Cách Xóa Tài Khoản Facebook Vĩnh Viễn, Không Thể Khôi Phục Lại

     

Làm sao để xóa vĩnh viễn tài khoản Facebook khi không hề muốn sử dụng Facebook nữa, nội dung bài viết này sẽ hướng dẫn bạn.


*
*
*
*
*
*
*
*
mua đặt" src="https://giayphutyeuthuong.vn/wp-content/uploads/2014/02/huong-dan-khoa-facebook-vinh-vien-tren-dien-thoai-1.jpg" alt="Nhấn nút 3 sọc kẻ ngang góc dưới cùng mặt phải cửa sổ ứng dụng chọn thiết lập & Quyền riêng tứ -> download đặt" width="400" height="711" srcset="https://giayphutyeuthuong.vn/cach-xoa-tai-khoan-facebook-vinh-vien/imager_8_15537_700.jpg" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" />