CÔNG THỨC TÍNH NĂNG LƯỢNG SÓNG

     
Sóng ngang: là sóng trong đó các bộ phận của môi trường dao cồn theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

Bạn đang xem: Công thức tính năng lượng sóng

Sóng ngang truyền trong: Chất rắn và bề mặt chất lỏng.

Ví dụ: sóng xung quanh nước, sóng trên gai dây cao su.

Sóng dọc: là sóng trong các số đó các bộ phận của môi trường thiên nhiên dao đụng theo phương trùng với phương truyền sóng.

Sóng dọc truyền trong: tất cả các môi trường xung quanh rắn, lỏng, khí.

Ví dụ: sóng âm, sóng bên trên một lò xo.


*

Khi sóng truyền qua, các phần tử của môi trường chỉ dao động quanh vị trí cân nặng bằng của bọn chúng mà không vận động và di chuyển theo sóng, chỉ có pha dao động của chúng được truyền đi.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế Luật Điểm Chuẩn 2016 : Trường Đh Kinh Tế


Tại nguồn O: (u_0 = A_0cos(omega t))Tại M cách O một khoảng (x m = m vDelta t) trên phương truyền sóng: (u_M = Acosomega (t - Delta t).)
*

(u_M = Acosomega (t - dfracxv) = Acos2pi (dfractT - dfracxlambda ) m left( 1 ight))

Với (t ge x/v)

Phương trình (1) là phương trình của một sóng hình sin truyền theo trục x.

PT (1) là một trong hàm vừa tuần hoàn theo thời gian, vừa tuần hoàn theo không gian.


*

- Chu kỳ sóng (T): là chu kỳ xê dịch của 1 phần tử của môi trường thiên nhiên sóng truyền qua.

- Tần số(f): là đại lượng nghịch đảo của chu kỳ luân hồi sóng: (f=dfrac1T)

-Tốc độ truyền sóng (v):là tốc độ lan truyền dao rượu cồn trong môi trường

Phụ ở trong vào thực chất của môi trường xung quanh truyền (tính lũ hồi và tỷ lệ môi trường): (v_R > m v_L > m v_K)Tốc độ truyền sóng khác gia tốc dao động của các bộ phận vật chất khi sóng truyền qua.

- bước sóng $lambda $: là quãng đường cơ mà sóng truyền được trong một chu kỳ. (lambda = vT = dfracvf)

(Bước sóng l cũng là khoảng cách giữa hai điểm ngay gần nhau tốt nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha).

Xem thêm: Soạn Sinh Lớp 7 Bài 14 - Lý Thuyết Sinh 7: Bài 14

- tích điện sóng: năng lượng sóng là tích điện dao động của các bộ phận của môi trường xung quanh có sóng truyền qua. Khi sóng cơ truyền càng xa mối cung cấp thì biên độ và năng lượng sóng càng giảm

Đối với sóng truyền đi từ 1 nguồn điểm:

+ Trong ko gian thì năng lượng sóng trải ra trên các mặt cầu có bán kính tăng dần nên năng lượng giảm tỉ lệ với bình phương quãng con đường truyền sóng

+ Trong phương diện phẳng thì năng lượng sóng trải ra trên các đường tròn có nửa đường kính tăng dần dần nên năng lượng sóng bớt tỉ lệ với quãng con đường truyền sóng


+ lúc sóng chỉ truyền theo một phương trên một đường thẳng (trong trường phải chăng tưởng), thì tích điện của sóng không xẩy ra giảm và biên độ sóng ở mọi điểm sóng truyền tới là như nhau, nghĩa là biên độ xê dịch của mọi phần tử mà sóng truyền cho tới là như nhau.