Cấu Trúc Câu Cảm Thán Trong Tiếng Anh

     

Cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bản - Câu cảm thán là câu dùng miêu tả cảm giác hay cảm nghĩ của fan nói và người viết. Nội dung bài viết bao tất cả cấu trúc, bí quyết dùng, lấy một ví dụ sẽ giúp đỡ bạn học tập tiếng Anh tác dụng và dễ dàng.

Bạn đang xem: Cấu trúc câu cảm thán trong tiếng anh

*

giayphutyeuthuong.vn - kết cấu câu cảm thán trong giờ Anh giao tiếp

A. Câu cảm thán trong giờ đồng hồ Anh là gì?

Câu cảm thán (exclamator sentence): là câu diễn tả một cảm hứng (feeling) hay một xúc động (emotion) của người nói và fan viết. Câu cảm thán giúp bày tỏ cảm xúc vui, buồn, khen, chê, cuồng nộ hay ngạc nhiên… kết cấu câu cảm thán trong học tập tiếng Anh giao tiếp có nhiều loại khác nhau.

Hình thức cảm thán thường xuyên được cấu tạo với HOW, WHAT, SO, SUCH

B. Các cấu tạo câu cảm thán trong giờ Anh

Câu cảm thán cùng với ''WHAT"

1. WHAT + a/ an + adj + danh từ đếm được

Ví dụ:

What a lazy student! (Cậu học tập trò lười quá!)

What an interesting novel! (Quyển tè thuyết xuất xắc quá!)

Ghi chú: đối với cấu trúc này, khi danh từ đếm được sống số nhiều, ta không cần sử dụng a/an. Cùng lúc đó cấu tạo câu đã là:

2. WHAT + adj + danh trường đoản cú đếm được số nhiều

Ví dụ:

What tight shoes are! (Giầy chật quá!)

=> What beautiful flowers are! (Bông hoa đẹp quá!)

Đối với danh từ ko đếm được, ta theo cấu trúc:

3. WHAT + adj + danh từ ko đếm được

Ví dụ: What beautiful weather! (Thời tiết đẹp mắt quá! )

Đối với cấu tạo vừa kể, người ta hoàn toàn có thể thêm vào vùng sau một nhà từ cùng một hễ từ. Cùng lúc đó, cấu tạo với “What “ đã là:

4. What + a/ an + adj + noun + S + V

Ví dụ: What lazy students! (Chúng nó là những học sinh lười biếng biết bao nhiêu)

What a good picture they saw! (Tôi đang xem một bức tranh thật tuyệt)

Câu cảm thán với “HOW”

5. HOW + adjective/ adverb + S + V

Ví dụ:

How cold (adj) it is!

How interesting (adj) this film is!

How well (adv) she sings!

✿ Câu cảm thán với “SUCH”

6. S + V + such + adj + N!

Ví dụ:

He bought such a beautiful car!

(Anh ấy đã cài một loại xe tốt đẹp)

7. It was/ is + such + adj + N!

Ví dụ: It is such a comfortable seat!

(Thật là một trong chỗ ngồi thật thoải mái)

✿ Câu cảm thán ở dạng phủ định

Đối với loại câu này, ta hòn đảo trợ cồn từ hoặc động từ “tobe” lên đầu câu cùng thêm “NOT” vào.

Ví dụ:

This oto is beautiful!

-> Isn’t this car beautiful!

(Chiếc xe pháo này thật đẹp)

Một số từ cảm thán thường gặp gỡ khác

I did it!: Tớ làm cho được rồi!I am so happy: tôi thực sự khôn cùng vui.Good job!: tốt lắmThat is an expensive car!: Đó là 1 trong những chiếc xe mắc đỏ!I love/ like …: Tôi yêu/ thích…That’s great/ amazing!: thật tuyệt!/ thiệt ngạc nhiên!

Tìm phát âm thêm các chủ đề giờ Anh thông dụng:

Khám phá giải pháp học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh nhanh và hiệu quả ai cũng nên biết

10 Website bổ ích giúp nâng tầm khả năng đọc tiếng Anh

C. Bài xích tập áp dụng về cấu trúc câu cảm thán - gồm đáp án

Bài tập 1: cần sử dụng câu cảm thán cùng với “what” và “how” nhằm viết lại phần lớn câu sau

1. It is a terrible dish,=> What..2. These boys are very naughty.=> What..=> How..3. His drawing is very perfect.=> How..4. He draws a perfect picture!=> What..5. He writes very carelessly!=> How..6. This girl is very intelligent.=> What..=> How..7. They are interesting books!=> What..=> How..8. It is a sour orange.=> What..=> How..9. She cooks a delicious meal.=> What..10. It is a boring story.=> What..

Xem thêm: Cách Tìm Kiếm Hình Ảnh Facebook, Cách Tìm Kiếm Bằng Hình Ảnh Trên Facebook

Bài tập 2: chọn lọc How, What, Such để ngừng các câu cảm thán mặt dưới

1. ………………….. Cold it is!HowWhat2. …………………. Beautifully you sing!HowWhat3. ………………… rude guy!WhatWhat aHow4. ………………….. Pleasant surprise!WhatWhat aHow5. ………………….. Lovely weather!WhatWhat aHow6. She is ………………….. Nice girl!suchsuch aEither could be used here7. ……………….. A fool you are!WhatHow8. ………………. Foolish she is!HowWhat9. What a lovely smile …………………!have youyou have10. They are …………………. Kind people.suchsuch a11. …………………. You’ve grown!HowWhat12. He talks ………………… rubbish!suchsuch a

Bài tập 3: xong các câu cảm thán dưới sử dụng What/How

1. _____heavy this dictionary is !

2. _____good weather we have had !

3. _____nice restaurants there are here !

4. _____cheap the cars are in this country !

5. _____pleasant weekend we had together !

6. _____eventful trip we had !

7. You can imagine _____ frightened she was !

8. _____nice children our neighbours have !

9. You can’t imagine _____ fantastic the view was !

10. _____delicious sandwiches they make here !

Đáp án bài tập câu cảm thán

Bài tập 1:

1. What a terrible dish!

2. What naughty boys!How naughty the boys are!

3. How perfect his drawing is!

4. What a perfect picture he draws!

5. How carelessly he writes!

6. What a intelligent girl!How interesting the books are!

7. What interesting books!How interesting the books are!

8. What a sour orange!How sour the orange is!

9. What a delicious meal she cooks!

10. What a boring story!

Bài tập 2:

1. How cold it is!

2. How beautifully you sing!

3. What a rude guy!

4. What a pleasant surprise!

5. What lovely weather!

6. She is such a nice girl!

7. What a fool you are!

8. How foolish she is!

9. What a lovely smile you have!

10. They are such kind people.

Xem thêm: Mạo Từ A, An, The, Kèm Bài Tập Về Cách Dùng Mạo Từ A An The Trong Tiếng Anh

11. How you’ve grown.

12. He talks such rubbish!

Bài tập 3:

1) How 2) What 3) What 4) How 5) What a6) What an 7) how 8) What 9) how 10) What

Trên đây là tổng thể kiến thức về câu cảm thán và bài xích tập áp dụng. Xem thêm các chủ đề tiếng Anh thông dụng: