Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

     

Thì hiện tại tiếp diễn (HTTD) trong tiếng anh được áp dụng để miêu tả các hành động, sự khiếu nại đang ra mắt và nhấn mạnh tay vào quá trình. Nhờ đặc thù đó, thì HTTD thường được sử dụng trong các cuộc đối thoại hằng ngày do đó bàn sinh hoạt cần nắm rõ cách dùng để ứng dụng thiệt tốt.

Bạn đang xem: Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn


*

Diễn đạt 1 hành vi đang xẩy ra tại thời khắc nói.

VD: They’re going to the cinema now. (Bây giờ họ đã đi đến rạp chiếu phim giải trí phim).

Diễn tả 1 hành động, vấn đề chung đang diễn ra nhưng không duy nhất thiết bắt buộc thực sự diễn ra ngay thời gian nói.

VD: They are preparing the picnic. (Họ đang sẵn sàng cho chuyến đi picnic).

Lưu ý: các bước này được kéo dài trong nhiều ngày trước thời gian đi picnic cần tại thời gian nói rất có thể họ dường như không làm những câu hỏi để chuẩn bị cho buổi đi này.

Diễn tả 1 hành vi sắp xảy ra vừa mới đây (hiện tại tiếp tục mang nghĩa tương lai).

VD: My friend và I are going to the cinema tonight. (Tối ni tôi và bạn tôi sẽ đi đến rạp chiếu phim phim.)

Diễn tả hành vi hành động thường xuyên lặp lại vào cùng 1 thời điểm, khoảng thời hạn nhất định.

At 6 a.m our couple are usually doing exercise.

(Vợ ông xã tôi thường bè cánh dục vào khoảng 6h sáng).

Diễn tả sự bực mình, giận dữ của tín đồ nói đối với 1 sự việc, hành động lặp lại nhiều lần.

Cách cần sử dụng này thường mang ý nghĩa tiêu rất và sử dụng các trạng từ với tần suất cao như: always (luôn luôn), continually (liên tục), usually (thông thường).

VD: He is always coming late. (Anh ấy luôn luôn luôn cho muộn)

Nam is continually meeting late. (Nam liên tục vào họp muộn).

Diễn tả 1 sự nuốm đổi, một điểm mới trái ngược với triệu chứng trước đó.

Nowadays, people are using laptops instead of computers.

Ngày nay, mọi fan thường sử dụng máy tính xách tay thay vì máy vi tính nhằm bàn.

Diễn tả 1 sự phát triển hơn đối với trước đó.

Tom is working better. (Tom đang có tác dụng việc giỏi hơn).

Kể lại 1 câu chuyện, tóm tắt nội dung 1 quyển sách, v.v…

I’m reading a novel lớn the chapter when the main character is losing everything he has built. (Tôi đang đọc một cuốn tè thuyết mang lại chương khi nhân vật chủ yếu mất đi tất cả những gì anh ấy đã xây dựng).

Dấu hiệu phân biệt của thì hiện tại tiếp diễn

Trong câu có những trạng trường đoản cú chỉ thời gian:

now (hiện nay, ngay trong khi này)at present (hiện tại)at the moment (tại thời khắc này)right now (ngay bây giờ), v.v…hoặc các động từ có tính đề nghị, trách nhiệm như: look, listen, be quiet, v.v…

Hiện tại tiếp diễn là một trong số thì cơ bản giúp bé học tốt các thì nâng cấp như trả thành, ngừng tiếp diễn, v.v....Ba bà bầu hãy cho nhỏ ôn tập kiến thức và các dạng bài xích tập của thì này tiếp tục để bé nắm vững. ở bên cạnh đó, hãy công ty động bổ sung cập nhật thêm những ngữ pháp với từ vựng theo chủ thể được tổng hòa hợp tại giayphutyeuthuong.vn Junior để bé xíu tiến bộ hơn từng ngày!

Quy tắc phân tách động từ sinh hoạt thì lúc này tiếp diễn

Trong cấu tạo thì thừa khứ tiếp diễn, bạn làm việc cần phân tách trợ hễ từ và hễ từ chính trong câu. Nắm thể:

Chia trợ cồn từ theo nhà ngữ thiết yếu của câu (đại tự nhân xưng):


STT

Chủ ngữ - Đại tự nhân xưng

Cách chia

1

I, you (Số ít)

was

2

We, you, they (Số nhiều)

were

3

He, she, it (Số ít)

was


Để chia động từ chính ở thì hiện tại tiếp diễn, bạn cần thêm đuôi “ing” vào cồn từ thiết yếu trong câu theo các quy tắc dưới đây:


Dạng động từ

Cách chia

Ví dụ

Kết thúc bằng (-e)

Bỏ (-e) thêm (-ing)

live => living

Kết thúc bởi một phụ âm (-ie)

Đổi (-ie) => (y) + (ing)

tie => tying

Kết thúc bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm và có một âm tiết

Nhân song phụ âm cuối với thêm (-ing)

win => winning

cut => cutting

Động từ có khá nhiều hơn 2 âm tiết và dấu dấn âm lâm vào hoàn cảnh âm máu cuối cùng

Nhân đôi phụ âm cuối cùng thêm (-ing)

permit => permitting

(per’mit)


Những động từ không phân chia ở thì hiện tại tiếp diễn

Điểm chung các động từ không cần sử dụng ở thì hiện tại tại tiếp diễn là team từ chỉ cảm giác, trạng thái, thừa nhận thức (tri thức, sở thích), sở hữu. Bản chất các động từ này siêu trừu tượng cùng nó không hẳn là hành vi hữu dường như cầm, nắm, ăn, uống - những vận động mà tín đồ khác rất có thể chứng kiến.

Có thể chia thành 5 đội từ không phân tách (không dùng) nghỉ ngơi thì hiện tại tiếp nối gồm:

Nhóm giác quan: taste, smell, hear,...

Nhóm chỉ tình trạng: appear, seem, sound,...

Nhóm sở hữu: have/has, belong to, contain, possess,...

Nhóm sở thích: like, love, hate, dislike, desire, wish,...

Nhóm tri thức: know, understand, believe,...


Cùng con GIỎI NGỮ PHÁP - THẠO TỪ VỰNG bắt đầu từ số 0


Tổng hợp bài bác tập thì hiện tại tiếp diễn giúp cho bạn đạt điểm 10/10


Tổng phù hợp 4 thì: Thì lúc này đơn tiếp diễn xong trong tiếng anh


50+ câu bài xích tập thì hiện tại tại tiếp diễn từ cơ phiên bản đến nâng cao

Cùng giayphutyeuthuong.vn ôn tập thì hiện tại tiếp diễn với các bài tập kèm đáp án cụ thể dưới phía trên nhé:

*

1. (I / study at the moment)

2. (I / not / sleep)

3. (you / play badminton tonight)

4. (we / watch TV)

5. (she / not / work in Spain)

6. (he / not / wait for the bus)

7. (they / read

8. (we / not / go lớn the cinema tonight)

9. (you / not / read the newspaper)

10. (she / eat chocolate)

11. (I / not / live in Paris)

12. (we / study French)

13. (they / not / leave now)

14. (they / live in London)

15. (he / work in a restaurant now)

16. (I / not / meet my father at four)

17. (she / not / drink tea now)

18. (she / play the guitar)

19. (we / cook)

20. (he / walk lớn school now)

21. I have khổng lồ change my shoes. These ________ me. I"m sure I have a blister.

A. Are killing

B. Kill

22. I feel a bit lost. I"ve just finished a really good novel and now I ________ anything.

A. Vì not read

B. Am not reading

23. Coming lớn London for Christmas was a great I idea. I ________ it here.

A. Love

B. Am loving

24. The company ________ its offices lớn a bigger building next month.

Xem thêm: Mẫu Trích Biên Bản Họp Chi Bộ, Mẫu Biên Bản Họp Chi Bộ Đảng Chi Tiết Nhất

A. Is moving

B. Moves

25. John really knows his subject. He ________ a lecture on social truyền thông at university every Wednesday. You should come.

A. Is giving

B. Gives

26. Sarah ________ me when I speak. It"s so irritating.

A. Is always interrupting

B. Always interrupts

27. Can you help me with these boxes or _________?

A. Are you busy

B. Are you being busy

28. I ________ people who never really listen to lớn what you say.

A. Am hating

B. Hate

29. I (not see) ________ Peter tonight.

30. She (realize) ________ everything quite clearly.

31. We (believe) ________ this situation is temporary.

32. You (always lose) ________ your cellular phones.

33. I (not read) ________ any books right now.

34. They really (hate) ________ staying on their own.

35. He (hear) ________ strange noises now & then.

36. We can see that the amount of waste (reduce) ________ gradually.

38. ________ he (walk) or (run) ?

39. I (imagine) ________ my vacation on the beach.

40. She (never tell) ________ the truth and it is annoying.

41. ________ you (listen) lớn music or can I turn it off?

42. I (write) ________ this exercise.

43. The situation (depend) ________ on our decision.

44. Our washing machine (repair) ________ right now.

45. I (not/like) ________ them because they (always complain) ________ about everything.

46. She (visit) ________ her cousin next month.

47. It (always/impress) ________ me greatly.

48. The process (stabilize) ________ steadily.

49. They (always/get) ________ up early in the morning and they lượt thích it.

50. She is a misery guts! She (constantly complaining) ________ about the weather.

51. The price (include) ________ service.

52. The representatives (involve) ________ us into this project.

53. What ________ you ________ (do) here?

54. The TV (always break) ________ .

55. They (owe) ________ us a fortune.

Đáp án bài xích tập thì hiện tại tiếp diễn


1. Am studying

2. Am not sleeping.

Xem thêm: Ở Châu Âu Có Mấy Kiểu Khí Hậu Chính, Đại Bộ Phận Lãnh Thổ Châu Âu Có Khí Hậu Nào

3. Are playing

4. Are watching

5. Is not working

6. Is not waiting

7. Are reading

8. Are not going to

9. Are not reading

10. Is eating

11. Am not living

12. Are studying

13. Are not leaving

14. Are living

15. Is working

16. Am not meeting

17. Isn’t drinking

18. Is playing

19. Are cooking

20. Is walking

21. A

22. B

23. B

24. A

25. B

26. A

27. A

28. B

29. Am not seeing

30. Realizes

31. Believe

32. Are always losing

33. Am not reading

34. Hate

35. Hears

36. Is reducing

37. Is - walking - running

38. Imagine

39. Is never telling

40. Listening

41. Are

42. Am writing

43. Depends

44. Is being repaired

45. Vì chưng not like - are always complaining

46. Is visiting

47. Always impresses

48. Is stabilising

49. Always get

50. Is constantly complaining

51. Includes

52. Involve

53. Are - doing

54. Is always breaking

55. Owe

Trên đấy là tổng hợp kiến thức và kỹ năng về thì lúc này tiếp diễn và những dạng bài tập phân tách động từ, xong xuôi câu từ dễ dàng đến cạnh tranh mà giayphutyeuthuong.vn tổng hợp. Mong muốn những tài liệu share trên đây đang phần nào khiến cho bạn hiểu rõ và nắm vững ngữ pháp của thì này.

QUÀ TẶNG MỚI - HỌC HIỆU QUẢ GẤP ĐÔI

Cùng nhỏ bé HỌC MÀ CHƠI - THÀNH THẠO ANH NGỮ với chương trình đào tạo và huấn luyện TOP 5 nuốm giới. Đặc biệt!! bộ quà tặng kèm theo ngay suất học giayphutyeuthuong.vn Class - Lớp học chăm đề cùng gia sư trong nước và quốc tế giúp bé học tốt, ba mẹ sát cánh hiệu quả.

*