Công Thức Vật Lý 12 Chương 2

     

Mời các em học sinh tham khảo tài liệu Ôn tập đồ Lý 12 Chương 2do Học247 tổng hợp với biên soạn sau đây để họ cùng khối hệ thống lại cục bộ kiến thức vẫn học vào chương Sóng cơ học. Tài liệutóm lược đầy đủvà chi tiết các câu chữ trọng tâm, bám sát với chuẩn kiến thức của cục GD với ĐT, gồm những phần sơ đồ tứ duy khối hệ thống hóa loài kiến thức, những bài tập minh họa xuất xắc và hữu dụng nhằm giúp các em rèn luyện và cải thiện kĩ năng giải bài bác tập. Sát bên đó, Học247 còn cung ứng cho các em nội dung những bài giảng lý thuyết, lý giải giải bài tập, đề thi trắc nghiệm online trọn vẹn miễn giá tiền và một khối hệ thống tư liệu tham khảo, đề thi soát sổ từ những trường thpt được xem tư vấn và biên soạn rất cực hiếm và chất lượng, qua đó các em vừa có thể làm bài thi trực tiếp trên hệ thống, vừacó thể cài file về để ôn luyện phần đông lúc đầy đủ nơi, đánh giá được năng lượng của bạn dạng thân mình. Hy vọng rằng phía trên sẽ là 1 trong tài liệu có lợi trong quá trình học tập của các em.

Bạn đang xem: Công thức vật lý 12 chương 2


YOMEDIA

Đề cương cứng Ôn tập đồ vật Lý 12 Chương 2

A. Tóm tắt lý thuyết

*

1. Sóng cơ với sự truyền sóng cơ

1.1. Sóng cơ - Định nghĩa- phân loại

+ Sóng cơ là đều dao động viral trong môi trường xung quanh .

+ lúc sóng cơ truyền rằng chỉ gồm pha giao động của các thành phần vật chất viral còn các bộ phận vật chất thì xê dịch xung xung quanh vị trí cân đối cố định.

+ Sóng ngang là sóng trong đó các phần tử của môi trường thiên nhiên dao rượu cồn theo phương vuông góc cùng với phương truyền sóng. Ví dụ: sóng cùng bề mặt nước, sóng trên gai dây cao su.

+ Sóng dọc là sóng trong số ấy các phần tử của môi trường dao rượu cồn theo phương trùng với phương truyền sóng.

Ví dụ: sóng âm, sóng bên trên một lò xo.

1.2. Những đặc trưng của một sóng hình sin

+ Biên độ của sóng A: là biên độ giao động của một trong những phần tử của môi trường thiên nhiên có sóng truyền qua.

+ Chu kỳ sóng T: là chu kỳ xê dịch của một phần tử của môi trường sóng truyền qua.

+ Tần số f: là đại lượng nghịch hòn đảo của chu kỳ luân hồi sóng: f = 1/T

+ Tốc độ truyền sóng v : là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường thiên nhiên .

+ Bước sóng l: là quảng đường mà lại sóng truyền được vào một chu kỳ.

(lambda )= vT = v/f.

+Bước sóng (lambda ) cũng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau độc nhất vô nhị trên phương truyền sóng dao động cùng pha.

+Khoảng cách giữa nhì điểm ngay sát nhau duy nhất trên phương truyền sóng mà dao động ngược trộn là (fraclambda 2).

+Khoảng bí quyết giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao động vuông trộn là (fraclambda 4).

+Khoảng bí quyết giữa nhị điểm ngẫu nhiên trên phương truyền sóng mà xấp xỉ cùng pha là: k(lambda ).

+Khoảng cách giữa nhị điểm bất kỳ trên phương truyền sóng mà xấp xỉ ngược trộn là: (2k+1)(fraclambda 2).

+Lưu ý: thân n đỉnh (ngọn) sóng tất cả (n - 1) bước sóng.

*

1.3. Phương trình sóng:

*

a. Tại mối cung cấp O: uO =Aocos(wt)

b. Trên M bên trên phương truyền sóng:

uM=AMcosw(t- Dt)

c. Tổng quát: Tại điểm O: uO = Acos(wt + j).

d.

Xem thêm: Định Nghĩa Hiện Tượng Tự Cảm, Lý Thuyết Hiện Tượng Tự Cảm Là Gì

Độ lệch pha giữa nhị điểm giải pháp nguồn một khoảng tầm xM, xN:

(Delta varphi _MN = omega fracx_N - x_Mv = 2pi fracx_N - x_Mlambda )

+Nếu 2 điểm M cùng N xấp xỉ cùng trộn thì:

(Delta varphi _MN = 2kpi 2pi fracx_N - x_Mlambda = 2kpi x_N - x_M = klambda ). ( k (in )Z )

+Nếu 2 điểm M cùng N xấp xỉ ngược trộn thì:

(Delta varphi _MN = (2k + 1)pi 2pi fracx_N - x_Mlambda = (2k + 1)pi x_N - x_M = (2k + 1)fraclambda 2). ( k (in )Z )

+Nếu 2 điểm M cùng N xê dịch vuông trộn thì:

(Delta varphi _MN = (2k + 1)fracpi 2 2pi fracx_N - x_Mlambda = (2k + 1)fracpi 2 x_N - x_M = (2k + 1)fraclambda 4). ( k (in )Z )

-Nếu 2 điểm M cùng N nằm ở một phương truyền sóng và bí quyết nhau một khoảng tầm x thì: (Delta varphi = omega fracxv = 2pi fracxlambda )

- Vậy 2 điểm M cùng N bên trên phương truyền sóng sẽ:

+ xấp xỉ cùng trộn khi: d = k(lambda )

+ dao động ngược pha khi: d = (2k + (lambda ))(fraclambda 2)

+ dao động vuông trộn khi: d = (2k + (lambda ))(fraclambda 4)

với k = 0, ±1, ±2 ...

e. Trong hiện tượng truyền sóng trên tua dây, dây được kích thích giao động bởi nam châm từ điện cùng với tần số mẫu điện là f thì tần số xê dịch của dây là 2f.

2. Giao sứt sóng

2.1. Điều kiện để sở hữu giao thoa:

Hai sóng là nhị sóng kết hợp có nghĩa là hai sóng thuộc tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian (hoặc nhì sóng cùng pha).

2.2. Triết lý giao thoa:

Giao trét của hai sóng phạt ra từ nhì nguồn sóng phối hợp S1, S2 biện pháp nhau một khoảng l:

*

(u_1 = mAcos(2pi ft + varphi _1))và (u_2M = mAcos(2pi ft - 2pi fracd_2lambda + varphi _2))

+Phương trình sóng trên M do hai sóng từ nhị nguồn truyền tới:

(u_1M = mAcos(2pi ft - 2pi fracd_1lambda + varphi _1))và (u_2M = mAcos(2pi ft - 2pi fracd_2lambda + varphi _2))

+Phương trình giao trét sóng tại M: uM = u1M + u2M

(u_M = 2Ac mosleft< pi fracd_1 - d_2lambda + fracDelta varphi 2 ight>c mosleft< 2pi ft - pi fracd_1 + d_2lambda + fracvarphi _1 + varphi _22 ight>)

+Biên độ dao động tại M: (A_M = 2Aleft| c mosleft( pi fracd_1 - d_2lambda + fracDelta varphi 2 ight) ight|)với (Delta varphi = varphi _2 - varphi _1)

* Số cực đại: (- fracllambda + fracDelta varphi 2pi 2.4. Hai nguồn xê dịch cùng pha ( (Delta varphi = varphi _1 - varphi _2 = 0)hoặc 2kp)

+ Độ lệch pha của nhị sóng thành phần tại M:(Delta phi = frac2pi lambda left( d_2 - d_1 ight))

+ Biên độ sóng tổng hợp: AM =2.A.(left| cos fracpi lambda cdot left( d_2 - d_1 ight) ight|)

+ Số đường xê dịch với Amax cùng Amin :

Số đường giao động với Amax (luôn là số lẻ) là số quý giá của k thỏa mãn điều kiện

(không tính hai nguồn):

* Số Cực đại: (- fracllambda min (luôn là số chẵn) là số quý giá của k thỏa mãn điều kiện

(không tính nhị nguồn):

* Số Cực tiểu: (- fracllambda - frac12 2.5. Nhị nguồn giao động ngược pha:((Delta varphi = varphi _1 - varphi _2 = pi ))

*

* Điểm xê dịch cực đại: d1 – d2 = (2k+1)(k (in )Z)

Số đường hoặc số điểm xê dịch cực đại (không tính hai nguồn):

(- fracllambda - frac12 1 – d2 = kl(k (in )Z)

Số mặt đường hoặc số điểm dao động cực tiểu (không tính hai nguồn):

( - fracllambda 3.Sóng dừng

- Định Nghĩa: Sóng giới hạn là sóng có các nút(điểm luôn luôn đứng yên) và các bụng (biên độ xê dịch cực đại) cố định và thắt chặt trong không gian

- Nguyên nhân: Sóng dừng là tác dụng của sự giao thoa thân sóng tới và sóng phản bội xạ, lúc sóng tới cùng sóng phản xạ truyền theo và một phương.

3.1. Một số chú ý

* Đầu thắt chặt và cố định hoặc đầu dao động nhỏ là nút sóng. Đầu thoải mái là bụng sóng

* nhị điểm đối xứng với nhau qua nút sóng luôn dao đụng ngược pha.

* nhị điểm đối xứng với nhau qua bụng sóng luôn luôn dao cồn cùng pha.

* các điểm bên trên dây đều xấp xỉ với biên độ không thay đổi ⇒ tích điện không truyền đi

* Bề rông 1 bụng là 4A, A là biên độ sóng cho tới hoặc sóng phản nghịch xạ.

* Khoảng thời hạn giữa nhị lần gai dây căng ngang (các bộ phận đi qua VTCB) là nửa chu kỳ.

3.2. Điều kiện để có sóng ngừng trên sợi dây khá dài l:

*

* nhị đầu là nút sóng: (l = kfraclambda 2 m (k in N^*))

Số bụng sóng = số bó sóng = k; Số nút sóng = k + 1

Một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng:

(l = (2k + 1)fraclambda 4 m (k in N))

Số bó (bụng) sóng= k; Số bụng sóng = số nút sóng = k + 1

3.3. Đặc điểm của sóng dừng:

*

-Khoảng giải pháp giữa 2 nút hoặc 2 bụng gần kề là (fraclambda 2).

-Khoảng phương pháp giữa nút cùng bụng cạnh bên là (fraclambda 4).

-Khoảng biện pháp giữa hai nút (bụng, múi) sóng ngẫu nhiên là : k.(fraclambda 2).

3.4. Phương trình sóng ngừng trên sợi dây (đầu P thắt chặt và cố định hoặc dao động bé dại là nút sóng)

* Đầu Q cố định (nút sóng):

Phương trình sóng tới với sóng sự phản xạ tại Q: (u_B = Ac mos2pi ft)và (u"_B = - Ac mos2pi ft = Ac mos(2pi ft - pi ))

Phương trình sóng tới với sóng phản xạ tại M bí quyết Q một khoảng chừng d là:

(u_M = Ac mos(2pi ft + 2pi fracdlambda ))và (u"_M = Ac mos(2pi ft - 2pi fracdlambda - pi ))

Phương trình sóng giới hạn tại M: (u_M = u_M + u"_M)

(u_M = 2Ac mos(2pi fracdlambda + fracpi 2)c mos(2pi ft - fracpi 2) = 2A msin(2pi fracdlambda )c mos(2pi ft + fracpi 2))

Biên độ dao động của bộ phận tại M: (A_M = 2Aleft| c mos(2pi fracdlambda + fracpi 2) ight| = 2Aleft| msin(2pi fracdlambda ) ight|)

* Đầu Q tự do thoải mái (bụng sóng):

Phương trình sóng tới cùng sóng phản xạ tại Q: (u_B = u"_B = Ac mos2pi ft)

Phương trình sóng tới cùng sóng sự phản xạ tại M biện pháp Q một khoảng d là:

(u_M = Ac mos(2pi ft + 2pi fracdlambda ))và (u"_M = Ac mos(2pi ft - 2pi fracdlambda ))

Phương trình sóng giới hạn tại M: (u_M = u_M + u"_M); (u_M = 2Ac mos(2pi fracdlambda )c mos(2pi ft))

Biên độ xê dịch của thành phần tại M: (A_M = 2Aleft| mcos(2pi fracdlambda ) ight|)

Lưu ý: * cùng với x là khoảng cách từ M cho đầu nút sóng thì biên độ: (A_M = 2Aleft| msin(2pi fracxlambda ) ight|)

* cùng với x là khoảng cách từ M mang lại đầu bụng sóng thì biên độ: (A_M = 2Aleft| mcos(2pi fracxlambda ) ight|)

4. Sóng âm

4.1. Sóng âm:

Sóng âm là đa số sóng cơ truyền trong môi trường xung quanh khí, lỏng, rắn.Tần số của sóng âm là tần số âm.

+Âm nghe được có tần số tự 16Hz cho 20000Hz với gây ra cảm xúc âm trong tai nhỏ người.

+Hạ âm : đều sóng cơ học tập tần số bé dại hơn 16Hz call là sóng hạ âm, tai fan không nghe được

+Siêu âm :Những sóng cơ học tần số lớn hơn 20000Hz hotline là sóng rất âm , tai bạn không nghe được.

4.2. Các đặc tính vật lý của âm

a. Tần số âm: Tần số của của sóng âm cũng là tần số âm .

b. Cường độ âm: ( mI = frac mW mtS m = frac mP mS)

Cường độ âm tại 1 điểm biện pháp nguồn một đoạn R: ( mI = frac mP4pi R^2)

cùng với W (J), p (W) là năng lượng, hiệu suất phát âm của nguồn.S (m2) là diện tích mặt vuông góc cùng với phương truyền âm (với sóng mong thì S là diện tích mặt mong S=4πR2)

+ Mức độ mạnh âm:

(L(B) = lgfracII_0)Hoặc (L(dB) = 10.lgfracII_0)

=> (L_2 - L_1 = lgfracI_2I_0 - lgfracI_1I_0 = lgfracI_2I_1 fracI_2I_1 = 10^L_2 - L_1)

Với I0 = 10-12 W/m2 hotline là độ mạnh âm chuẩn ở f = 1000Hz

Đơn vị của mức độ mạnh âm là Ben (B), hay được sử dụng đềxiben (dB): 1B = 10dB.

c.

Xem thêm: Khi Điều Kiện Sống Thay Đổi Đột Ngột, Có Thể Dẫn Đến Hàng Loạt Cá

Âm cơ bạn dạng và hoạ âm: Sóng âm vị một nhạc chũm phát ra là tổng hợp của nhiều sóng âm phân phát ra và một lúc. Những sóng này có tần số là f, 2f, 3f, ….Âm có tần số f là hoạ âm cơ bản, các âm có tần số 2f, 3f, … là các hoạ âm đồ vật 2, trang bị 3, …. Tập hợp các hoạ âm sản xuất thành phổ của nhạc âm nói trên

-Đồ thị xấp xỉ âm: của và một nhạc âm do những nhạc cụ khác biệt phát ra thì trọn vẹn khác nhau.

4.3. Những nguồn âm hay gặp:

+Dây đàn: Tần số do bầy phát ra (hai đầu dây thắt chặt và cố định ⇒ hai đầu là nút sóng)

+Ống sáo: Tần số do ống sáo phân phát ra (một đầu trùm kín (nút sóng), một đầu nhằm hở (bụng sóng)