CÁC MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

     
Xin kính chào ban biên tập, em sẽ là sinh viên cách thức tại Hà Nội. Em sẽ học môn biên soạn thảo văn bạn dạng tại trường. đến em hỏi về mẫu trình diễn văn phiên bản hành chính và quy cầu về tên viết tắt tên loại văn bản hành chính như thế nào? Em xin cảm ơn!
*
Nội dung bao gồm

Bảng chữ viết tắt tên nhiều loại văn phiên bản hành chính được quy định như thế nào?

Căn cứ Mục I Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP phương pháp bảng chữ viết tắt tên các loại văn phiên bản hành bao gồm như sau:

*

*

Mẫu trình bày Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt) biện pháp trực tiếp/gián tiếp được quy định như vậy nào?

Căn cứ Mục II Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP như sau:

Mẫu 1.1 như sau: