CÁC CÔNG THỨC TOÁN LỚP 5

     

Kết luận: Khi cộng tổng hai số cùng với số sản phẩm ba, ta có thể cộng số đầu tiên với tổng nhị số còn lại.

Bạn đang xem: Các công thức toán lớp 5

Công thức tổng quát: (a + b) + c = a + (b + c)

3. Tính chất: cộng với 0:

Kết luận: Bất kì một số trong những cộng với 0 cũng bởi chính nó.

CTTQ: a + 0 = 0 + a = a

*

B. Phép trừ

I. Công thức tổng quát:

*

II. Tính chất:

1. Trừ đi 0:

Kết luận: Bất kì một số trong những trừ đi 0 vẫn bởi chính nó.

CTTQ: a – 0 = a

2. Trừ đi thiết yếu nó:

Kết luận: một vài trừ đi chính nó thì bằng 0.

CTTQ: a – a = 0

3. Trừ đi một tổng:

Kết luận: khi trừ một vài cho một tổng, ta rất có thể lấy số kia trừ dần dần từng số hạng của tổng đó.

CTTQ: a – (b + c) = a – b – c = a – c – b

4. Trừ đi một hiệu:

Kết luận: khi trừ một số trong những cho một hiệu, ta hoàn toàn có thể lấy số kia trừ đi số bị trừ rồi cùng với số trừ.

CTTQ: a – (b – c) = a – b + c = a + c – b

C. Phép nhân

I. Cách làm tổng quát

*

II. Tính chất:

1. Tính chất giao hoán:

Kết luận: Khi đổi chỗ những thừa số trong một tích thì tích không vậy đổi.

CTTQ: a × b = b × a

2. đặc điểm kết hợp:

Kết luận: ý muốn nhân tích hai số với số máy ba, ta hoàn toàn có thể nhân số trước tiên với tích nhị số còn lại.

CTTQ: (a × b) × c = a × (b × c)

3. Tính chất: nhân với 0:

Kết luận: Bất kì một số trong những nhân cùng với 0 cũng bởi 0.

CTTQ: a × 0 = 0 × a = 0

4. đặc điểm nhân với 1:

Kết luận: một số trong những nhân với 1 thì bởi chính nó.

CTTQ: a × 1 = 1 × a = a

5. Nhân với cùng 1 tổng:

Kết luận: lúc nhân một số trong những với một tổng, ta hoàn toàn có thể lấy số kia nhân cùng với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả với nhau.

CTTQ: a × (b + c) = a × b + a × c

6. Nhân với cùng một hiệu:

Kết luận: khi nhân một vài với một hiệu, ta hoàn toàn có thể lấy số kia nhân cùng với số bị trừ cùng số trừ rồi trừ hai kết quả cho nhau.

CTTQ: a × (b – c) = a × b – a × c

D. Phép chia

I. Bí quyết tổng quát:

*

Phép phân tách còn dư:

a : b = c (dư r)

số bị phân tách số chia thương số dư

Chú ý: Số dư phải bé hơn số chia.

II. Công thức:

1. Phân chia cho 1:Bất kì một số chia cho một vẫn bởi chính nó.

CTTQ: a : 1 = a

2. Phân tách cho bao gồm nó:Một số phân tách cho chính nó thì bằng 1.

CTTQ: a : a = 1

3. 0 phân tách cho một số:0 chia cho một số bất kì khác 0 thì bởi 0

CTTQ: 0 : a = 0

4. Một tổng phân chia cho một số:Khi phân tách một tổng cho một số, nếu cácsố hạng của tổng phần đông chia hết đến số đó, thì ta có thể chia từng số hạng cho số phân chia rồi cùng các hiệu quả tìm được cùng với nhau.

CTTQ: (b + c) : a = b : a + c : a

5. Một hiệu phân chia cho một số:Khi phân chia một hiệu cho 1 số, trường hợp số bị trừ và số trừ số đông chia hết cho số đó, thì ta hoàn toàn có thể lấy số bị trừ cùng số trừ chia cho số kia rồi trừ hai hiệu quả cho nhau.

CTTQ: (b – c) : a = b : a – c : a

6. Chia một số cho một tích:Khi chia một số trong những cho một tích, ta rất có thể chia số đó cho 1 thừa số, rồi lấy kết quả tìm được phân tách tiếp mang lại thừa số kia.

CTTQ: a :(b × c) = a : b : c = a : c : b

7. Chia một tích cho một số:Khi phân chia một tích cho 1 số, ta có thể lấy một vượt số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân công dụng với vượt số kia.

CTTQ: (a × b) : c = a : c × b = b : c × a

E. đặc điểm chia hết

1, phân chia hết mang đến 2: các số gồm tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 (là các số chẵn) thì phân tách hết mang đến 2.

VD: 312; 54768;….

2, chia hết đến 3: những số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì phân tách hết mang lại 3.

VD: mang lại số 4572

Ta bao gồm 4+ 5 + 7+ 2 = 18; 18 : 3 = 6 đề nghị 4572 : 3 = 1524

3, phân tách hết đến 4: những số có hai chữ số tận cùng phân tách hết cho 4 thì phân tách hết mang đến 4.

VD: cho số: 4572

Ta có 72 : 4 = 18 buộc phải 4572 : 4 = 11 4 3

4, chia hết đến 5: các số bao gồm tận thuộc là 0 hoặc 5 thì phân tách hết mang đến 5.

VD: 5470; 7635

5, phân tách hết mang đến 6 (Nghĩa là phân tách hết mang đến 2 và 3): những số chẵn và tất cả tổng những chữ số chia hết mang lại 3 thì phân tách hết mang lại 6.

VD: đến số 1356

Ta gồm 1+3+5+6 =15; 15:3 = 5 cần 1356 : 3 = 452

6, phân chia hết mang đến 10 (Nghĩa là phân tách hết mang lại 2 với 5): những số tròn chục (có hàng đơn vị bằng 0) thì phân chia hết cho 10.

VD: 130; 2790

7, phân tách hết mang đến 11: Xét tổng các chữ số ở hàng chẵn bởi tổng những chữ số ở mặt hàng lẻ thì số đó chia hết đến 11.

VD: mang đến số 48279

Ta gồm 4 + 2 + 9 = 8 + 7 = 15 nên 48279 : 11 = 4389

8, phân chia hết đến 15 (Nghĩa là phân tách hết mang lại 3 và 5): những số tất cả chữ số hàng đơn vị chức năng là 0 (hoặc 5) và tổng các chữ số phân tách hết đến 3 thì chia hết mang đến 15.

VD: mang đến số 5820

Ta gồm 5 + 8 + 2 + 0 = 15; 15 : 3 = 5 nên 5820 : 15 = 388

9, phân tách hết mang đến 36 (Nghĩa là phân chia hết đến 4 và 9): những số có hai chữ số tận cùng chia hết cho 4 cùng tổng những chữ số phân chia hết mang đến 9 thì chia hết mang lại 36.

VD: mang lại số: 45720

Ta có trăng tròn : 4 = 5 và (4 + 5 + 7 + 2 + 0) = 18

18 : 9 = 2 buộc phải 45720 : 36 = 1270

F. Toán trung bình cộng

1. Mong tìm trung bình cộng (TBC) của rất nhiều số, ta tính tổng của những số đó rồi phân tách tổng đó đến số những số hạng.

CTTQ: TBC = tổng những số : số các số hạng

2. Tra cứu tổng những số: ta mang TBC nhân số những số hạng

CTTQ: Tổng các số = TBC × số các số hạng

Tìm nhì số lúc biết tổng và hiệu của hai số đó

*

Cách 1:

Tìm số bự = (Tổng + hiệu) : 2

Tìm số bé xíu = số to – hiệu

hoặc số bé nhỏ = tổng – số lớn

Cách 2:

Tìm số bé bỏng = (tổng – hiệu) : 2

Tìm số to = số nhỏ xíu + hiệu

hoặc số phệ = tổng – số bé

Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số đó

*

Cách làm:

Bước 1: kiếm tìm tổng số phần cân nhau = rước số phần số béo + số phần số bé

Bước 2: tìm số bé xíu = rước tổng : tổng thể phần cân nhau × số phần số bé

Bước 3: kiếm tìm số mập = lấy tổng – số bé

Tìm hai số khi biết hiệu với tỉ số của nhị số đó

*

Cách làm:

Bước 1: tra cứu hiệu số phần đều bằng nhau = lấy số phần số phệ – số phần số bé

Bước 2: tìm số bé = lấy hiệu : hiệu số phần đều bằng nhau × số phần số bé

Bước: search số khủng = mang hiệu + số bé

G. Toán tỉ trọng thuận

1. Khái niệm: nhì đại lượng tỉ lệ thành phần thuận lúc đại lượng này tăng (hoặc giảm) từng nào lần thì đại lượng kia cũng tăng (hoặc giảm) đi bấy nhiêu lần.

2. Việc mẫu: Một xe hơi trong hai giờ đi được 90km. Hỏi vào 4 giờ ô tô đó đi được từng nào ki- lô- mét?

Tóm tắt:

2 giờ: 90 km

4 giờ: … km?

Bài giải

Cách 1:

Trong một giờ xe hơi đi được là:

90 : 2 = 45 (km) (*)

Trong 4 giờ ô tô đi được là:

45 × 4 = 180 (km)

Đáp số: 180 km

Cách 2:

4 giờ đồng hồ gấp 2 tiếng số lần là:

4 : 2 = 2 (lần) (**)

Trong 4 giờ xe hơi đi được là:

90 × 2 = 180 (km)

Đáp số: 180 km

(*) bước này là bước “ rút về đối chọi vị” (**) bước này là bước “ kiếm tìm tỉ số”

H. Toán tỉ lệ thành phần nghịch

1. Khái niệm: nhì đại lượng tỉ trọng nghịch khi đại lượng này tăng (hoặc giảm) từng nào lần thì đại lượng kia lại giảm (hoặc tăng) từng ấy lần.

2. Vấn đề mẫu: ao ước đắp chấm dứt nền đơn vị trong nhì ngày, cần phải có 12 người. Hỏi ao ước đắp hoàn thành nền nhà kia trong 4 ngày thì cần có bao nhiêu người? (Mức làm cho của mỗi người như nhau)

Tóm tắt:

2 ngày: 12 người

4 ngày: …. Người?

Bài giải

Cách 1:

Muốn đắp xong xuôi nền nhà trong một ngày, bắt buộc số người là:

12 × 2 = 24 (người) (*)

Muốn đắp chấm dứt nền bên trong 4 ngày, nên số người là:

24 : 4 = 6 (người)

Đáp số: 6 người

(*) công đoạn này là bước “ rút về đối kháng vị”

Cách 2:

4 ngày gấp 2 ngày tần số là:

4 : 2 = 2 (lần) (**)

Muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày, bắt buộc số tín đồ là:

12 : 2 = 6 (người)

Đáp số: 6 người

(**) đoạn này là bước “ tìm tỉ số”

I. Search phân số của một số

KL: ước ao tìm phân số của một số, ta lấy số đó nhân cùng với phân số sẽ cho.

Công thức tổng quát: quý giá a/b của A = A × a/b

VD: vào rổ gồm 12 trái cam. Hỏi 2/3 số cam trong rổ là bao nhiêu?

Giải

2/3 Số cam vào rổ là:

12 × 2/3 = 8 (quả)

ĐS: 8 quả

K. Tìm một số biết cực hiếm phân số của số đó

KL: hy vọng tìm một số trong những khi biết một cực hiếm phân số của số đó, ta lấy quý hiếm đó phân tách cho phân số.

CTTQ:

Giá trị a/b của A = cực hiếm của phân số : a/b

VD: mang lại 2/3 số cam vào rổ cam là 8 quả. Hỏi rổ cam đó có bao nhiêu quả?

Giải

Số cam trong rổ là:

8 : 2/3 = 12 (quả)

ĐS: 12 quả

L. Tỉ số phần trăm

1. Tìm kiếm tỉ số tỷ lệ của nhì số: ta làm cho như sau:

– kiếm tìm thương của nhì số đó dưới dạng số thập phân.

– Nhân thương kia với 100 và viết thêm kí hiệu xác suất (%) vào bên yêu cầu tích kiếm tìm được.

CTTQ: a : b = T (STP) = STP × 100 (%)

VD: tìm tỉ số tỷ lệ của 315 và 600

Giải

Tỉ số tỷ lệ của 315 cùng 600 là:

315 : 600 = 0,525 = 52,5 %

ĐS: 52,5 %

2. Tìm giá bán trị xác suất của một vài cho trước:ta đem số đó phân chia cho 100 rồi nhân cùng với số phần trăm hoặc mang số kia nhân cùng với số xác suất rồi phân tách cho 100.

CTTQ: quý hiếm % = Số A : 100 × số % hoặc cực hiếm % = Số A × số % : 100

VD: trường Đại Từ gồm 600 học sinh. Số học viên nữ chiếm 45% số học viên toàn trường. Tính số học sinh nữ của trường.

Giải

Số học sinh của trường kia là:

600 : 100 × 45 = 270 (học sinh)

ĐS: 270 học tập sinh

3. Tìm một trong những biết giá trị phần trăm của số đó:ta rước giá trị xác suất của số đó phân tách cho số phần trăm rồi nhân cùng với 100 hoặc ta rước giá trị xác suất của số kia nhân với 100 rồi phân tách cho số phần trăm.

CTTQ: Số A = quý giá % : số xác suất × 100 hoặc Số A = cực hiếm % × 100 : số phần trăm

VD: Tìm một vài biết 30% của nó bởi 72.

Giải

Giá trị của số đó là:

72 : 30 × 100 = 240

ĐS: 240

M. Bảng đơn vị đo độ dài

1. Bảng đơn vị đo độ dài:

*

2.Nhậnxét:

Hai đơn vị chức năng đo độ nhiều năm liền nhau cấp (hoặc kém) nhau 10 lần.

VD: 1m = 10 dm

1cm = 1/10 dm = 0,1 dm

Mỗi đơn vị chức năng đo độ nhiều năm ứng với 1 chữ số.

VD: 1245m = 1km 2hm 4dam 5m

N. Bảng đơn vị đo khối lượng

1. Bảng đơn vị đo khối lượng:

*

2. Nhậnxét:

Hai đơn vị chức năng đo trọng lượng liền nhau vội (hoặc kém) nhau 10 lần.

VD: 1kg = 10 hg

1g = 1/10 dag = 0,1dag

Mỗi đơn vị chức năng đo trọng lượng ứng với một chữ số.

VD: 1245g = 1kg 2hg 4dag 5g

O. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích

1. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích:

*
*

2. Nhậnxét:

Hai đơn vị đo diện tích liền nhau cấp (hoặc kém) nhau 100 lần.

VD: 1m2= 100 dm2

1cm2= 1/100 dm2= 0,01dm2

Mỗi đơn vị đo độ dài ứng với nhì chữ số.

VD: 1245m2= 12dam245m2

P. Bảng đơn vị chức năng đo thể tích

Mét khốiĐề –xi -mét khốixăng- ti- mét khối
1m31dm31cm3
= 1000 dm3= 1000 cm3
= 1/1000 m3= 1/1000 dm3
= 0,001m3= 0,001dm3

Nhậnxét:

Hai đơn vị đo thể tích tức khắc nhau vội (hoặc kém) nhau 1000 lần.

VD: 1m3= 1000 dm3

1cm3= 1/1000 dm3= 0,001dm3

Mỗi đơn vị đo diện tích ứng với cha chữ số.VD: 1245dm3= 1m3245dm3

Lưu ý: 1dm3= 1l

R. HÌNH VUÔNG

1. Tính chất:Hình vuông là tứ giác gồm 4 góc vuông, 4 cạnh dài bởi nhau.

Cạnh kí hiệu là a

2.Tính chu vi:Muốn tính chu vi hình vuông, ta đem số đo một cạnh nhân với 4.

CTTQ: p. = a × 4

Muốn search một cạnh hình vuông, ta rước chu vi chia cho 4. A = p : 4

3. Tính diện tích: mong tính diện tích hình vuông vắn , ta mang số đo một cạnh nhân với thiết yếu nó.

CTTQ: S = a × a

· mong tìm 1 cạnh hình vuông, ta tìm xem một vài nào kia nhân với chính nó bằng diện tích, thì chính là cạnh.

· VD: cho diện tích hình vuông vắn là 25 m2. Tìm cạnh của hình vuông vắn đó.

Giải

Ta có 25 = 5 × 5; vậy cạnh hình vuông vắn là 5m

S. HÌNH CHỮ NHẬT

1. Tính chất:Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông, 2 chiều dài bởi nhau, 2d rộng bởi nhau.

Kí hiệu chiều dài là a, chiều rộng là b

2. Tính chu vi: ước ao tính chu vi hình chữ nhật, ta đem số đo chiều dài cùng số đo chiều rộng

(cùng đơn vị đo) rồi nhân cùng với 2.

Xem thêm: Giáo Án Vòng Tuần Hoàn Của Nước Trong Tự Nhiên, Đề Tài: Vòng Tuần Hoàn Của Nước

CTTQ: p = (a + b) × 2

* mong muốn tìm chiều dài, ta mang chu vi chia cho 2 rồi trừ đi chiều rộng lớn a = phường : 2 – b

· mong mỏi tìm chiều rộng, ta lấy chu vi phân chia cho 2 rồi trừ đi chiều dài.

b = p : 2 – a

3. Tính diện tích: ý muốn tính diện tích hình chữ nhật , ta rước số đo chiều dài nhân cùng với số đo chiều rộng lớn (cùng đơn vị đo).

CTTQ: S = a × b

· mong mỏi tìm chiều dài, ta lấy diện tích chia cho chiều rộng. A = S : b

· mong tìm chiều rộng, ta lấy diện tích chia đến chiều dài.

b = S : a

T. Hình bình hành

Tính chất: Hình bình hành gồm hai cặp

cạnh đối diện tuy vậy song và bằng nhau.

Kí hiệu: Đáy làa,

chiều cao làh

Tính chu vi: Chu vi hình bình hành là tổng độ lâu năm của 4 cạnh

Tính diện tích: hy vọng tính diện tích hình bình hành, ta rước độ nhiều năm đáy nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo)

CTTQ: S = a×h

– Muốntìm độ lâu năm đáy, ta lấy diện tích s chia mang đến chiều cao.

a = S : b

– Muốntìm chiều rộng, ta lấy diện tích s chia cho chiều dài.

b = S : a

U. Hình thoi

Tính chất:

Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện tuy nhiên song và tứ cạnh bởi nhau

Hình thoi bao gồm hai đường chéo vuông góc cùng nhau và cắt nhau tại trung điểm của từng đường.

Kí hiệu hai đường chéo cánh làmn

Tính chu vi: hy vọng tính chu vi hình thoi, ta mang số đo một cạnh nhân cùng với 4.

Tính diện tích: diện tích hình thoi bởi tích của độ lâu năm hai đường chéo cánh chia mang lại 2 (cùng đơn vị đo).

V. Hình thang

Tính chất: Hình thang bao gồm một cặp cạnh đối diện song song.

– Chiều cao: là đoạn thẳng trọng tâm hai đáy và vuông góc với nhị đáy.

Kí hiệu: đáy bự làa, đáy nhỏ dại làb,chiều cao làh

Tính diện tích: ước ao tính diện tích hình thang ta mang tổng độ nhiều năm hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi phân chia cho 2.

S = (a + b)×h : 2

Hoặc:Muốn tính diện tích s hình thang ta rước trung bình cùng hai lòng nhân với chiều cao.

S =×h

– Tính tổng nhì đáy:Ta lấy diện tích nhân cùng với 2 rồi chia cho chiều cao.

(a + b) = S×2 : h

– Tính trung bình cùng hai đáy:Ta lấy diện tích chia cho chiều cao.

= S : h

– Tính độ dài đáy lớn:Ta lấy diện tích s nhân cùng với 2, phân chia cho độ cao rồi trừ đi độ nhiều năm đáy bé.

a = S×2 : h – b

– Tính độ dài đáy bé:Ta lấy diện tích nhân cùng với 2, chia cho chiều cao rồi trừ đi độ lâu năm đáy lớn.

b = S×2 : h – a

– Tính chiều cao:Ta lấy diện tích s nhân cùng với 2 rồi chia cho tổng độ nhiều năm hai đáy.

h = S×2 : (a + b)

hoặc: Tính chiều cao:Ta lấy diện tích s chia cho trung bình cộng của nhì đáy.

X. Hình tam giác

Tính chất: Hình tam giác có tía cạnh, 3 góc, 3 đỉnh.

Chiều cao là đoạn trực tiếp hạ trường đoản cú đỉnh vuông góc với cạnh đối diện.

Kí hiệu lòng làa, độ cao làh

Tính chu vi: Chu vi hình tam giác là tổng độ dài của 3 cạnh.

Tính diện tích: muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ lâu năm đáy nhân với độ cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

S = a×h : 2

– Tính cạnh đáy:Ta lấy diện tích nhân với 2 rồi chia cho chiều cao.

a = S×2 : h

– Tính chiều cao:Ta lấy diện tích s nhân với 2 rồi chia cho cạnh đáy.

h = S×2 : a

Y. Hình tròn

1. Tính chất: hình tròn trụ có tất cả các nửa đường kính bằng nhau.

– Đường bảo phủ hình tròn call là con đường tròn.

– Điểm tại chính giữa hình tròn là tâm.

– Đoạn thẳng nối trọng tâm với một điểm trên tuyến đường tròn gọi là buôn bán kính. Ki hiệu làr

– Đoạn thẳng trải qua tâm với nối nhì điểm của đường tròn gọi là đường kính.

Đường kính gấp hai lần chào bán kính. Kí hiệu làd

2. Tính chu vi: muốn tính chu vi hình tròn trụ ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

C = d×3,14

Hoặc ta lấy bán kính nhân 2 rồi nhân với số 3,14.

C = r×2×3,14

Tính mặt đường kính: ta đem chu vi phân chia cho số 3,14

d = C : 3,14

Tính chào bán kính: ta lấy chu vi phân chia cho 2 rồi phân tách cho số 3,14

r = C : 2 : 3,14(Tính ra nháp: r = C : 6,28)

3. Tính diện tích: ao ước tính diện tích hình tròn trụ ta lấy nửa đường kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.S = r×r×3,14

Biết diện tích, muốntìm buôn bán kính, ta có tác dụng như sau: Lấy diện tích chia mang lại số 3,14 nhằm tìm tích của hai bán kính rồi tìm kiếm xem số nào kia nhân với bao gồm nó bởi tích đó thì đấy là bán kính hình tròn.

VD: Cho diện tích một hình tròn bằng 28,26 cm2. Tìm buôn bán kính hình trụ đó.

Giải

Tích hai chào bán kính hình tròn là:

28,26 : 3,14 = 9 (cm2)

Vì 9 = 3 × 3 nên phân phối kính hình tròn là 3cm

Hình hộp chữ nhật

1. Tính chất: Hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm 6 mặt, hai mặt dưới và tứ mặt bên.

– tất cả 8 đỉnh, 12 cạnh

– Có ba kích thước: chiều lâu năm (a), chiều rộng lớn (b), độ cao (c).

2. Tính diện tíchxung quanh: mong muốn tính diện tích s xung quanh hình hộp chữ nhật ta đem chu vi lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

S×q = P(đáy)×c

Hoặc: S×q = (a + b)×2×c

– ước ao tìmchu vi đáy, ta lấy diện tích s xung quanh phân chia cho chiều cao.

P(đáy) = S×q : c

– mong mỏi tìmchiều cao, ta lấy diện tích xung quanh phân tách cho chu vi đáy

c = S×q : p. (đáy)

– ao ước tìmtổng nhị đáy, ta lấy diện tích xung quanh phân chia cho 2 rồi chia cho chiều cao.

(a + b) = S×q : 2 : h

– ao ước tìmchiều dài, ta lấy diện tích xung quanh phân tách cho 2, chia cho chiều cao rồi trừ đi chiều rộng.

a = S×q : 2 : c – b

– ước ao tìmchiều rộng, ta lấy diện tích xung quanh chia cho 2, phân chia cho chiều cao rồi trừ đi chiều dài.

b = S×q : 2 : c – a

– Tính diện tích s toàn phần:Muốn tính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung xung quanh cộng diện tích s hai đáy.

Stp = S×q + S(2đáy)

Hoặc:Stp = (a + b )×2×c + a×b×2

Muốn tìmdiện tích đáyta rước chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng.

S(đáy) = a×b

– ý muốn tìmchiều dài,ta lấy diện tích s đáy phân chia cho chiều rộng.

a = S(đáy) : b

– ý muốn tìmchiều rộng,ta lấy diện tích đáy phân chia cho chiều dài.

b = S(đáy) : a

4. Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật:ta đem chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

V = a×b×c

– muốn tìmchiều dài,ta rước thể tích chia cho chiều rộng rồi phân tách tiếp mang đến chiều cao.

a = V : b : c

– mong muốn tìmchiều rộng,ta mang thể tích phân chia cho chiều dài rồi chia tiếp đến chiều cao.

b = V : a : c

– ao ước tìmchiều cao,ta lấy thể tích phân chia cho chiều nhiều năm rồi phân chia tiếp cho chiều rộng.

c = V : a : b

hoặc mang thể tích phân tách cho diện tích đáy

c = V : S(đáy)

Hình lập phương

1. Tính chất: Hình lập phương tất cả 6 mặt là các hình vuông vắn bằng nhau.

– bao gồm 8 đỉnh, 12 cạnh dài bằng nhau. Kí hiệu cạnh làa

2. Tính diện tích×ung quanh: mong mỏi tính diện tích ×ung quanh hình lập phương ta lấy

diện tích một khía cạnh nhân cùng với 4:S×q = S(1 mặt)×4

3. Tính diện tích toàn phần: mong muốn tính diện tích s toàn phần hình lập phương ta lấy diện tích s một mặt nhân với 6:Stp = S(1 mặt)×6

Muốn tìmdiện tích một mặtta lấy diện tích s ×ung quanh chia cho 4 hoặc diện tích s toàn phần phân tách cho 6.

S(1 mặt) = S×q : 4

Hoặc: S(1 mặt) = Stp : 6

– Muốntìm 1 cạnh hình lập phương, ta tìm kiếm xem một số trong những nào đó nhân với thiết yếu nó bằng diện tích một mặt, thì sẽ là cạnh.

VD: Cho diện tích một phương diện là 25 m2. Tìm cạnh của hình lập phương đó.

Giải

Ta gồm 25 = 5 × 5;

vậy cạnh hình lập phương là 5m

4.Tính thể tích hình lập phương:ta rước cạnh nhân với cạnh rồi nhân cùng với cạnh.

Xem thêm: Cách Đăng Tải Video Lên Facebook Như Thế Nào, 8 Mẹo Để Tải Lên Facebook Video

V = a×a×a

Muốntìm 1 cạnh hình lập phương, ta tra cứu xem một trong những nào kia nhân với thiết yếu nó rồi nhân tiếp với nó bằng thể tích, thì đó là cạnh.