Chọn Định Nghĩa Đúng Nhất Của Đồng Vị

     

Câu hỏi : Hãy chọn định nghĩa đúng về đồng vị.Bạn vẫn xem: chọn định nghĩa đúng độc nhất vô nhị của đồng vị

A. Đồng vị là gần như nguyên tử có cùng số proton nhưng không giống nhau về số nơtron

B. Đồng vị là mọi nguyên tố có cùng số nơtron

C. Đồng vị là các chất có cùng số proton nhưng không giống nhau về số nơtron

D. Đồng vị là hầu hết nguyên tố tất cả cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron

Trả lời : 

Câu trả lời và đúng là A

Tại sao lại như vậy? chính vì theo như triết lý của hóa học lớp 10, cụ thể là bài xích 2 cùng với nội dung chủ yếu về hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Đồng vị. Vào đó, ở trong phần kiến thức trọng tâm có ghi:

Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton tuy nhiên khác số notron, vì thế số khối của chúng khác nhau.

Bạn đang xem: Chọn định nghĩa đúng nhất của đồng vị

Ví dụ: Nguyên tố O gồm 3 đồng vị là

Nguyên tử khối trung bình

Công thức:


*

hãy chọn định nghĩa đúng về đồng vị" width="352">

Trong kia A1, A2, A3,… là số khối của những đồng vị

- x, y, z,… là nhân tố % của những đồng vị.

Cùng top lời giải tò mò về một số ít dạng bài xích tập về đồng vị vào phân tử nhé.

Xem thêm: Hãy Chọn Câu Phát Biểu Sai Trong Các Câu Sau : Chất Rắn Nở Ra Khi Nóng Lên

DẠNG BÀI TẬP VỀ ĐỒNG VỊ trong PHÂN TỬ

DẠNG I: TÍNH % KHỐI LƯỢNG CỦA MỘT ĐỒNG VỊ trong PHÂN TỬ

1. Phương pháp giải

Hầu hết những nguyên tố có mặt trong tự nhiên và thoải mái là láo lếu hợp những đồng vị bền

Áp dụng công thức:


*

nên chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 2)" width="352">

- trong những số ấy A1, A2, A3,… là số khối của các đồng vị.

- x1,x2,x3,… là nguyên tố % của các đồng vị. 

Sử dụng sơ đồ đường chéo:


*

nên chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 3)" width="561">

2. Ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: Trong tự nhiên và thoải mái nguyên tố Brom gồm 2 đồng vị, trong những số ấy đồng vị chỉ chiếm 54,5% về số lượng. Số khối của đồng vị còn lại là?

Hướng dẫn giải

Đặt A2 là số khối của đồng vị đồ vật hai.

Xem thêm: Hiện Nay Eu Dẫn Đầu Thế Giới Về Ngành Nào? Hiện Nay, Eu Dẫn Đầu Thế Giới Về

Phần trăm số lương của chính nó là: 100 - 54,5 = 45,5

Ta có:


*

nên chọn lựa định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 4)" width="551">

Bài tập vận dụng: 

a) Trong tự nhiên có bao nhiêu loại phân tử XY?

b) Phân tử khối vừa đủ của XY là

Hướng dẫn giải

X bao gồm hai đồng vị 35X với 37X


*

nên lựa chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 5)" width="430">

Đây là Cl

Y tất cả hai đồng vị 1Y và 2Y


hãy chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 6)" width="319">

=> Đây là H

1 nguyên tử H gắn với 1 nguyên tử Cl

+ Số bí quyết chọn nguyên tử Cl ứng với 2 bí quyết chọn tương tự 2 đồng vị

+ Số giải pháp chọn nguyên tử H: 2 giải pháp chọn tương đương 2 đồng vị

=> gồm 2.2 = 4 giải pháp chọn

Đáp số: 4, 36,5

Câu 2. Nguyên tố clo gồm hai đồng vị bền 35Cl chiếm phần 75,77% và 37Cl chiếm phần 24,23%. Tính nguyên tử khối trung của clo?

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình:


hãy lựa chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 7)" width="488">

Trong kia đồng vị A có x% số nguyên tử, đồng vị B tất cả y% số nguyên tử.

Vậy nguyên tử khối trung bình của nguyên tố clo bằng:


nên chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 8)" width="566">

Đáp số: 35,5

DẠNG II. TÍNH SỐ NGUYÊN TỬ CỦA ĐỒNG VỊ trong MỘT LƯỢNG CHẤT

1. Ví dụ minh họa

Ví dụ 2: cân nặng nguyên tử trung bình cả Bo (B) là 10,812u. Số nguyên tử khi tất cả 94 nguyên tử là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải


nên chọn lựa định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 9)" width="569">

2. Bài tập vận dụng

Câu 1. Trong tự nhiên và thoải mái Cu tất cả 2 đồng vị là 63Cu với 65Cu . Nguyên tử mức độ vừa phải của Cu là 63,546. Số nguyên tử 63Cu bao gồm trong 31,773g Cu là bao nhiêu?