CÁCH SỬ DỤNG TRẠNG TỪ TRONG TIẾNG ANH

     

I. Định nghĩa về trạng từ giờ Anh

Trạng từ bỏ là trường đoản cú được sử dụng nhằm để ngã nghĩa mang đến động từ, tính từ, trạng từ khác hoặc cho cả câu.

Bạn đang xem: Cách sử dụng trạng từ trong tiếng anh

Vị trí của trạng từ thông thường sẽ đứng trước tự hoặc mệnh đề mà trạng trường đoản cú đó buộc phải bổ nghĩa. Tuy nhiên bạn có thể hiểu rằng cũng tùy từng tình huống câu nói mà fan ta hoàn toàn có thể đặt trạng từ đứng sau hay cuối câu.

II. Các loại trạng tự trong giờ Anh

Trạng từ bỏ được phân loại theo nghĩa hay mặt khác theo địa chỉ của chúng trong câu, tuỳ vào chân thành và ý nghĩa chúng diễn tả, hoàn toàn có thể được chia thành các loại:

(Các một số loại trạng từ trong giờ Anh)

1. Trạng trường đoản cú chỉ thời gian (Time)

Miêu tả, diễn đạt thời gian sự việc cũng như hành động được thực hiện, sử dụng để trả lời với dạng thắc mắc When? (Khi nào?)

Các trạng tự chỉ thời gian thông thường sẽ được đặt sống cuối câu tốt đầu câu (nếu bạn muốn nhấn bạo dạn một điều gì đó)

She wants to bởi the exercise now! Yuria came yesterday. Last Monday, we took the final exams.

2. Trạng trường đoản cú chỉ gia tốc (Frequency)

Trạng trường đoản cú chỉ gia tốc được áp dụng để diễn đạt mức độ tiếp tục của một hành động, dùng để làm trả lời cho dạng câu hỏi How often? Qua này được đặt sau hễ từ “to be” hoặc trước đụng từ chính trong câu.

Johnny is sometimes on time. He seldom works hard.

3. Trạng từ chỉ phương thức (manner)

Được áp dụng để diễn tả cách thức 1 hành vi được thực hiện như vậy nào? Đồng thời cũng khá được dùng để vấn đáp các câu hỏi với từ để hỏi là How?

He runs fast. John dances badly. I can sing very wellVị trí của trạng từ chỉ bí quyết thức: thường che khuất động từ bỏ hoặc đứng sau tân ngữ (nếu câu đó bao gồm tân ngữ).

She speaks English well. She can play the guitar well.

4. Trạng từ bỏ chỉ nơi chốn (Place)

Trạng tự này sẽ cần sử dụng để diễn đạt hành động diễn đạt nơi nào, thế nào và chỗ nào hoặc ngay sát xa cố nào, sử dụng để vấn đáp cho thắc mắc Where?

1 số trạng tự chỉ xứ sở phổ biến hóa là here, there, out, away, everywhere, somewhere… above (bên trên), below (bên dưới), somewhere (đâu đó), through (xuyên qua), along (dọc theo), around (xung quanh), away (đi xa, khỏi, mất), back (đi lại), …..

I am standing here. Maria went out.

5. Trạng tự chỉ cường độ (Grade)

Biểu hiện nay mức độ, cho biết thêm hành động được diễn ra đến cường độ nào, thường những trạng tự này sẽ tiến hành đứng trước phần nhiều tính từ xuất xắc 1t trạng từ bỏ khác rộng là sử dụng với động từ:

This drink is very bad. She speaks English too quickly for me lớn follow. She can dance very beautifully.– Đây là 1 trong những số trạng từ dùng để làm chỉ mức độ phổ biến: too (quá), absolutely (tuyệt đối), completely (hoàn toàn), entirely (hết thảy), greatly (rất là), exactly (quả thật), extremely (vô cùng), perfectly (hoàn toàn), slightly (hơi), quite (hoàn toàn), rather (có phần).

6. Trạng từ bỏ chỉ con số (Quantity)

Trạng từ này sẽ được sử dụng để mô tả số lượng (ít hoặc nhiều, một, hai … lần…)

My class learn rather little The champion has won the prize twice.

7. Trạng từ nghi vấn (Questions)

Trạng từ nghi hoặc là những trạng từ cầm đầu câu được sử dụng để hỏi, gồm: when, where, why, how. Một số ít trạng từ đã là thể khẳng định, che định, rộp đoán: certainly (chắc chắn), perhaps (có lẽ), maybe (có lẽ), surely (chắc chắn), of course (dĩ nhiên), willingly (sẵn lòng), …

When is he going lớn take it?

8. Trạng từ contact (Relation)

Trạng từ contact là phần đông trạng tự được dùng nhằm mục đích nối 2 mệnh đề cùng với nhau. Chúng có thể diễn đạt địa điểm (where), thời gian (when) hay hoàn toàn có thể là lí vì chưng (why):

He remembers the day when he met Maria on the beach. That is the room where he were born.

*

III. Bí quyết hình thành trạng từ

Tính từ bỏ + -ly: nhiều phần trạng trường đoản cú chỉ thể cách có hể được thành lập bằng phương pháp thêm -ly vào tính từ:

Quick – quickly

Kind – kindly

Bad – badly

Easy – easily

IV. Vị trí của trạng từ trong câu

1. Trước cồn từ thường (đặc biệt là các trạng từ chỉ tần suất: often, always, usually, seldom….)

We often get up at 9 a.m.

Xem thêm: Các Mẫu Văn Bản Hành Chính Trong Doanh Nghiệp (File Word), Tổng Hợp Mẫu Văn Bản Hành Chính

2. Thân trợ rượu cồn từ và hễ từ thường

John has recently finished his homework.

3. Sau động từ “to be/seem/look”… với trước tính từ: “tobe/feel/look”… + adv + adj

He is very handsome

4. Sau “too”: V(thường) + too + adv

He speaks too slowly.

5. Trước “enough”: V + adv + enough

The teacher speaks slowly enough for his lớn understand.

6. Trong cấu tạo so….that: V + so + adv + that

Adam drove so fast that he caused an accident.

7. Đứng cuối câu

The doctor told me khổng lồ breathe in slowly

8. Trạng từ cũng thường đứng một mình ở đầu câu,hoặc giữa câu cùng cách những thành phần không giống của câu bởi dấu phẩy(,)

Last spring I came back my home country

My mother had gone to bed when I got home.

9. Mỗi trạng từ vấp ngã nghĩa cho phần lớn từ loại nào thì yêu cầu đứng ngay gần từ một số loại ấy. Phép tắc này thường xuyên được xem là Quy tắc “cận kề”.

He often says he visits his grandmother. (Often ngã nghĩa đến “says”). He says he often visits his grandmother. (Often ngã nghĩa mang lại “visits”)

10. Trạng từ chỉ thời hạn thường đặt nó sinh hoạt cuối câu

They visited their mother yesterday. She took the exams last week.

11. Trạng từ không được đặt thường được sử dụng giữa Động từ với Tân ngữ. 

He speaks English slowly. He speaks English very fluently.

12. Một khi có nhiều trạng từ vào một câu, địa điểm của trạng từ nằm tại cuối câu sẽ có thứ tự ưu tiên như sau: < xứ sở – phương thức – tần suất – Thời gian>

Chủ ngữ

Nơi chốn

Cách thức

Tần suất

Thời gian

động từ

địa điểm

by plane

everyday

yesterday

I went

to Bankok

by jet plane

once a week

last month

I walked

to the library

last year

He flew

to London

Chú ý: phần đông trạng trường đoản cú chỉ phẩm chất cho tất cả một câu như Luckily, Eventually, Certainly hoặc Surely … thường xuyên được đặt tại đầu của từng câu.

V. Một số trong những trạng từ bao gồm chung giải pháp đọc với viết với tính từ

Nhiều tính từ với trạng tự trong giờ đồng hồ Anh bao gồm cách viết tựa như do đó các bạn phải dựa vào kết cấu và địa chỉ của bọn chúng để khẳng định xem từ bỏ đó sử dụng trong câu với mục tiêu là tính từ giỏi trạng từ.

Adjectives

Adverbs

fast

fast

only

only

late

late

pretty

pretty

right

right

short

short

sound

sound

hard

hard

fair

fair

even

even

cheap

cheap

early

early

much

much

little

little

VI. Vẻ ngoài so sánh của trạng từ

Ví dụ: Peter ran as fast as his close friend. I’ve been waiting for her longer than you

Cũng như tính từ, Trạng từ bỏ cũng có hiệ tượng so sánh kép:

Ví dụ: They are going more & more slowly. He is working harder & harder.

Xem thêm: Toán Lớp 5: Luyện Tập Trang 79, Bài 1 Trang 79 (Luyện Tập) Sgk Toán 5

Chú ý: Trong đối chiếu khác với tính từ, trạng từ chấm dứt bằng đuôi – ly (ending by – ly) đang được so sánh như tính từ đa âm (hai âm trở lên).