Câu bị đông tiếng anh 9

     

Cấu trúc ngữ pháp với từ vựng giờ đồng hồ Anh là hai phần cần phải học khi muốn giỏi ngoại ngữ. Đặc biệt, cấu tạo ngữ pháp rất cực nhọc học, cực nhọc nhớ và câu bị động là một trong vào những cấu tạo khó độc nhất trong phần học tập này. Hôm này nhằm giúp bạn có thể nắm chắc kỹ năng và kiến thức về câu bị động, Step Up sẽ nắm rõ từng phần trong thể tiêu cực để các bạn nhớ từ cách làm đến giải pháp dùng với ứng dụng chúng vào bài tập câu bị động, giúp cho bạn không nhầm lẫn vào quá đổi khác từ thể dữ thế chủ động sang thụ động nhé. Mang giấy và cây viết cùng học luôn luôn với Step Up nào!

Cùng tìm hiểu thêm cách chuyển câu thẳng sang loại gián tiếp trong tiếng Anh chính xác nhất:


Nội dung bài xích viết


Định nghĩa câu bị động

Câu bị động (Passive Voice) là câu mà công ty ngữ là fan hoặc thứ chịu tác động của hành động, dùng để nhấn táo bạo đến đối tượng chịu ảnh hưởng của hành vi đó. Thời của câu bị động đề nghị tuân theo thời của câu chủ động.

Bạn đang xem: Câu bị đông tiếng anh 9

Cấu trúc câu bị động

*

My mother is washing apples in the yard.

Mẹ tôi đã rửa táo ở không tính sân.

→ Apples are being washed in the yard by my mother.

Táo đang được rửa ở không tính sân bởi người mẹ tôi.

Các bước chuyển tự câu dữ thế chủ động sang tiêu cực trong thì giờ đồng hồ Anh

3.1 các bước biến đổi sang câu bị động

Đầu tiên, khẳng định tân ngữ vào câu chủ động và chuyển thành nhà ngữ mang đến câu bị động.

Tiếp đến, khẳng định thì vào câu dữ thế chủ động rồi vận động từ về thể bị động, vận động từ thành dạng “tobe + Ved/P2” và phân tách động tự “tobe” theo đúng thì của câu nhà động, không thay đổi cách chia dạng số ít, số những theo công ty ngữ.

Cuối cùng, nếu công ty ngữ trong câu công ty động khẳng định thì đưa thành tân ngữ vào câu bị động với thêm “by” phía trước. Hồ hết chủ ngữ không khẳng định thì thể quăng quật qua, lấy ví dụ them, people…

*

I planted a flower plant in the garden.

Tôi vẫn trồng một cây hoa nghỉ ngơi trong vườn.

→ A flower was planted in the garden (by me).

Một cây hoa được trồng nghỉ ngơi trong sân vườn (bởi tôi).

Cấu trúc bị động với các thì trong giờ đồng hồ Anh:

ThìCâu công ty độngCâu bị động
Hiện tại đơnS + V(s/es) + O

Ví dụ: Jane buy oranges in supermarket. 

Jane tải cam ở siêu thị

S + am/is/are + P2 + by O

=> Oranges are bought in supermarket by Jane. 

Cam được thiết lập ở siêu thị bởi Jane

Hiện tại tiếp diễnS + am/is/are + V-ing + O

Ví dụ: Jane is buying oranges in supermarket. 

S + am/is/are + being + P2 + by O

=> Oranges are being bought in supermarket by Jane. 

Hiện tại hoàn thànhS + have/has + P2 + O

Ví dụ: Jane has bought oranges in supermarket. 

S + have/has + been + P2 + by O

=> Oranges have been bought in supermarket by Jane. 

Quá khứ đơnS + Ved + O

Ví dụ: Jane bought oranges in supermarket.

S + was/were + P2 + by O

=> Oranges were bought in supermarket by Jane.

Quá khứ tiếp diễnS + was/were + V-ing + O

Ví dụ: Jane was buying oranges in supermarket. 

S + was/were + being + P2 + by O

=> Oranges were being bought in supermarket by Jane. 

Quá khứ hoàn thànhS + had + P2 + O

Ví dụ: Jane had bought oranges in supermarket. 

S + had + been + P2 + by O

=> Oranges had been bought in supermarket by Jane.

Tương lai đơnS + will + V-infi + O

Ví dụ: Jane will buy oranges in supermarket. 

S + will + be + P2 + by O

=> Oranges will be bought in supermarket by Jane.

Tương lai hoàn thànhS + will + have + P2 + O

Ví dụ: Jane will have bought oranges in supermarket. 

S + will + have + been + P2 + by O

=> Oranges will have been bought in supermarket by Jane. 

Tương lai gầnS + am/is/are going khổng lồ + V-infi + O

Ví dụ: Jane is going lớn buy oranges in supermarket. 

S + am/is/are going to lớn + be + P2+ by O

=> Oranges are going khổng lồ be bought in supermarket by Jane. 

Động từ khuyết thiếuS + ĐTKT + V-infi + O

Ví dụ: Jane should buy oranges in supermarket. 

S + ĐTKT + be + P2 + by O

=> Oranges should be bought in supermarket by Jane.

3.1 Những xem xét khi đưa sang câu bị động trong tiếng Anh

Như chúng ta thấy câu tiêu cực được gửi từ câu chủ động sang đề nghị rất rất dễ khiến nhầm lẫn khi bạn chia rượu cồn từ và khẳng định chủ ngữ chính, bởi vậy khi đưa sang câu thụ động hãy chú ý một chút các phần sau nhé:

Nội hễ từ không cần sử dụng ở dạng bị động:

Ví dụ: cry, die, arrive, disappear, wait, hurt… Eg: Jane’s foot hurts

Trường hòa hợp trong câu dữ thế chủ động có nhị tân ngữ:

Ta bao gồm thể chọn một trong 2 chủ ngữ làm chủ ngữ thiết yếu cho câu tiêu cực (ưu tiên tân ngữ chỉ người) hoặc gửi thành 2 câu bị động.

S + V + Oi + Od

Oi (indirect object): tân ngữ gián tiếpOd (direct object): tân ngữ trực tiếp

=> đưa sang câu bị động sẽ có được 2 trường đúng theo sau:

Trường hợp 1: lấy tân ngữ loại gián tiếp lên thống trị ngữ mang đến câu bị động

S + be + P2 + Od

Trường hợp 2: đem tân ngữ thẳng lên làm chủ ngữ mang lại câu bị động:

S + be + P2 + giới trường đoản cú + Oi

Ví dụ:

He gave me a banana yesterday.

(me là tân ngữ gián tiếp còn an táo là tân ngữ trực tiếp)

=> Bị động: 

Trường vừa lòng 1: I was given an táo bị cắn dở yesterday.

Trường đúng theo 2: A banana was given to me yesterday.

Nếu chủ ngữ trong câu là: me/him/her/it/us/you/them/someone/somebody/people thì hoàn toàn có thể bỏ khi đưa sang câu bị động.

Ví dụ:

Someone broke the mirror of my car.

→ The mirror of my car was broken.

Trong câu chủ động có trạng ngữ chỉ vị trí chốn, khi đưa sang câu bị động thì đặt trạng ngữ chỉ xứ sở trước by + tân ngữ.

Ví dụ:

Jin bought apples at market.

→ Apples were bought at market by Jin.

Với câu chủ động có trạng ngữ chỉ thời gian, khi chuyển sang câu thụ động thì đặt trạng ngữ chỉ vài ngày sau by + tân ngữ.

Ví dụ:

Jane used the computer 5 hours ago.

→ The computer was used by Jane 5 hours ago.

Nếu câu dữ thế chủ động có cả trạng ngữ chỉ nơi chốn và trạng ngữ chỉ thời gian, khi chuyển sang câu thụ động thì tuân thủ theo đúng quy tắc:

S + be + Ved/P2 + vị trí + by + tân ngữ + thời gian

Ví dụ:

Ms.Lan threw the garbage in front of my house last night.

→ The garbage was threw in front of my house by Ms.Lan last night.

Khi nhà ngữ trong câu dữ thế chủ động là đậy định như no one, nobody, none of… thì khi đưa sang câu bị động, ta phân tách động từ thụ động ở dạng phủ định.

Ví dụ:

No one can wear this red dress

→ This red dress cannot be worn.

Trong một số trường thích hợp to be/to get + P2 không với nghĩa bị động khi dùng để:

– Chỉ tình huống, tinh thần mà nhà ngữ vào câu đang gặp phải

Ví dụ:

He got lost his wallet at the museum yesterday.

– Chỉ vấn đề chủ ngữ trong câu tự có tác dụng hành động

Ví dụ:

The girls gets dressed very quickly.Mọi sự thay đổi về thời và thể trong câu đều nhằm mục tiêu vào động từ khổng lồ be, còn phân trường đoản cú 2 thì giữ nguyên.

Xem thêm: Hãy Cho Biết Cây Cà Phê Phân Bố Nhiều Nhất Ở Vùng Nào, Giải Thích Sự Phân Bố Đó

to be made of: được làm bởi (chất liệu làm ra vật)

Ví dụ: This chair is made of wood

to be made from: được thiết kế ra trường đoản cú (nguyên vật tư bị đổi khác khỏi trạng thái lúc đầu để làm nên vật)

Ví dụ: Paper is made from wood

to be made out of: được làm bằng (quá trình tạo nên sự vật)

Ví dụ: This egg tart was made out of flour, butter, sugar, eggs và milk.

to be made with: được thiết kế với (chỉ một trong những nhiều cấu tạo từ chất làm đề xuất vật)

Ví dụ: This chicken soup tastes good because it was made with a lot of spices.

Các dạng trong câu bị động

1. Câu bị động với những động từ có nhị tân ngữ như: give, lend, send, show, buy, make, get, … thì ta sẽ có 2 câu bị động.

Ví dụ:

She sends her relative a letter. 

→ Her relative was sent a letter.

A letter was sent to her relative

2. Câu bị động có động từ bỏ tường thuật như: assume, think, consider, know, believe, say, suppose, suspect, rumour, declare, feel, find, know, report,…

S: công ty ngữ; S’: nhà ngữ bị động

O: Tân ngữ; O’: Tân ngữ bị động

S + V + that + S’ + V’ + O …

=> cách 1: S + be + Ved/P2 + khổng lồ V’

giải pháp 2: It + be + Ved/P2 + that + S’ + V’

Ví dụ:

People say that she is very rich.

→ She is said to be very rich.

→ It’s said that she is very rich.

3. Lúc câu dữ thế chủ động là câu nhờ vả như: have, get, make

Have:

S + have + Sb + V + O …

–> S + have + O + P2 + (by Sb)

Ví dụ:

Jan has her daughter buy a cup of coffee.

→ Jan has a cup of coffee bought by her daughter. 

Make:

S + make … + Sb + V + O …

=> Sb + be + made + khổng lồ V + O …

Ví dụ:

Brian makes the hairdresser cut his hair.

→ His hair is made to cut by the hairdresser.

Get:

S + get + Sb + lớn V + O …

–> S + get + O + to be + P2 (by Sb)

Ví dụ:

Linda gets her husband khổng lồ clean the kitchen for her. 

→ Linda gets the kitchen cleaned by her husband. 

4. Lúc câu dữ thế chủ động là câu hỏi: Thể bị động của câu hỏi Yes/No

Do/does + S + V-infi + O …?

=> Am/ is/ are + S’ + Ved/P2 + (by O)?

Ví dụ:

Do you clean your bedroom? 

→ Is your bedroom cleaned (by you)?

Did + S + V-infi + O…?

=>Was/were + S’ + Ved/P2 + by + …?

Ví dụ:

Can you bring your workbook lớn my desk?

→ Can you workbook be brought khổng lồ my desk?

Modal verbs + S + V-infi + O + …?

=> Modal verbs + S’ + be + Ved/P2 + by + O’?

Ví dụ:

Can you move the table? 

→ Can the table be moved? 

Have/has/had + S + Ved/P2 + O + …?

=> Have/ has/ had + S’ + been + Ved/P2 + by + O’?

Ví dụ:

Has he done his homework? 

→ Has his homework been done (by his)? 

5. Câu thụ động với những động từ bỏ chỉ quan liêu điểm, chủ kiến như: think/ say/ suppose/ believe/ consider/ report…

Ví dụ:

People think she bought the flower in the opposite store. 

→ It is thought that she bought the flower in the opposite store.

She is thought khổng lồ have bought the flower in the opposite store.

6. Câu bị động với các động từ chỉ giác quan lại như: see, hear, watch, look, notice,….

S + P2 + Sb + Ving. (nhìn/ xem/ nghe… ai kia đang làm gì)

Diễn tả hành vi đang xảy ra bị 1 hành động khác xen vào hoặc bài toán ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm cái gi và chỉ thấy một trong những phần của hành động. 

Ví dụ:

He watched them playing basketball. 

→ They were watched playing basketball. 

S + P2 + Sb + V. (nhìn/ xem/ nghe… ai đó có tác dụng gì)

Ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm gì từ đầu mang lại cuối.

Ví dụ:

I heard her cry.

→ She was heard to lớn cry. 

7. Khi câu chủ động là câu mệnh lệnh

Khẳng định: 

V + O Let + O + be + P2

Phủ định:

Don’t + V + O Don’t let + O + be + P2

Ví dụ:

Do the exercise!

→ Let the exercise be done!

Don’t leave her alone!

→ Don’t let her be left alone!

* Câu mệnh lệnh dữ thế chủ động cũng có thể chuyển thành bị động với SHOULD trong một số trong những tình huống:

Ví dụ:

Don’t use the telephone in case it breaks down.

–> The telephone shouldn’t be used in case it break down.

Một số cấu tạo câu thụ động dạng đặc biệt quan trọng thường gặp

1. Gửi câu chủ động có sử dụng to-V thành bị động: S + V + Sb + to lớn V + O

* giải pháp 1: trường hợp tân ngữ sau lớn V vào câu chủ động cũng đó là chủ ngữ trong câu bị động: 

S + V + to lớn be + P2 + (by Sb)

Ví dụ:

I want you to lớn teach me

–> I want khổng lồ be taught by you.

* bí quyết 2: trường hợp tân ngữ sau khổng lồ V vào câu dữ thế chủ động khác với chủ ngữ trong câu bị động: 

S + V + O + to be + P2 + (by Sb)

Ví dụ:

I want him khổng lồ repair my car

–> I want my car to be repaired by him

* biện pháp 3: rất có thể dùng Sb trong câu nhà động làm chủ ngữ của câu bị động: 

Sb + be + P2 + to V + O

Ví dụ:

People don’t expect the police khổng lồ find out the stolen money.

–> The police aren’t expected khổng lồ find out the stolen money.

2. Cấu trúc: S + V1 + V-ing + O + …

=> S + V + (that) + O + should be + P2 +

Ví dụ:

She suggests drinking wine at the party.

–> She suggests that wine should be drunk at the party.

3. Cấu trúc: S + V1 + Sb + V-ing + O 

=> S + V + being + P2 + O

Ví dụ:

She remember people taking her lớn the amusement park.

-> She remember being taken to lớn the amusement park.

4. Chuyển câu dữ thế chủ động dùng đụng từ nguyên thể không có to sau những V chỉ giác quan liêu thành câu bị động, thay đổi V thành to lớn V khi đưa sang bị động:

S + see / taste/ watch / hear / look / catch … + Sb + V + O

=> S + be + seen / tasted/ watched / heard / looked / caught … + lớn V + O

Ví dụ:

I sometimes see him go out.

-> He is sometimes seen lớn go out.

5. Gửi câu chủ động có V-ing sau những V chỉ giác quan lại sang bị động, khi chuyển sang bị động, V-ing vẫn giữ nguyên là V-ing:

S + see / taste/ watch / hear / look / catch … + Sb + V-ing + O

=> S + be + seen / tasted/ watched / heard / looked / caught …+ V-ing + O

Ví dụ:

I see him bathing her dog now.

-> He is seen bathing her dog now. We heard her singing loudly .

6. Kết cấu bị rượu cồn với câu trả định: It + be + adj + to V + O

=> It + be + adj + for + O + to lớn be + P2 ….

Ví dụ:

It’s very difficult lớn study Japanese.

-> It’s very difficult for Japanese to be studied.

7. Cấu trúc: It + be + my/ your/ his/ her/ their/ our… + duty + to-V + O

=> I/ You/ He/ She/ They/ We + be + supposed + to lớn V + O

Ví dụ:

It’s their duty to vị this job.

–> They are supposed to vày this job.

8. Mẫu mã câu dữ thế chủ động với “to let” khi đưa sang bị động nên được thay thế sửa chữa bằng dạng tiêu cực của ALLOW + to V:

S + let + … + V

=> Sb + be + allowed + to V …

Ví dụ:

She let him enter the room.

–> He was allowed to lớn enter the room.

9. Cấu trúc: Sb + need / deserve + khổng lồ V + Sth + …

=> Sth + need/ deserve + V-ing …

Ví dụ:

We need to lớn water the flowers everyday.

–> The flowers need watering everyday.

Phân biệt phương pháp dùng by và with

Nếu là tín đồ hoặc trang bị trực tiếp tạo ra hành động thì sử dụng ‘by’, con gián tiếp gây ra hành vi thì sử dụng ‘with’

Ví dụ:

The rabbit was shot with the gun.

–> The rabbit was shot by the hunter.

Bài tập câu bị động trong giờ đồng hồ Anh với đáp án

*

Bài 1: Chuyển các câu sau sang trọng câu bị động

Emma ordered this air ticket for her mother. She lends her friend his new dress. He left his relatives seven million dollars. The shop manager handed these gifts khổng lồ the customer. The board of directors awarded the first prize lớn the outstanding employee. Has she sent the christmas cards khổng lồ her family? We gave Anna some apples and some rose flowers. My father moved the fridge to the second floor. My mother bought some cups of coffee to lớn the visitors in the kitchen. The manager didn’t take the chú ý to the assistant.

Bài 2: phân tách dạng đúng của cồn từ trong ngoặc

Brian had his car (repair) ………….. By a mechanic. John got David (type) ……………… his paper. We got our house (paint) ……………… last month. Dr James is having the students (write ) ………………. A composition Laura got her transcripts (send) ………………. Khổng lồ the university. Daniel is having his hair (cut) ………………… tomorrow. Will Mrs. Ellen have the porter (carry) ………………. Her luggage to lớn her car?

Đáp án:

Bài 1:

This air ticket was ordered for Emma’s mother. Her new dress are lent lớn her friends (by her). Seven million dollars was left khổng lồ his relatives (by him). These gifts were handed lớn the customer (by the cửa hàng manager). The first prize was awarded to the outstanding (by the board of directors). Have the christmas cards been sent lớn her family? Ann was given some apples & some rose flowers (by us). The fridge was moved lớn the second floor (by my father). Some cups of coffee were brought to the visitors in the kitchen (by my mother). The cảnh báo wasn’t taken lớn the assistant (by the manager).

Xem thêm: Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng

Bài 2:

repaired to lớn type painted write sent cut carry

Trên phía trên là toàn bộ kiến thức về câu bị động, hãy học thật kĩ và bổ sung tốt vào phần ngữ pháp tiếng Anh bạn còn yếu. Tiếng Anh Free mong mỏi rằng sau bài học này, bạn sẽ không còn băn khoăn khi đưa một câu dữ thế chủ động sang câu tiêu cực nữa.

Ngoài ra, hãy kết hợp việc học tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh thuộc việc bổ sung thêm các cách thức học tự vựng giờ Anh để đạt hiệu quả tối đa khi học tập môn nước ngoài ngữ này nhé. Cùng xem thêm các phương pháp học tập từ vựng tiếng anh hiệu quả tiết kiệm thời gian với sách Hack óc 1500: với 50 unit thuộc các chủ đề không giống nhau, hay sử dụng trong tiếp xúc hằng ngày như: sở thích, ngôi trường học, du lịch, nấu nướng ăn,..Bạn sẽ được trải nghiệm với cách thức học thông minh cùng truyện chêm, âm thanh tương tự như và vạc âm shadowing và thực hành cùng phầm mềm Hack Não nhằm ghi nhớ lâu năm hạn các từ vựng tiếng Anh đang học.