Các Huyện Của Tỉnh Lâm Đồng

     

Tỉnh Lâm Đồng tất cả bao nhiêu huyện, thị xã?

Tỉnh Lâm Đồng là 1 Tỉnh trực thuộc Tây Nguyên của nước ta, có trung trọng tâm hành chính đặt tại Thành phố Đà Lạt. Tỉnh giấc Lâm Đồng có dân sinh khoảng 1.296.606 và biển lớn số xe là 49. Tỉnh Lâm Đồng tất cả 13 huyện, thị xã.

Bạn đang xem: Các huyện của tỉnh lâm đồng


Xem các địa điểm du lịch tại thức giấc Lâm Đồng

*
Bản đồ vật hành chủ yếu Tỉnh Lâm Đồng

Tỉnh Lâm Đồng có bao nhiêu làng phường thị trấn?

Với diện tích tự nhiên khoảng 9.783,2 km2 thì tỉnh giấc Lâm Đồng có bao nhiêu huyện, thị xã, thôn phường thị xã nhỉ? chắc hẳn rằng bạn không biết Tỉnh Lâm Đồng có tới 13 cấp cho quận thị trấn thị xã, trong các số đó Tỉnh Lâm Đồng có 148 cung cấp xã phường thị trấn đấy. Cụ thể như sau nhé:


1. Tp Đà Lạt có bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du lịch tại thành phố Đà Lạt

Thành phố Đà Lạt tất cả 16 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, phường bao gồm 4 xã với 12 phường: Phường 7, Phường 8, Phường 12, Phường 9, Phường 2, Phường 1, Phường 6, Phường 5, Phường 4, Phường 10, Phường 11, Phường 3, xóm Xuân Thọ, làng mạc Tà Nung, làng Trạm Hành, xóm Xuân Trường.

2. Thành phố Bảo Lộc bao gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du định kỳ tại tp Bảo Lộc

Thành phố Bảo Lộc gồm 11 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, phường bao gồm 5 xã và 6 phường: Phường Lộc Phát, Phường Lộc Tiến, Phường 2, Phường 1, Phường B’lao, Phường Lộc Sơn, xã Đạm Bri, làng mạc Lộc Thanh, làng Lộc Nga, buôn bản Lộc Châu, xóm Đại Lào.

3. Thị xã Đam Rông tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thị trấn Đam Rông

Huyện Đam Rông bao gồm 8 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao hàm 0 thị xã và 8 xã: làng mạc Đạ Tông, làng mạc Đạ Long, buôn bản Đạ M’ Rong, thôn Liêng Srônh, xã Đạ Rsal, xóm Rô Men, làng Phi Liêng, làng Đạ K’ Nàng.

4. Thị xã Lạc Dương gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị xã Lạc Dương

Huyện Lạc Dương gồm 6 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn với 5 xã: thị trấn Lạc Dương, làng Đạ Chais, xã Đạ Nhim, buôn bản Đưng KNớ, xã Lát, xã Đạ Sar.

5. Thị xã Lâm Hà bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại thị trấn Lâm Hà

Huyện Lâm Hà gồm 16 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị xã và 14 xã: thị xã Nam Ban, thị xã Đinh Văn, thôn Phú Sơn, làng Phi Tô, thôn Mê Linh, làng Đạ Đờn, làng mạc Phúc Thọ, xã Đông Thanh, làng mạc Gia Lâm, xóm Tân Thanh, làng Tân Văn, buôn bản Hoài Đức, làng mạc Tân Hà, thôn Liên Hà, làng mạc Đan Phượng, làng Nam Hà.

6. Huyện Đơn Dương gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị xã Đơn Dương

Huyện Đơn Dương tất cả 10 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị xã và 8 xã: thị xã D’Ran, thị xã Thạnh Mỹ, xóm Lạc Xuân, thôn Đạ Ròn, buôn bản Lạc Lâm, làng mạc Ka Đô, xã Quảng Lập, thôn Ka Đơn, buôn bản Tu Tra, buôn bản Pró.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 9 Trang 27 Sgk Hóa Lớp 9: Một Số Bazơ Quan Trọng

7. Thị xã Đức Trọng có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị xã Đức Trọng

Huyện Đức Trọng bao gồm 15 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn cùng 14 xã: thị xã Liên Nghĩa, buôn bản Hiệp An, xóm Liên Hiệp, thôn Hiệp Thạnh, làng mạc Bình Thạnh, làng N’Thol Hạ, làng mạc Tân Hội, xã Tân Thành, buôn bản Phú Hội, xóm Ninh Gia, làng Tà Năng, buôn bản Đa Quyn, làng Tà Hine, xã Đà Loan, làng Ninh Loan.

8. Huyện Di Linh tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại huyện Di Linh

Huyện Di Linh bao gồm 19 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 18 xã: thị xã Di Linh, xã Đinh Trang Thượng, buôn bản Tân Thượng, buôn bản Tân Lâm, thôn Tân Châu, buôn bản Tân Nghĩa, làng Gia Hiệp, buôn bản Đinh Lạc, buôn bản Tam Bố, xã Đinh Trang Hòa, làng Liên Đầm, xã Gung Ré, xóm Bảo Thuận, xã Hòa Ninh, làng Hòa Trung, xóm Hòa Nam, thôn Hòa Bắc, thôn Sơn Điền, xã Gia Bắc.

9. Huyện Bảo Lâm có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại thị xã Bảo Lâm

Huyện Bảo Lâm gồm 14 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn với 13 xã: thị trấn Lộc Thắng, làng mạc Lộc Bảo, xã Lộc Lâm, buôn bản Lộc Phú, xã Lộc Bắc, làng mạc B’ Lá, làng Lộc Ngãi, xã Lộc Quảng, xóm Lộc Tân, làng mạc Lộc Đức, làng Lộc An, làng Tân Lạc, xã Lộc Thành, xóm Lộc Nam.

10. Thị xã Đạ Huoai gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại thị trấn Đạ Huoai

Huyện Đạ Huoai tất cả 10 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao hàm 2 thị xã và 8 xã: thị trấn Đạ M’ri, thị trấn Ma Đa Guôi, làng Đạ M’ri, xóm Hà Lâm, xóm Đạ Tồn, buôn bản Đạ Oai, làng mạc Đạ Ploa, xóm Ma Đa Guôi, làng mạc Đoàn Kết, làng Phước Lộc.

11. Huyện Đạ Tẻh gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại thị xã Đạ Tẻh

Huyện Đạ Tẻh gồm 11 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 10 xã: thị xã Đạ Tẻh, làng mạc An Nhơn, làng mạc Quốc Oai, làng mạc Mỹ Đức, làng Quảng Trị, làng Đạ Lây, Xã hương Lâm, làng mạc Triệu Hải, xóm Hà Đông, buôn bản Đạ Kho, thôn Đạ Pal.

Xem thêm: Lập Biểu Đồ Trong Excel 2010 2013 2016 2019, Cách Vẽ Biểu Đồ Trong Excel 2010

12. Huyện mèo Tiên gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại Huyện cát Tiên

Huyện cat Tiên bao gồm 11 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn cùng 10 xã: thị trấn Cát Tiên, xã Tiên Hoàng, thôn Phước cat 2, thôn Gia Viễn, làng mạc Nam Ninh, xã Mỹ Lâm, Xã bốn Nghĩa, buôn bản Phước mèo 1, xã Đức Phổ, xóm Quảng Ngãi, xã Đồng Nai Thượng.