Cam Kết Tu Dưỡng Rèn Luyện Phấn Đấu Năm 2017

     

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên là căn cứ để đánh giá, xếp các loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Mỗi cán bộ, đảng viên bắt buộc làm 02 phiên bản cam kết, 1 phiên bản cá nhân giữ, 1 phiên bản chi ủy lưu. Có thể tham khảo phương pháp viết bản cam kết như sau:


*
Mục lục nội dung bài viết

 

ĐẢNG BỘ:THỊ TRẤN PHÚ MỸ  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM chi BỘ: TỔ DÂN PHỐ 2  --------------- --------

Phú Mỹ, ngày 25 tháng 8 năm 2017

BẢN CAM KẾTTU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2017

 

 

Đơn vị công tác: Tổ dân phố 2

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ thiết yếu quyền, đoàn thể:

Sinh hoạt tại đưa ra bộ: Tổ dân phố 2

1. Về tư tưởng bao gồm trị

- bản thân luôn luôn trung thành, kiên định với chủ nghĩa Mác- Lê nin, tứ tưởng hồ chí minh và con đường lối đổi mới của Đảng. Tiệm triệt xuất sắc điều lệ Đảng cùng nghị quyết những cấp;

- luôn chấp hành giỏi chủ trương chính sách Đảng, pháp luật của nhà nước;

- luôn tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chính sách pháp luật, nhà trương đổi mới và chế độ của Đảng cùng Nhà nước, ko có thể hiện suy thoái về bốn tưởng thiết yếu trị, “ trường đoản cú diễn biến”, “tự đưa hóa”.

Bạn đang xem: Cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

- Bản thân luôn luôn rèn luyện, tu dưỡng cùng không xong xuôi "Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh";

- Có lối sống trong sáng, giản dị, chủng loại mực;

- Giữ gìn tư cách, phẩm hóa học đạo đức phương pháp mạng. Phát huy tính đi đầu và gương chủng loại trong công tác làm việc và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan lại liêu, tham nhũng, lãng phí;

- Chấp hành lao lý của Ban chấp hành trung ương về hầu như điều Đảng viên không được làm;

- không có biểu thị suy thoái về đạo đức lối sống.

3. Về thực hiện chức trách, trọng trách được giao

- luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tiến hành nhiệm vụ;

- Đổi mới phương pháp và lề lối làm việc;

- Chấp hành cùng bảo vệ, tuyên truyền, tải cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân triển khai đường lối, quan điểm, nhà trương nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước;

- lành mạnh và tích cực học tập nâng cấp trình độ và năng lực công tác; 

- hoàn thành tốt chức trách, trọng trách được giao. 

4. Về tổ chức triển khai kỷ luật

- Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức triển khai của Đảng, gương chủng loại chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, đi đầu thực hiện nền nếp, chính sách sinh hoạt Đảng.

Xem thêm: Lý Thuyết Sai Số Tỉ Đối Là Tỉ Số Giữa, Sai Số Tỉ Đối Là Tỉ Số Giữa

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua cùng qua kiểm điểm, tấn công giá chất lượng cán bộ, đảng viên thời điểm cuối năm 2017

- mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê, tranh đấu với các bộc lộ chia rẽ, viên bộ;

- Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến góp phần phê bình của quần bọn chúng nhân dân, của người cùng cơ quan và cung cấp trên;

- Chấp hành nghiêm chỉnh thiết yếu sách, pháp luật ở trong nhà Nước và những nội quy, quy chế, phép tắc của địa phương;

- Luôn bao gồm thái độ cầu thị trong bài toán nhận với sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

6. Về kế hoạch hành vi thực hiện tại Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần đồ vật XV:

- Thực hiện nay nghiêm cách thức của Ban Chấp hành tw về hầu hết điều Đảng viên không được làm;

- Tuyên truyền chuyên chở nhân dân thực hiện giỏi chủ trương mặt đường lối của Đảng, cơ chế pháp luật ở trong nhà nước, công cụ của địa phương.

Xem thêm: Soạn Tức Cảnh Pác Bó Ngắn Nhất, Soạn Bài Tức Cảnh Pắc Bó Siêu Ngắn

Bản khẳng định này bên cạnh đó là câu chữ kế hoạch hành vi của bạn dạng thân nhằm tu dưỡng, rèn luyện, tìm mọi cách và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp nhiều loại cán bộ, đảng viên cuối năm 2017.