CHUYÊN ĐỀ PHÉP BIẾN HÌNH

     

Tài liệu có 80 trang vày thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt biên soạn, cầm lược lý thuyết, những dạng toán, bài bác tập tự luận và bài xích tập trắc nghiệm chuyên đề về phép trở thành hình, giúp các em học tập trò lớp 11 ôn luyện lúc học theo chương. Chương trình Toán 11 Hình học tập chương 1: phép dời hình với phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng.

Bạn đang xem: Chuyên đề phép biến hình

*

Chương 1. MAGIC CHUYỂN ĐỔI 1. §1 – GIỚI THIỆU VỀ SỰ BIẾN ĐỔI 1. §2 – TÍN TIÊN 1.

Tóm lược kim chỉ nan 1. B bài bác tập trường đoản cú luận căn bạn dạng 2. C bài tập trắc nghiệm 6. §3 – Phép đối xứng trục 22.

Tóm lược định hướng 22. B bài xích tập trắc nghiệm 23. §4 – Phép đối xứng TRUNG TÂM (GIẢM TẢI) 30.

Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 9 Sgk Toán 10 Sgk Đại Số 10, Giải Bài 1 Trang 9 Sgk Đại Số 10

Tóm lược định hướng 30. B bài xích tập căn bạn dạng 30. §5 – PHÉP THUẬT SỐ 33.

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 33. B CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN 34. + Dạng 1. Xác định ảnh của một điểm qua phép con quay 34. + Dạng 2. Xác định phương trình hình ảnh của con đường thẳng d qua phép con quay 36. + Dạng 3. Khẳng định phương trình ảnh của đường tròn qua phép tảo 37. + Dạng 4. 1 số bài toán hình 38 sơ cấp. C BÀI TẬP THỰC HÀNH 40. D BÀI TẬP 41. §6 – ẢO THUẬT GỐC – HÌNH ẢNH 46.

Tóm lược kim chỉ nan 46. B bài bác tập từ luận căn phiên bản 48. C bài tập trắc nghiệm 49. D Vở bài xích tập tự luận 58. §7 – ÔN TẬP CHƯƠNG 1 63.

cài xuống tài liệu .

Xem thêm: Trongchuyển Động Tròn Đều Vectơ Vận Tốc Có :, Trong Chuyển Động Tròn Đều, Vectơ Vận Tốc Có

 
chuyên đề phép đổi mới hình – Nguyễn Hoàng Việt

Tài liệu gồm 80 trang, được soạn bởi cô giáo Nguyễn Hoàng Việt, nắm lược lý thuyết, những dạng toán, bài xích tập trường đoản cú luận và bài bác tập trắc nghiệm siêng đề phép trở thành hình, giúp học trò lớp 11 đoàn luyện lúc học chương trình Toán 11 phần Hình học chương 1: phép dời hình và phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng.

Chương 1. PHÉP BIẾN HÌNH 1. §1 – MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH 1. §2 – PHÉP TỊNH TIẾN 1. A nắm lược triết lý 1. B bài bác tập từ bỏ luận căn phiên bản 2. C bài tập trắc nghiệm 6. §3 – PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC 22. A bắt lược định hướng 22. B bài bác tập trắc nghiệm 23. §4 – PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM (GIẢM TẢI) 30. A tóm lược định hướng 30. B bài xích tập căn phiên bản 30. §5 – PHÉP quay 33. A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 33. B CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN 34. + Dạng 1. Xác định ảnh của một điểm qua phép xoay 34. + Dạng 2. Khẳng định phương trình hình ảnh của mặt đường thẳng d qua phép con quay 36. + Dạng 3. Khẳng định phương trình ảnh của con đường tròn qua phép xoay 37. + Dạng 4. 1 số ít bài toán hình sơ cung cấp 38. C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 40. D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 41. §6 – PHÉP VỊ TỰ – PHÉP ĐỒNG DẠNG 46. A cầm lược định hướng 46. B bài xích tập trường đoản cú luận căn phiên bản 48. C bài bác tập trắc nghiệm 49. D Bài tập đoàn luyện trường đoản cú luận 58. §7 – ÔN TẬP CHƯƠNG 1 63. Thiết lập tài liệu