CHUYÊN ĐỀ TÌM X LỚP 6

     

giayphutyeuthuong.vn biên soạn và đăng tải tài liệu Bài tập tra cứu x biết lớp 6 được soạn theo chương trình sách bắt đầu (sách liên kết tri thức, sách Cánh Diều cùng sách Chân trời sáng tạo) giúp học tập sinh làm rõ về công thức tìm x, tìm kiếm số nguyên x biết, tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái x biết, bí quyết tìm x dễ dàng và dễ hiểu, kèm theo đó là bài bác tập rèn luyện được đặt theo hướng dẫn cụ thể mời các em học viên cùng tham khảo. Chúc chúng ta học tập tốt!

A. Cách giải các dạng toán kiếm tìm x lớp 6

1. Kiếm tìm số hạng chưa biết trong một tổng
Bạn đang xem: Chuyên đề tìm x lớp 6

Muốn tìm kiếm số hạng chưa chắc chắn trong một tổng, ta đem tổng từ đi số hạng vẫn biết

a + x = b hoặc x + a = b => x = b - a


Ví dụ: Tìm biết:

a) x + 4 = 9 (x là số hạng chưa biết, 4 là số hạng đã biết, 9 là tổng)

x = 9 - 4

x = 4

b) 25 + x = 30 (x là số hạng không biết, 25 là số hạng vẫn biết, 30 là tổng)

x = 30 - 25

x = 5

2. Tra cứu số bị trừ trong một hiệu


Ví dụ: search x biết:

x - 4 = 7 (x là số hạng chưa biết, 4 là số trừ, 7 là hiệu)

x = 7 + 4

x = 11

3. Tìm số trừ vào một hiệu


Ví dụ: Tìm x:

11 - x = 5 (x là số hạng không biết, 11 là số bị trừ, 5 là hiệu)

x = 11 - 5

x = 6

4. Tìm thừa số chưa chắc chắn trong một tích


Muốn tìm kiếm thừa số chưa chắc chắn trong một tích ta đem tích chia cho quá số vẫn biết

a . X = b => x = b : a


Ví dụ: tìm kiếm x biết:

2 . X = 32 (x là vượt số không biết, 2 là thừa số sẽ biết, 32 là tích)

x = 32 : 2

x = 16

5. Tìm kiếm số bị chia trong một thương


Ví dụ: Tìm x biết:

x : 5 = 10 (x là số bị phân tách chưa biết, 5 là số chia, 10 là thương)

x = 10 . 5

x = 50

6. Tra cứu số phân tách trong một thương


Ví dụ: Tìm x biết:

270 : x = 90 (270 là số bị chia, x là số phân chia chưa biết, 90 là thương)

x = 270 : 90

x = 3

B. Kiếm tìm x biết


Ví dụ 1: tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái x biết:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*


Hướng dẫn giải

a)

*

*

Vậy x = 47

b)

*

*

Vậy x = 2

c)

*

*

Vậy x = 8

d)

*

*

Vậy x = 4


Ví dụ 2: kiếm tìm x biết:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*


Hướng dẫn giải

a)

*

*

Vậy x = 9

b)

*

*

Vậy x = 5

c)

*
Xem thêm: Cách Làm Trình Chiếu Powerpoint 2007, Ms Powerpoint 2007

*

Vậy x = 2024

d)

*

*

Vậy x = 2


Hướng dẫn giải

a) (17x - 11)3 = 216

(17x - 11)3 = 63

17x - 11 = 6

17x = 6 + 11

17x = 17

x = 17 : 17

x = 1

b) 8 . 6 + 288 : (x - 3)2 = 50


48 + 288 : (x - 3)2 = 50

288 : (x - 3)2 = 50 - 48

288 : (x - 3)2 = 2

(x - 3)2 = 288 : 2

(x - 3)2 = 144

(x - 3)2 = 122

x - 3 = 12

x = 12 + 3

x = 15

C. Tra cứu số nguyên x biết, search số tự nhiên và thoải mái x biết

Bài 1: Tìm tổng của toàn bộ các số nguyên thỏa mãn:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

g)

*

h)

*

Bài 3: Tìm số nguyên x biết:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

g)

*

h)

*

Bài 4: Tìm số nguyên x biết

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

---------------------------------------------

Hy vọng tài liệu bài xích tập kiếm tìm x Toán 6 sẽ giúp các em học sinh củng cố, ghi lưu giữ lý thuyết, bài tập Toán lớp 6 từ bỏ đó vận dụng giải những bài toán Đại số 6 một cách dễ dàng, chuẩn bị hành trang loài kiến thức kiên cố trong năm học lớp 6. Chúc những em học tập tốt.


Chia sẻ bởi:
*
Thùy bỏ ra
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt xem: 22.417
Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần


Xem thêm: Soạn Bài Bài Học Đường Đời Đầu Tiên Ngắn Nhất, Soạn Bài Học Đường Đời Đầu Tiên Ngắn Gọn

giayphutyeuthuong.vn. Tương tác Facebook Điều khoản Bảo mật