Cách tính năng suất lúa

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

TỔNG CỤC THỐNG KÊ ******

VIỆT phái mạnh DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ********

Số: 721-TCTK/NN

Hà Nội, ngày thứ 7 tháng 08 năm 1967

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TÍNH NĂNG SUẤT LÚA VÀ HOA MÀU LƯƠNG THỰCBÌNH QUÂN TRÊN MỘT ĐƠN VỊ DIỆN TÍCH CANH TÁC (HÉCTA) trong MỘT NĂM

Mấy năm ngay sát đây, đằng sau sự lãnh đạosáng suốt của tw Đảng và chính phủ nước nhà và được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủyvà chủ yếu quyền các cấp, phong trào thi đua rạm canh tăng năng suất lúa cùng hoamàu hoa màu ở miền bắc nước ta cách tân và phát triển thêm một bước mới. Số đơn vị chức năng và địaphương đạt năng suất cao từng năm đều có tăng lên. Mặc dù vậy, cho đến nay, phươngpháp chức năng suất lúa với hoa màu sắc lương thực trung bình trên một đơn vị diệntích canh tác (hécta) trong một năm chưa được nghiên cứu không hề thiếu và không đượcquy định thống nhất. Tình trạng đó làm ra trở mắc cỡ cho vấn đề kiểm tra và xác địnhđúng đắn các thành tích của các đơn vị và những địa phương trong trào lưu thiđua thâm canh tăng năng suất.

Bạn đang xem: Cách tính năng suất lúa

Để xung khắc phục hồ hết thiếu sóttrên;

Để thi hành thông tư của Thủ tướngChính bao phủ trong phiên họp họp báo hội nghị thường vụ của Hội đồng cơ quan chính phủ ngày 21tháng 12 năm 1966;

Sau khi sẽ trao đổi chủ kiến và nhấttrí với Ủy ban chiến lược Nhà nước, bộ Nông nghiệp, Ban nông nghiệp & trồng trọt Trung ương Đảngvà Văn phòng nông nghiệp Phủ Thủ tướng vào phiên họp ngày 17 tháng tư năm1967.

Tổng cục Thống kê ra thông tưquy định phương thức tính năng suất trong phong trào thi đua thâm canhtăng năng suất gồm những điểm như sau:

I. XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CẦNTÍNH ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH THÂM CANH TĂNG NĂNG SUẤT.

Trong trào lưu thi đua thâmcanh tăng năng suất, đi đôi với việc tăng mạnh tăng năng suất lúa, nên tăngnăng suất hoa color lương thực.

Để reviews được kết quả thâmcanh tăng năng suất (kể cả tăng vụ), đề nghị tính được sản lượng lúa nói riêng vàsản lượng hoa màu nói bình thường cả năm bên trên một đối chọi vị diện tích canh tác;

Cho nên, khi đánh giá vàxác định kết quả thâm canh tăng năng suất lúa cùng lương thực của mỗi đối kháng vịvà từng địa phương, đề xuất phải kết hợp xem xét và đo lường và thống kê cả hai chỉ tiêu sauđây:

1. Năng suất lúa trung bình củamột hécta trong một năm trên cục bộ diện tích canh tác nhị vụ lúa (diệntích canh tác hai vụ lúa bao hàm diện tích canh tác trong năm đã cấy hai vụlúa, 2 vụ lúa với 1 vụ màu, và 3 vụ lúa).

2. Năng suất thực phẩm (quythóc) bình quân một hécta trong thời gian trên tổng thể diện tích canh tác bao gồm trồngcây lương thực.

Chủ trương rạm canh tăng năngsuất của Đảng cùng Nhà nước là nỗ lực giành năng suất cao trên diện tích rộng.Cho nên, để chống ngừa hiện tượng kỳ lạ bỏ bớt diện tích xấu không cấy hai vụ để đạtnăng suất bình quân cao, khi chất vấn năng suất lúa của những đơn vị cùng địaphương, cần để ý xem xét lẫn cả về mặt diện tích. Chỉ những đơn vị chức năng và địa phương cấyhết diện tích ruộng hai vụ lúa bất biến (diện tích ghép hai vụ lúa đã thành tậpquán, đảm bảo ăn chắc, sẽ ghi vào kế hoạch, chưa hẳn là cấy cưỡng) nhưng đạtnăng suất trung bình cao, mới được xem là đạt tiêu chuẩn phấn đấu về tăng năng suấtlúa trên diện tích s ruộng hai vụ lúa.Đối với hầu như chânruộng ghép haivụ lúachưa ổn định (thí dụ có một vụ cấy cưỡng), năng suất thấp, lúc tínhchỉ tiêu cố gắng tăng năng suất bên trên một đơn vị diện tích s trong năm, hoàn toàn có thể loạitrừ diện tích s và sản lượng của không ít chân ruộng này ra. Tuy nhiên việc vứt bỏ nàyphải được cung cấp trên có thẩm quyền xét thông qua và thừa nhận đồng ý.

II. PHƯƠNG PHÁP TÍNH CÁC CHỈTIÊU.

a) công thức tính chỉ tiêunăng suất lúa trung bình một hécta những năm trên toàn cục diện tích canh tác haivụ là (công thức I):


Năng suất lúa trung bình một hécta những năm trên toàn cục diện tích canh tác nhị vụ lúa vào năm.

=

Sản lượng vụ chiêm trên diện tích canh tác 2 vụ lúa cộng lại cùng với sản lượng mùa màng trên diện tích s canh tác nhị vụ lúa

Toàn bộ diện tích s canh tác nhị vụ lúa vào năm


Năng suất bình quân một hécta trong thời điểm trên toàn bộ diện tích canh tác hai vụ lúa trong năm.

=

Năng suất bình quân một hécta vụ chiêm trên diện tích canh tác nhì vụ lúa.

+

Năng suất bình quân một hécta hoa màu trên diện tích s canh tác nhì vụ lúa.


Công thức II là biến dị của bí quyết I.

Xem thêm: Thông Tư 05/2017/Tt - Thông Tư Số 05/2017/Tt

Trong công tác thực tế, dùngcông thức II có dễ dàng hơn. Vị rằng: một là, sau vụ chiêm đã được mức phấn đấucủa vụ mùa; hai là nếu không tính được năng suất bình quân một hécta vụ chiêm(hoặc vụ mùa) trên diện tích s canh tác 2 vụ lúa vào năm, thì hoàn toàn có thể tạm thời lấynăng suất trung bình một hécta vụ chiêm (hoặc vụ mùa) trên tổng thể diện tíchgieo trồng lúa của vụ đó để tính. Mong muốn tính đúng theo công thức này, khi tiếnhành điều tra thống kê năng suất lúa vụ chiêm và lúa vụ mùa, ngoài vấn đề điềutra năng suất lúa bình quân chung, cần chú ý điều tra năng suất riêng biệt của chânruộng nhị vụ, vẫn khẳng định diện tích canh tác thực tiễn đã ghép hai vụ lúa trongnăm nhằm tính tỷ trọng của diện tích này chiếm phần trong toàn cục diện tịch canh táccó ghép vụ lúa trong thời điểm và tính nút tăng sút của diện tích này so với diệntích canh tác cấy 2 vụ lúa của những năm trước. Như vậy mới tất cả có sở để đánh giáđúng thành tích thâm canh tăng năng suất bên cạnh đó tăng diện tích hoặc bảo đảmkhông sụt diện tích s co với các năm trước.

Trên diện tích ruộng cấy hai vụlúa, nếu có làm thêm vụ thu (thành 3 vụ lúa) thì sản lượng lúa vụ thu cũng đượctính sản xuất năng suất ruộng nhị vụ lúa. Phương pháp tính như sau:

- Trong phương pháp I: Năng suấtbình quân một hécta trong thời điểm trên toàn bộ diện tích canh tác nhị vụ lúa trongnăm = Sản lượng vụ chiêm trên diện tích s canh tác hai vụ lúa cộng với (+) sản lượngvụ mùatrên diện tích canh tác cha vụ lúa, chia cho (:) toàn cục diện tíchcanh tác 2 vụ lúa trong năm.

- Trong bí quyết II: Năng suấtbình quân một hécta trong thời điểm trên diện tích s canh tác nhì vụ lúa trong những năm =Năng suất trung bình một hécta vụ chiêm trên diện tích s canh tác nhì vụ lúa cộngvới (+) Năng suất bình quân một hécta vụ mùa trên diện tích s canh tác haivụ lúa cùng với (+) sản lượng lúa vụ thu tính bình quân cho một hécta diện tíchcanh tác hai vụ lúa.

Chỉ tiêu “sản lượng lúa vụ thutính bình quân cho một hécta diện tích canh tác 2 vụ lúa” tính bằng cách lấy sảnlượng lúa vụ thu phân chia (:) cục bộ diện tích canh tác nhị vụ lúa. Chỉ phần đông diệntích nào thực tế có cấy 3 vụ lúa trong thời gian thì new lấy thêm phần sản lượng vụthu nhằm tính. Trong đk hiện nay, câu hỏi cấy 3 vụ lúa trong những năm trên thuộc mộtdiện tích bị hạn chế. Những nơi nào có cấy 3 vụ lúa thì thiên tài suất chungtrên diện tích ruộng ghép hai vụ lúa theo phong cách như trênđồng thời rứa gắngtính thêm năng suấtriêngdiện tích ruộng cấy 3 vụ lúa trong những năm đểquan cạnh bên và có cơ sở reviews đúng hiệu quả kinh tế của vấn đề cấy 3 vụ lúa trongnăm trên và một diện tích. Phương pháp tính như sau:

Năng suất bình quân mộthécta trong những năm trên diện tích canh tác 3 vụ lúa trong năm = Năng suất bìnhquân một hécta vụ chiêm (+) Năng suất bình quân hécta vụ thu (+) Năng suất bìnhquân một hécta diện tích canh tác vụ mùa. Những số liệu về năng suất trên đây đềuphải là năng suất bình quân một hécta bên trên diện tích thực tiễn có cấy 3 vụ lúatrong năm, không được sử dụng số liệu về năng suất trung bình chung của vụ chiêm, củavụ mùa hoặc của ruộng chỉ ghép 2 vụ lúa để tính.

Để gồm cơ sở tính đúng năng suấtlúa theo các công thức bên trên đây, thường niên cần phối kết hợp với khảo sát kết thúcgieo ghép vụ mùa là vụ lúa cuối cùng trong năm mà xác định diện tích thực tế cócấy hai vụ lúa vào năm và ăn diện tích thực tiễn có ghép 3 vụ lúa trong năm.

b) phương pháp tính chỉ tiêunăng suất lương thực trung bình một hécta trong năm trên toàn thể diện tích trồngcây lương thực trong thời điểm là:


Năng suất lương thực bình quân một hécta vào năm

=

Tổng sản lượng thực cả năm

quy ra thóc

Toàn bộ diện tích s canh tác trồng cây lương thực trong năm


Tổng sản lượng hoa màu cả nămquy ra thóc có nghĩa là sản lượng lúa vụ chiêm, vụ mùa cùng vụ thu (nếu có) cộng với(+) sản lượng những loại hoa màu hoa màu như ngô, khoai lang, sắn và những loạikhoai khác thu hoạch trong năm, quy ra thóc. Phương pháp quy màu ra thóc sẽ đượcnghiên cứu giúp để chính sách lại cho phù hợp hơn và sẽ có thông bốn hướng dẫn sau.

Toàn bộ diện tích canh tác trồngcây lương thực trong năm bao hàm diện tích canh tác cấy lúa và trồng các loạihoa màu thực phẩm nói trên, trong đó bao gồm cả những diện tích s canh tác chủ yếutrồng cây lương thực bao gồm trồng xen gối vụ cây công nghiệp, tuy nhiên không bao gồmnhững diện tích canh tác chủ yếu trồng cây công nghiệp bao gồm trồng xen gối lươngthực.

III. NGUỒN SỐ LIỆU SỬ DỤNG ĐỂTÍNH.

Để đánh ngân sách tích thâm canhtăng năng suất, số liệu dùng để làm tính là số liệu khảo sát thống kê điển hình nổi bật vềnăng suất. Dẫu vậy số liệu khảo sát thống kê bắt buộc được xác minh là kha khá phùhợp với thực tiễn thì mới thực hiện được. Để xác minh số liệu điều tra thống kê, mộtmặt yêu cầu kiểm tra vấn đề chấp hành phương án điều tra quy định, khía cạnh khác phải đốichiếu số liệu khảo sát thống kê với số liệu về sản lượng thực thu của hòa hợp tácxã. Số liệu khảo sát thống kê chỉ cao hơn số liệu sản lượng thực thu bởi một tỷlệ hao hụt hợp lý mới được công nhận là đúng đắn. Giả dụ số liệu khảo sát thống kêđối chiếu cùng với số liệu sản lượng thực thu cóchênh lệch phệ thì phải tổ chứcxác minh cả số liệu điều tra thống kê cùng sốliệu sản lượng thực thu để điềuchỉnh lại cho đúng mực trước khi sử dụng. Như vậy, việc đánh giá thànhtích thâm canh tăng năng suất mới nhất trí với việc tính cân đốilươngthực và làm nhiệm vụ lương thực làm việc từng đơn vị và từng địa phương. Bắt đầu từ vụchiêm năm 1967, Thủ tướng chính phủ đã gồm chủ trương tiến hành điều tra thốngkê nổi bật về năng suất ở tất cả các hợp tác và ký kết xã. Nên tổ chức triển khai tốtphương án điều tra đã quy định. Đồng thời cần tích cực và lành mạnh thực hiện chế độ ghichép thuở đầu về sản lượng thu hoạch ở các hợp tác xã cùng hướng dẫn những hợp tácxã, những xã cùng huyện tiến hành chế độ report thống kê sản lượng thực thu. Nhữngnơi chưa có điều kiện khảo sát thống kê điển hình nổi bật về năng suất ở tất cả các hợptác xã mà phải thực hiện số liệu về năng suất của vùng thì cần nỗ lực kiểm tratình hình thực tếđểđốichiếu với xácđịnh năng suấtcho từng hợp tác ký kết xã, tránh chứng trạng coi hàng loạt hợp tác xã đạt hoặcvượt tiêu chuẩn năng suất theo số liệu điều tra điển hình của một bắt tay hợp tác xã đượcchọn là đại diện.

Về phương pháp tính năng suất theo sốliệu điều tra thống kê điển hình về năng suất, cần áp dụng thống tuyệt nhất phươngpháp đã gợi ý của Tổng cục Thống kê, tức là, để bản lĩnh suất những điểm gặtthống kê nhân cùng với (X) diện tích s của hợp tác và ký kết xã sẽ trừ bờ để tìm ra sản lượng củahợp tác xã; sau đó; đem sản lượng của hợp tác và ký kết xã chia cho (:) diện tích của hợptác xã không trừ bờ. Như vậy, lúc tính sản lượng là tính trên diện tích s thực cógieo trồng (đã trừ bờ), dẫu vậy khi kĩ năng suất thì đề xuất tính kể cả bờ (bờ thửa),vì bờ là một bộ phận không thể tách bóc rời của ruộng đất, nó góp thêm phần tạo đề xuất năngsuất ruộng đất. Cùng như vậy, năng suất của hợp tác ký kết xã công thêm theo số liệuđiều tra thống kê phải thấp rộng năng suất những điểm gặt thống kê bằng một tỷ lệngang với xác suất diện tích bờ sẽ trừ. Để bản lĩnh suất của xã, trước nhất cộng(+) sản lượng của các hợp tác xã cùng của nông dân cá thể trong buôn bản lại nhằm tìm rasản lượng của xã; sau đó lấy sản lượng của xã chia cho (:) diện tích s củaxã không trừ bờ. Để tác dụng suất của huyện, trước hết cùng (+) sản lượng củacác thôn trong thị trấn lại để tìm ra sản lượng của huyện; sau đó lấy sản lượngcủa huyện chia cho (:) diện tích của thị xã không trừ bờ. Để chức năng suất củatỉnh, trước hết cùng (+) sản lượng của các huyện trong tỉnh giấc lại nhằm tìm ra sảnlượng của tỉnh; tiếp nối lấy sản lượng của tỉnh chia cho (:) diện tích của tỉnhkhông trừ bờ.

VI. TỔ CHỨC XÉT DUYỆT VÀ CÔNGNHẬN

Việc xét săn sóc và thừa nhận cácđơn vị với địa phương (hợp tác xã, xã cùng huyện ) đạt và vượt tiêu chuẩn phấn đấu vềtăng năng suất do các Ủy ban hành chính tỉnh, thành phốđảm nhiệm. Chi cụcthống kê tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn cho những đơn vị, địaphương và những ngành có tương quan nắm vững phương pháp tính toán, khuyên bảo chocác hợp tác xã, xã cùng huyện triển khai việc ghi chép lúc đầu và làm report thốngkê về sản lượng thực thu, mặt khác thong qua những công tác điều tra thống kê điểnhình về năng suất cơ mà phát hiện tại những đơn vị và địa phương có công dụng đạt năngsuất cao, báo cáo sơ cỗ với Ủy ban hành chính. Dưới dự chỉ đạo của Ủy ban hànhchính tỉnh, thành phố, bỏ ra cục thống kê lại và những ngành có liên quan như ty nôngnghiệp, ban công tác nông xóm của Đảng, ty lương thực, Ủy ban planer phối hợplực lượng triển khai kiểm tra thực tế, xác minh số liệu, lập danh sách những hợptác xã, xã cùng huyện đạt với vượt tiêu chí phấn đấu tăng năng suất trình Ủy banhành chính tỉnh xét coi ngó và công nhận. Đối với phần lớn tỉnh, tp có khảnăng đạt hoặc vượt chỉ tiêu phấn đấu về thâm nám canh tăng năng suất, Tổng viên thốngkê cùng các ngành có liên quan ở Trung ương tổ chức triển khai lực lượng triển khai kiểmtra thực tế, xác minh số thời gian chữa trị thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ xét duyệtvà thừa nhận (theo ra quyết định số 112-CP ngày 22 mon 7 năm 1964 của Hội đồngChính che về việc xét duyệt, công nhận và công bố dứt kế hoạch nhà nướcvà Thông tư số 71-TTg/CN ngày 22 tháng 7 năm 1964 của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy địnhtạm thời về văn bản xét thông qua và công nhận kết thúc kế hoạch đơn vị nước kèmtheo quyết định trên).

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Tphcm 2020, ĐÁ» Mã´N Toã¡N Thi Vã O LớP 10 Tp

Tổng viên Thống kê yêu ước Ủy banhành chính các tỉnh, thành phố sau khoản thời gian nhận được thông tư này, tổ chức phổ biếncho các ngành có tương quan và những huyện, cho đến các ban cai quản trị bắt tay hợp tác xãnông nghiệp. Cần tạo cho mọi bạn quán triệt câu chữ thông tứ này, bảo đảmcho việc thiên tài suất nhằm đánh chi phí tích thâm nám canh tăng năng suất lúa vàhoa màu sắc lương thực của các đơn vị với địa phương được tiến hành chặt chẽ, theoquy định những thống kê và đạt tới độ đúng đắn cao. Bởi vậy cũng là góp phần vào việcđẩy mạnh trào lưu thi đua thâm nám canh tăng năng suất để giải quyết tốt vấn đềlương thực nhằm ship hàng sản xuất và đại chiến chống Mỹ, cứu vãn nước win lợi.