Đại học công nghệ hà nội điểm chuẩn 2015

     

Đại học Công nghiệp Hà Nội ra mắt điểm chuẩn chỉnh NV1 năm 2015. Các em xem cụ thể dưới đây:
Bạn đang xem: đại học công nghệ hà nội điểm chuẩn 2015

STT

ngành

Tên ngành

Diêm chuẩn (HSPT KV3)

1

D510201

Công nghệ chuyên môn Cơ khí

21,50

2

D510203

Công nghệ kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử

23,00

3

D510205

Công nghệ kỹ thuật Otô

21,00

4

D510301

Cônc nghệ nghệ thuật Điện, năng lượng điện tử

21,50

5

D510302

Cồng nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông

20,50

6

D480101

Khoa học sản phẩm công nghệ tính

19,50

7

D340301

Kê toán

20,25

8

D510206

Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

19,50

9

D340101

Quản trị gớm doanh

19,75

10

D540204

Công nghệ May

21,75

11

D510401

Công nghệ nghệ thuật Hoá học

20,25

12

D220201

Ngôn ngữ Anh (có tính hệ số 2 môn giờ Anh)

27,00

13

D510303

Công nghệ điêu khiên và tự động hoá

22,50

14

D480104

Hệ thông thông tin

19,25

15

D340201

Tài chính ngân hàng

19,25

16

D340102

Quản trị sale (Chuyên ngành: cai quản trị kinh doanh Du lịch)

18,50

17

D480103

Kỹ thuật phân mêm

20,00

18

D220113

Việt Nam học ( hướng dân du lịch)

18,00

19

D510402

Công nghệ Kỹ thuật chất hóa học (Chuyên ngành Hóa dầu)

18,25

20

D510406

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

18,75

21

D340406

Quản trị văn phòng

18,00

22

D340404

Quản trị nhân lực

18,75

23

D340302

Kiêm toán

19,00

24

D210404

giayphutyeuthuong.vnêt kê thời trang

19,50


STT

ngành

Tên ngành

Điêm chuân

(HSPT KV3)

l

C510202

Công nghệ chê sinh sản máy

12,00

2

C510203

Công nghệ chuyên môn Cơ năng lượng điện tử

12,00

3

C510205

Công nghệ nghệ thuật Otô

12,00

4

C510201

Cồng nghệ nghệ thuật cơ khí

12,00

5

C510301

Công nghệ nghệ thuật Điện, điện tử

12,00

6

C510302

Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyên thông

12,00

7

C510206

Cồng nghệ chuyên môn Nhiệt

12,00

8

C510303

Công nghệ điêu khiên và auto hoá

12,00

9

C480201

Công nghệ thông tin

12,00

10

C340301

Kê toán

12,00

11

C340101

Quản trị gớm doanh

12,00

12

C340201

Tài bao gồm ngân hàng

12,00

13

C340102

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: cai quản trị kinh doanh Du lịch)

12,00

14

C340302

Kiêm toán

12,00

15

C340406

Quản trị văn phòng

12,00

16

C340404

Quản trị nhân lực

12,00

17

C540204

Công nghệ May

12,00

18

C210404

giayphutyeuthuong.vnết kế thời trang

12,00

19

C510401

Công nghệ nghệ thuật Hoá học

12,00

20

C510406

Công nghệ chuyên môn Môi trường

12,00

21

C510402

Công nghệ chuyên môn Hoá học (Chuyên ngành Hóa dầu)

12,00

22

C220113

Việt Nam học tập (Hướng dẫn du lịch)

12,00


Đăng ký nhận điểm chuẩn chỉnh năm 2015 chính xác nhất !

Soạn tin: DCL(dấu cách)mã trường (dấu cách)mã ngành gửi 8712 

Ví dụ: H/S xét tuyển ĐH Công nghiệp Hà Nội, Mã trường: DCN, Mã ngành dự xét : D510201

Soạn tin:DCL DCN D510201 gửi 8712  

Xem xếp hạng đại học Công nghiệp thủ đô tại đây: http://diemgiayphutyeuthuong.vn/kqxt-dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-DCN.html

giayphutyeuthuong.vn.com tổng hợpTrường Đại học Công nghiệp Hà Nội


Điểm chuẩn đại học năm 2022


*
*
*
*
*
*
*
*


Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Xem thêm: Xương Dài Nhất Trong Cơ Thể Người Xương Nào Dài Nhất Trong Cơ Thể Người Là

Điểm chuẩn đại học tập năm 2022


7 bình luận: Điểm chuẩn chỉnh Đại học Công nghiệp hà nội 2015


Các tin bắt đầu nhất


Đang quan tâm


Tin tức bắt đầu nhất


Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học
*

TIN TỨC
giayphutyeuthuong.vn.COM


Xem thêm: Biên Độ Dao Động Của Âm Càng Lớn Thì? Biên Độ Dao Động Của Âm Càng Lớn Khi

ĐIỂM giayphutyeuthuong.vn
*