Các cấu trúc đảo ngữ trong tiếng anh

     

Đảo ngữ là một trong những trong những cấu tạo ngữ pháp giờ Anh cơ bản, thường xuất hiện trong văn nói cũng như các bài bác kiểm tra, bài thi.Tuy nhiên không phải người nào cũng nắm rõ được các cấu trúc đảo ngữ (Inversion). Bởi vì thế, để cung cấp các chúng ta cũng có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức và làm việc với cấu trúc ngữ pháp này, Step Up đã tổng hợp những dạng hòn đảo ngữ (Inversion) thường chạm chán trong tiếng anh,ví dụ minh họa và bài tập kèm theo. Hy vọng bài viết dưới đây sẽ hữu ích với những bạn.

Bạn đang xem: Các cấu trúc đảo ngữ trong tiếng anh


Cấu trúc hòn đảo ngữ

Đảo ngữ là gì?

Trong giờ đồng hồ Anh inversion là gì, được hiểu như thế nào? cấu trúc đảo ngữ (Inversion) là trường hợp các phó từ không đứng sinh hoạt vị trí bình thường của nó mà lại được đảo lên đứng nghỉ ngơi đầu câu, nhằm nhấn khỏe mạnh vào hành vi của nhà ngữ.

Trong trường hợp đó, ngữ pháp sẽ gắng đổi, phó từ mở đầu câu, tiếp đến là trợ động từ rồi mới đến công ty ngữ và cồn từ chính. Thuộc xem lấy một ví dụ về đảo ngữ (Inversion) trong giờ đồng hồ Anh tiếp sau đây nhé.

*

đảo ngữ là gì? – inversion

Ví dụ về đảo ngữ:

I have never seen such an interesting movie.

= Never have I seen such an interesting movie.

(Tôi chưa bao giờ coi một bộ phim truyền hình thú vị mang đến thế)


tải về Ebook mod Não cách thức – Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học tập viên đã vận dụng thành công với suốt thời gian học hoàn hảo này.
TẢI NGAY

Các kết cấu đảo ngữ trong giờ Anh (12 cấu trúc)

1.1 kết cấu đảo ngữ cùng với NO cùng NOT

Cấu trúc:

No + N + Auxiliary + S + Verb (inf)

Not any + N + Auxiliary + S + Verb (inf)

Ví dụ về đảo ngữ:

No pencils shall she lend you from now on. 

= Not any pencils shall she lend you from now on. 

(Từ bây giờ cô ấy sẽ không cho bạn mượn bất cứ cái cây viết chì như thế nào nữa nào nữa.)

1.2 cấu trúc đảo ngữ với các cụm từ kèm theo với NO

At no time: chưa từng bao giờ.In no way: không thể cách nào.On no condition: hoàn hảo không.On no account: không vì bất cứ lí vì gì.Under/ In no circumstances: trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không.For no reasons = On no account: ko vì bất cứ lí vì gì.No longer: không hề nữa

Ví dụ về đảo ngữ:

She never knows our secrets.

= At no time does she know our secrets.

(Cô ấy vẫn chẳng bao giờ biết được những kín đáo của bọn chúng tôi).

Tommy recognized in doing that thing truely.

= In no way did Tommy recoggnize in doing that thing wrongly.

(Không dễ thường Tommy công nhận làm điều đó sai đâu).

His teacher never accepted him lớn cheat in exams.

= Under/In no circumstances did his teacher accept him to cheat in exams.

(Bất cứ yếu tố hoàn cảnh nào thì giáo viên của anh ấy cũng không đồng ý việc anh ấy quay cóp trong lúc làm bài bác thi cả).

Mary no longer worked as a secretary in that company. She found an other job.

= No longer did Mary work as a secretary in that company. She found an other job.

(Mary không còn làm thư ký nữa. Cô ấy sẽ tìm được quá trình khác rồi).

1.3 Đảo ngữ với các trạng từ tủ định: Never, Rarely, Seldom, Little> Hardly, Ever,…

*

Cấu trúc:

Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever + Auxiliary + S + V

Ví dụ về đảo ngữ:

He will never buy it again.

= Never will he buy it again.

(Anh ấy đã không bao giờ mua nó thêm 1 lần như thế nào nữa).

I have rarely talked khổng lồ stranger since I met them in the first time.

= Rarely have I talked lớn stranger since I met them in the first time.

(Hiếm khi tôi nói chuyện với tín đồ lạ lúc tôi gặp gỡ họ thứ nhất tiên).

Justin seldom reads comic.

= Seldom does Justin read comic.

Xem thêm: Bài 26 Trang 91 Sgk Toán 7 Bài 26 Trang 91, Bài 26 Trang 91 Sgk Toán 7 Tập 1

(Hiếm khi Justin đọc truyện tranh).

1.4 Đảo ngữ cấu trúc No sooner…than

Cấu trúc:

No sooner + auxiliary + S + V + than + S + V

Ví dụ về đảo ngữ:

No sooner did Tom stand up than the bomb exploded.

(Không bao lâu sau khoản thời gian Tom vừa mới vực dậy thì trái bom phân phát nổ).

1.5 Đảo ngữ với câu điều kiện

*

Trong đảo ngữ (Inversion) với câu điều kiện bọn họ có 3 dạng:

1.5.1 Câu điều kiện loại 1:

If-clause = Should +S + V…

Ví dụ về cấu trúc đảo ngữ:

If I come late, I will miss the plane. 

= Should I come late, I will miss the plane.

(Nếu tôi đến muộn, tôi sẽ ảnh hưởng nhỡ chuyến cất cánh )

If they lend me some money, I will buy a new car.

= Should they lend me some money, I will buy a new car.

(Nếu họ mang lại tôi mượn tiền, tôi sẽ thiết lập một chiếc xe hơi mới )

1.5.2 Câu đk loại 2:

If-clause = Were S + to-V/ Were + S…

Ví dụ về kết cấu đảo ngữ:

If I were you, I would buy this dress.

= Were I you, I would buy this dress. 

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ download chiếc đầm đó)

If Linda knew him, She would invite him lớn her birthday party 

= Were Linda to lớn know him, She would invite him lớn her birthday party

(Nếu Linda biết anh ta, cô ấy đã mời anh ta đến buổi sinh nhật)

1.5.3 Câu đk loại 3: 

If-clause = Had + S + V­­3

Ví dụ về kết cấu đảo ngữ:

If my sister had studied harder, she would have passed the test.

= Had my sister studied harder, she would have passed the test.

(Nếu chị gái của tôi cần mẫn học, cô ấy đang vượt qua bài bác kiểm tra)

1.6 kết cấu đảo ngữ với No where

Nowhere + Auxiliary + S + V (inf)

Ví dụ về đảo ngữ

No where can you buy the rice as delicious as those in VietnamNo where vì chưng they feel as difficult as they bởi this task

1.7 Đảo ngữ such that

Such + be + N + that …

Ví dụ về hòn đảo ngữ:

Film was interesting that I could not take my eyes off it.

= Such an interesting film that I could not take my eyes off it.

(Phim thú vị mang lại nỗi tôi thiết yếu rời mắt khỏi nó)

1.8 Đảo ngữ với Not only…but…also

Cấu trúc:

Not only + Auxiliary + S + V but…. Also….

Ví dụ:

She is not only rich but also beautiful.

= Not only is she rich but also beautiful.

(Cô ấy ko chỉ giàu có mà còn rất xinh đẹp)

You don’t only dance well but you also play musical instruments perfectly.

= Not only vày you dance well but you also play musical instruments perfectly.

(Bạn không chỉ nhảy xuất sắc mà nghịch nhạc gắng cũng trả hảo)

*

1.9 Đảo ngữ với until/till

Not until/till + clause/adv of time + trợ động từ + S + V

Ví dụ:

He didn’t know that he had lost his wallet till I told him

= Not until/ till I told him did he know that he had lost his wallet

(Cho tới lúc tôi nói với anh ta, anh ta mới biết rằng bản thân bị mất ví)

1.10 Đảo ngữ cùng với So

So + adj + be + S + that …

Ví dụ:

Film was interesting that I could not take my eyes off it.

= So interesting was film that I could not take my eyes off it.

(Phim thú vị đến nỗi tôi cần thiết rời mắt ngoài nó)

1.11 Đảo ngữ với Only

ONLY AFTER + N/Ving/clause + V-aux + S + V : chỉ với sau khi

Ví dụ:

We can go only after dinner

= Only after dinner can we go.

(Chúng tôi hoàn toàn có thể đi chỉ sau bữa tối)

He can play only after completing his task

= Only after completing his task can he play. 

(Anh ấy hoàn toàn có thể chơi chỉ với sau khi chấm dứt nhiệm vụ, công việc của anh ta)

ONLY BY + N/Ving + V-aux + S + V: Chỉ bằng cách

Ví dụ:

You can solve this problem only by discusssing

= Only by discuss can you solve this problem. 

(Bạn hoàn toàn có thể xử lý sự việc này chỉ vì cuộc thảo luận)

ONLY IF clause + V-aux + S + V: Chỉ khi, nếu

Ví dụ:

I would bởi this only if my parents agreed

= Only if my parents agreed would I vị this.

(Tôi đang làm điều này chỉ khi nếu mái ấm gia đình tôi sẽ đồng ý)

ONLY IN THIS/THAT WAY + V-aux + S + V: Chỉ bằng cách này/đó

Ví dụ:

Our plan runs only in this way

= Only in this way does our plan run.

(Kế hoạch của tớ chỉ chạy với cách này)

ONLY THEN + V-aux + S + V: Chỉ mang đến lúc đó

Ví dụ:

He knew me only then

= Only then did he know me.

(Chỉ cho lúc kia anh ấy biết tôi)

ONLY WHEN + clause + V-aux + S + V: Chỉ mang đến khi

Ví dụ:

She noticed that her bowl was broken only when She filled it.

= Only when she filled her bowl did she notice that it was broken.

(Chỉ đến lúc cô ấy đang đổ đầy bát của mình cô ấy mới nhận thấy rằng nó đã biết thành hỏng)

ONLY WHEN có thể được thay thế sửa chữa bằng NOT UNTIL

Not until she filled her bowl did she notice that it was broken. (She didn’t notice that her bowl was broken until She filled it.)

1.12 Đảo ngữ với Only

Đây là 1 dạng bề ngoài đảo ngữ với with thus, then, there,now, here

Chỉ được đảo ngữ khi chủ ngữ là danh từ, không hoán đưa khi nhà ngữ là đại từ.

Ví dụ:

There comes the taxi. = There it comes. (Xe xe taxi đã tới rồi.)

Bài tập về câu hòn đảo ngữ trong tiếng Anh

Bài 1: Viết lại các câu sau thế nào cho nghĩa không đổi (Sử dụng cấu trúc đảo ngữ Inversion):

1. She wasted all her money. She even borrowed some from her brother

=> Not only_______________________________________________________

2. I had hardly arrived the company when the telephone rang.

=> No sooner _____________________________________________________

3. She had only just put the phone down when her boyfriend rang back.

=> Hardly _______________________________________________________

4. Tom didn’t finish his demo until the bell rang.

=> Not until ______________________________________________________

5. I have never seen movie as boring as this one.

=> Never ________________________________________________________

Bài 2: Chọn giải đáp đúng:

1. Tom promised that he would never/ never would he tell this secrets.

2. Not until it was too late She remembered / did she remember hotline me.

3. Only when I have arrived / have I arrived can they start the program

4. Only after checking ten times She was/was she certain of my answer.

Xem thêm: Đặc Điểm Của Người Tinh Khôn Được Gọi Là Gì, Người Tinh Khôn Và Óc Sáng Tạo

5. At no time he was aware/was he aware of anything unusual.

*
Đáp án:

Not only did she waste all her money but she also borrowed some from her brother2.No sooner had I arrived the company than the phone rang. Hardly had she put the phone down when her boyfriend rang back. Not until the bell rang did Tom finish his test. Never have I seen movie as boring as this one. He would never did she remember I have arrived was she was he aware