Một Khu Đất Hình Chữ Nhật Có Chu Vi Là 720M Chiều Dài Bằng

     

chu vi một khu đất nền HCN bởi 360m . Nếu như tăng chiều rộng cùng đồng thời sút chiều lâu năm đi 8m . Thì khu đất đó chiều dài bởi 7/2 lần CR . Tính diện tích khu khu đất đo


*

Chu vi một khu đất nền hình chữ nhật bởi 360m. Nếu tăng chiều rộng cùng đồng thời bớt chiều nhiều năm đi 8m thì lúc đó chiều dài bằng 7/2 chiều rộng. Tính diện tích s khu khu đất đó ?


*

Nửa chu vi của hình chữ nhậtđó là : 360 : 2 = 180 (m)

Nếutăng chiều rộngđồng thơi sút chiều dàiđi 8m thì nửa chu vi ko thayđổi

Tổng số phần đều nhau là : 7 + 2 = 9 (phần)

Chiều lâu năm thật của hình chữ nhật là :

180 : 9 x 7 + 8 = 148 (m)

Chiều rộngthật của hình chữ nhật là :

180 - 148 = 32 (m)

Diện tích của hình chữ nhậtđó là :

148 x 32 = 4736(m2)

Đáp số : 4736 m2

Nửa chu vi của hình chữnhậtđó là :

360 : 2 = 180 (m)

Nếutăng chiều rộngđồng thơi bớt chiều dàiđi 8m thì nửa chu vi ko thayđổi

Tổng số phần đều nhau là :

7 + 2 = 9 (phần)

Chiều lâu năm thật của hình chữ nhật là :

180 : 9 x 7 + 8 = 148 (m)

Chiều rộngthật của hình chữ nhật là :

180 - 148 = 32 (m)

Diện tích của hình chữ nhậtđó là :

148 x 32 = 4736(m2)

Đáp số : 4736 m2

Chu vi một khu đất nền hình chữ nhật bằng 360m. Nếu tăng chiều rộng với đồng thời giảm chiều dài đi 8m thì lúc đó chiều dài bởi 7/2 lần chiều rộng. Tính diện tích s khu khu đất đó.Bạn sẽ xem: Chu vi một khu đất nền hcn bởi 360m

Nửa chu vi khu đất là:

360 : 2 = 180 m

Khi tăng và bớt chiều rộng cùng dài đi 8 m thì nửa chu vi vẫn không đổi (180 m)

Ta tất cả sơ đồ dùng chiều rộng cùng dài sau thời điểm tăng và giảm là:

Rộng: I----------I 180 m

Dài: I----------I---------I----------I

Tổng số phần bằng nhau:

7 + 2 = 9 phần

Vậy chiều dài sau khi giảm là:

180 : 9 x 7 = 140 m

Vậy chiều rộng sau thời điểm tăng là:

180 - 140 = 40 m

(Rightarrow)Chiều rộng ban đầu:

40 - 8 = 32 m (1)

(Rightarrow)Chiều nhiều năm ban đầu:

140 + 8 = 148 m (2)

Từ (1) cùng (2) Ta suy ra được diện tích khu đất đó là:

148 x 32 = 4736 m2

Đs:

Đúng 0 phản hồi (0)

Nếu cùngtăng chiều rộng và giảm chiều dài đi 8 m thì tổng của chiều dài và chiều rộng ( Hay nói một cách khác là nửa chu vi khu đất nền không chuyển đổi )

Nửa chu vi khu đất hình chữ nhật là :

360 : 2 = 180 ( m )

Ta có sơ thiết bị :

Chiều rộng !____!____! Tổng là 180 m

Chiều lâu năm !____!____!____!____!____!____!____!

Giá trị 1 phần là :

180 : ( 2 + 7 ) = trăng tròn ( m )

Chiều dài khu đất nền hình chữ nhật ban đầulà :

20 x 7 + 8 = 148( m )

Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là :

180 - 148= 132( m )

Diện tích khu đất nền hình chữ nhật là :

148x 32= 19536( m2)

Đáp số : 19536 m2

Đúng 0
bình luận (0)

Nửa chu vi hình chữ nhật kia là:

360 : 2 = 180 (m)

Khi tăng chiều rộng và giảm chiều dài đi 8m thì nửa chu vi không rứa đổi, khi đó ta tất cả sơ đồ:

Chiều dài: |---|---|---|---|---|---|---| } Nửa chu vi: 180m

Chiều rộng: |---|---|

Theo sơ đồ, tổng cộng phần đều nhau :

7 + 2 = 9 (phần)

Giá trị 1 phần:

180 : 9 = trăng tròn (m)

Chiều rộng HCN:

20 x 2 + 5 = 45 (m)

Chiều dài HCN:

180 - 45 = 135 (m)

Diện tích HCN:

135 x 45 = 6075 (m2 )

Đáp số:...

Bạn đang xem: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 720m chiều dài bằng

Đúng 0
bình luận (0)

Chu vi một khu đất hình chữ nhật bằng 360m. Nếu như tăng chiều rộng với đồng thời bớt chiều dài đi 8m thì khi đó chiều dài bởi 7/2 lần chiều rộng. Tính diện tích khu khu đất đó.

Lớp 5 Toán 4 0 gởi Hủy

bài giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật là :

360 : 2 = 180 ( m )

- giả dụ tăng chiều rộng lớn đồng thời bớt chiều dài đi 8 m thì nửa chu vi ko tháy đổi

Chiều lâu năm của hình chữ nhật kia là

180 :( 7 + 2 ) + 8 = 148 ( m )

Chiều rộng của hình chữ nhật chính là :

180 - 148 =32 ( m )

Diện tích của hình chữ nhật là

148 x 32 = 4736 ( m2)

ĐS : 4736 m2

ỦNG HỘ NHÉ MỌI NGƯỜI !!!!!!!

Đúng 0
comment (0)

Tổng của chiều dài với chiều rộng là:

360 : 2 = 180 (m)

Nếu tăng chiều rộngvà đồng thời sút chiều dài đi 8m thì khi đó chiều lâu năm bằng(frac72)Chiều rộng

=> Tổng của chiều dài với chiều rộng lúc tăng chiều rộng lớn và bớt chiều lâu năm là:

180 + 8 - 8 = 180 (m)

Chiều nhiều năm của khu đất hình chữ nhật đó là:

180 : (7 + 2) x 7 = 140 (m)

Chiều rộng lớn của khu đất nền hình chữ nhật đó là:

180 - 140 = 40 (m)

Diện tích của khu đất hình chữ nhật kia là:

140 x 40 = 5600 (m2)

Đs: 5600 m2

Đúng 0
phản hồi (0)

CD - 8 thì

CD 7 ; CR 2 phần

CR + 8

nữa chu vi : 360 : 2 = 180 ( m )

tổng số phần bằng nhau : 7 + 2 = 9 ( phần )

Giá trị một trong những phần : 180 : 9 = 20 ( m )

chiều lâu năm : 20 x 7 = 140 ( m )

chiều rộng : 180 - 140 = 40 ( m )

diện tích : 140 x 40 = 5600 ( mét vuông )

Đúng 0
bình luận (0)

Chu vi 1 khu đất nền là 360m. Giả dụ tăng chiều rộng và đồng thời giảm chiều dài đi 8 m khi ấy chiều lâu năm bằng(frac72)lần chiều rộng. Tính diện tích s khu đất đó

Lớp 5 Toán 17 0 gởi Hủy

kết quả của mình:4736m2

Đúng 0
comment (0)

Tổng của chiều dài với chiều rộng là:

360 : 2 = 180 ( m )

Nếu tăng và giảm 2 chiều cùng 1 số thì tổng vẫn ko đổi.

Tổng số phần bằng nhau là:

7 + 2 = 9 ( phần )

Chiều dài là :

(180 : 9) x 7 + 8 = 148 ( m )

Chiều rộng lớn là:

180 - 148 = 32 ( m )

Diện tích là:

148 x 32 = 4736 ( m² )

ĐS: 4736 m²

Đúng 0
comment (0)

Nửa chu vi hình chữ nhật kia là:

360 : 2 = 180 (m)

Khi tăng chiều rộng và giảm chiều lâu năm đi 8m thì nửa chu vi không cố gắng đổi.

khi đó ta bao gồm sơ đồ dùng :

Chiều nhiều năm : |===|===|===|===|===|===|===|

chiều rộng : |===|===| nửa chu vi : 180 m

Theo sơ đồ, tổng cộng phần đều bằng nhau :

7 + 2 = 9 (phần)

Giá trị 1 phần là:

180 : 9 = 20 (m)

Chiều rộng lớn HCN là:

trăng tròn x 2 + 5 = 45 (m)

Chiều lâu năm HCN là:

180 - 45 = 135 (m)

Diện tích HCN là:

135 x 45 = 6075 (m2)

Đáp số : 6075 m2

Đúng 0
bình luận (0)

1. Chu vi một khu vườn hình chữ nhật ( hcn) bởi 60m, hiệu độ dài của chiều dài với chiều rộng là 20m. Search đọ dài những cạnh của hcn.

3. Một căn vườn hcn có chiều dài bởi 3 lần chiều rộng. Giả dụ tăng từng cạnh thêm 5m thì diện tích s khu vừơn tăng thêm 385m^2. Tính độ dài các cạnh của khu vườn.

Xem thêm: Bán Kính Mặt Cầu Ngoại Tiếp, Mặt Cầu Ngoại Tiếp Hình Chóp

4. Một khu đất nền hcn bao gồm chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn là 10m. Ví như chiều dài tăng thêm 6m, chiều rộng sụt giảm 3m thì diện tích mới tăng hơn diện tích cũ là 12m^2. Tính các form size của khu đất.

Lớp 8 Toán 12 0 gởi Hủy

2/Gọi chiều dài,rộng thứu tự là a;b (m;a,b>0)

Từ đề bài,suy ra a + b = 28 m

Suy ra a = 28 - b.

Suy ra diện tích là b(28-b)

Theo đề bài,ta có phương trình:(left(b-2 ight)left(28-b+4 ight)=bleft(28-b ight)+8)

(Leftrightarrowleft(b-2 ight)left(32-b ight)=-b^2+28b+8)

(Leftrightarrow-b^2+34b-64=-b^2+28b+8)

(Leftrightarrow34b-64=28b+8)

(Leftrightarrow6b-72=0Leftrightarrow b=12)

Suy ra chiều nhiều năm là: 28 - b = 28 - 12 = 16

Vậy ...

Đúng 0
bình luận (0)

giải góp mình vs ạ

Đúng 0
comment (0)

toán lp 8 thiệt à,hơi tương đương lp 5 nhỉ

Đúng 0
comment (0)

chu vi một khu đất nền hình chữ nhật là 360 m.nếu tăng chiều rộng cùng đồng thời sút chiều nhiều năm đi 8m .khi đo chiều dài bằng 72 lần chiều rộng.tính diện tích khu khu đất đó

Lớp 5 Toán 26 0 gửi Hủy

Nửa chu vi của hình chữ nhậtđó là : 360 : 2 = 180 (m)

Nếutăng chiều rộngđồng thơi giảm chiều dàiđi 8m thì nửa chu vi ko thayđổi

Tổng số phần cân nhau là : 7 + 2 = 9 (phần)

Chiều dài thật của hình chữ nhật là :

180 : 9 x 7 + 8 = 148 (m)

Chiều rộngthật của hình chữ nhật là :

180 - 148 = 32 (m)

Diện tích của hình chữ nhậtđó là :

148 x 32 = 4736(m2)

Đúng 0
bình luận (0)

nửa chu vi là: 360 : 2=180 (m)

chiều rộng là : 180:(7+2)x2-8=32 (m)

chiều dài là: 180-32=148 (m)

diện tích là: 148x 32=4736

Đúng 0
bình luận (0)

256 125

Đúng 0
comment (0)

chu vi một khu đất nền hình chữ nhật bằng 270m. Trường hợp tăng chiều rộng đồng thời bớt chiều lâu năm đi 4m thì chiều rộng bởi 2/7 chiều lâu năm . Tính diện tích khu đất.

Lớp 5 Toán 2 0 gửi Hủy

tìm số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, chữ sốsố hàng đơn vị là 7 nếu đổi chữ số hàng đơn vị lên đầu được số mới đem chia cho số thuở đầu được mến là 2 dư 21

Đúng 0
comment (0)

Nửa chu vi khu đất là :

270 : 2 = 135 ( m )

Nếu tăng chiều rộng đồng thời giảm chiều dài đi 4m thì nửa chu vi không nạm đổi

Tổng số phần cân nhau là :

2 + 7 = 9 ( phần )

Chiều nhiều năm thật của khu đất nền là :

135 : 9 x 7 + 4 = 109 ( m )

Chiều rộng lớn thật của khu đất đó là :

135 - 109 = 26( m )

Diện tích khu đất là :

109 x 22 = 2834( mét vuông )

Đáp số : 2834 m2

Đúng 0
phản hồi (0)

Chu vi một khu đất hình chữ nhật bằng 270m . Trường hợp tăng chiều rộng,đồng thời giảm chiều dài đi 4m thì thời gian đó chiều dài bởi 7/2 chiều rộng.Tính diện tích s khu khu đất đó

Lớp 5 Toán 28 0 gửi Hủy

là 2834

Đúng 0
bình luận (0)

2834 do

Đúng 0
comment (0)

2834 đor

Đúng 0
phản hồi (0)

B4:Chu vi 1 khu đất hcn bằng 360m.Nếu tăng chiều rộng lớn và bớt chiều dài 8m thì lúc đó chiều dài bằng(frac72)lần chiều rộng.Tính S của khu đất nền đó(S=diện tích)

B5:Hai lần chu vi HCN = 7 lần chiều dài của nó.nếu phân phối chiều nhiều năm 5cm và giảm chiều rộng 5cm thì hcn trở nên hình vuông.Tính S của HCN đó?Tập 3 help me, please

Lớp 5 Toán 61 0 giữ hộ Hủy

B4 :

Nửa chu vi hình chữ nhật kia là: 360 : 2 = 180 (m)

Khi tăng chiều rộng lớn và bớt chiều nhiều năm đi 8m thì nửa chu vi không vắt đổi, lúc đó ta tất cả sơ đồ:

Chiều dài | | | | | | | | } Nửa chu vi: 180m

Chiều rộng lớn | | |

Theo sơ đồ, tổng số phần đều bằng nhau :

7 + 2 = 9 (phần)

Giá trị 1 phần:

180 : 9 = trăng tròn (m)

Chiều rộng lớn HCN:

đôi mươi x 2 + 5 = 45 (m)

Chiều lâu năm HCN:

180 - 45 = 135 (m)

Diện tích HCN: 135 x 45 = 6075 (m2) Đáp số:...

Xem thêm: Câu Hỏi Và Bài Tập Vật Lý 10 Câu Hỏi Và Bài Tập Trang 22 2022

B5

Hai lần chu vi HCN = 7 x chiều nhiều năm => Chu vi HCN = (frac72)chiều lâu năm => Nửa chu vi HCN = (frac72:2=frac74)chiều lâu năm => Chiều rộng lớn = (frac7-44=frac34)chiều dài

Hiệu thân chiều dài cùng chiều rộng:

5 + 5 = 10 (cm)

Ta có sơ đồ:

Chiều nhiều năm | | | | |

Chiều rộng lớn | | | | Hiệu: 10cm

=> giá bán trị 1 phần là 10

Chiều dài HCN: 10 x 4 = 40 (cm)

Chiều rộng HCN: 10 x 3 = 30 (cm)

S HCN:

40 x 30 = 1200 (cm2)

Đáp số:...

Đúng 0
comment (0)

Cảm ơn các bạn , bản thân sẽ làm cho vậy!

thank you!

Đúng 0
phản hồi (0)

B4 : NẾU TẮNG Ở CHIỀU RỘNG 8 VÀ CHIỀU DÀI GIẢM 8 THÌ CHU VI KO THA ĐỔI ( BẠN CÓ THỂ LẤY VÍ DỤ NHƯNG PHẢI GIỐNG NHAU NGHE BẠN )

NỬA CHU VI quần thể ĐẤT HCN LÀ : 360 : 2 = 180 ( m )

CHIỀU RỘNG khu ĐẤT HCN LÀ : 180 : ( 2 + 7 ) x 2 = 40 ( m)

CHIỀU DÀI khu vực ĐẤT HCN LÀ : 180 - 40 = 140 ( m )

S quần thể ĐẤT HCN ĐÓ LÀ : 140 x 40 = 5600 ( m2)

ĐS : 5600 m2

Đúng 0
bình luận (0)

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)

olm.vn hoặc hdthogiayphutyeuthuong.vn