Chuyên đề mũ và logarit

     

Tài liệu bao gồm 583 trang, được soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, phân dạng và tuyển chọn những bài tập trắc nghiệm (có lời giải và giải mã chi tiết) siêng đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit, giúp học sinh rèn luyện khi học chương trình Giải tích 12 chương 2 và ôn thi tốt nghiệp thpt môn Toán năm học 2020 – 2021.

Bạn đang xem: Chuyên đề mũ và logarit

*

CHUYÊN ĐỀ 1. LŨY THỪA VÀ HÀM SỐ LŨY THỪA.DÀNH đến ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH YẾU – TRUNG BÌNH (mức độ 5 – 6 điểm).+ Dạng toán 1. Rút gọn, biến hóa đổi, giám sát biểu thức lũy thừa.+ Dạng toán 2. So sánh các biểu thức đựng lũy thừa.+ Dạng toán 3. Tìm kiếm tập xác định của hàm số lũy thừa.+ Dạng toán 4. Đạo hàm hàm số lũy thừa.+ Dạng toán 5. Khảo sát hàm số lũy thừa.

CHUYÊN ĐỀ 2. CÔNG THỨC, BIẾN ĐỔI LOGARIT.DÀNH mang đến ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH YẾU – TRUNG BÌNH (mức độ 5 – 6 điểm).+ Dạng toán 1. Câu hỏi lý thuyết.+ Dạng toán 2. Tính toán, rút gọn gàng biểu thức đựng logarit.DÀNH mang lại ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ (mức độ 7 – 8 điểm).+ Dạng toán 3. Màn biểu diễn biểu thức logarit này theo logarit khác.DÀNH mang đến ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (mức độ 9 – 10 điểm).+ Dạng toán 4. Một số bài toán nâng cao.

CHUYÊN ĐỀ 3. HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Bài 103 Trang 105, Bài 103 : Ôn Tập Về Các Phép Tính Với Phân Số

DÀNH cho ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH YẾU – TRUNG BÌNH (mức độ 5 – 6 điểm).+ Dạng toán 1. Tra cứu tập xác định hàm số mũ, hàm số logarit.+ Dạng toán 2. Tìm đạo hàm hàm số mũ, hàm số logarit.+ Dạng toán 3. điều tra hàm số mũ, hàm số logarit.DÀNH mang lại ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ (mức độ 7 – 8 điểm).+ Dạng toán 4. Search tập khẳng định hàm số mũ, hàm số logarit.+ Dạng toán 5. Tính đạo hàm hàm số mũ, hàm số logarit.+ Dạng toán 6. điều tra hàm số mũ, hàm số logarit.+ Dạng toán 7. Bài toán thực tế.DÀNH cho ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (mức độ 9 – 10 điểm).+ Dạng toán 8. đo lường và tính toán liên quan mang đến logarit dùng đẳng thức.+ Dạng toán 9. Vấn đề tìm giá bán trị lớn số 1 – giá chỉ trị nhỏ nhất nón – loagrit (sử dụng cách thức bất đẳng thức – trở thành đổi).+ Dạng toán 10. Sử dụng cách thức hàm số (hàm quánh trưng) giải những bài toán logarit.

CHUYÊN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LOGARIT.DÀNH mang đến ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH YẾU – TRUNG BÌNH (mức độ 5 – 6 điểm).+ Dạng toán 1. Phương trình logarit.+ + Dạng toán 1.1 Phương trình cơ bản.+ + Dạng toán 1.2 thay đổi đưa về phương trình cơ bản.+ Dạng toán 2. Phương trình mũ.+ + Dạng toán 2.1 Phương trình cơ bản.+ + Dạng toán 2.2 chuyển đổi đưa về phương trình cơ bản.DÀNH đến ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ (mức độ 7 – 8 điểm).+ Dạng toán 3. Cách thức giải phương trình logarit.+ + Dạng toán 3.1 phương pháp đưa về thuộc cơ số.+ + Dạng toán 3.2 phương thức đặt ẩn phụ.+ + Dạng toán 3.3 phương pháp mũ hóa.+ + Dạng toán 3.4 phương pháp hàm số, đánh giá.+ Dạng toán 4. Phương thức giải phương trình mũ.+ + Dạng toán 4.1 cách thức đưa về cùng cơ số.+ + Dạng toán 4.2 phương pháp đặt ẩn phụ.+ + Dạng toán 4.3 phương thức logarit hóa.+ + Dạng toán 4.4 cách thức hàm số, đánh giá.+ Dạng toán 5. Phương trình tổng hợp của mũ với logarit.DÀNH mang đến ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (mức độ 9 – 10 điểm).+ Dạng toán 6. Phương trình logarit chứa tham số.+ Dạng toán 7. Phương trình mũ đựng tham số.+ Dạng toán 8. Phương trình kết hợp của mũ với logarit cất tham số.+ Dạng toán 9. Phương trình nón – logarit đựng được nhiều ẩn.

CHUYÊN ĐỀ 5. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LOGARIT.

Xem thêm: Bài 4 Phép Trừ Số Nguyên Quy Tắc Dấu Ngoặc, Please Wait

DÀNH cho ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH YẾU – TRUNG BÌNH (mức độ 5 – 6 điểm).+ Dạng toán 1. Bất phương trình logarit.+ Dạng toán 2. Bất phương trình mũ.DÀNH cho ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ (mức độ 7 – 8 điểm).+ Dạng toán 3. Bất phương trình logarit.+ Dạng toán 4. Bất phương trình mũ.DÀNH mang đến ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (mức độ 9 – 10 điểm).+ Dạng toán 5. Bất phương trình logarit đựng tham số.+ Dạng toán 6. Bất phương trình mũ đựng tham số.+ Dạng toán 7. Bất phương trình các ẩn.