Cách sử dụng either và neither trong tiếng anh

     

“Either” với “Neither” là 2 các từ có cách sử dụng giống hệt như “so” và “too”, dùng để nói về “cũng”; tuy nhiên “Either” và “Neither” dùng để nói về “cũng” trong DẠNG PHỦ ĐỊNH.

Bạn đang xem: Cách sử dụng either và neither trong tiếng anh

Ví dụ:

I didn't get enough to lớn eat, & you didn't either.

I didn't get enough khổng lồ eat, và neither did you.

Các bạn hãy chú ý

• vị trí của từ “Either” và “Neither” trong câu. “Either” đứng nghỉ ngơi cuối của câu, sau trợ đụng từ ở dạng che định, còn “Neither” che khuất từ nối thân 2 vế câu (thường là “and”), kế tiếp đến trợ hễ từ và đụng từ chính.

• trong câu áp dụng “Neither” thì trợ cồn từ thua cuộc “Neither” không được sử dụng ở dạng bao phủ định (không được dùng “not”), vì phiên bản thân từ “Neither” đã với nghĩa che định.

Khi bọn họ gặp 2 trường hợp tương đồng, bọn họ vẫn rất có thể viết:

William doesn't work there, & John doesn't work there.

Xem thêm: Văn 7 Bài Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ (Chi Tiết), Soạn Bài Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ

Nhưng trong thực tế, chúng ta nên thực hiện “Neither” hoặc “Either” mang đến câu bên trên như sau:

William doesn't work there, & John doesn't either.William doesn't work there, & neither does John.

Chúng ta hãy cùng tham khảo một vài ví dụ thực hiện “Neither” cùng “Either” sửa chữa thay thế được cho nhau:

Mary doesn't want khổng lồ wake Tom up, & Christine doesn't eitherMary doesn't want to wake Tom up, & neither does Christine.

He's not very good at painting walls, & she isn't either.He's not very good at painting walls, & neither is she.

She can't wait until the baby is born, & he can't either.She can't wait unitl the baby is born, và neither can he.

Xem thêm: Cách Viết Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Tiếng Anh, Song Ngữ Anh Việt

Tiếp theo, bọn họ sẽ được học cách thực hiện của 2 cụm từ “Either...or” với “Neither...nor”

*

“EITHER...OR”

“Either...or” được sử dụng để mang ra sự sàng lọc giữa 2 khả năng. Các bạn có thể hiểu đơn giản là “Hoặc dòng này... Hoặc mẫu kia”

Ví dụ:

Either Mike or Lisa will be there.(Hoặc Mike hoặc Lisa đang ở đó)

Either you leave me alone or I will điện thoại tư vấn the police.(Hoặc chúng ta để tôi im hoặc tôi sẽ call cảnh sát)

We should bring either coffee or tea.(Chúng ta hoàn toàn có thể mang theo cà phê hoặc trà)

You can either help us or go lớn your room.(Bạn hoàn toàn có thể giúp shop chúng tôi hoặc đi vào phòng của bạn)

Ngoài ra, bọn họ còn phát hiện “Either” trong các “Not...either...or”, để che định cả 2 tài năng trong câu.

Ví dụ:I don't think either Mike or Lisa will be there.(Tôi không nghĩ là hoặc Mike hay Lisa vẫn ở đó)

He doesn't speak either English or French.(Anh ta không nói giờ Anh cũng ko nói giờ đồng hồ Pháp)

“NEITHER ... NOR”

Cụm “Neither...nor” tương đồng với “Not...either...or”

Ví dụ:

Neither Mike nor Lisa will be there.(Cả Mike và Lisa đều sẽ không ở đó)

He speaks neither English nor French.(Anh ta ko nói giờ Anh cũng như tiếng Pháp)

We brought neither coffee nor tea.(Chúng ta cũng không mang cafe và cũng không mang trà)

I will neither help you nor go to my room.(Tôi sẽ không khiến cho bạn cũng không đi vào phòng tôi)

Ngoài ra, “Neither” cũng khá được sử dụng y như “Not...either”

Ví dụ:

A: I don't speak French. (Tôi ko nói giờ Pháp)B: Neither vì I.(Tôi cũng không). Vào thực tế, hoàn toàn có thể trả lời “Neither vì chưng I” bằng cụm “Me neither”

C: He isn't ready to lớn go.(Anh ta chưa chuẩn bị sẵn sàng để đi)D: Neither are we.(Chúng ta cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để đi)