CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN HÌNH HỌC LỚP 7

     

Tài liệu gồm 229 trang, tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng Hình học 7, có đáp án và lời giải chi tiết.

Bạn đang xem: Các chuyên đề toán hình học lớp 7

CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNGChương I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.Chuyên đề 1: Hai góc đối đỉnh 3.Chuyên đề 2: Hai đường thẳng vuông góc 7.Chuyên đề 3: Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song 11.Chuyên đề 4: Tiên đề Ơ-clit. Tính chất của hai đường thẳng song song 15.Chuyên đề 5: Định lí 20.Chuyên đề 6: Chứng minh phản chứng 24.Chương II: TAM GIÁC.Chuyên đề 7: Tổng ba góc của một tam giác 29.Chuyên đề 8: Hai tam giác bằng nhau. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác 35.Chuyên đề 9: Tam giác cân 48.Chuyên đề 10: Định lý Pytago 60.Chuyên đề 11: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông 69.Chuyên đề 12: Vẽ hình phụ để giải bài toán 73.Chuyên đề 13: Chứng minh ba điểm thẳng hàng 81.Chuyên đề 14: Tính số đo góc 88.Chương III: QUAN HỆ CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC.Chuyên đề 15: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác 96.Chuyên đề 16: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu 100.Chuyên đề 17: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác 104.Chuyên đề 18: Tính chất đường trung tuyến của tam giác 108.Chuyên đề 19: Tính chất tia phân giác của một góc. Tính chất ba đường phân giác của tam giác 112.Chuyên đề 20: Tính chất ba đường trung trực, ba đường cao của tam giác 116.Chuyên đề 21: Chứng minh ba đường thẳng đồng quy 122.Chuyên đề 22: Bất đẳng thức và cực trị hình học 127.

Xem thêm: 60+ Từ Vựng Tiếng Anh Về Môn Học (Bậc Trung Học Và Đại Học), Tên Các Môn Học Bằng Tiếng Anh

HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐÁP SỐChương I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.Chuyên đề 1: Hai góc đối đỉnh 133.Chuyên đề 2: Hai đường thẳng vuông góc 138.Chuyên đề 3: Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song 142.Chuyên đề 4: Tiên đề Ơ-clit. Tính chất của hai đường thẳng song song 146.Chuyên đề 5: Định lí 150.Chuyên đề 6: Chứng minh phản chứng 154.Chương II: TAM GIÁC.Chuyên đề 8: Hai tam giác bằng nhau. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác 162.Chuyên đề 9: Tam giác cân 168.Chuyên đề 10: Định lý Pytago 175.Chuyên đề 11: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông 180.Chuyên đề 12: Vẽ hình phụ để giải bài toán 185.Chuyên đề 13: Chứng minh ba điểm thẳng hàng 190.Chuyên đề 14: Tính số đo góc 194.Chương III: QUAN HỆ CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC.

Xem thêm: Đáp Án Thi Trắc Nghiệm Thái Bình Thái Bình Làm Theo Lời Bác, Đáp Án Bác Hồ Với Thái Bình

Chuyên đề 15: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác 203.Chuyên đề 16: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu 209.Chuyên đề 17: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác 213.Chuyên đề 18: Tính chất đường trung tuyến của tam giác 219.Chuyên đề 19: Tính chất tia phân giác của một góc. Tính chất ba đường phân giác của tam giác 226.Chuyên đề 20: Tính chất ba đường trung trực, ba đường cao của tam giác 232.Chuyên đề 21: Chứng minh ba đường thẳng đồng quy 239.Chuyên đề 22: Bất đẳng thức và cực trị hình học 245.

Tải tài liệu