp tục và thì bây giờ đơn

Một trong những cách cần sử dụng của thì hiện nay tại tiếp diễn đó là diễn đạt hành rượu cồn lạ không bình thường trong khi bạn đang quen làm một câu hỏi gì đó.

Ví dụ:

I always play tennis in the morning, but today I’m playing volleyball instead.

(Tôi luôn chơi tennis hằng ngày nhưng hôm nay tôi nghịch bóng chuyền.)

→ Tức là bình thường mình vẫn nghịch tennis, hôm nay mình thay đổi chơi trơn chuyền

have Maths on Tuesdays, but I’m having Science on Tuesday this week..

(Tôi học toán vào những thứ cha nhưng thứ bố tuần này tôi học tập môn khoa học)

→ Bình hay vào sản phẩm 3 học toán nhưng riêng đồ vật 3 tuần này học khoa học

2.3. Lầm lẫn thì hiện nay tại tiếp nối với thì tương lai đơn

Cách dùng khác nữa của thì hiện trên tiếp diễn là diễn tả hành cồn sẽ xảy ra về sau nhưng có planer và dự trù sẵn. Trong lúc đó thì tương lai đơn được dùng diễn tả hành động trong tương lai nhưng không có ý kiến sẵn.

Ví dụ:

I’m going to the zoo with my cousins on Thursday.

(Tôi đang đi sở thú với đồng đội họ vào vật dụng 5) => đã có dự tính sẵn

Oh! Someone is knocking the door, I’ll open it.

(Oh! Có ai đang gõ cửa. Tôi vẫn mở nó) => việc mở cửa trọn vẹn không được dự trù sẵn tự trước

3. Clip hướng dẫn vớ tần tật về thì hiện tại tiếp diễn

4. Bài tập thì hiện tại tại tiếp nối có đáp án

4.1. Bài bác tập thì hiện tại tiếp diễn cơ bản

TOPICA Native sẽ tổng hợp các bài tập thì hiện tại tiếp nối lớp 6 và các lớp để tất cả các bạn đều rất có thể làm!

Bài 1. Viết dạng -ing của những động từ bên dưới đây

VD: go → going

takedriveseeagreeopenenterhappentryplayworkspeakgettravelliewinBài 2. Nối câu sống cột phía trái với cột bên phải sao cho hợp lý
1. Please turn down the volume.

Xem thêm: Cách Mở Người Theo Dõi Trên Facebook Bằng Điện Thoại, Access Denied

2. Do you have something to lớn eat?

3. My family don’t have anywhere to live right now.

4. I have khổng lồ come trang chủ now.

5. John doesn’t collect books anymore.

6. I go lớn the thể hình three times a week.

 7. Lt isn’t true what they said.

8. I’m afraid I don’t bring the raincoat.

a. Lt’s getting very late.

b. They’re lying.

c. Lt’s starting lớn rain.

d. He’s trying lớn sell it.

e. My children are getting hungry.

f. She’s trying lớn sleep.

g. We’re looking for an affordable house.

h. I am losing fat.

Bài 3. Xong các câu sau thực hiện động từ vào ngoặc phân tách ở thì hiện tại tiếp diễn My grandfather __________________ (buy) some fruits at the supermarket. Hannah __________________ (not study) French in the library. She’s at home with her classmates. __________________ (she, run) in the park? My dog __________________ (eat) now. What __________________ (you, wait) for? Their students __________________ (not try) hard enough in the competition. All of Jack’s friends __________________ (have) fun at the concert right now. My children __________________ (travel) around Asia now. My little brother __________________ (drink) milk. Listen! Our teacher __________________ (speak).Bài 4. Khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng Where …………his wife (be)?a. Am b. Is c. Are d. Be Jack (wear) ………………..suit today.a. Is wearing b. Are wearingc. Am wearing d. Wears The weather (get) ………………..warm this season.a. Gets b. Are gettingc. Is getting d. Are gets My kids (be)…………. Downstairs now. They (play) …………..chess.a. Am/ am playing b. Is/is playingc. Are/are playing d. Be/ being Look! The train (come)…………………a. Are coming b. Is comingc. Are coming d. Is coming Alex always (borrow) ………………..me cash and never (give)……………….. Back.a. Is borrowing/ giving b. Are borrowing/ givingc. Borrows/ giving d. Borrow/ giving While I (do)……………….. My homework, my sister (read) ……………….. Newspapers.a. Am doing/ is reading b. Are doing/ is readingc. Is doing/ are reading d. Am doing/ are reading Why ……..at me like that? What happened?a. Vì chưng you look b. Have you lookedc. Did you look d. Are you looking I…….in the bathroom right now.a. Am being b. Was beingc. Have been being d. Am It……..late. Shall we go home?a. Is getting b. Getc. Got d. Has got -“Are you ready, Belle?” “Yes, I……………”a. Am coming b. Comec. Came d. Have came -Look! That guy………..to break the door of your house.a. Try b. Triedc. Is trying d. Has triedBài 5. Dứt các câu sau She/ wash / her hair. => ………………………………………………………………………… It/ snow. => …………………………………………………………………………Jack and Rose/ sit/ on the couch. => ………………………………………………………………………..It/ rain/ heavily. => ………………………………………………………………………… Linda/ learn/ French. => ………………………………………………………………………… My dad/ listen/ khổng lồ the stereo. => …………………………………………………………………………. My friends/ smoke/ in their rooms.=> ……………………………………………………………………….. I/ play/ đoạn phim games. . => ……………………………………………………………………….. You/ watch/ movies? => ……………………………………………………………………….. What/ you/ think? => ………………………………………………………………………… What/ your two kids/ do? => …………………………………………………………………………. It/ snow/ ? => ………………………………………………………………………… That computer/ work? => …………………………………………………………………………. Jane/ write/ a novel. => …………………………………………………………………………. Why/ you/ cry ? => …………………………………………………………………………..Bài 6. Hoàn tất các cuộc hội thoại A: I saw Brian a few day ago.

Xem thêm: Bài 3 Trang 123 Sgk Địa 9 Bài 3 Trang 123 Sgk Địa Lí 9, Bài 3 Trang 123 Sgk Địa Lí 9

B: Oh, did you? (What/ he/ do) ………. These day?A: Psychology.B: (he/ enjoy) ……. It?A: Hi, Liz. How (you/ get/ on) …………. In your new job?B: Not bad. It’s wasn’t so good at first, but (things/ get) ….. Better now.Bài 7. Mang lại dạng đúng của rượu cồn từ trong ngoặcLook! The oto (go) so fast.Listen! Someone (cry) in the next room.Your brother (sit) next to the beautiful girl over there at present?Now they (try) to lớn pass the examination.It’s 12 o’clock, & my parents (cook) lunch in the kitchen.Keep silent! You (talk) so loudly.I (not stay) at home at the moment.Now she (lie) to lớn her mother about her bad marks.At present they (travel) to lớn New York.He (not work) in his office now.Bài 8. Viết câu trả lời phủ định từ câu hỏi có sẵnIs your best friend eating a candy?Are you drinking water right now?Is your brother playing the guitar?Am I writing this Program with you?Are your Mom and Dad singing a tuy vậy at the moment?Are you wearing your grandfather’s shoes today?Are you & your neighbor riding bikes now?Are all your uncles sitting near you?