CACO3 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH HCL SINH RA

     

CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O được thpt Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn chúng ta học sinh viết và thăng bằng phản ứng Đá vôi tính năng với HCl. Hy vọng các bạn nắm được phương pháp viết cân bằng phương trình, trường đoản cú đó vận dụng giải các dạng bài bác tập vận dụng. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Caco3 tác dụng với dung dịch hcl sinh ra


2. Điều kiện phản ứng CaCO3 ra CaCl2

Nhiệt độ thường

3. Đá vôi chức năng với HCl tất cả hiện tượng

Đá vôi chảy dần cùng thấy bao gồm khí không màu bay ra có tác dụng dung dịch sủi bọt

Bạn sẽ xem: CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O


4. Bài xích tập áp dụng liên quan

Câu 1. Cặp hóa học nào sau đây có thể tồn tại trong và một dung dịch

A. KCl với NaOH

B. AgNO3 với NaCl

C. Ba(OH)2 với NaOH

D. CaCO3 với HCl


Câu 2. Phản ứng nào sau đây sau phản nghịch ứng thu được hóa học khí

A. KCl + AgNO3 

B. CaCO3 + HCl

C. NaOH + H2SO4 

D. BaCl2 + Na2SO4


Câu 3. Cho 10 gam CaCO3 vào hỗn hợp HCl dư thể tích CO2 thu được sinh sống đktc là:

A. 11,2 lít

B. 1,12 lít

C. 2,24 lít

D. 22,4 lít


Đáp án C

Số mol CaCO3 = 10 : 100 = 0,1 mol

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

0,1 0,1

→ Vkhí = n.22,4 = 0,1.22,4 = 2,24 lít.


Câu 4. Cho hỗn hợp NaOH vào ống thử đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng quan gần kề được là:

A. Gồm kết tủa white xanh.

B. Tất cả khí bay ra.

C. Gồm kết tủa đỏ nâu.

D. Kết tủa màu trắng.


Câu 5. Cho 18,25 gam muối hiđrocacbon phản ứng hết với dung dịch H2SO4 (dư), thu được dung dịch chứa 15 gam muối sunfat trung hòa. Công thức của muối hiđrocacbon là:

A. KHCO3

B. Mg(HCO3)2

C. NaHCO3

D. Ca(HCO3)2


Đáp án B

Gọi công thức muối hiđrocacbonat: M(HCO3)n

Phương trình hóa học tổng quát:

2M(HCO3)n + nH2SO4 → M2(SO4)n + 2nCO2 + 2nH2O

2 mol 1 mol

Số mol muối bột hidrocacbonat là: 18,25/(M+61n)

Số mol muối trung hòa - nhân chính tạo thành là: 15/(2M + 96n)

Theo phương trình hóa học ta có: 18,25/(M+61n) = 2. 15/(2M + 96n)

Biến thay đổi ta được phương trình 3,25M = 39n

Cặp nghiệm phù hợp là: n = 2 và M = 24 (Mg)

Công thức của muối hiđrocacbonat là Mg(HCO3)2.

Xem thêm: Nội Dung Bài Bốn Anh Tài Tiếp Theo, Giải Bài Tập Đọc: Bốn Anh Tài (Tiếp)


Câu 6. Nhỏ khoan thai từng giọt đến khi hết 60 ml dung dịch HCl 1M vào 200 ml dung dịch cất Na2CO3 0,2M cùng NaOH 0,2M , sau bội nghịch ứng chiếm được số mol CO2 là:

A. 0,03

B. 0,01

C. 0,02

D. 0,015


Đáp án C

nHCl = 0,06 (mol)

nNa2CO3 = 0,1.0,2 = 0,04 (mol);

nNaHCO3 = 0,1.0,2 = 0,04 (mol)

Khi nhỏ từ từ bỏ H+ vào dd hỗn hợp CO32- và HCO3– xẩy ra phản ứng:

H+ + CO32- → HCO3– (1)

H+ + HCO3– → CO2 + H2O (2)

=> n­CO2(2) = ∑nH+ – nCO32- = 0,06 – 0,04 = 0,02 (mol)


Câu 7. Dẫn V lít (đktc) khí CO2 qua 200ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 12 gam kết tủa. Lọc vứt kết tủa, rước dung dịch nước lọc nấu nóng lại chiếm được kết tủa nữa. Giá trị của V là:

A. 1,344 lít.

B. 6,272 lít.

C. 3,136 lít.

D. 3,136 lít hoặc 6,272 lít.


Đáp án B

Dung dịch sau phản bội ứng lúc đun nóng bao gồm tạo thêm kết tủa => có tạo thành HCO3–

nCa(OH)2 = 0,2 mol;

nCaCO3 = 12/100 = 0,12 mol

Bảo toàn nguyên tố Ca:

nCa(OH)2 = nCaCO3 + nCa(HCO3)2

=> nCa(HCO3)2 = 0,2 – 0,12 = 0,08 mol

=> Bảo toànnguyên tố C: nCO2 = nCaCO3 + 2nCa(HCO3)2 = 0,12 + 0,08.2 = 0,28 mol

=> VCO2 = 0,28.22,4 = 6,272 lít


……………………………………

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã ra mắt tới chúng ta phương trình phản nghịch ứng CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O, giúp chúng ta viết và cân nặng bằng đúng chuẩn phương trình cũng như đưa ra các dạng câu hỏi để củng cố nâng cấp thêm kĩ năng.

Để có kết quả học tập xuất sắc và tác dụng hơn, trung học phổ thông Sóc Trăng xin reviews tới chúng ta học sinh tài liệu Giải bài bác tập Toán 9, Giải SBT vật Lí 9, kim chỉ nan Sinh học 9, chuyên đề hóa học 9. Tài liệu học hành lớp 9 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Xem thêm: Lý Thuyết Thể Tích Của Hình Chóp Đều Và Hình Chóp Cụt Đều, Giải Toán 8 Bài 9: Thể Tích Của Hình Chóp Đều*
*
*
*
*
*

Kể lại một đợt em theo phụ huynh hoặc ông bà về quê chơi


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường nên được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu lại tên của tôi, email, và trang web trong trình chu đáo này cho lần phản hồi kế tiếp của tôi.