Cách Đánh Số Slide Trong Powerpoint 2013

     
PowerPoint đến giayphutyeuthuong.vn 365 PowerPoint đến giayphutyeuthuong.vn 365 dành đến máy Mac PowerPoint 2021 PowerPoint 2021 for Mac PowerPoint 2019 PowerPoint 2019 for Mac PowerPoint năm 2016 PowerPoint 2016 for Mac PowerPoint 2013 PowerPoint 2010 coi thêm...Ít hơn

*


Để thêm tin tức đầu trang và dưới trang vào bản phân phát, hãy coi mục sửa đổi đánh số trang, dưới trang và đầu trang cho bạn dạng phân vạc trong PowerPoint.

Bạn đang xem: Cách đánh số slide trong powerpoint 2013


Thêm số trang chiếu hoặc số trang ghi chú

Trên tab Xem, trong team Dạng coi Bản trình bày, nhấn vào Thông thường.

Ở bên trái màn hình, trên ngăn gồm chứa hình thu bé dại trang chiếu, nhấn vào hình thu nhỏ tuổi trang chiếu trước tiên trong bạn dạng trình bày.

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, nhấp chuột Đầu trang và Chân trang.

Trong hộp thoại Đầu trang với Chân trang, hãy tiến hành một vào các thao tác sau:

Nếu bạn có nhu cầu thêm số trang chiếu, hãy bấm chuột tab Trang chiếu, rồi chọn hộp kiểm Số trang chiếu.

Nếu bạn có nhu cầu thêm số trang vào các ghi chú, hãy bấm vào tab Ghi chú và bản phân phát, rồi chọn hộp kiểm Số trang.

Nếu bạn muốn thêm số trang vào đông đảo trang chiếu hoặc trang chú giải trong phiên bản trình bày của mình, hãy bấm chuột Áp dụng cho tất cả.

Thay thay đổi số của trang chiếu bắt đầu

Bạn có thể biến hóa số của trang chiếu bắt đầu, chỉ khắc số một trang chiếu hoặc bỏ số trang chiếu ngoài trang chiếu đầu tiên. Cách triển khai như sau.

Trên tab Thiết kế, trong đội Tùy chỉnh, nhấp chuột Kích kích cỡ Trang chiếu > Kích kích thước Trang chiếu Tùy chỉnh.

Trong hộp Kích khuôn khổ Trang chiếu, ở list thả xuống Đánh số Trang chiếu từ, lựa chọn một số bắt đầu.

Chỉ đặt số một trang chiếu hoặc tiến công số tất cả trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên

Trên tab Chèn, vào nhóm Văn bản, bấm vào Đầu trang và Chân trang.

Trong vỏ hộp thoại Đầu trang cùng Chân trang, bấm vào tab Trang chiếu.

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để khắc số trang chiếu các bạn đã chọn, hãy lựa chọn hộp kiểm Số trang chiếu, rồi bấm vào Áp dụng. Lặp lại bước này mang đến từng trang chiếu riêng biệt lẻ bạn có nhu cầu đánh số.

Để đánh số tất cả trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên, nên lựa chọn hộp kiểm Số trang chiếu, lựa chọn Không hiện trên trang chiếu tiêu đề, rồi nhấn vào Áp dụng mang lại Tất cả.

Để biết thông tin về phong thái sắp xếp lại các trang chiếu trong bản trình bày, coi mục biến hóa thứ từ trang chiếu.

Thêm ngày với giờ

Trên tab Xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm chuột Thông thường.

Ở phía bên trái màn hình, trên ngăn tất cả chứa hình thu bé dại trang chiếu, nhấn vào hình thu bé dại trang chiếu thứ nhất trong bạn dạng trình bày.

Trên tab Chèn, trong team Văn bản, nhấp chuột Ngày & Giờ.

Trong hộp Đầu trang và Chân trang, hãy tiến hành một trong các thao tác làm việc sau:

Nếu bạn có nhu cầu thêm ngày với giờ vào trang chiếu, hãy click chuột tab Trang chiếu.

Nếu bạn muốn thêm ngày và giờ vào những trang ghi chú, hãy nhấp chuột tab Ghi chú và bạn dạng phân phát.

Chọn vỏ hộp kiểm Ngày với giờ, rồi thực hiện một vào các thao tác sau:

Nếu bạn muốn ngày với giờ đề đạt ngày cùng giờ lúc này mỗi khi bạn mở hoặc in phiên bản trình bày, hãy bấm vào Cập nhật tự động, rồi chọn định dạng ngày cùng giờ các bạn muốn.

Nếu bạn muốn đặt ngày và giờ về một ngày cụ thể, hãy bấm chuột Cố định, rồi ở hộp Cố định, nhập ngày các bạn muốn.

Qua việc đặt ngày trên bạn dạng trình bày là Cố định, chúng ta có thể dễ dàng theo dõi và quan sát lần cuối bạn thay đổi phiên bản trình bày.

Nếu bạn muốn thêm ngày cùng giờ vào đầy đủ trang chiếu, trang chú thích hoặc phiên bản phân vạc trong phiên bản trình bày, hãy nhấp chuột Áp dụng mang đến Tất cả.


Thêm số trang chiếu hoặc số trang ghi chú

Trên tab Xem, trong team Dạng coi Bản trình bày, bấm vào Thông thường.

Xem thêm: Cách Chặn Người Khác Xem Facebook Của Mình Trên Facebook, Access Denied

Ở phía bên trái màn hình, tại ngăn bao gồm chứa hình thu nhỏ trang chiếu, nhấn vào hình thu nhỏ trang chiếu đầu tiên trong bản trình bày.

Trên tab Chèn, trong team Văn bản, click chuột Số Trang chiếu.

Trong vỏ hộp thoại Đầu trang với Chân trang, hãy thực hiện một vào các thao tác sau:

Nếu bạn có nhu cầu thêm số trang chiếu, hãy click chuột tab Trang chiếu, rồi chọn hộp kiểm Số trang chiếu.

Nếu bạn có nhu cầu thêm số trang vào các trang ghi chú, hãy nhấn vào tab Ghi chú và bạn dạng phân phát, rồi chọn hộp kiểm Số trang.

Nếu bạn có nhu cầu thêm số trang vào đều trang chiếu hoặc trang chú giải trong bạn dạng trình bày của mình, hãy bấm vào Áp dụng mang lại tất cả.

Thay thay đổi số của trang chiếu bắt đầu

Bạn có thể chuyển đổi số của trang chiếu bắt đầu, chỉ đánh số một trang chiếu hoặc bỏ số trang chiếu khỏi trang chiếu đầu tiên. Cách thực hiện như sau.

Trên tab Thiết kế, trong team Thiết lập Trang, bấm vào Thiết lập Trang.

Trong hộp Thiết lập Trang, ở danh sách thả xuống Đánh số Trang chiếu từ, lựa chọn 1 số bắt đầu.

Chỉ khắc số một trang chiếu hoặc đánh số tất cả trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên

Trên tab Chèn, trong team Văn bản, bấm chuột Số Trang chiếu.

*

Trong hộp thoại Đầu trang và Chân trang, bấm vào tab Trang chiếu.

*

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để viết số trang chiếu bạn đã chọn, hãy chọn hộp kiểm Số trang chiếu, rồi nhấn vào Áp dụng. Tái diễn bước này mang đến từng trang chiếu riêng biệt lẻ bạn muốn đánh số.

Để tiến công số toàn bộ trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên, nên chọn hộp kiểm Số trang chiếu, chọn Không hiển thị trên trang chiếu tiêu đề, rồi click chuột Áp dụng cho Tất cả.

Để biết thông tin về kiểu cách sắp xếp lại các trang chiếu trong bản trình bày, xem mục chuyển đổi thứ tự trang chiếu.

Thêm ngày cùng giờ

Trên tab Xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm chuột Thông thường.

Ở phía trái màn hình, trên ngăn bao gồm chứa hình thu nhỏ dại trang chiếu, bấm chuột hình thu nhỏ trang chiếu thứ nhất trong bản trình bày.

Trên tab Chèn, trong đội Văn bản, bấm chuột Ngày và Giờ.

Trong hộp Đầu trang và Chân trang, hãy thực hiện một vào các thao tác làm việc sau:

Nếu bạn có nhu cầu thêm ngày với giờ vào trang chiếu, hãy bấm chuột tab Trang chiếu.

Nếu bạn có nhu cầu thêm ngày với giờ vào những trang ghi chú, hãy nhấn vào tab Ghi chú và bạn dạng phân phát.

Chọn hộp kiểm Ngày và giờ, rồi tiến hành một vào các thao tác sau:

Nếu bạn có nhu cầu ngày cùng giờ phản ánh ngày cùng giờ lúc này mỗi khi chúng ta mở hoặc in bạn dạng trình bày, nhấn vào Cập nhật từ bỏ động, rồi chọn định dạng ngày cùng giờ chúng ta muốn.

Nếu bạn muốn đặt ngày cùng giờ về một ngày gắng thể, hãy nhấp chuột Cố định, rồi ở vỏ hộp Cố định, nhập ngày chúng ta muốn.

Qua bài toán đặt ngày trên phiên bản trình bày là Cố định, bạn cũng có thể dễ dàng quan sát và theo dõi lần cuối chúng ta thay đổi bản trình bày.

Nếu bạn muốn thêm ngày với giờ vào hầu hết trang chiếu, trang chú giải hoặc bản phân phát trong phiên bản trình bày, hãy nhấp chuột Áp dụng đến Tất cả.

Thêm, sắp xếp và xóa trang chiếu

Hiển thị số trang chiếu cùng tổng số trang chiếu trên từng trang chiếu

thay đổi thứ tự các trang chiếu của người sử dụng


Chèn hoặc thải trừ số trang chiếu

Đi mang lại dạng xem > bình thường.

Đi tới chènsố trang chiếu>.

Chọn số trang chiếu cùng nhập số trang chiếu bắt đầu. Bản xem trước Hiển thị vị trí.

Xem thêm: Phương Châm Chiến Lược Của Ta Trong Đông Xuân, Phương Châm Chiến Lược Của Ta Trong Đông

Để thêm hoặc thải trừ số bản chiếu ngoài trang tiêu đề, xóa hoặc lựa chọn không hiện trên trang chiếu tiêu đề.